Reklama

Niedziela Lubelska

Wielki dar

O peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji lubelskiej z abp. Stanisławem Budzikiem rozmawia Urszula Buglewicz

Niedziela lubelska 33/2015, str. 1, 8

[ TEMATY ]

wywiad

ŚDM w Krakowie

abp Stanisław Budzik

Marek Matacz

Abp Stanisław Budzik wraz z ks. Adamem Babem – diecezjalnym koordynatorem ŚDM i młodzieżą zapraszają do udziału w peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży

Abp Stanisław Budzik wraz z ks. Adamem
Babem – diecezjalnym koordynatorem ŚDM
i młodzieżą zapraszają do udziału w peregrynacji
znaków Światowych Dni Młodzieży

URSZULA BUGLEWICZ: – Już za kilka dni do naszej archidiecezji przybędą symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani…

ABP STANISŁAW BUDZIK: – To bardzo dobra i radosna wiadomość dla młodych i dla wszystkich wierzących. Znaki Światowych Dni Młodzieży przypominają nam św. Jana Pawła II, bo to w jego głowie i sercu zrodził się pomysł tych światowych spotkań. To on w 1984 r. powierzył krzyż przeżywanego wówczas Roku Świętego młodym ludziom, aby go zanieśli na cały świat. Od tego czasu ten prosty, drewniany krzyż pielgrzymuje po wszystkich krajach i kontynentach, towarzysząc Światowym Dniom Młodzieży. Wizyta tego krzyża u nas będzie zapowiedzią wielkich wydarzeń, jakie czekają nas w przyszłym roku. Myślę, że dla ludzi młodych, wchodzących w życie, ale i dla nas wszystkich będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych: będziemy gościć – już po raz drugi – młodzież z całego świata. Pierwszy raz ŚDM odbyły się w Polsce na Jasnej Górze w 1991 r., to były początki, a teraz światowe spotkania młodych nabrały rozmachu i stały się rozpoznawalne w całym świecie. Będziemy gościć młodzież nie tylko w Krakowie, ale także w Lublinie. Do naszej Ojczyzny przybędzie po raz pierwszy Ojciec Święty Franciszek. To ogromna szansa dla naszej archidiecezji, aby ugościć młodych z całego świata i podzielić się z nimi entuzjazmem naszej wiary. To wielkie zadanie dla duszpasterstwa młodzieży, aby wzorem papieża Franciszka otwierać drzwi i wychodzić na poszukiwanie i spotkanie ludzi młodych. To wielka szansa dla Polski, która w dniach wizyty papieskiej i spotkania młodych będzie w centrum uwagi całego świata. Ale to również wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, aby się na te wydarzenia dobrze przygotować duchowo i organizacyjne. Tak się cudownie składa, że będzie to równocześnie 1050. rocznica chrztu Polski i ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Święty Miłosierdzia.

Reklama

– „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – to hasło Światowych Dni Młodzieży, które w sposób szczególny bliskie jest papieżom św. Janowi Pawłowi II i Franciszkowi.

– Doskonale pamiętamy, jak bardzo miłosierdzie leżało na sercu św. Janowi Pawłowi II; poczynając od jego drugiej encykliki „Dives in misericordia” aż po ostatnie lata, kiedy tajemnica Bożego Miłosierdzia stawała się centrum jego nauczania i świadectwa. Pamiętamy jego ostatnią wizytę w Polsce. Mieliśmy wówczas świadomość, że jest to pożegnanie z Ojcem Świętym, jego ostatnia wizyta w Ojczyźnie. Wspominamy, jak przejmująco prosił w Kalwarii Zebrzydowskiej: „Módlcie się tutaj za mnie za mojego życia i po mojej śmierci”. Podczas tej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny konsekrował bazylikę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i powierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Także Papież Franciszek pięknie nawiązuje do tematu Bożego Miłosierdzia. Sprawa miłosierdzia leży mu na sercu od dawna; jako hasło biskupie wybrał sobie przed laty słowa „Miserando atque eligendo”, nawiązujące do opisanego w Ewangelii powołania Mateusza, kiedy to Chrystus spojrzał miłosiernie na celnika i wybrał go na Apostoła.

– Światowe Dni Młodzieży to szczególne wydarzenie, które potrzebuje odpowiedniego przygotowania.

– Taki jest cel peregrynacji znaków ŚDM – zmobilizować duchowo Kościół lokalny do odpowiedniego przygotowania się na wielkie święto wiary młodych z całego świata. Znaki będą u nas przez dwa tygodnie, od 21 sierpnia do 5 września. Będą dwa mocne akcenty nawiedzenia: przywitanie znaków w Garbowie podczas Spotkania Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej i pożegnanie w Chełmie z udziałem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie zapraszam młodzież z całej diecezji najpierw do Garbowa. Niech to będzie spotkanie pełne dynamizmu wiary i radości z otrzymanych darów. Zapraszam młodzież, ale i wszystkich wierzących do udziału w nabożeństwach, które będą się odbywały w miastach naszej archidiecezji, które w przyszłym roku gościć będą uczestników ŚDM przed centralnymi wydarzeniami w Krakowie. Bardzo czekamy na młodych ludzi, którzy już zapowiedzieli swój przyjazd do nas w przyszłym roku; chcemy razem z nimi przeżywać to wielkie święto, chcemy się do niego jak najlepiej duchowo przygotować. Dlatego niech Krzyż Chrystusa oraz Ikona Matki Bożej wędrują po miastach i parafiach, niech jednoczą młodzież i wszystkich wierzących, których Duch Święty nieustannie odmładza i przemienia swoją łaską.

– Dlaczego Krzyż i Ikona są tak ważne?

– To szczególne znaki obecności Boga pośród swego ludu. Na krzyżu Chrystus udowodnił, jak bardzo Bóg miłuje człowieka. Krzyż jest objawieniem radykalnej Bożej miłości, ale także apelem o miłość we wszystkich jej wymiarach oraz źródłem mocy, jakiej potrzebuje nasza wiara i miłość. Wierność krzyżowi i Ewangelii wpisała się w historię Polski już od 1050 lat. Razem z Chrystusem przybyła wówczas na polską ziemię także Jego Matka, Maryja, której cześć wpisała się w dzieje naszego narodu.
Ikona będąca znakiem Światowych dni Młodzieży to kopia obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego), czczonej w najstarszej maryjnej świątyni Kościoła Zachodniego, w Bazylice Santa Maria Maggiore (Matki Bożej Większej) w Rzymie. Tę świątynię ku czci Bogarodzicy wzniesiono w pierwszej połowie V wieku, tuż po soborze w Efezie, który ogłosił dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi. Był to ważny impuls do pogłębienia kultu maryjnego obecnego w Kościele od czasów apostolskich, o czym świadczą same Ewangelie.
W Lublinie posiadamy bezcenną, przepiękną kopię tej prastarej rzymskiej Ikony. Jest nią obraz Matki Bożej Latyczowskiej, przechowywany przez dziesięciolecia przez Siostry Służki NMP Niepokalanej, a od jesieni 2014 r. czczony w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Papież Klemens VIII przekazał ten cenny obraz namalowany w XVI wieku polskim dominikanom, wysyłając ich z misją apostolską na Ruś. Maryja przedstawiona na obrazie trzyma w ramionach Chrystusa, który dzierży w dłoni Księgę Ewangelii. To bardzo wymowny obraz. Maryja zawsze przynosi Jezusa i mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn”. Jego słowa są zapisane w Ewangelii, gdzie Chrystus wzywa do miłości i przypomina przykazanie miłości Boga i bliźniego, podnosząc wysoko poprzeczkę wymagań: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja Was umiłowałem.
Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach związanych z peregrynacją Krzyża oraz Ikony. Niech w naszych parafiach i w rodzinach trwa gorąca modlitwa o błogosławione owoce Światowych Dni Młodzieży w Lublinie, w Krakowie i w całej Polsce.

2015-08-13 10:04

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Spotkanie z Matką

Niedziela lubelska 29/2018, str. I

[ TEMATY ]

parafia

odpust

abp Stanisław Budzik

Paweł Wysoki

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Księżomierzy przeżywała uroczystości odpustowe. Z okazji święta Nawiedzenia w pierwszą niedzielę lipca do położonego na obrzeżach diecezji sanktuarium przybył abp Stanisław Budzik

Nasza pielgrzymka to spotkanie z Matką, która pełna miłości wstawia się za nami u swojego Syna, Jezusa Chrystusa; która wciąż opiekuje się nami, jak w trudnych czasach objawień z przełomu XVI i XVII wieku – mówił we wprowadzeniu do Liturgii ks. Andrzej Woch, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium. Tym samym nawiązał do przekazywanej z pokolenia na pokolenie historii ukazania się Maryi w stroju prostej wieśniaczki. „Zjawienie” datowane na lata 1594?–1602 miało miejsce w czasach klęsk żywiołowych w Polsce. Poruszyło serca wiernych, którzy z odległych stron przybywali do Księżomierzy, by za wstawiennictwem Matki Bożej wypraszać potrzebne łaski. Wśród pielgrzymów znalazł się biskup krakowski Bernard Maciejowski, który na pamiątkę objawienia się Maryi polecił zbudować w Księżomierzy murowaną kapliczkę, do której podarował obraz Matki Bożej. Ikona Maryi z Dzieciątkiem została nazwana Księżomierską Panią, u której od wieków skutecznego pocieszenia szukają wierni w chorobach duszy i ciała. – Wzrastamy w wierze i miłości pod płaszczem Maryi, ale wciąż potrzebujemy umocnienia. Tu, w kościele, o który z pieczołowitością dbamy, nabieramy sił do wędrówki przez życie, w którym chcemy odważnie i z miłością wypełniać nasze posłannictwo – mówili wierni, prosząc Pasterza o modlitwę i błogosławieństwo. Szczególną intencją Mszy św. było dziękczynienie za 50 lat kapłaństwa ks. prof. Czesława Krakowiaka. Złoty jubilat jest jednym z siedmiu kapłanów, których powołanie zrodziło się i wzrosło pod czułym sercem Księżomierskiej Pani.

CZYTAJ DALEJ

Bp Przybylski: Godzina „W” to jest godzina również naszych wyborów dzisiejszych

Wiemy co znaczy godzina „W”. Wiemy również, że pod tym znakiem kryje się mnóstwo treści: Powstanie Warszawskie, stolica naszego narodu Warszawa, warszawiacy. Ta godzina „W” to jest również godzina wyboru tamtych ludzi i dzisiaj nas. Jako indywidualnych ludzi, ale też jako narodu – mówił w homilii bp Andrzej Przybylski, który 1 sierpnia, w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie.

Częstochowskie obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, w których wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miejskich, parlamentarzyści Ziemi Częstochowskiej, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Częstochowy, kombatanci, młodzież, harcerze, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona, rozpoczęły się minutą ciszy za poległych w Powstaniu Warszawskim.

CZYTAJ DALEJ

Policja poszukuje sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu

2021-08-02 10:59

[ TEMATY ]

policja

pixabay.com

Policja poszukuje sprawcy podpalenia mobilnego punktu szczepień oraz siedziby sanepidu w Zamościu (Lubelskie). Będziemy surowo podchodzić do tego typu aktów – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w Zamościu doszło do "bandyckiego aktu". "Sprawca podpalił państwową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz podpalił punkt szczepień" - powiedział.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję