Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Nowe Życie w Łabuniach

Po raz drugi Kurs Nowe Życie organizowany przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji zgromadził wielu chętnych. Na początku stycznia w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach uczestnicy spotkania mogli doświadczyć wielkiej miłości Boga i wyznać, że ich Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Prowadząca i głosząca słowo Boże Aneta Stanuch wyjaśniła istotę kursu Nowe Życie

Niedziela zamojsko-lubaczowska 4/2015, str. 6-7

[ TEMATY ]

kurs

Małgorzata Godzisz

Dyrektor Kursu Nowe Życie ks. Piotr Spyra

Świętość wiary

Na nowo stwarzaj mnie
W radości i pokoju
Słuchać Ciebie…chcę
Słowo Twoje – dane
A jam posłuszny słowu
Ukrzyżowany dla świata
Światłością wielką oświecony
Pagórki Twe przemierzam
Za rękę prowadzony
Na nowo stwarzaj mnie

MAŁGORZATA GODZISZ: – By głosić słowo Boże, trzeba wcześniej otworzyć się na to słowo i na Boga. Jaki obrałaś kurs na Nowe Życie, że to słowo przemieniło Ciebie i że jesteś tu, gdzie jesteś?

Aneta Stanuch: – To się stało kilkanaście lat temu, kiedy też na takim kursie, który wtedy nazywał się Kurs Filip, usłyszałam słowo Boże. To, co we mnie wtedy Bóg robił i jak prowadził do nawrócenia, to były osoby świeckie, które mówiły mi o Nim. Dla mnie to było niesamowite, że osoba zwyczajna, z ulicy przychodzi i mówi mi o Bogu w taki sposób, że mogłam doświadczyć Boga żywego. Nie był to ktoś daleki, tylko ktoś, kto jest naprawdę blisko i mówi do człowieka.

– Świadectwo osób świeckich pokazuje, że taka wspólnota i głoszenie jest dla każdego. Spotykasz takich ludzi w Pallotyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji. Co to jest za miejsce i za ludzie, którzy mają odwagę w sobie, żeby głosić o Chrystusie wszędzie i każdemu?

– Są to ludzie w różnym wieku – bardzo młodzi, ale i ci, którzy mają kilkadziesiąt lat. Osoby dojrzałe z doświadczeniem życiowym. Dla mnie cennym jest też to, że są to osoby z każdego stanu: siostry zakonne, kapłani, klerycy, osoby, które mają rodziny, samotne, które mówią o Bogu i swoim doświadczeniu. Piękne jest to, że współpracujemy razem i wiemy, że chcemy głosić Boga.

– By mówić z mocą o Bogu, trzeba się na Niego otworzyć. Do tego potrzebna jest formacja osobista i wspólnotowa. Jak wygląda droga Twojego rozwoju w PSNE i miejscu, gdzie posługujesz?

– Jestem w szkole, ale głównie formuję się we wspólnocie „Przyjaciele Oblubieńca”. Cokolwiek robię, to patrzę na swoją formację. Codziennie albo prawie codziennie spotykamy się ze słowem Bożym, dzielimy się we wspólnocie swoimi doświadczeniami, razem się modlimy i uwielbiamy Boga. Myślę, że to jest pierwsze, co mamy robić. Wynikiem tego spotkania we wspólnocie jest to, że posługujemy dalej i chcemy o Bogu mówić innym ludziom, jak do Niego iść. Dzielimy się swoim świadectwem, jak Bóg mówi, w jaki sposób Jego słowo mówi do nas, jak mówić o tym, co zmienia się w naszym życiu także przez to, jak doświadczamy Boga, relacji z Nim, z drugim człowiekiem i z samym sobą.

– Prowadzący Kurs Nowe Życie stosują sprawdzone metody, by otwierać człowieka na słowo Boże. Po jakie środki sięgacie, żeby tych ludzi tutaj ściągnąć, zachęcić i przede wszystkim, żeby ich życie stało się faktycznie nowe?

– Prowadząc taki kurs, mamy konkretny plan, według którego idziemy. Jeżeli chodzi o Kurs Nowe Życie – jest to kerygmat, czyli ta Dobra Nowina, którą głosił już Jezus. Przeprowadzamy osoby, które przyjechały na ten kurs, przez poszczególne punkty kerygmatu zarówno poprzez słowo, jak i takie momenty, kiedy dana osoba podejmuje decyzję. Co jest istotne w tych kursach? Oprócz tego, co ta osoba usłyszy od nas, to dostanie taki środek, gdzie będzie mogła podjąć konkretną decyzję. Wtedy człowiek odpowiada na to, co mówi do niego Bóg. To jest przestrzeń, gdzie mogę wejść w dialog z Bogiem, czasami nieświadomie. Przechodząc po kolei przez te punkty, dochodzi się do takiego momentu, że można powiedzieć: tak, poznałem Boga i zobaczyłem Go nie tylko w drugim człowieku, ale sam też Go doświadczyłem.Dyrektorem Kursu Nowe Życie był ks. Piotr Spyra. Jego zdaniem, konsekwencją takich rekolekcji i sposobu formowania człowieka jest zapał do ewangelizacji. – Osoby, które kończą Kurs Nowe Życie, zazwyczaj wchodzą głębiej w życie Kościoła. Przede wszystkim widać to w wymiarze sakramentalnym, że są na Mszy św. dużo częściej niż wszyscy inni – zauważył ks. Piotr Spyra.

Kurs Nowe Życie to jedna z kilku form rekolekcji Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja, które zostały założone przez świeckiego meksykańskiego ewangelizatora José Prado Floresa. Weekendowe spotkanie jest częścią programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II.

Reklama

Więcej dowiesz się na stronie www.snepallotyni.pl/charakterystyka-kursow/etap-1.

2015-01-23 11:17

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dawać świadectwo miłości

Niedziela sandomierska 5/2020, str. VI

[ TEMATY ]

formacja

kurs

Szafarze Komunii św.

Ks. Wojciech Kania

Formację rozpoczęło 24 kandydatów

Kolejna grupa kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. rozpoczęła formację przygotowawczą.

W Instytucie Teologicznym w Sandomierzu, 18 stycznia, odbyło się pierwsze spotkanie mężczyzn, którzy wyrazili gotowość podjęcia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. W tym roku do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych zgłosiło się 24 kandydatów wskazanych przez księży proboszczów z kilkudziesięciu parafii naszej diecezji. Są w różnym wieku i w większości żonaci. W spotkaniu uczestniczyli również niektórzy duszpasterze.

W słowie skierowanym do kandydatów bp Krzysztof Nitkiewicz prosił, aby posługa nadzwyczajnych szafarzy była dawaniem świadectwa miłości do Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. – Chciałbym, abyście, pełniąc posługę zleconą wam przez Kościół, dawali przede wszystkim świadectwo waszej wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Musicie mieć świadomość, że biorąc w ręce białą hostię dotykacie samego Chrystusa, który oddał za nas życie na krzyżu i Jego ofiara ciągle się uobecnia w każdej Mszy św. Niosąc Go waszym siostrom i braciom, odpowiedzcie Panu Jezusowi miłością za Jego miłość, okazując cześć Najświętszej Eucharystii – mówił bp Nitkiewicz. Podkreślił również, że posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. istniała w Kościele od najdawniejszych czasów oraz że podczas jej pełnienia niektórzy chrześcijanie ponieśli męczeńską śmierć.

76 mężczyzn wykonuje misję nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W diecezji sandomierskiej misję nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. wykonuje obecnie 76 mężczyzn. Formacja do tej posługi obejmuje kilka spotkań, w trakcie których kandydaci pogłębią swoją wiedzę z zakresu teologii Eucharystii, liturgiki i duchowości. Zapoznają się z zasadami posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. oraz z pobożnością eucharystyczną i z kultem Najświętszego Sakramentu. – Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga szczególnego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia kandydaci przejdą odpowiednią formację. W tym czasie będą pogłębiać najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne. Spotkaniom będą towarzyszyły również ćwiczenia praktyczne. Przygotowanie będzie miało oczywiście charakter wprowadzający. Znaczenie tej posługi, jej wpływ na głębię wiary i jakość życia chrześcijańskiego czy na działalność apostolską w parafii można zrozumieć dopiero w dalszej systematycznej formacji na poziomie parafialnym i diecezjalnym – podkreślał ks. Dariusz Sidor, koordynator formacji.

– Podjęcie decyzji o pełnieniu posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. ułatwiła mi praca w szkole im. św. Jana Pawła II. Podejmę się jej nie po to, aby coś ugrać w swojej społeczności czy być na piedestale. Traktuję to jako służbę drugiemu człowiekowi – powiedział Jan Brzozowski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Potoczku.

Następne spotkanie będzie miało miejsce 16 lutego w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

CZYTAJ DALEJ

Szkoła z TVP - wystartował nowy program na antenie Telewizji Polskiej

2020-03-30 10:03

[ TEMATY ]

szkoła

O godzinie 8.00 ruszyły dziś pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej.

Znajdą się także na VOD.TVP.PL. To efekt podpisanego 27 marca porozumienia dotyczącego realizacji audycji oświatowych dla uczniów szkół podstawowych, między TVP S.A. i Ministerstwem Edukacji

Zapraszamy do oglądania!

Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.

Pierwsze programy wystartowały już w poniedziałek, 30 marca o godzinie 8:00. Można obejrzeć je na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia.

Poza materiałami premierowymi, udostępnione zostaną także powtórki lekcji. Całość będzie można obejrzeć później na platformie VOD.TVP.PL.

Klasa 1 - TVP Sport

Klasa 2 - TVP Rorywka

KLASA 2

Klasa 3 - TVP Historia

Klasa 4 - TVP 3

Klasa 5 - TVP Historia

Klasa 6 - TVP3

Klasa 7 - TVP Rozrywka

Klasa 8 - TVP SPORT

CZYTAJ DALEJ

Serbia: zmarł biskup prawosławny, zarażony koronawirusem

2020-03-30 17:53

[ TEMATY ]

biskup

©MaverickRose – stock.adobe.com

Z powodu zarażenia koronawirusem w wieku 71 lat zmarł 29 marca biskup valjewski Serbskiego Kościoła Prawosławnego (SKP) Milutin (Knežević). Zapadł on na tę chorobę kilka dni temu w czasie odwiedzania wiernych. Jest on pierwszym hierarchą w SKP i prawdopodobnie w ogóle w świecie prawosławnym, który zmarł wskutek wirusa SARS-CoV-2.

Według serbskich środków przekazu, razem z biskupem zarazili się jeszcze dwaj inni księża, ale o stanie ich zdrowia na razie nic nie wiadomo. Ponadto wcześniej, z powodu wirusa zmarł także burmistrz Valjeva Milorad Iljić, a stan zdrowia jego żony lekarze określają jako bardzo poważny.

W całej Serbii odnotowano dotychczas 741 zachorowań, w tym 13 osób zmarło, a 55 jest podłączonych do sztucznego oddychania. Najwięcej przypadków stwierdzono w Belgradzie i właśnie w Valjevie. Władze rozważają możliwość odcięcia tego miasta - stolicy okręgu kolubarskiego w zachodniej części kraju – od reszty Serbii przez wojsko.

Z powodu epidemii rząd w Belgradzie całkowicie zamknął wszystkie granice, wprowadzono stan wyjątkowy i godzinę policyjną. Odwołano wybory parlamentarne, wstrzymano połączenia kolejowe i autobusowe między miastami, a osobom powyżej 65. roku życia nie wolno wychodzić na ulice.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję