Reklama

Stolico Mądrości, módl się za nami!

W dniu 3 maja Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie przeżywa swój Dies Academicus – rocznicę powstania Instytutu Teologicznego oraz święto patronalne – Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości.

Matka Boża jest czczona w Instytucie pod wezwaniem Stolicy Mądrości. W 2005 r. po środowiskach akademickich w Polsce pielgrzymowała ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości – „Sedes Sapientiae”, która była darem Ojca Świętego Jana Pawła II dla środowisk uniwersyteckich całego świata. Na tę peregrynację można patrzeć jako na duchowy testament Jana Pawła II dany wyższym uczelniom. Ośrodek w Częstochowie, w którym studiuje się teologię, jest uprzywilejowany, żeby w Najświętszej Maryi Pannie podkreślać tajemnicę Bożej Mądrości, zwłaszcza że u jego początków stał kard. Karol Wojtyła jako ówczesny metropolita krakowski i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego w Krakowie. Oficjalna nazwa została zatwierdzona dzięki staraniom ks. dr. hab. Mariana Dudy przy poparciu abp. Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego. 3 maja 2012 r. watykańska Kongregacja Edukacji Katolickiej erygowała Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości.

Najświętsza Maryja Panna Stolica Mądrości jawi się jako tron Bożej Mądrości, a na ikonie przedstawiona jest z Dzieciątkiem trzymającym księgę. To do Niej należy podążać za przykładem Mędrców ze Wschodu z Mateuszowej Ewangelii. Mędrcy, oddając pokłon Chrystusowi, jednocześnie padają przed Maryją, która w tej właśnie chwili jawi się im jako tron Bożego Syna. W Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie Maryja uczy przede wszystkim na tajemnicy Chrystusa.

Reklama

Ewangelia według św. Łukasza kilkakrotnie przekazuje informację, że Maryja zachowywała wszystkie zbawcze zdarzenia i rozważała je w swoim sercu. Jako pobożna Żydówka znała dobrze Pisma i wypełniała je w życiu. To o Niej Jezus powiedział, że jest prawdziwą Jego krewną, bo słucha słowa Bożego i wypełnia je. Możemy śmiało przypuszczać, że właśnie Najświętsza Maryja Panna była pierwszą osobą, która wprowadzała małego Jezusa w naukę wiary. Również na początku publicznej działalności Jezusa Maryja przyczyniła się do uczynienia pierwszego znaku w Kanie Galilejskiej. Nie sposób także nie wspomnieć o obecności Maryi pod krzyżem, gdy Jezus – Najwyższy i Wieczny Kapłan – składał Ojcu Najświętszą Ofiarę. W tajemnicy Kościoła Maryja, Matka Pana, modli się razem z Apostołami w Wieczerniku i wyprasza zesłanie Ducha Świętego.

Najświętsza Maryja Panna Stolica Mądrości może być dla osób studiujących teologię prawdziwym wzorem. Prowadząc życie ukryte w Nazarecie, była w najwyższym stopniu zaangażowana w sprawy Boże, a żyła jako matka rodziny, dziewica, wdowa i pewnie osoba samotna, gdy Jezus opuścił Nazaret, by rozpocząć swą publiczną działalność. Wspólnoty rodzinne i zakonne, dziewice i wdowy konsekrowane, osoby samotne znajdą w Maryi przykład życia kontemplacyjnego, które doprowadza do realizacji planów Bożych u boku Jej Syna. Maryja dzisiaj uczy, w jaki sposób osoby konsekrowane i świeckie mogą współdziałać z kapłanami realizującymi swoje posłannictwo „in persona Christi”. W Statucie Wyższego Instytutu Teologicznego czytamy, że Instytut umożliwia osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim nabycie zarówno właściwych kwalifikacji, jak i profesjonalnego przygotowania do współpracy z tymi, którzy mają w Kościele władzę święceń. Maryja Stolica Mądrości wspomaga tę formację i pokazuje, jak łączyć studium i kontemplację z głoszeniem słowa Bożego według właściwej specyfiki osoby konsekrowanej czy wiernego świeckiego. W domu Zachariasza i Elżbiety Maryja nie tylko głosiła realizację zbawczych obietnic Bożych, ale przez swoje przybycie wniosła obecność Syna Najwyższego, co spowodowało napełnienie proroka Jana Chrzciciela jeszcze w łonie matki Elżbiety Duchem Świętym.

Dlatego też, zbliżając się do nowego roku akademickiego, zapraszamy wszystkich chcących doświadczyć tajemnicy Mądrości Bożej udzielającej się ludziom, bez względu na wiek, do podjęcia pięcioletnich magisterskich studiów teologicznych w Wyższym Instytucie Teologicznym im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie, przy ul. św. Barbary 41. Po magisterium można będzie kontynuować w Częstochowie formację intelektualną na studium licencjacko-doktoranckim z teologii (Sekcja Eklezjologiczno-Mariologiczna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).

2015-04-28 11:36

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Transmisja Mszy św. z Jasnej Góry

2020-03-23 13:11

[ TEMATY ]

Msza św.

Aby umożliwić osobom pozostającym w domu duchową łączność ze wspólnotą Kościoła, Tygodnik Katolicki "Niedziela" na swoim portalu niedziela.pl uruchamia transmisje Mszy św. z kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

SZCZEGÓŁY TRANSMISJI
Wielki Czwartek transmisja 13:00 – 19:00
13:00 – emisja planszy kamery na obraz (bez dźwięku)


15:00 – Różaniec
18:00 – 19:00 Msza wieczerzy Pańskiej – o Generał Arnold Chrapkowski

Wielki Piątek transmisja 7:00 – 6:00 (sobota)

7:00 – emisja planszy kamery na obraz (bez dźwięku)
14:00 – Droga Krzyżowa
17:00 – Gorzkie Żale
18:00 – Liturgia Męki Pańskiej ks. Biskup Wacław Depo
21.oo-22.3o Nabożeństwo siedmiu boleści MB - s. Nazaretanki
22.3o-24.oo Droga Krzyżowa – o. Marcin Ciechanowski
24.oo-01.oo Medytacja Słowa – o. Tomasz Chmielewski
01.oo-02.oo Urszulanki szare
02.oo-03.oo Hale - o. Wojciech Dec
03.oo-04.oo Neokatechumenat Częstochowa
04.oo-05.oo o. Jakub Szymczycha
05.oo-06.oo Sodalicja Maryjna – o. Marcin Minczyński

Wielka Sobota transmisja 7:00 – 19:00

7:00 – emisja planszy kamery na obraz (bez dźwięku)
16:00 – Różaniec
17:00 - Wieczysta Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej
18:00 – Wigilia Paschalna – ks. Biskup Andrzej Przybylski

PROGRAM DNIA. Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Msze św. w dni powszednie: 6:00, 7:00, 7:30, 8:00 (j. łaciński), 9:30, 11:00, 15:30, 18:30;

Msze św. w soboty, niedziele i uroczystości: 6:00, 7:00, 8:00 (j. łaciński), 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00;

Zasłonięcie Cudownego Obrazu: 12:00 w dni powszednie, 13:30 w soboty, niedziele i uroczystości;

Odsłonięcie Cudownego Obrazu: 6:00 codziennie, 13:30 w dni powszednie, 14:00 w soboty, niedziele i uroczystości;

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP: 5:30 codziennie; Różaniec: 16:00 w dni powszednie, 16:15 w niedziele i uroczystości;

Droga Krzyżowa: 16:45 w Wielkim Poście;

Apel Jasnogórski: 21:00 codziennie;

Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej: 18:00 w każdą sobotę;

Akatyst z modlitwą o pokój dla świata: 20:00 w każdą sobotę;CZYTAJ DALEJ

Jasna Góra: Kaplica św. Piusa X - w niej największe w Polsce tabernakulum

2020-04-09 16:28

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Pius X

tabernakulum

Niedziela TV

Jedyne takie tabernakulum, bo mieszczące aż ponad 200 puszek z Komunią Świętą, znajduje się na Jasnej Górze. To kaplica św. Piusa X służąca na co dzień do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Tabernakulum ma formę nawiązującą do jasnogórskich krużganków.

Kaplica św. Piusa X znajdująca się w jasnogórskim Wieczerniku i nosi imię tego papieża, ponieważ to Pius X w 1904 r. ustanowił święto Matki Boskiej Częstochowskiej. Gdy w 1909 r skradziono korony z częstochowskiego obrazu, papież ofiarował diademy dla wizerunku Jasnogórskiej Królowej Polski, które wykonał watykański złotnik.

Św. Pius X nazywany jest też papieżem Eucharystii. Jasna Góra z kolei uznawana jest za Wieczernik Narodu. Te słowa św. Jana Pawła II wciąż wyznaczają misję sanktuarium i posługujących w nim kapłanów. Stosując się do wszelkich zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii, paulini wciąż sprawują sakramenty pokuty i pojednania i Eucharystii.

Wieczernik, i znajdująca się w jego centralnym miejscu mała Kaplica Najświętszego Sakramentu, powstały na Jasnej Górze w latach 1921-1927r. W 1919 r. Jasna Góra zaangażowała jako stałego architekta prof. Adolfa Szyszko-Bohusza z Krakowa. 15 czerwca 1920 r. architekt ten przedstawił projekt krużganków - Wieczernika - i przylegającej do nich spowiednicy. Prace rozpoczęto wiosną 1921 r., trwały do 1926. W zamierzeniu Wieczernik miał być miejscem, gdzie udzielana jest Komunia św. i odbywa się spowiedź św., szczególnie w czasie znacznego napływu pielgrzymów w okresie letnim.

Dziełami prof. Bohusza są m.in. także: Szczyt, przebudowa wejścia do Skarbca, projekt szaf i gablot do Skarbca oraz półek w nowej bibliotece. On także zaprojektował Salę Maryjną, która po gruntownej renowacji i adaptacji została oddana w 2007 r. jako tzw. Nowa spowiednica, czyli Kaplica Sakramentu Pokuty, usytuowana tuż przy bramie wejściowej na Jasną Górę i na wprost wejścia do bazyliki.

W 2017r. kaplica została ponownie oddana do użytku po rocznych gruntownych pracach renowacyjnych, które nadzorował architekt współpracujący z Jasną Górą Jerzy Maciejowski. Zastosowano najnowsze technologie – okratowane drzwi z szybą zespoloną, wentylację, ogrzewanie podłogowe - tak, żeby warunki do przechowywania Najświętszego Sakramentu były jak najlepsze przez cały rok, także jesienią i zimą, kiedy w tym miejscu jest sporo wilgoci. Odnowiony został także portal.

Jerzy Maciejowski zaprojektował na nowo przestrzeń kaplicy tak, aby nowe tabernakula, czyli szafy na Komunię św., zostały umieszczone w ścianach, „żeby wkuć się w ścianę, uwolnić przestrzeń, a jednocześnie zmieścić taką ilość puszek w sposób, który sprawia, że Chrystus jest tutaj uczczony godnie” – wyjaśnił projektant. W tej chwili tabernakula w Kaplicy mogą pomieścić ponad 200 puszek z Komunią św. Tabernakulum ma formę nawiązującą do krużganków jasnogórskich. Odrestaurowano także stare polichromie na sklepieniu, które do tej pory były niewidoczne.

Na Jasnej Górze prawie bezustannie sprawowana jest Przenajświętsza Ofiara i bardzo licznie rozdzielana jest Komunia Św. Tylko w ubiegłym roku Mszę Św. odprawiono prawie 51 tys. razy i udzielono prawie 2 mln Komunii św.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję