Reklama

Niedziela Lubelska

Złoty jubileusz

Niedziela lubelska 45/2015, str. 8

[ TEMATY ]

jubileusz

Ewa Kamińska

Ks. prof. Augustyn Eckmann (z prawej)

Ksiądz prof. dr hab. Augustyn Eckmann urodził się 25 maja 1941 r. w Ostrowitem, w obecnej diecezji chełmińskiej. Po skończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Kazimierza Kowalskiego. Przez 6 lat pracował w duszpasterstwie. Potem były studia i praca naukowa na KUL-u, połączona z opieką duszpasterską nad studentkami świeckimi oraz siostrami, a także funkcja ojca duchownego w Konwikcie Księży Studentów.

W październiku br. Towarzystwo Naukowe KUL z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa ks. prof. Augustyna Eckmanna, prezesa Towarzystwa Naukowego KUL, zorganizowało okolicznościową sesję, której przewodniczył prof. KUL dr hab. ks. Mirosław Sitarz. Podczas części naukowej ks. prof. Piotr Moskal wygłosił referat nt. „Koncepcja duchowości w filozofii ery pogańskiej”. Ks. prof. Kazimierz Święs mówił na temat „Myśli augustyńskiej we współczesnej katolickiej nauce społecznej”, a wystąpienie ks. prof. Wiesława Przygody dotyczyło zagadnienia „Kapłan sługą miłosierdzia według nauczania papieża Franciszka”. W części laudacyjnej ks. prof. Józef Krukowski, wiceprezes Towarzystwa Naukowego KUL, przypomniał niezwykle ofiarną pracę jubilata na rzecz Towarzystwa. Z kolei ks. Jarosław Adamiak przedstawił drogę naukową Księdza Profesora.

Ks. prof. Augustyn Eckmann studiował filologię klasyczną, teologię i nauki biblijne. Uzyskał stopień doktora teologii w zakresie nauk biblijnych i stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie starochrześcijańskiej literatury. W 1992 r. został profesorem nadzwyczajnym, a dwa lata później kierownikiem nowo utworzonej Katedry Literatury Wczesnochrześcijańskiej w Sekcji Filologii Klasycznej. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 r. Przedmiotem swojego naukowego zainteresowania i życiowej pasji uczynił osobę i twórczość św. Augustyna. W imponującym dorobku naukowym szczególnie znaczące są: monografia (rozprawa habilitacyjna) „Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w świetle jego korespondencji”, książka „Symbol Apostolski w pismach świętego Augustyna” oraz monografia „Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich”. Wśród ponad 260 publikacji są dociekania filologiczne, teologiczne, biblijne, przekłady i teksty o charakterze popularnonaukowym dotyczące antyku wczesnochrześcijańskiego. Owocem pracy dydaktycznej profesora są całe pokolenia filologów klasycznych i teologów.

Reklama

Podczas spotkania prof. Andrzej Budzisz mówił ciepło o jubilacie i o przyjaźni łączącej ich od 44 lat – od egzaminu na studia. Zauważył, że ks. Augustyn Eckmann, to pilny uczeń św. Augustyna, choć nie naśladował jego burzliwych lat młodzieńczych. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa św. Augustyna: „Kochaj i czyń, co chcesz”. Podkreślił, że zawsze można było na niego liczyć, również w sprawach osobistych. Zapewniał, że jubilat to nie tylko przyjaciel, ale w pewnym sensie przewodnik. Profesor wspominał, że ks. Eckmann był łagodnym, może nawet zbyt wyrozumiałym nauczycielem, zgodnie ze zdaniem św. Augustyna: „Źródło miłości pochodzi z duszy, a z niej może pochodzić tylko dobro”. Znamienną cechą jubilata jest także skromność i pracowitość. Nie upominał się o stanowiska i urzędy; to one się o niego upomniały. – Zawsze z uśmiechem na twarzy zarażałeś nas swoim optymizmem. Nawet wówczas, gdy przyszedł czas dwóch ciężkich chorób. Mimo cierpienia widać było w oczach wolę życia i walki z chorobą, a na ustach uśmiech, bo mówiłeś, że jeszcze masz wiele do zrobienia i jak tylko wyzdrowiejesz, to zabierasz się do roboty. Jesteś z nami, by nas zarażać optymizmem i karmić tym, czym sam żyjesz – podkreślał prof. Budzisz.

Zwieńczeniem uroczystości była Msza św. celebrowana przez ponad dwudziestu kapłanów pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika w kościele akademickim KUL, gdzie jubilat sprawuje codziennie Eucharystię. – Dziękujemy Bogu, że większość, bo 44 lata posługi Księdza Profesora, związane są z Lublinem i KUL Jana Pawła II – mówił w homilii Metropolita Lubelski. – Dziękujemy za 17 lat posługi ojca duchownego w Konwikcie Księży Studentów, za gorliwą pracę na wielu frontach, za poszerzanie horyzontów naukowych i duchowych całych pokoleń studentów naszej „Alma Mater” – mówił Wielki Kanclerz KUL. Życzył Jubilatowi, by wszystkim jego działaniom towarzyszyła mądrość.

Przed zakończeniem Liturgii ks. prof. Augustyn Eckmann, dziękując Bogu za dar życia, podkreślił, że praca naukowa była zawsze podporządkowana w służbie Kościołowi. Zaznaczył z naciskiem, że nie wyobraża sobie życia bez modlitwy różańcowej i że jego pasją jest umiłowanie Pisma Świętego oraz Eucharystii. – Dobrze czułem się wśród starszych księży; teraz dobrze się czuję wśród młodszych i wiele się od nich uczę. Człowiek wciąż musi mieć coś przed sobą, czegoś chcieć – podkreślał. Jubilat dziękował abp. Budzikowi i kapłanom za odprawienie Mszy św. w jego intencji, a wszystkim za modlitwę i życzliwość.

2015-11-05 12:23

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jubileuszowa wdzięczność

2020-07-28 10:38

Niedziela warszawska 31/2020, str. I

[ TEMATY ]

wywiad

jubileusz

loretanki

Łukasz Krzysztofka

S. Aniceta Borowska

O apostolstwie słowa drukowanego, zmniejszającym się czytelnictwie i jubileuszu Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z s. Anicetą Borowską, przełożoną generalną Zgromadzenia, rozmawia Łukasz Krzysztofka.

Łukasz Krzysztofka: 2 sierpnia rozpoczyna się jubileusz 100-lecia zgromadzenia sióstr loretanek. Co będzie nas czekać przez ten rok?

S. Aniceta Borowska: Terminarz rozpisałyśmy w ten sposób, że uroczystości będą odbywały się przez cały rok we wszystkich domach zgromadzenia w Polsce i za granicą. Choć niektóre terminy mogą ulec zmianie ze względu na pandemię. Miałyśmy mieć 10 października spotkanie w Rumunii. Nie wiemy i czekamy, jak się sytuacja rozwinie.

CZYTAJ DALEJ

40 lat to historia wielu pokoleń - Apel Jasnogórski z udziałem bpa Jacka Kicińskiego

2020-08-09 21:30

Michalina Stopka

Matka Boża Częstochowska

Codziennie o godz. 21:00, wierni gromadzą się wokół Matki Bożej. Dziś Apel Jasnogórski przy Cudownym Obrazie prowadził bp pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej, Jacek Kiciński CMF, który pielgrzymuje w 40. Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej.

Po odśpiewaniu Bogurodzicy i trzykrotnego “Maryjo Królowo Polski”, nastąpiło rozważanie przygotowane przez ks. bpa Jacka.

W pierwszych słowach wyraził radość z obecności przy Matce, która słucha i rozumie. Nawiązując do pieszego pielgrzymowania, zaznaczył, że pątnicy, zmierzając do Maryi, chcieli budować wspólnotę wiary, ducha i jedności w różnorodności.

W dalszej części, biskup nawiązał do hasła pielgrzymki “Wielka tajemnica wiary”.

- To Eucharystia stanowi centrum naszego życia, powołania i posłania - powiedział.

Nie zabrakło także podziękowań dla Matki Bożej za 40 lat pielgrzymowania i za Jej opiekę.

- Jak co roku przynosimy nasze intencje. Zapisane są one w naszych sercach i pielgrzymich plecakach - zaznaczył biskup.

Bp Jacek Kiciński zawierzył Maryi całą Archidiecezję Wrocławską, ks. abpa Józefa Kupnego, biskupów wrocławskich, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, Seminaria Zakonne, Domy Formacji zgromadzeń żeńskich.

Opiece Maryi zostały poddane małżeństwa i rodziny. W sposób szczególny te, które przeżywają kryzysy i zagrożone rozpadem. Nie zabrakło także modlitwy za młodzież rozeznajacą swoje powołanie. starszych, chorych, cierpiących, ubogich i bezdomnych.

Bp Kiciński prosił Maryję, aby uczyła nas wiary i budowania życia na prawdzie i miłości.

Rozważanie zakończyło się modlitwą św. Bernarda ku czci Matki Bożej.

40. Piesza Pielgrzymka Wrocławska dotrze jutro, 10 sierpnia na Jasną Górę. O godz. 12:00, rozpocznie się uroczysta Msza święta, a o godz. 14:00 koncert uwielbieniowy i dziękczynny za 40 lat pielgrzymowania.

CZYTAJ DALEJ

USA: ekskomunika dla antypapieskiego kapłana

2020-08-10 17:17

[ TEMATY ]

ksiądz

USA

Graziako

Kapłan diecezji Sacramento w USA został ekskomunikowany za to, że jako zawieszony ksiądz odprawiał Mszę św. i publicznie szerzył swe antypapieskie nauczanie. Podczas spotkań z wiernymi ks. Jeremy Leatherby powtarzał, że Franciszek nie jest prawdziwym papieżem. Wykluczenie z udziału w życiu Kościoła to najwyższa kara kościelna.

O tym, że ks. Leatherby zaciągnął na siebie karę ekskomuniki, wyłączając się tym samym ze wspólnoty Kościoła katolickiego, poinformował biskup Sacramento Jaime Soto. Hierarcha wyjaśnił, że w czasie Eucharystii zawieszony kapłan zastąpił imię Franciszka imieniem Benedykta XVI, wyrażając jedność nie z obecnym Ojcem Świętym, lecz z jego poprzednikiem. Pominął także w modlitwie eucharystycznej imię właściwego biskupa miejsca.

Ks. Leatherby’emu zarzucano naruszenie przyrzeczeń kapłańskich jeszcze w 2016 roku. Bp Soto zapewnił wspólnotę katolicką, że ekskomunika księdza diecezjalnego nie ma związku z toczącym się od ponad dwóch lat dochodzeniem w sprawie możliwych nadużyć seksualnych tego kapłana wobec kobiet.

Pomimo zawieszenia, ks. Leatherby nadal odprawiał publiczne Msze św. Celebrował Eucharystię na prywatnych niedzielnych spotkaniach z udziałem ponad 350 osób, mimo że z powodu pandemii koronawirusa kościelne nabożeństwa wstrzymano. Zdaniem ekskomunikowanego duchownego, zamknięcie świątyń naruszało prawa kościelne.

„Wielu, którzy do mnie dołączyło, jest przekonanych, tak jak ja, że Benedykt pozostaje jedynym prawdziwym papieżem” – napisał ks. Leatherby w liście po informacji o otrzymanej karze ekskomuniki, tłumacząc, że nie czuje się w jedności z Kościołem, w którym „panuje kard. Bergoglio”. Zaznaczył, że nie chce już być związany Kościołem „poprzez więzi kanoniczne”.

Biskup przestrzegł diecezjan przed umożliwianiem ekskomunikowanemu księdzu kontynuowania posługi sakramentalnej. Wezwał też do modlitwy w intencji pojednania się ks. Leatherby’ego z Kościołem.

Ks. Leatherby jest wnukiem założycieli znanej w Sacramento sieci mleczarni. Z rodziny tej pochodzą także inny kapłan i dwie siostry zakonne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję