Reklama

Jasna Góra

„Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”

27 września br. w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbyła się pierwsza debata z cyklu Raport Jasnogórski 2016. To najnowsza inicjatywa Zakonu Paulinów. To także powrót do kilkusetletniej tradycji dysput teologicznych. Tym razem jasnogórskie dysputy przez dziewięć miesięcy mają nas przygotowywać do 1050. rocznicy chrztu Polski

Pierwszy panel dyskusyjny nosił tytuł: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”. Wzięli w nim udział: abp Marek Jędraszewski – metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Anna Rastawicka – członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Joanna Banasiuk – doktor nauk prawnych reprezentująca Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Marek Jurek – poseł do Parlamentu Europejskiego. Dysputę poprowadził Jan Pospieszalski, publicysta i dziennikarz.

„Dziewięcioletnia nowenna przed rokiem 1966 przygotowywała Kościół i Naród do odnowy moralnej i życia chrześcijańskiego. Dziewięciomiesięczna modlitwa i dysputa jasnogórska ma nas przygotować do przeżycia 1050. rocznicy chrztu Polski przez refleksję nad treściami Jasnogórskich Ślubów Narodu. Chcemy także opowiedzieć te treści nowym językiem. Zastanawiać się będziemy nad ich aktualnością w życiu Polaków i w Kościele XXI wieku. W ten sposób – mamy nadzieję – powstanie Raport Jasnogórski 2016” – czytamy w specjalnym oświadczeniu o. Mariana Waligóry, przeora Jasnej Góry.

Inspiracją dla tej inicjatywy są słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane 26 sierpnia 1990 r. w Castel Gandolfo: „Ludzie współcześni są szczególnie wrażliwi na godność osoby, na jej prawa. Ślubowanie jasnogórskie mieści w sobie także, rzec można, polską kartę praw człowieka”.Modlitwa

Debatę rozpoczęto Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył abp Wacław Depo – metropolita częstochowski. Na początku o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, powitał zebranych, mówiąc m.in., że debaty jasnogórskie są „wyznacznikiem na dziś i przyszłe pokolenia”. Abp Depo w wygłoszonym słowie Bożym mówił m.in. o tym, że „człowiek uwierzytelnia siebie przez swą wolność”, a „religia chrześcijańska jest w Chrystusie drogą przekraczania siebie”. Odwołując się do św. Pawła, powiedział: – Prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto jest nim wewnątrz. Mają go określać wiara i więź z Chrystusem. Ma zgodzić się na nieustanny proces stawania się nim dzięki łasce i przynależności do Chrystusa. Abp Depo przywołał też postać św. Teresy Benedykty od Krzyża, która mówiła, że „łaska Boża chce, by była wzięta w posiadanie osobiście”. Nawiązując do rozpoczynających się debat, wymienił z imienia dwóch wielkich Polaków: sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II i powiedział: – Debaty mają nas otworzyć na aktualność Jasnogórskich Ślubów Narodu, by iść odpowiedzialnie ku przyszłości. To również teraźniejszość. Przyszłość wymaga naszej kościelnej, narodowej i osobistej odpowiedzi.

Reklama

POSŁUCHAJ HOMILII ABP. WACŁAWA DEPO


Metropolita Częstochowski powołał się na Zygmunta Krasińskiego i jego utwór „Polska wobec burzy 1848”, którego słowa o „lęku o człowieczeństwo” i złu godzącym w rodzinę i własność, a także w „harmonię czasu” są dziś aktualne. – To jest tu i teraz – mówił abp Depo. Na koniec, odnosząc się do słów św. Jana Pawła II, zaapelował, by polska ziemia zjednoczyła się przy Eucharystii, co prowadzi do odzyskiwania ludzkiej godności.

Dysputa

Po Mszy św. w wypełnionej po brzegi Sali Rycerskiej odbyła się właściwa dysputa, skoncentrowana na pierwszym akapicie Jasnogórskich Ślubów Narodu – napisanych przez uwięzionego prymasa Wyszyńskiego 16 maja 1956 r. w Komańczy – które złożył Episkopat Polski razem z milionową rzeszą wiernych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. Tekst odczytał aktor Jerzy Król. O. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, powitał zebranych, na czele z abp. Wacławem Depo oraz o. Jerzym Tomzińskim, byłym generałem Zakonu Paulinów, doskonale pamiętającym wydarzenia sprzed prawie 60 lat, którego wypowiedź zaprezentowano z nagrania TV „Niedziela”. O. Tomziński stwierdził, że w Jasnogórskich Ślubach Narodu jest program do zrealizowania. Program duszpasterski – przygotowanie do rocznicy 1000-lecia chrztu Polski. Wracamy teraz do tego, co było, i pytamy o naszą wierność Panu Bogu.

Reklama

ZOBACZ ZDJĘCIA

Anna Rastawicka w swoich wypowiedziach wspominała m.in., że Jasnogórskie Śluby Narodu były „uchwyceniem się liny ratunkowej, przewijającej się przez dzieje Polski”. Tą liną jest opieka Matki Bożej nad naszym narodem.

Abp Marek Jędraszewski wskazał m.in. na kontekst powstania Jasnogórskich Ślubów Narodu. – W tamtych czasach wszystkich trzeba było sprowadzić do tzw. masy. A przecież siła narodu tkwi w godności osobistej każdego jego członka. Ta godność nadana jest przez Boga, który jest Panem ludzkości. Kiedy nie ma elity narodu, łatwo go zniszczyć – mówił Metropolita Łódzki. Nawiązał także do Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, zwrócił uwagę, że „proces miażdżenia polskiego narodu się nie udaje”. Przywołał też pamięć Poznańskiego Czerwca 1956 r. – Wtedy czas stalinowski pękł, bo ludzie nie stracili swojego odniesienia do Pana Boga. Podczas Ślubów naród polski policzył się, chwycił oddech, tu, na Jasnej Górze – stwierdził abp Jędraszewski. Mówił również o wierności, także tej kapłańskiej, oraz o niesieniu przez duchownych bezinteresownej pomocy, szczególnie najbiedniejszym.

Joanna Banasiuk przypomniała m.in. o „potrzebie afirmacji wartości konstytucyjnych”. Piętnowała forsowanie w polskim parlamencie „rozwiązań wymierzonych w godność człowieka”, stwierdziła, że traktując człowieka tylko jako materię, „odziera się go z niezbywalnej godności”. – To próba dezintegracji człowieka – przekonywała zebranych. Jako przykład takiej dezintegracji podała tzw. konwencję antyprzemocową, która pozornie radzi sobie z przemocą wobec kobiet, a w rzeczywistości forsuje podejście ideologiczne do przemocy wobec nich. Mało tego – nawiązuje do ideologii marksistowskiej, według której „zniwelujemy przemoc, kiedy zatrzemy różnice płci”. Joanna Banasiuk wskazała także na zgubne skutki ewentualnego wejścia w życie ustawy o tzw. uzgodnieniu płci. Zachęcała do „monitorowania przypadków dyskryminowania chrześcijan”.

Reklama

Marek Jurek powiedział m.in., że „płeć jest pierwszą daną określającą naszą tożsamość”. – Zanim cokolwiek otrzymamy, mamy płeć. To pierwsza nasza dana osobowa. Płeć określa naszą tożsamość – stwierdził. Wskazał także na kilka etapów tzw. wielkiej rewolucji europejskiej, wymierzonej przeciwko życiu, a więc było o zabijaniu nienarodzonych, a także o pomieszaniu pojęć, kiedy mamy do czynienia z prawami tzw. rodzin LGBT. – Przecież tych środowisk nie można nazwać rodziną – podsumował.

Debatę zakończył Apel Jasnogórski, któremu przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

Kolejne dysputy

Kolejne debaty w tym roku odbędą się: 24 października, 22 listopada i 20 grudnia, zaś w roku 2016 – 24 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia i 1 maja (więcej na: www.raport.jasnagora.pl). Będą na nie zapraszani znani i cenieni prelegenci – ludzie Kościoła katolickiego związani ze światem nauki i kultury. Spotykać się będą, oczywiście, na Jasnej Górze, w obecności widowni i zaproszonych gości, jak to było właśnie 27 września. Każda rozmowa będzie nagrywana, by potem można było ją udostępnić szerszemu gronu zainteresowanych, m.in. za pośrednictwem Internetu oraz stacji radiowych i telewizyjnych. Intencją ojców paulinów jest, by te dysputy stały się inspiracją do zastanowienia się i głębszej refleksji, szczególnie nad sprawami naszej ojczyzny.

Patronat honorowy nad tym wyjątkowym wydarzeniem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Konferencja Episkopatu Polski, abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, o. Arnold Chrapkowski – generał Zakonu Paulinów oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Tygodnik Katolicki „Niedziela” jest jego głównym patronem medialnym oraz jednym ze współorganizatorów.

2015-09-30 08:47

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykański raport okiem prawnika – ks. Franciszek Longchamps de Bérier o sprawie McCarricka

[ TEMATY ]

raport

Bożena Sztajner

„Jan Paweł II był człowiekiem tak rygorystycznym moralnie, o takiej prawości moralnej, że nigdy nie pozwoliłby na awans skorumpowanej kandydatury” – takie słowa padają z ust papieża Franciszka jako definitywna ocena na stronie 400 watykańskiego raportu dotyczącego byłego kardynała Theodore’a McCarricka – pisze ks. Franciszek Longchamps de Bérier specjalnie dla Teologii Politycznej.

„Jan Paweł II był człowiekiem tak rygorystycznym moralnie, o takiej prawości moralnej, że nigdy nie pozwoliłby na awans skorumpowanej kandydatury” – takie słowa padają z ust papieża Franciszka jako definitywna ocena na stronie 400 raportu dotyczącego byłego kardynała Theodore’a McCarricka. Raport został ogłoszony 10 listopada 2020 r. przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, pełniący funkcję rządu zajmującego się sprawami doczesnymi Kościoła. Zaskakuje szczegółowość tego bezprecedensowego dokumentu oficjalnego najwyższej rangi, w którym przedstawiono całe życie – od 1930 r. aż do 2017 r. – człowieka niesłychanie w świecie wpływowego i znanego. Ponieważ raport dotyczy pamięci instytucjonalnej oraz procesu podejmowania decyzji przez podmiot prawa międzynarodowego i aparat kierujący Kościołem powszechnym, warto spojrzeć na raport okiem prawnika. Trzeba to uczynić z perspektywy praworządności, gdyż pojawiają się próby formułowania na jego podstawie oskarżeń przeciwko konkretnym osobom: nieżyjącym i żyjącym, w tym przeciw papieżowi Janowi Pawłowi II i Stanisławowi kardynałowi Dziwiszowi.

CZYTAJ DALEJ

Gdzie są granice dialogu międzyreligijnego?

2023-02-08 07:06

[ TEMATY ]

dialog międzyreligijny

Karol Porwich/Niedziela

Czwarta część bestsellerowego wywiadu-rzeki. Ks. profesor Waldemar Chrostowski tym razem za rozmówcę obrał sobie Tomasza Rowińskiego. Po trzech tomach, Bóg, Biblia, Mesjasz, Kościół, Żydzi, Polska oraz Prawda, Chrystus, Judaizm, które okazały się wydawniczymi hitami, ks. Waldemar Chrostowski podsumowuje zmiany w Kościele i świecie, jakie nastąpiły od czasu publikacji pierwszego tomu serii.

Księże profesorze, zacznijmy od kontrowersji. W Abu Zabi papież Franciszek podpisał Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia. Znalazło się tam zdanie brzmiące następująco: „Bóg w swej mądrości chce pluralizmu i różnorodności religii, koloru skóry, płci i języków”. Czy Bóg rzeczywiście chce różnorodności religii? Czy nie zdziwiło księdza, że w tym dokumencie pojawiło się takie sformułowanie?

CZYTAJ DALEJ

Poznań: Zatrzymano sprawcę dewastacji kościoła w Koziegłowach

2023-02-08 11:03

[ TEMATY ]

Poznań

dewastacja

archpoznan.pl

Policjanci z Czerwonaka ustalili i zatrzymali sprawcę dewastacji kościoła w Koziegłowach – poinformował PAP w środę kom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzuty obrazy uczuć religijnych, zniszczenia mienia oraz kradzieży lichtarzy.

Do dewastacji kościoła w podpoznańskich Koziegłowach doszło pod koniec stycznia. Jak informowała wówczas policja, nieznany sprawca wszedł do kościoła bocznym wejściem, następnie poprzewracał figury i wyposażenie wewnątrz kościoła. Lokalne media podawały, że "sprawca utopił figurkę Jezusa w chrzcielnicy, poprzewracał świece, zniszczył święte obrazy i witraże".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję