Reklama

Z Polski

2014-11-25 14:59


Niedziela Ogólnopolska 48/2014, str. 9

Ks. prof. Henryk Wejman

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Papież Franciszek mianował nowym biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej ks. Henryka Wejmana, profesora duchowości i dziekana na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Święcenia biskupie przyjmie 20 grudnia br.

Ks. Wejman ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 r. i został skierowany jako wikariusz do parafii pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu. Studiował duchowość na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, gdzie się doktoryzował. Po powrocie do Polski pracował w Szczecinie, był kolejno dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej, proboszczem parafii św. Kazimierza, a następnie św. Brata Alberta w Szczecinie oraz ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym. W 1997 r. habilitował się z teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Następnie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Szczecińskim, a po dwóch latach - także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem 19 monografii oraz 211 artykułów naukowych i popularnonaukowych. (RV)Księdzu Biskupowi Nominatowi życzymy, aby - zgodnie z myślą przewodnią swojego posługiwania - skutecznie niósł prawdę o Chrystusie Miłosiernym w najdalsze zakątki pasterskiego posługiwania. Niech Maryja ogarnie Matczyną troską biskupstwo Waszej Ekscelencji. Z zapewnieniem o modlitwie - Redakcja „Niedzieli”

Reklama

Kraków

Naukowa refleksja nad statusem dziecka w Kościele

Naukowa refleksja nad statusem dziecka w Kościele, jego prawami i ich ochroną uświadamia wielką wagę tego zagadnienia - mówił kard. Stanisław Dziwisz, gdy otwierał sympozjum naukowe „Ochrona praw dziecka w Kościele”, które odbyło się 20 listopada br. w Krakowie. Konferencję zorganizował Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Referat pt. „Działania papieży oraz Stolicy Apostolskiej na rzecz ochrony osób nieletnich” wygłosiła także była premier Hanna Suchocka, która w tym roku została powołana do Papieskiej Rady ds. Ochrony Nieletnich.

W czasie sympozjum przypomniano, że trwa proces zatwierdzania „Wytycznych i Aneksów regulujących postępowanie Kościoła w Polsce wobec sprawców molestowania seksualnego osób niepełnoletnich oraz pomocy ofiarom”. Bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP, który przysłuchiwał się referatom i dyskusjom w czasie krakowskiego sympozjum, wyjaśnił, że Stolica Apostolska zgłosiła uwagi, które zostały wprowadzone do dokumentu w październiku br. Możliwe, że do końca roku te normy zostaną ostatecznie zatwierdzone.

(KAI)

Czerna

Nowoczesne muzeum przybliża ducha Karmelu

Z udziałem władz zakonnych i zaproszonych gości w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej - kolebce polskich karmelitów bosych - otwarto 20 listopada br. nowe multimedialne muzeum, gromadzące niecodzienne pamiątki związane z życiem zakonników i opowiadające o duchowości Karmelu. W nowoczesnej ekspozycji, przygotowanej przez Barbarę i Jarosława Kłaputów - twórców koncepcji m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach - znalazły się także unikatowe pamiątki po św. Rafale Kalinowskim, najsłynniejszym przeorze klasztoru w Czernej. - Chcieliśmy przybliżyć pielgrzymom emanujące z klasztoru spokój i prostotę - mówili twórcy.

Praca nad realizacją koncepcji muzeum karmelitańskiego w Czernej trwała 2 lata i przebiegała równolegle z budową domu pielgrzyma przy sanktuarium.

(KAI)

Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ważną rzeczą dla wychowania społecznego jest poświęcać jak najmniej czasu dla siebie, by było jak najwięcej czasu naszego dla Boga i bliźnich.

Krótko

Rosja głośno odpowiedziała na wydalenie z Polski czterech rosyjskich agentów - czterej polscy urzędnicy z ambasady w Moskwie dostali 48 godzin na opuszczenie terenu Federacji Rosyjskiej.

Gen. Paweł Bielawny, wiceszef BOR, stanął przed sądem. Śledczy zarzucają mu, że nie dopełnił obowiązków przed wizytą prezydenta RP w Smoleńsku w 2010 r. Grożą mu 3 lata więzienia.

NIK, która wszczęła kontrolę w PKW w związku z nieprawidłowościami wyborczymi oraz chaosem przy liczeniu głosów, już po kilkudziesięciu godzinach ostrzegła, że Komisja nie jest w stanie przeprowadzić wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r.

PiS i SLD postulują powtórzenie wyborów - twierdzą, że zostały one sfałszowane przez „cuda” nad urnami. PO, PSL i Twój Ruch są przeciw.

Protestujący przeciw nieprawidłowościom w wyborach samorządowych zajęli na kilka godzin budynek PKW. Usunęła ich policja.

Internauci zorganizowali akcję bojkotu sieci salonów Empik. Chcą w ten sposób zaprotestować przeciw wykorzystaniu w kampanii bożonarodzeniowej sylwetek przyznającego się do satanizmu Adama Darskiego „Nergala” i Marii Czubaszek, która publicznie wyraża zadowolenie z zabicia swoich nienarodzonych dzieci.

Afera w polskiej siatkówce. Agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który organizował niedawno mistrzostwa świata. Obaj mieli przyjąć milion zł łapówki.

Awaria systemu komputerowego sprawiła, że mimo zapowiedzi nie można było kupić przez Internet biletów na Pendolino.

Polska znalazła się w czołówce 20 krajów świata, z których nielegalnie wyprowadza się najwięcej kapitału.

Strony informacyjne przygotowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radio Vaticana, KAI, BP KEP oraz RIRM.

O. Leon Knabit o atakach na abp. Jędraszewskiego

2019-08-08 07:26

Wiem, co piszę. Spodziewałem się, że kiedyś ktoś zażąda dymisji O. Gużyńskigo. I stało się tak, choć ja takiej postawy nie popieram, jak to ostatnio pisałem. Natomiast ataki na abpa Jędraszewskiego uważam za kolejne akcje przeciwko krakowskim Pasterzom.

Piotr Drzewiecki

Księcia Metropolitę Sapiehę chciano aresztować i potem wyrzucić z Polski. „Wojtyła zdrajca” -pisało na budynku przy Franciszkańskiej 3, Kardynałowi Macharskiemu grożono śmiercią. I ci wszyscy krzykacze przeminęli. Przeminą i ci aktualni, a Kraków? Będzie miał kolejnego arcybiskupa. Cała ta Czwórka odznaczała się głębokim patriotyzmem, rozumiała wartości, na których budowało się i trwało Państwo Polskie i nigdy nie występowała przeciw konkretnemu człowiekowi. Kardynał Wojtyła, już jako papież wołał na Błoniach 10 czerwca 1979 roku: „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście że można. Człowiek jest wolny.

Ale - pytanie zasadnicze - czy wolno? I w imię czego „wolno?” Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć: NIE temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło?” I upłynęło czterdzieści lat, by metropolita szczeciński, abp Andrzej Dzięga, mógł napisać:

„Obserwując obecne zmaganie kulturowe, w ostatnich kilkunastu latach szczególnie intensywne w Polsce, a w ostatnich miesiącach jeszcze nasilające się na polskiej ziemi, widzimy, że nie jest to zwykłe przeciwstawienie społeczno-politycznych poglądów tzw. lewicowych i prawicowych, ale że jest to radykalne przeciwstawienie: Droga Bożej Prawdy przeciwko drodze zwykłego, pogańskiego bezbożnictwa.”

A więc jasne. Wybierajmy. Jeśli zaś ktoś wystąpi jako katolik przeciw własnemu biskupowi, to stawia się sam po określonej stronie. Załączone zdjęcie pokazuje, co się działo na Franciszkańskiej po śmierci Jana Pawła II. Nie będziemy się licytowali co do ilości uczestników sobotniego spotkania, ale przyjdźmy na modlitwę na 15-ą. Śpiewaliśmy Papieżowi przed laty „Cracovia semper Fidelis – Kraków zawsze wierny”. Czy usłyszy te słowa w Domu Ojca 10 sierpnia, właśnie w rocznicę Bierzmowania Dziejów?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rodziny prosiły o odwagę

2019-08-20 11:00

Beata Pieczykura

– W codzienności waszego życia Maryja chce dodać wam odwagi w duchowych trudnościach, cierpieniach – mówił o. Mariusz Tabulski, paulin, podczas Pielgrzymki Rodzin i Małżeństw do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin

Beata Pieczykura/Niedziela

Zgromadzili się wszyscy razem w Kościele, w świątyni pod niebem, na trawie i pod drzewami, aby doświadczyć obecności Matki Bożej Leśniowskiej – uśmiechniętej, łagodnej i pięknej patronki rodzin. Modlili się w różnorakich intencjach oraz o radość przeżywaną w duchu wiary. A tę radość odkrywali w Bogu, który jest bardzo bliski człowiekowi i żyje w Kościele. Byli to liczni wierni, którzy w ramach dorocznej Pielgrzymki Rodzin i Małżeństw przybyli do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Odbyła się 2 lipca z okazji święta patronalnego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Kaznodzieja zachęcał zebranych, by uwierzyli Bogu i naśladowali Maryję. W tym duchu mówił: – Chcemy razem z Nią słuchać Jezusa żyjącego w Kościele, słuchać i służyć, i pomagać braciom i siostrom, którzy potrzebują wsparcia, a przede wszystkim odnalezienia zwyczajnej drogi planu dla rodziny, tej jedynej drogi, która daje godność rodzinie i prawdę miłości oraz przyszłość małżonkom i ich dzieciom. O. Jacek Toborowicz, przeor sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie, podkreślił, że jest to wielkie dziękczynienie za wszystkie łaski. Na uroczystość przybyły pielgrzymki Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, piesze – z parafii Gorzków – Trzebniów (35 osób, po raz 9.) i z Żarek, która wędrowała jako Marsz dla Życia i Rodziny, oraz rowerowa z Witkowic-Nieznanic (ok. 20 osób, po raz 16.) wraz ze swoimi duszpasterzami.

Zobacz zdjęcia: Rodziny prosiły o odwagę

Drugi dzień odpustu leśniowskiego miał miejsce 7 lipca. Tego dnia Sumie przewodniczył bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. W dniach 3-8 lipca trwały dni maryjne prowadzone przez o. Józefa Stępnia, referenta ds. Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Był to czas podziękowania Leśniowskiej Patronce Rodzin oraz prośby, by wypraszała u Syna potrzebne łaski.

Mówią pątnicy

Pan Ryszard z Niegowej pielgrzymował z rodziną. Z dumą mówi, że do Matki Bożej Leśniowskiej po raz pierwszy przyjechał jego 8-miesięczny wnuczek, aby zobaczył klasztor. Wraz z żoną przystąpili do sakramentu pojednania i pokuty. Jego córka Kinga, obecnie mieszka koło Chrzanowa, wspomina, że do Maryi pielgrzymuje od zawsze, czyli ponad 20 lat. – Warto tu przyjechać – podkreśla. Cała rodzina zgodnie twierdzi, że tutaj czują się jak w domu.

– Pochodzę z parafii Żarki, a mieszkam w Płocku wraz z mężem i synem. Przyjechałam tu na odpust Matki Bożej Leśniowskiej z mamą i synem. Jestem zżyta z sanktuarium, bo tutaj właśnie kształtowała się moja wiara i tutaj wyprosiłam męża i syna Szymona, ma rok, przyszliśmy podziękować Matce Bożej – powiedziała Katarzyna.

Pani Ewa i pan Piotr z parafii w Witkowicach-Nieznanicach przybyli do Pięknej Pani Leśniowskiej w pielgrzymce rowerowej, trasa liczyła 40 km w pierwszą stronę. – Wiele razy wybierałam się tutaj, ale zawsze było nie po drodze, bo albo praca, nie było urlopu, albo małe dzieci. Jak pojawił się nowy rower i trzeba było go wypróbować na dłuższej trasie, to z potrzeby serca wybrałam się na pielgrzymkę, bo z Leśniowem jestem związana od dzieciństwa, jako dziecko, a potem jako nastolatka spędzałam tu czas na oazach rodzin – opowiada pani Ewa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem