Reklama

Niedziela Lubelska

Jubileusz u Ostrobramskiej

Uroczystość Bożego Ciała zbiegła się z jubileuszem 25-lecia istnienia parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

Niedziela lubelska 25/2016, str. 6

[ TEMATY ]

Boże Ciało

Grzegorz Jacek Pelica

Liturgii przewodniczył bp Józef Wróbel

Uroczystej Sumie z procesją eucharystyczną przewodniczył bp Józef Wróbel, którego powitali proboszcz ks. Krzysztof Proskura i radni parafii. Niemilknące oklaski zabrzmiały na powitanie pierwszego proboszcza ks. Franciszka Kamińskiego.

Nie płyną z prądem

Parafię w Wierzbicy erygował bp Bolesław Pylak 29 maja 1991 r. Podczas pierwszego odpustu parafialnego biskup lubelski spotkał się na Eucharystii i agapie z wiernymi – mieszkańcami dotąd trzech parafii: Olchowca, Syczyna i Sawina, którzy zebrali podpisy i wystąpili o powołanie nowej parafii. W zbiórkę podpisów i we wsparcie organizacyjne wyznaczonego przez biskupa proboszcza, którym został ówczesny wikariusz parafii w Olchowcu ks. Franciszek Kamiński, zaangażowali się radni nowego samorządu gminy, kandydaci do bierzmowania z rodzicami i katechetą. Nowo powołana parafia otrzymała od rodziny z Władysławowa działkę, na której usytuowano „betlejemkę” – kaplicę sprowadzoną z parafii „na Obuwiu” w Chełmie. Następnie pobudowano dom parafialny, nowy kościół, a nieco dalej cmentarz grzebalny.

Przez pierwsze lata proboszcz dojeżdżał do kaplicy z Olchowca, a nie mając wikariusza, był wspierany przez katechetów i spontanicznie organizujących się członków grup duszpasterskich. Po latach wspomina czasy, gdy kancelarią parafialną było jego auto. Katecheza odbywała się w czterech miejscach, bo tak były rozproszone szkoły i przedszkola, do których wspierający proboszcza katecheta docierał rowerem. Młodzież ze szkoły podstawowej w Busównie tworzyła scholę, która podzielona na mniejsze grupy, służyła śpiewem podczas Mszy św., a trzej uczniowie: Mariusz, Grzegorz i Tomasz pełnili funkcje organistowskie. W sprawowaniu czynności duszpasterskich proboszcza wspierał jego kolega kursowy ks. Stanisław Sieczka z Kurii Metropolitalnej oraz ks. Henryk Szymański, proboszcz z Olchowca. Przez wiele miesięcy wierni zabiegali o oświetlenie drogi z centrum Wierzbicy do kościoła, a przez kilka lat o zezwolenie na wykonanie chodnika i przystosowanie poboczy dla potrzeb pieszych.

Reklama

– To dla nas niezwykłe wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy w 25-letniej historii naszej parafii, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ulicami Wierzbicy do czterech ołtarzy poprowadzi nas biskup, następca Apostołów. Za pasterskie błogosławieństwo składamy serdeczne Bóg zapłać! Wierzymy, że błogosławieństwo pomoże nam przetrwać niebezpieczne i trudne czasy, w których promuje się życie bez zasad Dekalogu, a liberalne media usiłują ludzką wolność zamienić w niczym nieskrępowaną swawolę i zniszczyć chrześcijańską cywilizację miłości. Chcemy mimo to iść pod prąd, bo z prądem płyną tylko ryby zatrute… Chcemy tworzyć żywą cząstkę Owczarni Chrystusowej – mówił Bronisław  Bartoszewski, przewodniczący rady parafialnej.

Od Eucharystii do służby

W okolicznościowej homilii bp Józef Wróbel przypomniał misterium ustanowienia Eucharystii i związek uroczystości Bożego Ciała ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Ofiarując Mszę św. za wszystkich budowniczych parafialnego kościoła, Ksiądz Biskup podjął refleksję nad cudami eucharystycznymi, które są znakiem ciągle aktualizowanej miłości ofiarnej Boga do człowieka. Podkreślał, że w Eucharystii uobecnia się Chrystusowa Ofiara. On w swojej Ofierze jednoczy i przyjmuje ofiary naszego dnia codziennego, krwi i potu, płynących z naszego czoła, pleców, jak podczas biczowania i ukoronowania cierniem. – Dzisiaj Chrystus wychodzi do nas, dopominając się swojego miejsca w sercu i w życiu człowieka. W czasie procesji i tego jubileuszu chcemy dziękować za świątynię: centrum parafii i centrum Jego obecności wśród nas. Niech Jego zaproszenie odbije się szerokim echem, aby nikt tego miejsca nie omijał – mówił.

Na uroczystość zostali zaproszeni samorządowcy ze starostą powiatu Piotrem Deniszczukiem i wójtem Andrzejem Chrząstowskim. Serdecznie powitani zostali: ks. Krzysztof Podstawka, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej i redaktor „Niedzieli Lubelskiej”, oraz ks. Jerzy Cieślicki, zastępca ekonoma diecezjalnego, a także duchowieństwo dekanatu siedliskiego. Ks. Krzysztof Proskura przypomniał, że jubileusz jest także po to, by rzeczywiście zmienił na lepsze życie parafii. – W ostatnim czasie parafianie sfinansowali wymianę dwóch okien w nawie głównej, drzwi wejściowych, zakupili obrusy (E. Rybaczuk), dwa ornaty (nauczyciele), sentyzator dźwięku (Bożena i Zdzisław). Trwają prace rewaloryzacyjne – dziękował duszpasterz. Ksiądz Biskup wyraził zaś szacunek dla wznoszących duchowe i materialne zręby parafii. Poświęcił ofiarowane przez wiernych jubileuszowe dary: dwa ornaty, patenę, dwie puszki i kielich mszalny. Wszyscy zostali zaproszeni na drugi parafialny piknik, który pod hasłem: „Rodzina najwyższą wartością” odbył się 29 maja na łączce przy kościele.

2016-06-15 11:08

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Radosne świętowanie w Jaśle

Niedziela rzeszowska 26/2020, str. I

[ TEMATY ]

Boże Ciało

Jasło

Natalia Janowiec

Uroczystości Bożego Ciała przewodniczył bp Edward Białogłowski

Czerwiec miał obfitować w wiele ważnych wydarzeń dla mieszkańców miasta. Ze względu na sytuację epidemiologiczną miały one ograniczony charakter.

Pomimo rezygnacji ze Mszy św. z udziałem wiernych, tradycyjnych procesji i koncertów, nie pomniejszono rangi uroczystości.

Świętowanie rozpoczęła uroczystość Bożego Ciała. Centralnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Edwarda Białogłowskiego na placu polowym przy kościele farnym.

Dzień patrona miasta Jasła, św. Antoniego, świętowano uroczystą Mszą św. Była ona również okazją do uczczenia 25-lecia kapłaństwa o. Artura Zajchowskiego, któremu patronuje święty z Padwy. – W moim życiu kapłańskim, mówi o. Artur, dwukrotnie posługiwałem w bazylice w Padwie. Przekonałem się wówczas, jak wielkie jest oddziaływanie św. Antoniego na ludzi z całego świata.

Choć zabrakło tradycyjnej procesji na skwer poświęcony świętemu, wierni, jak co roku, dziękowali patronowi za wszelkie dobrodziejstwa, łaski, pomoc, opiekę.

Obchody uwieńczyła uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, celebrowana w kościele farnym pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby, który w specjalnym komunikacie zaprosił wiernych do udziału w tym wydarzeniu. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie pomnika Chrystusa Króla. W uroczystości wzięły udział m.in. władze kościelne i samorządowe, członkowie społecznego komitetu budowy, darczyńcy, mieszkańcy miasta i regionu jasielskiego.

CZYTAJ DALEJ

Ksiądz, powstaniec, patriota. Powieszony przez Niemców na swojej własnej stule

2020-08-01 16:26

[ TEMATY ]

ksiądz

Powstanie Warszawskie

wikipedia.org

W ciągu 63 dni Powstania Warszawskiego oprócz wielu żołnierzy i ludności cywilnej, wzięli w nim udział również duchowni, którzy stale towarzyszyli walczącym.

Zajmowali się organizowaniem Eucharystii i wspólnych modlitw, udzielali sakramentów, towarzyszyli poległym na ostatniej drodze, a niejednokrotnie oddawali własne życie w walce o wolność Ojczyzny.

Jednym z nich był pallotyn ks. Józef Stanek – kapelan powstańców na Czerniakowie, zamordowany przez hitlerowców 23 września, wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Obecnie trwają modlitwy o rychłą kanonizację niezłomnego kapłana.

Ks. Józef Stanek, noszący pseudonim “Rudy”, w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego posługiwał jako kapelan w Zakładzie Sióstr Rodziny Maryi na Koszykach. Od 1 sierpnia 1944 uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W trudnych warunkach odprawiał nabożeństwa, udzielał pomocy rannym i umierającym, wspierał ludność cywilną i personel medyczny w szpitalach polowych. W drugiej połowie sierpnia zajął się towarzyszeniem żołnierzom zgrupowania AK “Kryska”, walczącym na Czerniakowie.

Duchowny z oddaniem i gorliwością służył powstańcom. Jego zaangażowanie w sprawowanie sakramentów i zwykłe rozmowy z wiernymi, miały niebagatelny wpływ na morale walczących. Wielokrotnie znosił z pola walki rannych powstańców, posługując niemal w każdym miejscu walczącego Czerniakowa. Zjawiał się nawet w najbardziej niebezpiecznych punktach oporu powstania, by wspierać załamanych cywili, głosić Ewangelię i udzielać sakramentów.

Podczas trwania powstania duchowny dostał propozycję przeprawy na prawy brzeg, co miało zapewnić mu bezpieczeństwo. Ustąpił jednak miejsca w pontonie rannemu żołnierzowi, rezygnując z przeprawienia się przez Wisłę. Nie zdecydował się na opuszczenie walczących powstańców i do końca pozostał w ruinach konającego Czerniakowa.

Był dla nich wsparciem do ostatnich chwil. Świadkowie życia młodego pallotyna podkreślają jego heroiczną miłość bliźniego. Nazywano go „niestrudzonym Samarytaninem”. Śmierć poniósł mając zaledwie 28 lat, po 5 latach kapłaństwa. Jego altruistyczna i bohaterska postawa sprawiła, że zyskał wielki szacunek i uznanie ze strony wszystkich walczących.

W dniu kapitulacji Czerniakowa 23 września, duchowny dostał się w ręce SS. Odważnie pertraktował z wrogiem, aby ocalić jak najwięcej powstańców. Był poddawany wielu szczególnie brutalnym torturom, a następnie powieszony na własnej stule. Kiedy na szyję duchownego nałożono pętlę, pobłogosławił on jeszcze powstańców i ludność cywilną prowadzoną przez Niemców do obozów.

Jednym ze świadków jego egzekucji był inny wybitny kapelan powstania jezuita, o. Józef Warszawski. Ks. Stanek ściągnął na siebie szczególną nienawiść m.in. dlatego, że polecił żołnierzom polskim zniszczyć broń, ponieważ hitlerowcy niemal każdego uzbrojonego Polaka natychmiast rozstrzeliwali. Nie chciał także, aby broń dostała się w ręce Niemców i służyła zabijaniu powstańców.

Ks. Stanek święcenia kapłańskie przyjął już w latach okupacji w 1941 roku. Po święceniach studiował na tajnym Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwłoki duchownego ekshumowano i złożono w zbiorowej mogile przy ul. Solec w Warszawie 14 kwietnia 1945 r. Następnie w 1946 roku przeniesiono je na cmentarz Powązkowski. 4 listopada 1987 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Zagórnej odbyło się nabożeństwo żałobne połączone z ekshumacją i pogrzebem, 5 listopada 1987 szczątki pallotyna złożono w powązkowskiej kwaterze zgrupowania AK „Kryska”. W 1994 roku przy skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Solec postawiono pomnik ku czci ks. Józefa Stanka oraz innych bohaterów walczących na tym terenie w oddziałach Armii Krajowej i Wojska Polskiego.

13 czerwca 1999 roku w Warszawie Jan Paweł II ogłosił ks. Józefa Stanka błogosławionym w gronie 108 męczenników II wojny światowej oraz drugim pallotynem – ks. Józefem Jankowskim.

Kaplicę im. bł. ks. Józefa Stanka można odwiedzić w Muzeum Powstania Warszawskiego. Poświęcił ją kard. Józef Glemp podczas otwarcia Muzeum 31 lipca 2004 r. Do kaplicy wniesiono wówczas relikwie kapelana powstańców na Czerniakowie.

„Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami” – tak mówił o bł. ks. Józefie Stanku, pallotynie i męczenniku ks. dr Jan Korycki SAC w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w 74. rocznicę śmierci duszpasterza Powstańców Warszawskich.

CZYTAJ DALEJ

W modlitwie i deszczu - [40. PPW - dzień 2] [RELACJA]

2020-08-04 20:41

Michalina Stopka

Mimo padającego deszczu, pielgrzymi grup 1 - pokutnej i 18 - karmelitańskiej z uśmiechem na twarzach, a jednocześnie w skupieniu modlitewnym przemierzali kolejne kilometry, aby przedłużyć “Sztafetę do Maryi”.

Pierwszym punktem dnia była Msza św. w Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Homilię wygłosił ks. bp Jacek Kiciński.

Więcej tutaj

Następnie pielgrzymi udali się na trasę w kierunku Boleścina. Był to najtrudniejszy odcinek, dzisiejszej drogi. Spowodował to padający deszcz. Podczas tego etapu konferencję wygłosił ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, przewodnik gr. 1. Na pierwszym postoju, w miejscowej kaplicy pielgrzymi odmówili z Liturgii Godzin, Godzinę Czytań

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Niestety z powodu problemów technicznych, nie udało się nam zarejestrować konferencji.

Na drugim etapie z Boleścina do Jaksonowic przewidziany był etap ciszy oraz konferencja o. Krzysztofa Piskorza, karmelity bosego, przewodnika gr. 18. Na postoju, w kościele pielgrzymi odmówili Modlitwę Południową z Liturgii Godzin.

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję