Reklama

Wyborcze polowanie na SKOK-i

2015-07-29 08:05

Andrzej Tarwid
Niedziela Ogólnopolska 31/2015, str. 54-55

Artur Stelmasiak

Politycy PO chcą powołać komisję śledczą w sprawie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Do poparcia tej inicjatywy namawiali lidera PSL, któremu obiecywano, że skorzysta na tym „politycznie przed wyborami”. Zrzeszające ponad 2 mln członków Kasy stały się więc elementem kampanii wyborczej

Kiedy 20 lipca poseł PiS Jerzy Szmit szedł na posiedzenie „podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych”, nie miał żadnych złudzeń, że obrady będą przebiegały merytorycznie. – Od początku prac dało się zauważyć, że przewodniczącemu Marcinowi Święcickiemu nie chodzi o rzetelne sformułowanie wniosków legislacyjnych co do konkretnych ustaw i rozporządzeń. W tym, jak kierował on pracami, było natomiast widać, że chce zaatakować SKOK-i oraz osoby z nimi związane – mówi nam Szmit i dodaje: – Dlatego na ostatnie posiedzenie przygotowaliśmy (posłowie PiS – przyp. at) dokument, który formułuje m.in. zalecenia dla zmian prawnych w systemie SKOK. Ale poseł Święcicki nie zgodził się, by nad nim dyskutować. Nie poddał go też pod głosowanie. A już całkowitym skandalem było to, że uniemożliwił nam dodanie naszego dokumentu jako wniosku mniejszości.

Brudna kampania

Wskutek takiej postawy przewodniczącego członkowie podkomisji podjęli tylko jedno ważne rozstrzygnięcie. Głosami 7 do 5 przyjęto sprawozdanie, w którym rekomenduje się m.in. powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie SKOK-ów. – Nie mam żadnych wątpliwości, że to decyzja skalkulowana na październikowe wybory. Bo w tej kadencji nie uda się tego wniosku zrealizować. A gdyby nawet, to kolejny Sejm zgodnie z prawem nie może tych prac kontynuować. Chodzi więc o to, aby wywołać burzę w mediach i odwrócić uwagę wyborców od głównych problemów Polski i Polaków – ocenia Szmit.

Poseł PiS dzisiaj nie ma żadnych związków z kasami, ale zanim został politykiem, był prezesem SKOK Regionalna. Może więc jego opinia o instrumentalnym potraktowaniu sejmowej podkomisji do celów partyjnych przez PO jest stronnicza? Odpowiedź brzmi: nie.

Reklama

Jakie motywy przyświecają Platformie w jej walce ze SKOK-ami, wyjawił szef PSL. Na początku lipca w wywiadzie dla gazety „Rzeczpospolita” wicepremier Janusz Piechociński powiedział: „Nie poparłem komisji śledczej w sprawie SKOK, choć byłem do tego namawiany przez Platformę, która twierdziła, że skorzystam na tym politycznie przed wyborami”.

– To smutne, ale SKOK-i stały się przedmiotem brudnej kampanii, zarówno prezydenckiej, jak i tej obecnej, parlamentarnej – skomentował Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej SKOK na konferencji prasowej zorganizowanej dzień po zakończeniu prac przez sejmową podkomisję.

Kiedy dokona się szerszej kwerendy w mediach elektronicznych, wniosek o komisję śledczą wydaje się jeszcze bardziej zadziwiający – szczególnie że zgłosił go Marcin Święcicki. A to dlatego, że jeszcze w marcu w jednym z programów Polsat News ten polityk mówił, iż powołanie takiej komisji jest niecelowe ze względu na kończącą się kadencję. Mimo to trzy miesiące później – kiedy do wyborów zostało już mniej niż 100 dni – on sam taki wniosek zawarł w swoim sprawozdaniu. A 20 lipca poddał go pod głosowanie.

Zaproszenia dla wybranych

Analizując przyjęcie przez podkomisję dokumentu, łatwo zauważyć, że prace w tym gremium miały dość osobliwy przebieg.

Okazuje się np., że na 50 działających w kraju kas na obrady zostali zaproszeni tylko przedstawiciele 6 SKOK-ów. W tym gronie nie było kasy największej. Byli za to reprezentanci kasy skonfliktowanej z Kasą Krajową, a także – uwaga! – wszyscy zarządcy komisaryczni 4 innych kas. Oznacza to, że o sytuacji w całym systemie SKOK posłom opowiadały przede wszystkim osoby z placówek, które działały nieprawidłowo. Co do powiedzenia o swojej działalności, kondycji ekonomicznej i sytuacji mieliby prezesi pozostałych ponad 40 kas, tego członkowie podkomisji już nie usłyszeli. Skutek? – W trakcie obrad staraliśmy się wykazać liczne błędy merytoryczne, rozmijające się ze stanem faktycznym. Mimo to nasze uwagi nie zostały przyjęte – powiedział mec. Paweł Pelc, który reprezentował Kasę Krajową na posiedzeniach podkomisji.

Przyjęty dokument swobodnie zestawia informacje z kas i banków, pomijając informację o tym, że są to zupełnie inne instytucje i innymi przepisami się kierują.

Wśród zarzutów podniesionych w sprawo zdaniu jest to, że skala niespłaconych kredytów udzielanych przez SKOK-i przekroczyła 50 proc. Dla porównania podano, że w bankach to tylko niecałe 9 proc. Różnica duża, ale zdaniem specjalistów, suche liczby nie oddają istoty sprawy, bo kasy i banki inaczej informują o zagrożonych kredytach. W SKOK-ach wystarczy tylko dzień spóźnienia ze spłatą raty, by kredyt zakwalifikować jako zagrożony. Tymczasem system bankowy dopuszcza opóźnienie od 30 do nawet 60 dni. – Z naszych analiz wynika, że gdybyśmy w sprawie trudnych kredytów robili tak jak banki, to co najmniej o 50 proc. spadłby u nas poziom przeterminowania kredytów – mówi Andrzej Dunajski, rzecznik Kasy Krajowej SKOK.

Eksperci dodają, że różnica między bankami a SKOK-ami mogłaby być jeszcze mniejsza. Gdy bank sprzeda zagrożony kredyt windykatorowi, to on znika z jego sprawozdania. W sprawozdaniach SKOK-ów nadal jest liczony – wskazują.

Wydaje się, że dla rzetelnego naświetlenia sytuacji w SKOK-ach powyższe różnice powinny być uwzględnione w sprawozdaniu. Niestety, nie zostały.

A może afera urzędników?

Rzecznik Kasy Krajowej krytykuje też inne części dokumentu, które znacząco wykrzywiają rzeczywistość. Najbardziej widoczne jest to chyba we fragmencie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który wypłacił 3,2 mld zł członkom zagrożonych upadkiem kas. – Dlaczego nie napisano, że przez 20 lat SKOK-i nie miały żadnych problemów i żaden z ich członków nie stracił ani złotówki? Dlaczego też autor sprawozdania napisał, że wprowadzenie nowej ustawy było właściwe, skoro właśnie po tym czasie zaczęły się kłopoty SKOK-ów? Wreszcie – dlaczego nie napisano, że 2 mld zł wypłacone z BFG dotyczy sprawy SKOK-u Wołomin, o którego kłopotach Kasa Krajowa informowała Komisję Nadzoru Finansowego? – wylicza Dunajski.

Na ten ostatni aspekt sprawy już kilka miesięcy temu uwagę zwrócił Przemysław Wipler. Poseł reprezentujący ugrupowanie KORWIN złożył nawet dwa zawiadomienia do prokuratury. W jednym z nich zarzucił Komisji Nadzoru Finansowego i jej pracownikom niedopełnienie nadzoru nad SKOK-iem Wołomin. W zawiadomieniu Wipler przypomniał, że były szef Kasy Krajowej Grzegorz Bierecki skierował do Komisji pismo o nieprawidłowościach w SKOK-ach w 2012 r. Tymczasem – jak podkreślił parlamentarzysta – dopiero 24 maja 2013 r. prezes Komisji skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Nie udało nam się skontaktować z posłem Wiplerem, który przebywa za granicą. Jednak w kontekście sprawozdania podkomisji warto przypomnieć jeszcze inne sformułowane przez niego oskarżenie.

Wipler zarzucił urzędnikom państwowym przekroczenie uprawnień. Chodziło o wyciek do mediów listu KNF skierowanego do Ewy Kopacz. Ten właśnie wyciek – pliku, który edytował rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz, a który znalazł się na serwerach jednego z tygodników – stał się hasłem do rozpoczęcia medialnej nagonki na SKOK-i.

Wydaje się, że zdemaskowanie tego mechanizmu mogłoby się znaleźć w sprawozdaniu podkomisji. Jest tam przecież opis działań podjętych przez KNF wobec SKOK-ów. Tymczasem sejmowy dokument nie tylko milczy o podejrzanych działaniach organu państwa wobec kas. Ale jakby tego było mało, w innych fragmentach odwołuje się... do krytycznych doniesień medialnych na temat SKOK-ów.

Może więc już po wyborach parlamentarnych zasadne będzie powołanie komisji śledczej. Z tym, że będzie ona musiała wyjaśnić nie tzw. aferę SKOK, lecz sposób podważania wiarygodności wobec spółdzielczych kas, którym w Polsce zaufało ponad 2 mln ludzi.

A co o pomyśle takiej komisji śledczej sądzi poseł Szmit? – Myślę, że nie tylko członkowie SKOK-ów, ale wszyscy Polacy chętnie dowiedzieliby się, jak w naszym kraju dokonuje się zmian prawnych skutkujących tym, że placówki uznawane przez dziesiątki lat za solidne tuż po noweli mają kłopoty – mówi Szmit i na koniec podkreśla: – A takie niekorzystne dla SKOK-ów zmiany były cztery na przestrzeni ostatnich 2,5 lat.

* * *

Historia i teraźniejszość SKOK

Organizacje służące samoobronie przed lichwą i stosujące zasadę samopomocy finansowej istniały już w średniowieczu. Pionierem nowoczesnych spółdzielni finansowych był Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Założone przez niego kasy kierowały się w działaniu ideą samopomocy i samozarządzania. Na ich wzór w Wielkopolsce powstawały banki ludowe, a na Podolu kasy włościańskie. W Galicji zaś – kasy Stefczyka, do których w okresie międzywojennym należało półtora miliona ludzi.

Odbudowa kas kredytowych stała się możliwa po przemianach 1989 r. Zajęła się tym Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych. Obecnie w Polsce wszystkie SKOK-i mają 1563 oddziały. W kasach zrzeszonych jest 2,1 mln członków. Aktywa wszystkich SKOK-ów to niemal 13 mld zł.

(at)

Wanda Błeńska świadkiem wiary Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

2019-09-22 09:40

ms / Poznań (KAI)

Polska lekarka dr Wanda Błeńska znalazła się w gronie świadków wiary Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. W najbliższym czasie zostanie zaprezentowana strona internetowa poświęcona misjonarce w 10 językach świata.

www.tvn24.pl

Wśród świadków wiary obchodzonego w Kościele powszechnym w październiku br. Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego znaleźli się m.in. św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Franciszek z Asyżu czy św. Franciszek Ksawery.

Na portalu YouTube można już zapoznać się z filmem o działalności misyjnej dr Błeńskiej dostępnym w kilku językach. Strona, która zostanie wkrótce zaprezentowana, umożliwi poznanie historii jej życia i opinii wielu osób na jej temat. Przesłanie życia misjonarki zostanie streszczone w hasłach „wiara”, „misje”, „człowiek”, „pacjent”, „skromność”, „marzenia”.

Witryna będzie dostępna w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, chińskim, arabskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim.

Kilka dni temu franciszkanie w Ugandzie otworzyli ośrodek zdrowia im. Wandy Błeńskiej w miejscowości Matugga pod nazwą „Wanda Matugga Health Center”. Pierwszej dziewczynce, która urodziła się tam 20 września, rodzice nadali imię Wanda. Dofinansowania sprzętu medycznego dla ośrodka udzieliło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jeśli Stolica Apostolska wyrazi zgodę, wkrótce powinien też rozpocząć się proces beatyfikacyjny pochodzącej z Poznania lekarki, która przez 43 lata pomagała trędowatym w Ugandzie. Przygotowaniami do procesu zajmuje się z polecenia abp. Stanisława Gądeckiego ks. Jarosław Czyżewski, u którego można składać świadectwa na temat życia misjonarki (jaroslaw.czyzewski@archpoznan.pl).

Wanda Błeńska (1911-2014) uzyskała dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego w 1934 r. Po II wojnie światowej, w której uczestniczyła jako żołnierz Armii Krajowej, uzyskała też dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu.

W 1950 r. wyjechała do Ugandy, gdzie w Bulubie nad jeziorem Victoria ofiarnie oddawała się służbie chorym, zwłaszcza trędowatym. Dzięki poznańskiej lekarce tamtejsza placówka sióstr franciszkanek zyskała światową sławę, a centrum szkoleniowe szpitala nosi nazwę „Wanda Blenska Training Centre”.

Doktor Błeńska otrzymała od papieża Jana Pawła II najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim zaangażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. Jest honorową obywatelką Ugandy i miasta Poznania.

W stolicy Wielkopolski działa Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej. Jej imię nadano Akademickiemu Kołu Misjologicznemu w Poznaniu. W 2018 r. została wybrana przez mieszkańców „Poznanianką stulecia”. Wanda Błeńska zmarła w 2014 r. w wieku 103 lat.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wokół chleba i piękna stworzenia

2019-09-23 01:18

Kamil Krasowski

W Jaczowie 22 września odbyły się diecezjalne obchody Kromki Chleba dla Sąsiada – akcji organizowanej przez diecezjalną Caritas. W tym roku towarzyszyła im też tzw. Niedziela św. Franciszka, będąca realizacją innego projektu Caritas - „Laudato si”.

Karolina Krasowska
Na pikniku w Jaczowie było radośnie i rodzinnie

- Gromadzimy się dzisiaj po pierwsze wokół chleba, a po drugie wokół piękna stworzenia i św. Franciszka – mówi Anna Kobylińska z diecezjalnej Caritas, która koordynuje w diecezji projekt „Laudato si”, będący nawiązaniem do encykliki papieża Franciszka. – Te dwie rzeczy się bardzo uzupełniają, bo jeśli mówię o nawróceniu ekologicznym, o dbaniu o środowisko to ze względu na to, że kocham, że jestem w relacji do kogoś z kim jestem dzisiaj, ale też do moich braci i sióstr, którzy przyjdą po mnie.

Obchody obu akcji odbyły się na terenie parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie. Rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym, po której był czas na wspólne świętowanie. Uroczystościom przewodniczył bp Tadeusz Lityński. W czasie pikniku można było nabyć tzw. ekotorby, wielorazowego użytku, przygotowane przez miejscowe panie. Chętni mogli spróbować zupy dyniowej, warzywnego leczo oraz wyśmienitego ciasta.

Cały tekst w wydaniu drukowanym.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem