Reklama

Niedziela Kielecka

Wielce miła, pełna miłosierdzia

W Bebelnie znajduje się kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w którym w przeszłości był czczony obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Cudowny wizerunek Maryi nie przetrwał do naszych czasów, jednak Maryja nadal tu jest czczona. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Maryi z Jasnej Góry

Nie wiadomo, kiedy powstał pierwszy kościół w Bebelnie. Wprawdzie istnieje dokument fundacyjny, który dokładnie podaje datę erekcji pierwszego kościoła: 25 czerwca 1312 r., podaje także nazwisko fundatora świątyni, Wisława Rokosza, królewskiego dworzanina oraz wezwanie świątyni: św. Mikołaja, jednak dokument ten jest sfałszowany. Najstarszym potwierdzeniem na istnienie kościoła w tej miejscowości jest wzmianka w „Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis” Jana Długosza. Wszystko wskazuje na to, że kościół został wybudowany pod koniec XV wieku. Kto był fundatorem? Można się tylko domyślać. Właścicielami Bebelna w tym czasie była rodzina Długoszów właśnie. Kolejna wzmianka o kościele w Bebelnie znalazła się w „Liber beneficiorum Archidioecesis Gnesnensis” Jana Łaskiego. Według Łaskiego w miejscowości Bebelno znajdował się kościół drewniany pw. Narodzenia Świętej Maryi i św. Mikołaja. Kościół ten nie przetrwał do naszych czasów, spłonął na początku XVI wieku. Po spaleniu kościoła jego rolę przejęła drewniana mała kaplica, w której plebanem był Stanisław z Kielc.

Zmienne losy świątyni

Nowy kościół został wybudowany ok. 1511 r., jednak nie służył długo katolikom. Ówcześni właściciele miejscowości Gosławscy, wyznawcy kalwinizmu, przekształcili kościół na zbór. Służył on innowiercom w latach 1548-1618. Świątynię przywrócił katolikom kolejny dziedzic tych ziem, Piotr Gosławski. W 1657 r. okolicę spustoszyli Szwedzi i kozacy, którzy wkroczyli do Bebelna w Wielkanoc i zdewastowali kościół. Drewniana świątynia na początku XVIII wieku nie prezentowała się dobrze. W 1725 r. stan kościoła był bardzo zły. Ks. Wiśniewski w swoim dziele pisze: „Kościół skutkiem starości tak się zdezelował, że trzeba było postawić nowy, którego fundatorami w 1745 r. byli Antoni i Karol Bystrzanowscy, dziedzice Bebelna”. W 1777 r. od strony północnej dobudowana zastała obszerna zakrystia i kruchta. Kolejny duży remont nastąpił w 1836 r. Wykonano wtedy nową podmurówkę, a dach pokryto nowymi gontami. Na początku XX wieku, w 1903 r., korpus świątyni został przedłużony o pięć metrów.

Nowy wygląd kościoła

Odwiedzając kościół w Bebelnie w 1932 r., ks. Wiśniewski szczegółowo go opisał. Od tego czasu wystrój świątyni zmienił się diametralnie. Nie ma w nim dwóch bocznych ołtarzy: św. Antoniego Padewskiego i św. Józefa. Nie zachował się eksponowany na chórze dokument z błogosławieństwem Piusa XI „dla proboszcza i parafian tutejszych, własnoręcznie podpisany przez Ojca św. 3 XII 1923 r.”. Nie ma także szarej marmurowej płyty kryjącej grób Gosławskich. Została przykryta nową posadzką. I nie ma także obrazu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przed którym przez wieki wierni wznosili swe modły. Ks. Wiśniewski wspomina, że w 1778 r. „na obrazie Najświętszej Maryi Panny było 17 wotów, między któremi na tablicy konik od p. Jana Łabęckiego, dziedzica Krasowa.

Reklama

Pełna miłosierdzia

Nie ma już wspomnianych wotów, nie ma także dawnego obrazu Maryi. W głównym ołtarzu znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Ks. Jan Wiśniewski wizytując kościół, opisał drugi wizerunek Maryi: „W prezbiterium na ścianie wisi starożytny obraz Niepokalanej Panny, stojącej na księżycu, ręce ma złożone. Nie jest to arcydzieło, lecz twarz wielce miła, pełna miłosierdzia. Lud ma ten obraz w wielkiej czci”. I tutaj dochodzimy do pytania, które musimy sobie zadać, w którym wizerunku Maryja była w Bebelnie bardziej czczona. Wydaje się, że właśnie ten obraz Maryi stojącej na księżycu był tym, który otaczano szczególną czcią. Jak było naprawdę, można się tylko domyślać. Co stało się z dwoma wizerunkami Maryi, też nie wiadomo. Może zostały zniszczone podczas zawieruch wojennych, może ktoś je ukrył, aby nie zostały zniszczone, i już nie wróciły na swoje miejsce. To tylko przypuszczenia. Jak było naprawdę, tego się prawdopodobnie nie dowiemy.

Maryja z Jasnej Góry

Obecnie w ołtarzu głównym znajduje się obraz Maryi Częstochowskiej. Przybrany w metalową sukienkę, dobrze się prezentuje w odnowionym ołtarzu głównym. Po lewej stronie ołtarza stoi figura św. Mikołaja, a po prawej św. Stanisława. Na tęczy widnieje krucyfiks, a po lewej stronie nawy znajduje się ambona. Nad drzwiami wejściowymi od północy wisi obraz Jezusa Ukrzyżowanego. Praktycznie tyle zostało z dawnej świetności tego zabytkowego kościoła. Nie tak dawno drewniana świątynia została odrestaurowana. Jeszcze kilka lat temu kościół oraz znajdująca się obok drewniana dzwonnica był pomalowany na niebieski kolor. Obecnie świątyni został przywrócony poprzedni wygląd. Od niedawna nowym proboszczem jest ks. Zenon Stępień, jak twierdzi, w kościele już nie ma starożytnych pamiątek. O świetności dawnego kościoła świadczą płyty nagrobne właścicieli, Bebelna oraz kapłanów wcześniej tu pracujących. Jedna z nich – niestety połamana, znajduje się na placu przed kościołem w pobliżu drzwi świątyni. Napis trudny dzisiaj do odczytania na płycie brzmi: „Tu spoczywają szanowne zwłoki śp. Imć Xiędza Józefa Donacińskiego plebana przez lat 20 w Bebelnie, który w 45 roku życia dług wypłacił dnia 6 maja 1822 roku. Rozczulona siostra wraz z mężem w dowód wdzięczności ten upominek mu kładą”. Ksiądz Proboszcz chciałby uratować połamaną płytę, umieszczając ją w eksponowanym miejscu. Będzie się starał o pomoc wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednak nie będzie to łatwe, ponieważ w przeszłości wokół kościoła znajdował się cmentarz. Rozpoczęte prace mogą pociągnąć za sobą kolejne, więc najpierw trzeba oszacować koszt przedsięwzięcia.

Maryja nadal na nas czeka

Nie ma już w kościele w Bebelnie cudownego obrazu Maryi, który był czczony przez wieki. Zmienił się wystrój kościoła, jego wygląd i otoczenie. Jednak nadal w drewnianym kościółku w ołtarzu głównym widnieje znany wszystkim Polakom wizerunek Maryi z Jasnej Góry. Maryja w tym wizerunku czeka na każdego z nas, abyśmy Jej powierzyli swoje problemy, abyśmy dali Jej możliwość ich rozwiązania.

2015-04-08 15:10

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Jędraszewski pobłogosławił Kraków z wieży sanktuarium św. Jana Pawła II

2020-03-20 17:02

[ TEMATY ]

Kraków

sanktuarium

błogosławieństwo

abp Marek Jędraszewski

Adam Bujak

W uroczystość św. Józefa, który od ponad trzystu lat patronuje Krakowowi abp Marek Jędraszewski o godz. 21.37 pobłogosławił wszystkich mieszkańców miasta z wieży sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.

Od 16 marca duszpasterze sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach o godz. 21:37 błogosławią Najświętszym Sakramentem z wieży widokowej Kraków, Archidiecezję Krakowską, Polskę i cały świat.

W widokowej części wieży, zostały umieszczone także relikwie św. Jana Pawła II, które podświetlone czynią z niej symboliczną latarnię morską prowadzącą żeglarzy do bezpiecznego portu – źródła nadziei. Chcemy tym znakiem przypomnieć naszego papieża rodaka, który zanurzony w codziennej modlitwie kontemplacyjnej przed Najświętszym Sakramentem trwał na niej we dnie i w nocy. Wierzymy, że dziś wspiera nas z domu Miłosiernego Boga – mówią duszpasterze sanktuarium.

Każdego wieczora modlitwa rozpoczyna się w Kaplicy Kapłańskiej, w której znajduje się płyta z grobu św. Jana Pawła II z jego relikwiami krwi. Kapłani proszą o wstawiennictwo Ojca Świętego w intencji chorych, cierpiących, o oddalenie pandemii koronawirusa, w intencji służb medycznych i wszystkich, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo, a także za zmarłych. Przed rozpoczęciem procesji z Najświętszym Sakramentem modlą się Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Następnie w ciszy udają się z Jezusem Eucharystycznym na wieżę. Z wysokości 50 metrów nad ziemią, odmawiają Kompletę i błogosławią Najświętszym Sakramentem cztery strony świata. - Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem ma być umocnieniem w trudnych chwilach dla Krakowa, archidiecezji, naszej Ojczyzny i całego świata oraz źródłem duchowej mocy – podkreślają.

Błogosławieństwa z wieży sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach 19 marca udzielił metropolita krakowski. Abp Marek Jędraszewski pobłogosławił wszystkich mieszkańców Krakowa w uroczystość św. Józefa, który od ponad trzystu lat patronuje miastu.

Na początku XVIII w. Kraków nękały kataklizmy i zarazy, a także najeżdżały obce wojska. W dramatycznych okolicznościach radni miejscy, idąc za sugestią karmelitów bosych, postanowili udać się po ratunek do św. Józefa. Zaczęto modlić się przed wizerunkiem opiekuna Maryi i Józefa w kościele karmelitańskim, a w 1714 r. rozpoczęto oficjalną procedurę starania się u papieża o patronat św. Józefa nad miastem. 12 czerwca 1714 r. czterdziestu miejskich rajców w jednomyślnym głosowaniu dokonało wyboru św. Józefa na patrona Krakowa. Decyzję radnych zatwierdził biskup Kazimierz Łubieński, a w roku 1715 Święta Kongregacja Obrzędów wydała stosowny dekret w tej sprawie.

CZYTAJ DALEJ

Biogram bp. Marka Mendyka - nowego biskupa świdnickiego

2020-03-31 12:35

[ TEMATY ]

Świdnica

bp Marek Mendyk

diecezja świdnicka

Episkopat.pl

Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, biskupem diecezjalnym w Świdnicy. Zastąpi on odchodzącego na emeryturę bp. Ignacego Deca. Decyzję Papieża ogłosiła we wtorek w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. Podajemy jego biogram, jak również biogram bp.

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy koło Wałbrzycha, na terenie obecnej diecezji świdnickiej. W 1981 roku rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku uzyskał stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Następnie studiował w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie: katechetyka. Studia ukończył w 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: „Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tej diecezji. Pełnił tam m.in. funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej i wykładowcy katechetyki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy.

W latach 2001-2005 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów, a w latach 2002-2006 – dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego, od roku 2004 wchodził w skład Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry „Sursumcorda” w Legnicy. Otrzymał godność prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego.

24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prał. Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie przyjął 31 stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. 31 marca 2020 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem świdnickim.

CZYTAJ DALEJ

Spowiedź i Komunia Święta na Wrzecionie

2020-03-31 22:41

[ TEMATY ]

spowiedź

komunia święta

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP

Wrzeciono

Maciej Cholewiński / parafia-wrzeciono.pl

Parafia Niepokalanego Poczęcia na Wrzecionie zaprasza do spowiedzi. Do Wielkiej Środy w godz. 8.00-13.00 oraz 15.00- 18.00 w kościele można przystąpić do sakramentu pokuty. W świątyni nie może przebywać więcej niż pięć osób.

„Zapraszamy wszystkich głodnych Boga i stęsknionych za Nim!” - czytamy na parafialnym Facebooku. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP dziękuje również za wszystkie ofiary na rzecz utrzymania kościoła, składane do specjalnej skrzynki znajdującej się przy wejściu do świątyni. W tym trudnym dla wsyzstkich czasie, powinniśmy pamiętać o wspieraniu materialnym swoich parafii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję