Reklama

Tydzień biblijny

2016-04-06 08:37

Ks. Jacek Molka
Niedziela Ogólnopolska 15/2016, str. 30

„Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (por. Dz 19, 5).
Pod takim hasłem w dniach 10-16 kwietnia 2016 r. Kościół w Polsce przeżywa VIII Tydzień Biblijny

Tegoroczne hasło Tygodnia Biblijnego nawiązuje, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, do tematu roku duszpasterskiego: „Chrzest – nowe życie w Chrystusie”. Przeżywamy bowiem 1050. rocznicę Chrztu Polski. Nasi przodkowie przez akt przyjęcia chrztu św. przez księcia Mieszka I zostali włączeni w historię zbawienia, której punktem kulminacyjnym są właśnie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

„Nawiązana w chrzcie komunia z Bogiem jest umacniana i pogłębiana w innych sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii” – pisze przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w słowie wstępnym do „Przeglądu Biblijnego”, biuletynu „Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II”, zawierającego niezbędne materiały i pomoce duszpasterskie, które można wykorzystać w trakcie Tygodnia Biblijnego. W pakiecie, poza wspomnianym biuletynem, zainteresowani propagowaniem szeroko rozumianej kultury otrzymali także plakat promujący ów szczególny tydzień, płytę CD oraz książkę „Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki”. Jej autorem jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, który m.in. przewodniczy apostolatowi biblijnemu podejmowanemu przez „Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II” oraz jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej.

Materiały oferowane w bieżącym numerze „Przeglądu Biblijnego” przybliżają różnorodne wymiary sakramentu chrztu św. Można je spożytkować np. podczas katechez czy spotkań z grupami parafialnymi. Warto zwrócić uwagę na komentarze biblijne czy „lectio divina”.

Rocznica Chrztu Polski

Z racji zaś 1050. rocznicy Chrztu Polski koniecznie trzeba skorzystać z materiałów dostępnych w rozdziale noszącym tytuł: „Biblijna droga polskich świętych”, w którym ks. Jacek Kucharski i ks. Roman B. Sieroń prezentują sylwetki naszych rodaków wyniesionych do chwały ołtarzy, poczynając od św. Wojciecha, a kończąc na św. Janie Pawle II. Właśnie oni, zjednoczeni przez chrzest św. z Jezusem Chrystusem, heroicznie uczestniczyli w życiu naszego narodu. Osoby te „ukazane zostały w całym bogactwie swego życia, inspirowanego konkretnym słowem Boga, objawionym w Piśmie Świętym” – pisze ks. Witczyk we wprowadzeniu do biuletynu. Ta część publikacji stanowi tzw. Drogę Światła, nabożeństwa dawniej dosyć często praktykowanego w okresie wielkanocnym. Ta forma modlitwy uwielbienia Pana Boga może bardziej pogłębić naszą relację ze Zmartwychwstałym.

Reklama

Światowe Dni Młodzieży

Warto w tym miejscu przypomnieć, że „Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II” dwa lata temu rozpoczęło publikację trzech opracowań poświęconych tematowi błogosławieństw. W ten sposób włączyło się w duchowe przygotowanie wiernych Kościoła w Polsce do właściwego przeżycia Światowych Dni Młodzieży, którym od 26 do 31 lipca br. będzie przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Tematem owych dni będą błogosławieństwa, które Jezus Chrystus kieruje do swoich naśladowców, a przede wszystkim sentencja: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7; por. Ps 18, 26; 41, 2-4; Iz 58, 6-14; Mk 11, 25; Ef 4, 32; 5, 1; Kol 3, 12). Najpierw ks. Henryk Witczyk przybliżył błogosławieństwa księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła, które uwielbiony Pan kierował do Kościoła prześladowanego. Potem podjął tematykę najważniejszego błogosławieństwa, jakim jest sama wiara. W tym roku kieruje uwagę czytelników na miłosierdzie Boże, które jest przecież źródłem miłosierdzia chrześcijańskiego. Tematykę tę podejmuje wspomniana pozycja: „Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki”. Książka ma trzy rozdziały: „JA JESTEM. Bóg bogaty w miłosierdzie”, „Miłosierdzie i gniew Boga wobec grzesznego ludu Przymierza” oraz „Jezus Chrystus. Miłosierna Miłość w drodze do grzeszników”. Każdy z nich może być z powodzeniem wykorzystany np. do prowadzenia katechez dla dorosłych, przewodniczenia kręgom biblijnym czy też może stanowić źródło pomysłów do homilii, rozmyślań i modlitw.

„Niech św. Jan Paweł II, patron Dzieła Biblijnego, wyprasza animatorom i uczestnikom spotkań formacyjnych łaskę potrzebną do owocnego przeżywania ósmej Niedzieli i Tygodnia Biblijnego i dobrego przygotowania do wspólnego z Ojcem Świętym Franciszkiem przeżywania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie” – napisał na zakończenie wprowadzenia do biuletynu ks. Witczyk. Nic dodać, nic ująć. Bez Biblii bowiem nie jesteśmy w stanie poznać i pokochać Boga. Bez Pisma Świętego nie byłoby też naszej wiary.

Pan Bóg wycenił mnie na Parkinsona

2019-04-30 09:16

Łukasz Krzysztofka
Edycja warszawska 18/2019, str. 6

Dobrze znają go ci, którzy poszukują odpowiedzi na kwestie praktyki wiary w życiu codziennym. Ks. Piotr Pawlukiewicz daje teraz swoim życiem odpowiedź na najtrudniejsze pytanie – o sens krzyża i cierpienia

Artur Stelmasiak
Ks. Piotr Pawlukiewicz wycofuje się z dotychczasowych form duszpasterzowania

Znany kaznodzieja i rekolekcjonista w rozmowie z Pawłem Kęską ze Stacji 7 swój krzyż nazwał wprost – pan Parkinson. – Zawitał w moim domu po cichu. Kiedy się o nim dowiedziałem, to już się trochę rozgościł. Na razie ta choroba da się jeszcze jakoś zepchnąć na bok, da się pracować – mówił kapłan, który o swojej chorobie dowiedział się w 2007 r. Nie poddaje się jej jednak.

Ks. Pawlukiewicz uważa, że krzyż od Jezusa jest pomocą w osiągnięciu nieba. – Pan Bóg wycenił mnie na Parkinsona i przyjąłem tę wycenę. Robię co mogę, co będzie, zobaczymy. Co tu się martwić jutrzejszym dniem, jeżeli dzisiejszy może się skończyć przed północą – powiedział rekolekcjonista. – Chrystus daje ci krzyż doważony do ciebie, lekarstwo na zamówienie.

Były duszpasterz parlamentarzystów przyznał, że obecnie robi dużo badań medycznych i wycofuje się ze sposobów duszpasterzowania, które prowadził, poszukując innych. – Chciałbym zmienić akcenty homiletyczne. Mówić o rzeczach, których kiedyś się bałem, o tym, kiedy człowiek jest bezradny, bezsilny, kiedy słyszy, że choroba jest nieuleczalna. Dopóki mnie ludzie rozumieją, dopóki rozumieją moje słowa, to w imię Chrystusa będę głosił Ewangelię – podkreśla.

Ks. Pawlukiewicz stara się teraz nie odprawiać Mszy św. publicznie, ponieważ choroba ma różne kaprysy. Eucharystię odprawia sam u siebie.

Choroba Parkinsona należy do najpoważniejszych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Jej objawy to przede wszystkim ograniczenie ruchu oraz drżenie. Leczenie choroby Parkinsona jest możliwe, jednak nie da się wyleczyć jej całkowicie. Po pewnym czasie doprowadza do inwalidztwa. Zmagał się z nią św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski: nawet najbardziej luksusowe dobra nie zastąpią człowieka

2019-12-06 19:20

bgk / Łubowo (KAI)

„Święty Mikołaj staje przed nami jako świadek ludzkiej dobroci i miłosierdzia. Uczy jej w świecie, który pragnąc zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jakby ciągle nie rozumiał, że nawet najbardziej luksusowe dobra nie zastąpią człowieka i jego serca” – mówił dziś w Łubowie Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Episkopat.pl

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w miejscowym, zabytkowym kościele pw. św. Mikołaja uroczystościom odpustowym ku czci patrona. Przypominając w homilii najbardziej znany obraz skromnego biskupa Miry – zapożyczony i zniekształcony przez popkulturę – podkreślił, że historyczny biskup Mikołaj „nie potrzebował reklamy dla uczynków miłości”.

„Nie tylko się z nimi nie obnosił, ale wręcz je ukrywał, by nie czynić niczego na pokaz – mówił abp Polak dodając za papieżem Franciszkiem, że choć miłosierdzie ma oczy, by widzieć, uszy, by słyszeć i ręce, by konkretnie pomagać, samo często pozostaje w ukryciu.

„Pragnie bowiem uszanować człowieka i jego godność” – podkreślił Prymas wskazując dalej, że uczynki miłosierdzia to nie tylko te mające materialny wymiar. Uczynkiem miłosierdzia jest modlitwa za żywych i umarłych. Jest nim niesienie pokoju tam, gdzie go brakuje, co w naszych czasach jest coraz pilniejszych wezwaniem. Uczynkiem miłosierdzia – i to tym najbardziej czytelnym – jest także troska o chorych i cierpiących.

„Uśmiech, trochę czułości, uścisk dłoni, to proste gesty, ale bardzo ważne dla ludzi chorych, którzy tak często czują się pozostawieni samymi sobie” – mówił za papieżem Franciszkiem abp Polak dodając, że świadkiem takiej właśnie ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej miłości jest właśnie św. Mikołaj.

„Uczy jej w świecie, który pragnąc zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jakby ciągle nie rozumiał, że nawet najbardziej luksusowe rzeczy i dobra nie zastąpią samego człowieka. Nie zastąpią jego serca, jego dłoni, jego oczu. Wśród kolorowych prezentów, które rozdają dziś przydrożni mikołaje nie spotkasz bowiem prezentu z napisem człowiek. Bo człowiek może prawdziwie tylko sam siebie darować drugiemu: może dać swój czas, swoje słowo, zwykły gest ludzkiej solidarności, dobroci, uśmiechu, nawet przez łzy” – mówił na koniec Prymas Polski.

Odpustowa Msza św. w zabytkowym kościele w Łubowie była także dziękczynieniem za zakończenie remontu i renowacji tej XVII-wiecznej świątyni parafialnej – jednego z najstarszych kościołów drewnianych w Wielkopolsce. Prace rozpoczęły się w 2017 roku i zostały przeprowadzone w ramach projektu „Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków archidiecezji gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”. 

Podobnie jak kościół, także parafia w Łubowie jest jedną z najstarszych w regionie. Erygowano ją już w XII wieku. Wtedy też stanęła pierwsza drewniana świątynia, spalona doszczętnie podczas wojen szwedzkich. Po odbudowie kościół (służący wspólnocie do dziś) został poświęcony przez biskupa Stanisława Dzianotta, sufragana kijowskiego, kanonika gnieźnieńskiego i przełożonego Zakonu Maltańskiego – stąd na wieży umieszczono zachowany do dziś krzyż maltański.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem