Reklama

30 maja – koronacja obrazu Matki Bożej w Głogowie Małopolskim

Kult Pani Głogowskiej

2015-04-28 15:52

Bartosz Walicki
Edycja rzeszowska 18/2015, str. 4-5

M. M. Osip-Pokrywka
Cudowny Obraz Matki Bożej i kościół w Głogowie Małopolskim

Sanktuarium maryjne w Głogowie Małopolskim sięga początku XVIII w. Był to czas, gdy w całym Kościele polskim upowszechnił się kult cudownych obrazów Matki Bożej

W sąsiedztwie Głogowa podobne ośrodki pojawiły się m.in. w Sokołowie i Kolbuszowej. Sam obraz Pani Głogowskiej namalowano w XVI w. Powstanie sanktuarium głogowskiego wiązało się z objawieniem się Matki Najświętszej w tym miasteczku „na Piasku”. Przed rokiem 1721 wzniesiony został drewniany kościółek pw. Matki Bożej Śnieżnej. Kilkanaście lat później świątynię rozbudowano. W 1763 r. kościół przekazano misjonarzom św. Wincentego à Paulo.

Początki kultu

Istnienie łaskami słynącego obrazu odnotowały akta wizytacji generalnej z 1721 r. Obiekt określono jako imago gratiosa. W XVIII wieku jego kult potwierdziła komisja diecezjalna. Model pobożności maryjnej w Głogowie kształtowały pielgrzymki i uroczystości odpustowe. W 1738 r. erygowana została specjalna prebenda. W 1766 r. świątynię sanktuaryjną rozebrano, a wzniesiono nowy kościół zakonny. W 1782 r. wizerunek został przeniesiony do kościoła parafialnego. Niestety, jeszcze w XVIII wieku nastąpił kryzys kultu maryjnego. Nabożeństwo do Matki Bożej Głogowskiej zachowało się tyko w lokalnej tradycji ludowej.

Odrodzenie pobożności maryjnej

Odrodzenie pobożności maryjnej w Głogowie odnotowano w 2 poł. XIX w. Powstały wtedy liczne zrzeszenia krzewiące nabożeństwo do Matki Najświętszej. Już w 1862 r. ks. Ludwik Praszałowicz zaprowadził Bractwo Różańcowe. W 1911 r. utworzono Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej połączone ze Związkiem Katolicko-Społecznym. Sanktuarium głogowskie funkcjonowało też w okresie międzywojennym. Już wówczas potwierdzono pielgrzymkową rangę Głogowa.

Reklama

Matka rodzin

Czasy II wojny światowej i okres władzy komunistycznej w Polsce nie sprzyjały rozwojowi kultu Pani Głogowskiej. Nabożeństwo ku Jej czci kultywowane było w rodzinach. Jej opiece polecano głogowian walczących na froncie i przebywających w niewoli. U Niej szukano pocieszenia i łaski w przypadku problemów, choroby, kryzysów małżeńskich. W tym czasie duszpasterze zaczęli podejmować starania, aby czci oddawanej Bogarodzicy nadać szerszy wymiar. Społeczeństwo głogowskie głęboko przeżyło nawiedzenie Matki Bożej rozpoczęte w diecezji przemyskiej w 1970 r. W roku 1975 ks. Stanisław Ujda wprowadził zwyczaj podniosłego odsłaniania i zasłaniania cudownego obrazu. Kilka lat później, 2 lutego 1979 r., zainaugurowano peregrynację kopii wizerunku jasnogórskiego po rodzinach. Peregrynacja Czarnej Madonny na progu III tysiąclecia, w dniach 6-7 lipca 2002 r., była znakiem, że lokalny Kościół pragnie dążyć Bożymi drogami razem z Maryją.

Odpust maryjny i nabożeństwa

Obecnie centralnym świętem ku czci Bogarodzicy w Głogowie jest odpust maryjny. Przeżywano go pierwotnie 8 grudnia. Termin ten wyznaczył bp I. Tokarczuk w roku 1970 dla upamiętnienia nawiedzenia parafii przez symbole maryjne i pogłębienia czci Matki Bożej obecnej w obrazie Pani Głogowskiej. W 1979 r. bp I. Tokarczuk przywrócił tradycję organizowania odpustu 5 sierpnia. Cyklicznym nabożeństwem ku czci Matki Bożej Głogowskiej jest Nowenna do Najświętszej Maryi Panny zainicjowana w 1984 r. Specyfiką nabożeństwa maryjnego jest też Eucharystia o Matce Bożej celebrowana w każdą środę.

Do indywidualnych praktyk pobożnych zaliczyć należy m.in.: korzystanie z sakramentu pokuty przed świętami maryjnymi, klękanie przed obrazem Pani Głogowskiej, modlitwę różańcową przed Mszą św., zanoszenie po chrzcie dzieci przed ołtarz Matki Bożej, jak również ofiarowanie Jej wotów. Od 2008 r. prowadzona jest Księga Próśb i Podziękowań. Nabożeństwo do Pani Głogowskiej czerpie z silnej lokalnej pobożności pielgrzymkowej. Wskazać trzeba pątnicze wędrówki do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Ważne jest też uczestnictwo głogowian w Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Prace przed koronacją

Ważnym działaniem duszpasterskim o charakterze inwestycyjnym była niedawna rozbudowa głogowskiego kościoła parafialnego. Wiązała się ona m.in. z dobudowaniem naw bocznych, ułożeniem nowej posadzki, wymianą nagłośnienia, przeniesieniem witraży do okien naw bocznych i ułożeniem kostki wokół kościoła. Wydzielono też osobną przestrzeń dla kaplicy Matki Bożej Głogowskiej. Dodać do tego należy renowację znajdującego się tam ołtarza. Poświęcenie kaplicy Najświętszej Maryi Panny Głogowskiej w kościele parafialnym w Głogowie miało miejsce 23 grudnia 2010 r. Obrzędu tego dokonał ordynariusz rzeszowski bp K. Górny. Jednocześnie poświęcono nowe nawy boczne i stacje Drogi Krzyżowej.

W ostatnich latach w społeczności głogowskiej narastało pragnienie, aby skronie Pani Głogowskiej i Jej Syna ozdobić insygniami królewskimi. Nadzieja na rychłą koronację obrazu Matki Bożej Głogowskiej była jednym z motywów rozbudowy świątyni, a także dużej ofiarności wiernych. W ramach pośredniego przygotowania do koronacji wizerunku w roku 2009 wykonano jego konserwację. Przeprowadził ją konserwator Tomasz Tomaszek z Krakowa. Odnowienie i popularyzacja kultu Matki Bożej Głogowskiej na progu XXI w. widoczne były także na gruncie naukowym, edytorskim i publicystycznym.

Bezpośrednie przygotowania do koronacji Pani Głogowskiej zainaugurowano w 2009 r. Wtedy to na ręce bp. K. Górnego złożono pierwsze oficjalne prośby o nałożenie koron na skronie Dzieciątka Jezus i Jego Matki. 7 kwietnia 2007 r. Ordynariusz Rzeszowski zlecił ks. Sławomirowi Zychowi z KUL-u troskę naukową nad tym ośrodkiem kultu maryjnego. W związku z prośbami duszpasterzy, wiernych świeckich oraz instytucji publicznych z Głogowa i regionu 7 czerwca 2011 r. bp K. Górny powołał komisję do zbadania warunków koronacji obrazu Pani Głogowskiej. Po trzech latach, 26 lutego 2014 r. nadał on świątyni godność sanktuarium. Koronacja obrazu Matki Bożej w Głogowie planowana jest 30 maja br.

Tagi:
Matka Boża

Reklama

Parlament Ekwadoru odrzucił legalizację aborcji

2019-09-19 18:36

Ewa i Lech Kowalewscy

Ekwadorskie Zgromadzenie Narodowe liczy 137 członków. Dla przyjęcia zmian koniecznych było 70 głosów. Wynik głosowania był dużym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej wydawało się, że zmiany te zostaną zaaprobowane przewagą ok. 20 głosów. Ostatecznie do ich przyjęcia zabrakło 5 głosów. Prawo zabraniające aborcji w Ekwadorze pozostało nie zmienione.

Archiwum HLI

Mobilizacja obrońców życia była bardzo duża. Bardzo stanowczo wypowiadali się ekwadorscy biskupi, mobilizując wiernych. Obrońcy życia z Guayaquil, największego miasta Ekwadoru, gdzie obecnie wędruje Ikona Częstochowska w pielgrzymce „Od Oceanu do Oceanu” postanowili z wielką modlitwą zabrać Ją ze sobą przed Zgromadzenie Narodowe w stolicy Quito. Ekwadorczycy byli przeciwni tym zmianom, ale w większości uważali, że zostaną wprowadzone, więc prosili Matkę Boża o cud. Towarzyszył im ks. Leon Juchniewicz, polski misjonarz od ponad 30 lat pracujący w Ekwadorze – kustosz wędrującej Ikony.

Ikona została bezpiecznie ustawiona za barierkami, tuż koło wejścia do Parlamentu, tak że wszyscy wchodzący do budynku patrzyli Jej w oczy. Na plac przed Parlamentem przyjechały tłumy. Krzykliwa grupa feministek została zamknięta w osobnym sektorze, ale i tak po ogłoszeniu wyniku głosowania feministki stały się tak agresywne, że musiała interweniować policja.

Po ogłoszeniu wyników bp Danilo Echeverria sufragan Quito w obecności oświetlonej Ikony Częstochowskiej odprawił dla wszystkich zebranych na placu uroczystą Mszę św. dziękczynną.

Ks. Leon prosi, aby podziękować Polakom, którzy przyłączyli się do modlitwy w intencji Ekwadoru, mediom, które upowszechniły apel o modlitwę, a przede wszystkim jasnogórskim pielgrzymom i paulinom, którzy modlili się przed Cudownym Obrazem.

O peregrynacji Ikony Matki Bożej Częstochowskiej w Ekwadorze „Niedziela” pisała już dwukrotnie. Były to artykuły Anny Wyszyńskiej „Przez równik w obronie życia” w nr 17/2017 oraz „Dziennik podróży Matki Bożej” w nr 5/2018.

Ewa i Lech Kowalewscy, koordynatorzy pielgrzymki "Od Oceanu do Oceanu".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dzień ze św. ojcem Pio w kinie!

2019-09-20 14:46

Materiał prasowy

23 września w kościele przypada wspomnienie św. Ojca Pio. Ten dzień jest wyjątkowy dla czcicieli jednego z napopularniejszych świętych w Polsce. Popularność świetego z Pietrelciny w Polsce jest fenomenem na skalę światową.

Materiał prasowy

Zapraszamy na specjalny seans z udziałem reżysera Jose Mario Zavali 23 września 2019 r., godz. 17:00 i 19:00. Seans odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach (ul. Siostry Faustyny 3, Kraków, Aula Jana Pawła II)

Weź udział w dniu Dniu św. Ojca Pio w kinie!

Na film zaprasza reżyser „Tajemnicy ojca Pio” Jose Maria Zavala.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

2019-09-20 21:30

pb / Watykan (KAI)

Trzy wydarzenia zaplanowano w Rzymie z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, przypadającego w październiku. Ogłosił go papież Franciszek w 2017 r., aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes”, czyli skierowanej do ludzi nieznających jeszcze Chrystusa.

©Adam Jn/fotolia.com

Temat Miesiąca, który upamiętnia także setną rocznicę ogłoszenia misyjnego listu apostolskiego papieża Benedykta XV „Maximum illud” z 30 listopada 1919 r., brzmi: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie”.

Pierwszym punktem rzymskiego programu obchodów będą 1 października o 18.00 w bazylice św. Piotra Nieszpory wspomnienia liturgicznego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji wraz ze św. Franciszkiem Ksawerym. Przed liturgią o 17.15 odbędzie się czuwanie misyjne połączone z wysłuchaniem świadectw o pracy misjonarzy.

Z kolei 7 października o 15.00 w bazylice Matki Bożej Większej odbędzie się modlitwa różańcowa, którą poprowadzi kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ta misyjna dykasteria Stolicy Apostolskiej wraz z Papieskimi Dziełami Misyjnymi poprosiły światową sieć Radia Maryja o organizację tego wydarzenia, które będzie miało charakter międzynarodowy za sprawą bezpośredniej transmisji (także w wersji wideo) za pośrednictwem niemal 80 stacji Radia Maryja na pięciu kontynentach.

Wreszcie w Światowy Dniu Misyjnym, przypadającym w tym roku w niedzielę 20 października, papież Franciszek odprawi o 10.30 Mszę św. na placu św. Piotra.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem