Reklama

Niedziela Przemyska

Dziękczynienie za Chrzest Polski

Niedziela przemyska 25/2016, str. 6-7

[ TEMATY ]

Chrzest Polski

Archiwum Duszpasterstwa Prawników

Prawnicy archidiecezji przemyskiej na Lednicy

Prawnicy archidiecezji przemyskiej na Lednicy

Przeworsk

W przeworskiej bazylice pw. Ducha Świętego dziękczynienie mieszkańców miasta za Chrzest Polski odbywało się wokół spiżowej XV-wiecznej chrzcielnicy. W godzinie miłosierdzia rozpoczęcie uroczystości obwieścił dźwięk XVII-wiecznego dzwonu „Sylwester”. Zgromadzeni wysłuchali wystąpienia burmistrza miasta dr. Leszka Kisiela. Następnie proboszczowie przeworskich parafii pod przewodnictwem ks. Tadeusza Gramatyki koncelebrowali uroczystą Eucharystię. Po homilii kapłani podeszli do spiżowej chrzcielnicy, gdzie nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrztu.

Szczególnym akcentem Eucharystii była procesja z darami ofiarnymi symbolizującymi 1050 lat historii Polski i ziemi przeworskiej. Dary ołtarza ponieśli uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ubrani w historyczne stroje: krzyż – jako dziękczynienie za chrzest Polski, czapkę tatarską – symbolizującą Bożą pomoc w odparciu Mongołów, którzy wielokrotnie najeżdżali Przeworsk; herb Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie – duszpasterzy parafii przeworskiej od XIV do XIX wieku; herb Akademii Krakowskiej – drugiego w Europie uniwersytetu; flagę krzyżacką – upamiętniającą zwycięstwo króla Władysława Jagiełły nad Krzyżakami pod Grunwaldem; skrzydła husarskie – obrazujące postawę polskich obrońców oraz  opiekę Królowej Korony Polskiej w wieku XVII, szczególnie obronę Jasnej Góry przed Szwedami i bitwy pod Wiedniem; Konstytucję 3 Maja – symbol próby utrzymania niepodległości Ojczyzny; egzemplarz „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz orła w łańcuchach – ukazujące niezłomność przodków podczas 123 lat zaborów; ryngraf – jako dziękczynienie narodu za nieustanną opiekę Maryi; flagę „Solidarności”, będącą wyrazem wiary, że Polacy zachowają wolność; obraz św. Jana Pawła II – symbol dziękczynienia za świętych i wszystkich wielkich Polaków. Ostatnim symbolem był znicz – wyraz pamięci o poległych w walce o wolność naszego kraju. Eucharystię ubogacił śpiewem chór męski „Echo”.

Reklama

Po Mszy św. odbył się koncert „Tobie, Polsko”. Pierwszy polski hymn – pieśń „Bogurodzica” w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego wprowadził wiernych zgromadzonych bazylice we wzruszenie i zachwyt. Komentarze do pieśni czytane przez dziennikarza Polskiego Radia Wojciecha Krzysztofa Gąssowskiego przeprowadziły słuchaczy przez historię Polski od przyjęcia chrztu przez Mieszka I do czasów współczesnych. Ważne wydarzenia z historii naszej ojczyzny wyrażone były pieśniami wykonywanymi przez Magdalenę Tunkiewicz, Dagmarę Moskwę oraz już wymienionego wcześniej Wojciecha Bardowskiego. Artystom operowym towarzyszył zespół instrumentalny w składzie: Krzysztof Jaszczak – piano, Maksymilian Pelczarski – akordeon, Mirosław Romejko – klarnet, Mateusz Zaziębło – skrzypce.

Na koniec koncertu wspomniano św. Jana Pawła II i wspólnie z obecnymi zaśpiewano jego ulubioną pieśń oazową – „Barkę”. Koncert „Tobie, Polsko” był wspaniałą lekcją patriotyzmu i historii.

Bernardeta Wollek

Dukla

Uroczystości dziękczynienia za Chrzest Polski rozpoczęły się w Dukli Mszą św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny, po której odbyła się Jubileuszowa Droga Krzyżowa ulicami Dukli do postawionego na Chyczkach krzyża wdzięczności za dar wiary chrześcijańskiej. Następnego dnia uroczyście sprawowana była, również w kościele farnym, Msza św. połączona z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, poprzez podejście do chrzcielnicy obok ołtarza i uczynienie znaku krzyża wodą chrzcielną. Głównymi koncelebransami byli ks proboszcz Stanisław Siuzdak, o. gwardian Micheasz Okoński i ks. prał. Stanisław Siara oraz inni księża z parafii z terenu gminy. W homilii Ksiądz Proboszcz poruszył kwestie związane z chrztem jako ważnym elementem religijnym oraz politycznym.

Reklama

Po Mszy św. zebrani wysłuchali wystąpienia nauczyciela historii Stanisława Kality, który przedstawił genealogię pierwszych Piastów, analizował wyobrażenia ikonograficzne związane z chrztem władców w tym czasie, podkreślił też wagę tego wydarzenia w ówczesnym średniowiecznym układzie stosunków politycznych, w kontekście naporu żywiołu germańskiego na tereny Słowiańszczyzny.

Drugi prelegent, autor książki „Prasłowianie, Słowianie, Polacy” Jerzy Możdżan zwrócił uwagę zebranych na odwagę decyzji Mieszka I w przyjęciu chrześcijaństwa, co uchroniło Polskę przed podzieleniem losu narodów i plemion ościennych, tzn. przed zupełnym wyniszczeniem i zagładą.

Jako trzeci wystąpił Andrzej Szwast, który przedstawił wizję Chrztu Polski wyobrażone na obrazie Jana Matejki.

Po wykładach burmistrz Dukli Andrzej Bytnar zaprosił mieszkańców na biesiadę na dukielski rynek. Odbyła się tam również inscenizacja historyczna „W czasach księcia Mieszka, plemion i wojów” w wykonaniu Pracowni Rekonstrukcji Historycznych SCUTUM i Bractwa Rycerzy Ziemi Sanockiej oraz inscenizacja zwyczajów i obrzędów ludowych wywodzących się z chrześcijańskiej wiary w wykonaniu Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego „Szarotka-Duklanie”.

Uroczystości zakończyły się biegiem na 1050 m w przypałacowym parku. Uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody. Organizatorami obchodów byli: Urząd Gminy Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli i parafia pw. św. Marii Magdaleny w Dukli. W dukielskich szkołach w ZS nr 1 (szkoła podstawowa) i nr 2 (gimnazjum i liceum) odbyły się wcześniej prelekcje, odczyty, wystawy książek, kronik o tematyce z okresu średniowiecza. Młodzież uważnie słuchała i oglądała prezentację multimedialną oraz wzięła udział w minikonkursie dotyczącym jadłospisu społeczeństwa czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zorganizowano również quizy multimedialne i konkursy plastyczne. Można było wziąć udział w grze miejskiej na terenie budynku zespołu szkół. Organizatorami byli Stanisław Kalita, Stanisław Fornal i Andrzej Szwast.

Stanisław Kalita

Prawnicy u źródeł wiary

Dwudziestu siedmiu prawników różnych profesji z Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Sanoka wzięło udział w pielgrzymce z okazji obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, zorganizowanej przez Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Przemyskiej.

W pierwszy dzień pielgrzymi udali się do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Licheniu, gdzie wspólnie z miejscowym przewodnikiem mogli podziwiać największą świątynię zbudowaną w Polsce. Tutaj przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej prawnicy uczestniczyli we Mszy św. i uroczystym Apelu Maryjnym. Następnego dnia pielgrzymi wyruszyli na tzw. Szlak Piastowski: Ostrów Lednicki – Pola Lednickie – Gniezno. Te miejsca związane są bezpośrednio z powstawaniem państwowości naszej Ojczyzny, a także z początkiem jej chrystianizacji. To w Ostrowie Lednickim w roku 966 Mieszko I przyjął chrzest. Po zwiedzeniu jednego z ważniejszych ośrodków monarchii piastowskiej pielgrzymi udali się na Pola Lednickie – miejsce corocznych spotkań młodzieży Lednica 2000. W tym miejscu, związanym z działalnością dominikanina śp. o. Jana Góry, znajduje się m.in. Brama Ryba, zwana Bramą Trzeciego Tysiąclecia oraz Dom Jana Pawła II. Przy wodach tutejszego jeziora odnowiono przyrzeczenia chrzcielne. Kolejnym punktem programu była katedra gnieźnieńska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – najważniejszy zabytek Gniezna. W jej wnętrzach zobaczyć można słynne romańskie Drzwi Gnieźnieńskie powstałe w XII wieku, opowiadające historię życia św. Wojciecha. W godzinach wieczornych nastąpił przejazd do Torunia, gdzie kolejnego dnia przewodnik odsłonił przed pielgrzymami historię najważniejszych i najciekawszych zabytków miasta. Esencja Torunia to: gotyk, pierniki toruńskie i Mikołaj Kopernik. Nie zabrakło także możliwości zobaczenia w Toruniu świątyni Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz innych miejsc związanych z działalnością Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), jak np. media katolickie.

Ks. Patryk Szymański

2016-06-15 11:08

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sekretarz KEP: w rocznicę Chrztu Polski módlmy się o pomyślność naszej Ojczyzny

[ TEMATY ]

episkopat

Chrzest Polski

bp Artur Miziński

Konferencja Episkopatu Polski

Episkopat.news

Bp Artur Miziński

Bp Artur Miziński

1054. rocznica Chrztu Polski jest wezwaniem do szczególnej modlitwy w intencji przyszłości naszej ojczyzny, abyśmy mogli wspólnymi siłami zminimalizować skutki zdrowotne, społeczne i gospodarcze trwającej epidemii – podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński.

Sekretarz generalny Episkopatu przypomniał, że Chrzest Polski był włączeniem w rodzinę państw chrześcijańskich oraz początkiem państwowości i przynależności do zachodniego kręgu kulturowego.

„Chrzest jest fundamentem, na którym budujemy naszą ponad tysiącletnią tożsamość i historię, w której w wielu okresach potrzebna była obrona chrześcijańskich wartości, aż do oddania życia. Na tych wartościach wyrósł św. Jan Paweł II, który w 1979 r. prosił nas, abyśmy +całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Jezus Chrystus na chrzcie świętym+, żebyśmy +nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili+ oraz +nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy+. To przesłanie wciąż jest aktualne” – powiedział.

Bp Miziński wskazał, że historia Polski udowadnia, że naród potrafił dzięki chrześcijańskiej wierze i tożsamości, przetrwać najbardziej trudne i bolesne okresy.

„Dziś także stajemy przed ogromnymi wyzwaniami, które powoduje epidemia. Módlmy się o jej szybkie ustanie, za chorych, zmarłych i ich rodziny. Za osoby będące na pierwszej linii walki z wirusem: lekarzy, pielęgniarki, ratowników, personel medyczny” – dodał.

Sekretarz Episkopatu wspomniał także uroczyste obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, które w kwietniu 2016 r. odbyły się w Gnieźnie i Poznaniu z udziałem Episkopatu i przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Z kolei w lipcu 2016 r., podczas Światowych Dni Młodzieży, papież Franciszek odprawił na Jasnej Górze Mszę św. z okazji jubileuszu Chrztu naszej ojczyzny.

„Chrzest Polski to nie tylko wydarzenie historyczne, ale to teraźniejszość, która zaprasza nas do żywej wiary w naszej codzienności i dawania świadectwa chrześcijańskiego życia” – powiedział bp Miziński.

CZYTAJ DALEJ

PRENUMERATA TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ „NIEDZIELI”

PRENUMERATA KRAJOWA
494,00 zł roczna
247,00 zł półroczna
123,50 zł kwartalna

Cena prenumeraty zawiera koszt wysyłki 1 egzemplarza.

Numer konta dla prenumeraty krajowej (złotówkowe):
86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

PRENUMERATA ZAGRANICZNA (kwartalna)
237,90 zł pocztą zwykłą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Ameryki

Przy zamawianiu prenumeraty zagranicznej półrocznej należy kwotę za prenumeratę kwartalną pomnożyć przez 2, a zagranicznej rocznej – przez 4.
Numer konta dla prenumeraty zagranicznej (dla wpłat złotówkowych):
kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW PL 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

Zamów

TELEFONICZNIE:
tel. (34) 324-36-45,
centrala: tel. (34) 369-43-00
lub (34) 365-19-17

LISTOWNIE:
Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa

E-MAILEM:
kolportaz.niedziela@niedziela.pl

Wpłaty należy kierować na konto:
PKO BP I/O Częstochowa 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418
lub przekazem pocztowym pod adresem Redakcji:
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa.
W tytule przelewu należy wpisać rodzaj prenumeraty i edycję diecezjalną, którą chcą Państwo zamówić.

CZYTAJ DALEJ

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – w niedzielę zbiórka do puszek i modlitwy za uchodźców

2020-09-25 20:59

[ TEMATY ]

migranci

imigranci

Adobe Stock

Zbiórka do puszek na potrzeby uchodźców z obozu Moria na wyspie Lesbos, którzy doświadczyli tragicznego pożaru odbędzie się pod kościołami w całej Polsce w niedzielę 27 września. W tym dniu przypada 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Od 27 do 4 października trwać będzie Tydzień Modlitw za Uchodźców organizowany przez Wspólnotę Sant’Egidio i objęty patronatem Rady KEP ds. Migracji Turystyki i Pielgrzymek. Wspólnota Sant’Egidio zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w tę modlitwę. Podczas nabożeństwa „Umrzeć z nadziei” organizowanego w Warszawie, członkowie wspólnoty opowiedzą o konkretnych osobach poznanych podczas „alternatywnych wakacji” , które odbyły się w tym roku wśród uchodźców w obozie Moria.

W niedzielę 27 września, która obchodzona jest jako 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w wielu parafiach w Polsce odbędzie się pod kościołami zbiórka do puszek na potrzeby uchodźców z obozu Moria na wyspie Lesbos, którzy doświadczyli tragicznego pożaru. Z apelem do biskupów o wyrażenie zgody na tę zbiórkę zwróciła się 17 września w porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Zbiórka organizowana będzie za pośrednictwem Caritas Polska.

- To może być nasz gest solidarności z ludźmi, którzy są pozbawieni nie tylko dachu nad głową. Ta pomoc jest teraz naszym fundamentalnym zadaniem - powiedział przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko podczas konferencji prasowej zorganizowanej 21 września w Episkopacie Polski przed 106. Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy.

Zdaniem biskupa, Polska mogłaby partycypować w przyjęciu przynajmniej części spośród 1500 dzieci, które w dramatycznych warunkach przebywają na greckich wyspach. Polskie władze musiałyby się jednak zgodzić na stworzenie korytarzy humanitarnych, ale na razie jest to niemożliwe - jak powiedział bp Zadarko - "bardziej ze względów politycznych niż merytorycznych".

Obchodzony 27 września 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy rozpocznie Tydzień Modlitw za Uchodźców, który potrwa do 4 października . Inicjatorem i organizatorem Tygodnia jest Wspólnota Sant’Egidio. Nabożeństwo w intencji uchodźców „Umrzeć z nadziei” wspólnota przygotowuje od 2015 r., gdy w Europie wybuchł największy jak dotąd kryzys migracyjny, a wody Morza Śródziemnego pochłonęły 3771 istnień ludzkich. Od 1990 r. w „podróżach nadziei” do Europy zginęło blisko 41 tys. uchodźców.

Tydzień Modlitw za Uchodźców objęty jest patronatem Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. W czasie odbywających się w całym kraju nabożeństw „Umrzeć z nadziei” wymieniane będą imiona i krótkie historie uchodźców, którzy stracili życie w drodze do Europy, jak 19 Syryjczyków, których mała łódź wywróciła się 11 stycznia tego roku w okolicach wybrzeża Izmiru w Turcji, w drodze do greckiej wyspy Chios. W tym wypadku zginęło ośmioro dzieci. Tylko w minionym roku na wodach między Turcją a Grecją zginęło 140 osób. Wspólnota Sant’Egidio zaprasza diecezje, parafie i wspólnoty do włączenia się w tę modlitwę. Materiały potrzebne do zorganizowania nabożeństwa „Umrzeć z nadziei” można otrzymać pisząc na adres: santegidio.waw@gmail.com.

Modlitwa organizowana przez warszawską wspólnotę Sant’Egidio odbędzie się we wtorek 29 września o godz. 19 w kościele św. Barbary przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie. Modlitwie będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

Delegacja Wspólnot Sant’Egidio spędziła w tym roku na Lesbos „solidarne wakacje” towarzysząc z misją humanitarną uchodźcom z obozu Moria. „Wróciliśmy z Lesbos z sercami pełnymi nadziei na zmianę losu poznanych tam przez nas kobiet, mężczyzn i dzieci. Z ogromną potrzebą modlitwy za nich i mówienia o sytuacji uchodźców, którzy dziś mają dla nas imiona i twarze konkretnych osób. Opowiemy o nich w czasie nabożeństwa! Wróciliśmy z peryferii Europy przekonani o tym, że jeśli każdy zrobi coś, to razem, solidarnie, będziemy w stanie zrobić bardzo dużo” – przekonują członkowie wspólnoty.

Modlitwy za uchodźców organizowane będą w tym roku w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Poznaniu, w Słupsku, w Brzegach k. Wieliczki, w Gdyni, w Koszalinie i w Opolu. Wezmą w nich udział m.in., bp Damian Bryl, bp Krzysztof Zadarko i bp Andrzej Czaja.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję