Reklama

Stolico Mądrości, módl się za nami!

2015-04-28 11:36

Beata Stypułkowska
Niedziela Ogólnopolska 18/2015, str. 21

W dniu 3 maja Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie przeżywa swój Dies Academicus – rocznicę powstania Instytutu Teologicznego oraz święto patronalne – Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości.

Matka Boża jest czczona w Instytucie pod wezwaniem Stolicy Mądrości. W 2005 r. po środowiskach akademickich w Polsce pielgrzymowała ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości – „Sedes Sapientiae”, która była darem Ojca Świętego Jana Pawła II dla środowisk uniwersyteckich całego świata. Na tę peregrynację można patrzeć jako na duchowy testament Jana Pawła II dany wyższym uczelniom. Ośrodek w Częstochowie, w którym studiuje się teologię, jest uprzywilejowany, żeby w Najświętszej Maryi Pannie podkreślać tajemnicę Bożej Mądrości, zwłaszcza że u jego początków stał kard. Karol Wojtyła jako ówczesny metropolita krakowski i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego w Krakowie. Oficjalna nazwa została zatwierdzona dzięki staraniom ks. dr. hab. Mariana Dudy przy poparciu abp. Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego. 3 maja 2012 r. watykańska Kongregacja Edukacji Katolickiej erygowała Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości.

Najświętsza Maryja Panna Stolica Mądrości jawi się jako tron Bożej Mądrości, a na ikonie przedstawiona jest z Dzieciątkiem trzymającym księgę. To do Niej należy podążać za przykładem Mędrców ze Wschodu z Mateuszowej Ewangelii. Mędrcy, oddając pokłon Chrystusowi, jednocześnie padają przed Maryją, która w tej właśnie chwili jawi się im jako tron Bożego Syna. W Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie Maryja uczy przede wszystkim na tajemnicy Chrystusa.

Reklama

Ewangelia według św. Łukasza kilkakrotnie przekazuje informację, że Maryja zachowywała wszystkie zbawcze zdarzenia i rozważała je w swoim sercu. Jako pobożna Żydówka znała dobrze Pisma i wypełniała je w życiu. To o Niej Jezus powiedział, że jest prawdziwą Jego krewną, bo słucha słowa Bożego i wypełnia je. Możemy śmiało przypuszczać, że właśnie Najświętsza Maryja Panna była pierwszą osobą, która wprowadzała małego Jezusa w naukę wiary. Również na początku publicznej działalności Jezusa Maryja przyczyniła się do uczynienia pierwszego znaku w Kanie Galilejskiej. Nie sposób także nie wspomnieć o obecności Maryi pod krzyżem, gdy Jezus – Najwyższy i Wieczny Kapłan – składał Ojcu Najświętszą Ofiarę. W tajemnicy Kościoła Maryja, Matka Pana, modli się razem z Apostołami w Wieczerniku i wyprasza zesłanie Ducha Świętego.

Najświętsza Maryja Panna Stolica Mądrości może być dla osób studiujących teologię prawdziwym wzorem. Prowadząc życie ukryte w Nazarecie, była w najwyższym stopniu zaangażowana w sprawy Boże, a żyła jako matka rodziny, dziewica, wdowa i pewnie osoba samotna, gdy Jezus opuścił Nazaret, by rozpocząć swą publiczną działalność. Wspólnoty rodzinne i zakonne, dziewice i wdowy konsekrowane, osoby samotne znajdą w Maryi przykład życia kontemplacyjnego, które doprowadza do realizacji planów Bożych u boku Jej Syna. Maryja dzisiaj uczy, w jaki sposób osoby konsekrowane i świeckie mogą współdziałać z kapłanami realizującymi swoje posłannictwo „in persona Christi”. W Statucie Wyższego Instytutu Teologicznego czytamy, że Instytut umożliwia osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim nabycie zarówno właściwych kwalifikacji, jak i profesjonalnego przygotowania do współpracy z tymi, którzy mają w Kościele władzę święceń. Maryja Stolica Mądrości wspomaga tę formację i pokazuje, jak łączyć studium i kontemplację z głoszeniem słowa Bożego według właściwej specyfiki osoby konsekrowanej czy wiernego świeckiego. W domu Zachariasza i Elżbiety Maryja nie tylko głosiła realizację zbawczych obietnic Bożych, ale przez swoje przybycie wniosła obecność Syna Najwyższego, co spowodowało napełnienie proroka Jana Chrzciciela jeszcze w łonie matki Elżbiety Duchem Świętym.

Dlatego też, zbliżając się do nowego roku akademickiego, zapraszamy wszystkich chcących doświadczyć tajemnicy Mądrości Bożej udzielającej się ludziom, bez względu na wiek, do podjęcia pięcioletnich magisterskich studiów teologicznych w Wyższym Instytucie Teologicznym im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie, przy ul. św. Barbary 41. Po magisterium można będzie kontynuować w Częstochowie formację intelektualną na studium licencjacko-doktoranckim z teologii (Sekcja Eklezjologiczno-Mariologiczna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).

Reklama

Poczta Polska honoruje znaczkiem Annę Walentynowicz

2019-06-24 12:56

Justyna Siwek

Portret Anny Walentynowicz widnieje na najnowszym znaczku Poczty Polskiej, który trafia do obiegu 24 czerwca br. Uroczysta prezentacja znaczka odbędzie się w Stoczni Gdańskiej w historycznej Sali BHP z udziałem rodziny dawnej opozycjonistki oraz przedstawicieli rządu, IPN-u i Poczty Polskiej. Rok 2019 – zgodnie z decyzją Sejmu – to rok Anny Walentynowicz.

media.poczta-polska.pl

Znaczek obiegowy z wizerunkiem Anny Walentynowicz przedstawionej na tle stoczniowych dźwigów zostaje wprowadzony do obiegu w nakładzie 1 mln sztuk. Jego autorem jest Maciej Jędrysik.

– Dzisiaj Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek z wizerunkiem Anny Walentynowicz. To wyraz uznania dla tej wybitnej postaci. Nazwisko Anny Walentynowicz ma swoje godne miejsce w historii polskiego ruchu robotniczego i w historii Polski. Emitując ten znaczek Poczta Polska wypełnia niezwykle ważną misję edukacyjną – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

media.poczta-polska.pl

We wrześniu 1980 r. Anna Walentynowicz została członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku. Była jedną z najpopularniejszych postaci „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. została internowana w Fordonie, a następnie w Gołdapi. W 1981 r. Służba Bezpieczeństwa próbowała ją otruć. Po wypuszczeniu na wolność współorganizowała głodówki, uczestniczyła w licznych spotkaniach w kościołach, pisała osobiste protesty i oświadczenia skierowane do władzy. W okresie PRL była wielokrotnie nękana przez komunistów.

– Nie ulega wątpliwości, że to jedna z najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski. Odegrała kluczową rolę w latach 80 i 90. Kiedy na początku sierpnia 1980 r., na pięć miesięcy przed odejściem na emeryturę, rozwiązano z nią umowę o pracę, robotnicy Stoczni Gdańskiej zażądali natychmiastowego przywrócenia jej do grona zatrudnionych. Właśnie to żądanie stało się pierwszym postulatem strajku, który rozpoczął się 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Za swoją działalność Anna Walentynowicz została odznaczona w maju 2006 r. przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

– Poczta Polska upamiętnia na znaczkach i kartkach pocztowych najważniejszych Polaków. Anna Walentynowicz należy do tego grona. Ta skromna, ale też niezwykle silna kobieta powinna być wzorem do naśladowania dla współczesnych. Bez niej nie byłoby wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. Winni jesteśmy oddawać jej należny hołd – podkreśla Przemysław Sypniewski.

Oprócz okolicznościowego znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej wizerunek Anny Walentynowicz oraz grafika przedstawiająca jeden z numerów „Robotnika Wybrzeża”, pisma Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża z ułożoną na wierzchu kromką chleba. Periodyk wydawany był nieregularnie od sierpnia 1978 do maja 1980 roku. Walentynowicz wchodziła w skład redakcyjny tej gazety.O znaczku:

autor projektu: Maciej Jędrysik

liczba znaczków: 1

wartość: 8,70 zł

nakład: 1 000 000 szt.

technika druku: rotograwiura

format znaczka: 25,5 x 31,25 mm

papier: fluorescencyjny

arkusz sprzedażny: 100 znaczków

data wprowadzenia do obiegu: 24 czerwca 2019 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wręczono medale zasłużonym dla Archidiecezji Warszawskiej

2019-06-24 22:33

Łukasz Krzysztofka

40 osób świeckich i jedna siostra zakonna zostało nagrodzonych medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej", które w archikatedrze warszawskiej, w jej święto patronalne św. Jana Chrzciciela, wręczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Uhonorowanie medalami odbyło się przed uroczystą Mszą św. odpustową, którą z metropolitą warszawskim koncelebrowali proboszczowie parafii nagrodzonych osób.

- Najbardziej cenię sobie to, że wszyscy odznaczeni w sposób szczególny potrafią praktykować swoje powołanie na mocy powołania chrzcielnego, które jest u podstaw wszystkich powołań – powiedział w homilii podczas Mszy św. metropolita warszawski. Kard. Nycz przywołał słowa papieża Franciszka, który uczy, że u podstaw wszystkich szczegółowych powołań stoi miłość. - Jeśli nie ma miłości u podstaw, będzie się tylko krążyć wokół spraw własnych – nawiązywał do słów Ojca św. metropolita warszawski.

Pasterz Kościoła warszawskiego podkreślił również, że przyznane dzisiaj odznaczenia, do których kandydatów zgłaszali proboszczowie ich parafii, są dowodem na mocną współpracę duchownych ze świeckimi i ich odpowiedzialność za Kościół lokalny. – Za tę współpracę bardzo wam dziękuję i proszę Boga, żeby nigdy nie zabrakło takich katolików świeckich, przez których Słowo Chrystusa jest obecne wszędzie tam, gdzie są posłani ludzie – powiedział na zakończenie homilii kard. Nycz.

Wśród uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” znalazł się m.in. prof. Włodzimierz Kluciński – wieloletni rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, należący od lat do Komitetu Promocyjnego Budowy Świątyni Opatrzności Bożej oraz jego małżonka Jadwiga Klucińska, z zawodu ekonomistka, zaangażowana m.in. w budowę kościoła oraz wolontariat Caritas w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Jedyna w gronie odznaczonych siostra zakonna – s. Leonia Maria Kalandyk ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej od 20 lat pracuje w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Była katechetką w szkole podstawowej i gimnazjum. Założyła wspólnotę Kręgu Biblijnego RUAH, ponadto pracuje jako kancelistka, przygotowuje młodzież i dorosłych do przyjęcia sakramentów.

Z sylwetkami wszystkich nagrodzonych osób można zapoznać się na stronie archidiecezji warszawskiej:

http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem