Reklama

Wiadomości

Bez chrześcijańskiego fundamentu Polski nie będzie

Z jednej strony socjologowie udowadniają w swych badaniach, że polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej pogańskie. Z drugiej – spotykamy w tym samym społeczeństwie znaki nadziei. Czy do listy tych znaków możemy dopisać inicjatywę „Sursum Corda”? Najbliższe miesiące i lata dadzą odpowiedź na to pytanie

Prowadzona przez środowiska lewicowe ateistyczna ofensywa staje się w Polsce coraz bardziej agresywna i przynosi coraz więcej złych owoców. Trzeba działać – w sposób rozważny, ale i bardzo stanowczy – by ją powstrzymać. Polska tożsamość narodowa wypływa bowiem wprost z chrześcijaństwa, z cierpienia i godności Chrystusa Ukrzyżowanego. Bez chrześcijańskiego fundamentu Polski nie będzie. Musimy wspólnie pracować, by tego fundamentu nie udało się naruszyć – mówi senator Grzegorz Bierecki, fundator Polskiego Instytutu Katolickiego „Sursum Corda”, który to instytut zorganizował niedawno głośną konferencję naukową dotyczącą klauzuli sumienia.

Grzegorz Bierecki podkreśla, że Instytut „Sursum Corda” powstał „ze słusznego gniewu” na bezkarność tych, którzy depczą świętości, i bierność innych, którzy się rozmaitym profanacjom, prowokacjom i atakom bezczynnie przyglądają. Jedną z iskier, która ów gniew rozpaliła, była sprawa podarcia na scenie Biblii przez pewnego przyznającego się do satanizmu muzyka. Nie spotkała go za to żadna kara. Wręcz przeciwnie – przy aplauzie rozmaitych pseudoautorytetów obrazoburca skutecznie się wypromował i rozpoczął wielką medialną karierę...

Obronić krzyż!

Reklama

– Brutalność ataków ze strony środowisk ateistycznych, których celem jest usunięcie z przestrzeni publicznej symboli religijnych, prowadzi do ekstremalnych zachowań, wytwarzających napięcia społeczne i w tym sensie naruszających interes ogólny. Mniejszość przecież nie może tylko domagać się tolerancji dla swoich poglądów – musi także tolerować postawy większości – tłumaczył podczas uroczystej inauguracji działalności Polskiego Instytutu Katolickiego „Sursum Corda” Grzegorz Bierecki. Parlamentarzysta przekazuje na rzecz instytutu całe wynagrodzenie za pracę w Senacie. Obok niego wśród fundatorów „Sursum Corda” znaleźli się abp Andrzej Dzięga oraz senator Prawa i Sprawiedliwości Henryk Cioch. Prezesem instytutu, którego celem jest inspirowanie, animowanie i upowszechnianie poglądów i działań służących obronie chrześcijańskich wartości w życiu społecznym, jest poseł PiS Kazimierz Smoliński.

PIK „Sursum Corda” od początku prowadzi bardzo aktywną działalność. Jej wyrazem są m.in. gromadzące wybitnych przedstawicieli świata nauki konferencje, odbywające się na polskich uczelniach. Podczas pierwszej z nich, zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przybliżono treść głośnej książki Carla Cardii „Tożsamość religijna i kulturowa Europy. Sprawa krzyża”. Naukowcy dyskutowali o tym, jak kwestia symboli religijnych usytuowana jest w przepisach europejskich, jakich argumentów używać w sytuacji ataku na symbole religijne czy wreszcie – jak skutecznie walczyć o ich poszanowanie w sądzie.

– To była ważna konferencja, ponieważ przyniosła dyskusję w perspektywie europejskiej. W krajach Europy Zachodniej lewica od dawna próbuje doprowadzić do wyrugowania symboli chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. My dziś mamy ten sam problem w Polsce. Istnieje więc wielka potrzeba, by wypracować dobre metody obrony przed atakami wszelkiej maści lewaków, promujących agresywny ateizm – mówi Grzegorz Bierecki. – Debatę na ten temat kontynuowaliśmy podczas konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w październiku ubiegłego roku. Dostarczyła ona materiału przekrojowego, pokazała, jak wyglądają kwestie ochrony wartości religijnych w innych państwach. Niestety, w polskim prawodawstwie rzeczy te wciąż regulowane są na podstawie komunistycznych rozporządzeń, wydawanych przez samego Lenina! – dodaje parlamentarzysta.

Godność ludzka w centrum regulacji prawnych

Reklama

Najnowszą inicjatywą Polskiego Instytutu Katolickiego „Sursum Corda” jest wrześniowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Gdańskim, zatytułowana „Klauzula sumienia w państwie prawa”. Pojęcie klauzuli sumienia bardzo silnie wybrzmiało w debacie społecznej i politycznej w momencie, gdy powołał się na nią prof. Bogdan Chazan, odmawiając zabicia nienarodzonego dziecka. Za odwagę i twardą obronę największej wartości, jaką jest ludzkie życie, lekarza spotkały szykany, gigantyczna nagonka liberalno-lewicowych mediów, a w końcu – zwolnienie z pracy.

– Polski Instytut Katolicki „Sursum Corda” był jednym z inicjatorów poważnego przedsięwzięcia, jakim jest próba szerokiego zbadania klauzuli sumienia w środowisku akademickim – mówił prof. Oktawian Nawrot podczas otwarcia konferencji.

Gdańskie sympozjum było podsumowaniem rocznego projektu, prowadzonego przez wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin prawa. W trakcie konferencji poruszono, co naturalne, kwestie związane z problematyką bioetyczną, ale mówiono o klauzuli sumienia także w kontekście prawa pracy i prawa karnego.

– To ważna konferencja, bo w Polsce mamy tendencję do zawężania pojęcia sumienia. Tymczasem z regulacji międzynarodowych, których Polska zobligowana jest przestrzegać, choćby z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wynika sytuowanie godności osoby ludzkiej jako centralnego punktu regulacji prawnych. Ta godność objawia się m.in. poprzez możliwość sprzeciwu sumienia. Instytut „Sursum Corda” powstał m.in. po to, aby umożliwić wkład środowisk naukowych w formułowanie doktryny prawnej zgodnej z zasadami chrześcijaństwa – mówi Grzegorz Bierecki.

Zaczęło się w Parczewie

Podczas swojego wystąpienia na Uniwersytecie Gdańskim parlamentarzysta reprezentujący południowe Podlasie odwołał się do ważnego wydarzenia z dziejów tego regionu.

– 451 lat temu sejm przyjął uchwały soboru trydenckiego. Działo się to w Parczewie, wówczas bardzo ważnym mieście, leżącym na styku Korony i Litwy. To na tym sejmie król Zygmunt II August wypowiedział słynne zdanie: „Nie jestem królem waszych sumień”. Wydarzenia te – przyjęcie uchwał soboru, sformułowanie zasady nieingerencji władzy państwowej w sferę wiary obywateli – ustanowiły polski model demokracji, tolerancji i wolności osobistej, stojącej na straży godności osoby ludzkiej. Można powiedzieć, że to, co stało się w Parczewie, uformowało nas jako Polaków: szanujących innych, ale jednocześnie wiernych własnym zasadom – mówił Grzegorz Bierecki.

Odnosząc się do wielkich tradycji I i II Rzeczypospolitej, senator podkreślił, że sprzeciw sumienia i szerzej: twarda obrona wartości w codziennym życiu jest dziś powinnością każdego, kto szanuje chrześcijańskie źródła polskiej tożsamości.

– Każdy człowiek ma prawo do odmowy uczestniczenia w działaniach, które zmierzają do zniszczenia dobra. To prawo związane jest nierozłącznie z godnością człowieka i wynikającą z niej wolnością sumienia. Nie wolno zmuszać ludzi do czynienia zła. Praca zawodowa i działalność publiczna mają służyć rozwojowi moralnemu człowieka, a nie zniszczeniu jego moralnego życia – puentuje Grzegorz Bierecki.

2015-10-14 08:50

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W Polsce coraz bardziej naruszana jest konstytucyjna wolność sumienia i wyznania

[ TEMATY ]

chrześcijaństwo

przemoc

cyberprzemoc

wolność religii

Carlos André Santos /Fotolia.com

"Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba aktów naruszania konstytucyjnej wolności sumienia i wyznania. Stają się one coraz bardziej różnorodne i dotkliwe w stosunku do osób wierzących" - mówił Jan Wółkowski z Laboratorium Wolności Religgijnej. W warszawskim Domu Technika odbyła się konferencja prasowa promująca przypadający 22 sierpnia Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

22 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie, ustanowiony w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji Laboratorium Wolności Religijnej, jako organizator tegorocznych obchodów Dnia, wraz z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Stowarzyszeniem Polskich Mediów zorganizowały dziś konferencję prasową. W spotkaniu udział wzięli ks. dr Mariusz Boguszewski (PKwP), oraz ks. dr Tomasz Huzarek i Jan Wółkowski (Laboratorium Wolności Religijnej). Spotkanie prowadził red. Marek Traczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów.

Ks. Tomasz Huzarek zaprezentował ideę ustanowionego rok temu z inicjatywy polskiego MSZ przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Zaznaczył, że Dzień ten ma uwrażliwić społeczność międzynarodową na wszelkie zjawiska naruszania wolności religijnej i prześladowań na świecie, ale również w Europie. Zachęcił do upamiętnienia tego Dnia, np. przed podświetlanie budynków na czerwono, zapalanie świec czy modlitwę za prześladowanych ze względów religijnych.

- Wyznawanie wiary dzisiaj wcale nie jest tak proste i oczywiste. Nam w Europie czy w Polsce może wydaje się, że to nie jest nasza rzeczywistość, jednak w naszej rzeczywistości pewne symptomy i zjawiska naruszania wolności religijnej już mają miejsce – mówił ks. Huzarek. Wskazał, że celem Laboratorium Wolności Religijnej jest właśnie śledzenie tej sytuacji, przede wszystkim w celach prewencyjnych i profilaktycznych. Przypomniał zasadę, że prześladowanie poprzedza akceptacja stereotypów przemieniających się z czasem w dyskryminację.

Ks. Mariusz Boguszewski przypomniał, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie, jeśli chodzi o wyznanie. „Co kilka minut ginie jakiś chrześcijanin tylko dlatego, że wierzy w Chrystusa. Chcemy się o nich upominać, za nich krzyczeć, być ich głosu, bo ci ludzie tego potrzebują” – mówił.

- Kiedyś, gdy szedłem z biskupem Damaszku przez jego miasto, rozpoznała go pewna kobieta i zaczęła głośno płakać, rwąc się za włosy. Biskup ją pocieszał po arabsku. Okazało się, że tej nocy przyszli do niej ludzie, którzy zagrozili, że jeśli nie wyprze się Jezusa, zgwałcą i zabiją jej córkę, bo syna i męża zamordowali już wcześniej - opowiadał ks. Boguszewski.

Wskazał, że największe prześladowania chrześcijan występują na Bliskim Wschodzie (przez Państwo Islamskie), północnej Afryce (np. Boko Haram) i Pakistan, Chiny czy inne kraje azjatyckie, gdzie często prawo szariatu, prawo o bluźnierstwie, wykorzystywane jest przeciw chrześcijanom.

- Czasem może myślimy, że ta rzeczywistość jest bardzo daleko od nas. Jednak w dobie globalizacji, szybkiego przepływu informacji, nie można nie być wrażliwym na ból tych prześladowanych osób na całym świecie – powiedział prelegent, zachęcając do aktywnego wsparcia cierpiących prześladowanie.

Jan Wółkowski zaprezentował raport naruszania wolności religijnej w Polsce, przygotowany przez Laboratorium Wolności Religijnej. Obejmuje on cały rok 2019 oraz pierwsze siedem miesięcy roku 2020 i opisuje przypadki fizycznych ataków, wandalizmu i profanacji miejsc kultu oraz wizerunkówi symboli religijnych, a także przejawy dyskryminacji ze względu na religię lub wyznanie. Podkreślił, że podstawą metodologii badań są przepisy polskiego prawaoraz kładziono nacisk na weryfikację motywacji antyreligijnej sprawców. Zarejestrowano akty naruszające wolność religijną, przede wszystkim uderzające w chrześcijan.

- W 2019 roku zarejestrowaliśmy 61 takich aktów, a do lipca 2020 r. 62. Rok jeszcze się nie skończył. Ponad połowa wszystkich przypadków dotyczy ataków fizycznych i wandalizmu oraz profanacji – mówił J. Wółkowski. Omawiając przykłady zauważył, że uwzględniane są także np. grafiki uderzające w wolność religijną i wartości religijne, publikowane w mediach społecznościowych. – Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba aktów naruszania konstytucyjnej wolności sumienia i wyznania. Stają się one coraz bardziej różnorodne i dotkliwe w stosunku do osób wierzących. W ostatnich miesiącach wzrasta tendencja coraz śmielszego manifestowania takich czynów przez sprawców – mówił. Dodał, że wzrasta świadomość osób wierzących w tej kwestii i zgłaszania do odpowiednich organów naruszeń wolności religijnej.

Ks. Huzar, wyjaśniając, dlaczego Laboratorium Wolności Religijnej skupia się na chrześcijaństwie, wskazał, że mniejszościowe religie i wyznania mają ośrodki troszczące się o ich wolność religijną, natomiast grupa większościowa – chrześcijanie i katolicy – do tej pory takiej instytucji nie mieli. – Tymczasem coraz częściej pojawiają się mniej lub bardziej wyrafinowane sposoby dyskryminowania chrześcijan – wskazał, dodając, że przypadki naruszeń wolności religijnej innych religii również są rejestrowane.

CZYTAJ DALEJ

J.Kaczyński: mamy radosną wiadomość, zostało zawarte porozumienie Zjednoczonej Prawicy

2020-09-26 12:38

[ TEMATY ]

Zjednoczona Prawica

PAP

Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę przed podpisaniem nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy.

"Mamy dla państwa radosną wiadomość - bardzo się cieszymy, zostało zawarte porozumienie, za chwilę będzie podpisane. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski" mówił prezes PiS.

"Wszystko, co będzie możliwe dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione" - dodał J. Kaczyński.

CZYTAJ DALEJ

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego na pielgrzymim szlaku

2020-09-26 22:20

Archiwum WSD

Tradycyjnie przed rozpoczęciem wykładów, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu pielgrzymuje do jakiegoś sanktuarium, aby prosić o łaski potrzebne na nowym etapie formacji i studiów. W tym roku było to sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu oraz św. Jana z Dukli.

Po dotarciu do Dębowca, przełożeni seminaryjni z rektorem ks. Rafałem Kułagą na czele, klerycy i siostry zakonne zapoznali się z historią sanktuarium i odwiedzili jego najważniejsze miejsca. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, który zachęcał w homilii do odczytywania Bożych znaków i podążania za nimi. Zauważył, że nieraz kwestionują one nasz świat ludzi i rzeczy. Są niepokojące jak łzy Najświętszej Maryi Panny w La Salette. Stanowią jednak okazję do tego, żeby pojednać się z Bogiem i odzyskać pełnię życia. Kaznodzieja, życzył wszystkim i sobie takiego nowego początku w roku jubileuszowym 200-lecia Seminarium. Po Eucharystii, Ojcowie Saletyni ugościli pielgrzymów obiadem.

Kolejnym etapem pielgrzymki było sanktuarium św. Jana z Dukli, gdzie odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Archiwum WSD

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję