Reklama

Z Jasnej Góry

2016-06-22 09:08

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 26/2016, str. 6

Ceremoniarz Papieski na Jasnej Górze

Stan przygotowań – bardzo dobry

Mistrz papieskich ceremonii liturgicznych ks. prał. Guido Marini przybył 14 czerwca br. na Jasną Górę, aby ocenić stan przygotowań przed lipcową wizytą Ojca Świętego Franciszka. Papieski mistrz ceremonii liturgicznych omawiał z Archidiecezjalnym Komitetem Organizacyjnym szczegółowy kształt liturgii. – Prace są bardzo zaawansowane, trwają już od wielu miesięcy – wyjaśnił ks. prał. Marini. – Mój przyjazd tutaj służy przede wszystkim temu, aby zweryfikować stan przygotowań i dopiąć pewne szczegóły. Wiadomo, że tego nie robi się w ostatniej chwili, dlatego prace trwają już od dłuższego czasu. Stan przygotowań oceniam, oczywiście, bardzo dobrze.

– Dzisiejsza wizyta ceremoniarza papieskiego to ostatni akord przygotowań związanych z wizytą papieża Franciszka, takie najistotniejsze dla nas elementy związane z wydarzeniem, jakim jest modlitwa Ojca Świętego przed Cudownym Obrazem i Msza św. na placu przed Szczytem – powiedział przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra. – Oczywiście, wizyta ceremoniarza wiąże się z tym, że musimy omówić wszystkie szczegóły techniczne dotyczące liturgii, również te związane z celebracją Mszy św., a więc już takie ostateczne szlifowanie tych elementów, o których już rozmawialiśmy i które już są przygotowywane, lecz wymagają ostatecznej decyzji i zatwierdzenia przez ceremoniarza papieskiego – dodał.

Papież Franciszek przybędzie do Częstochowy w czwartek 28 lipca br.

Reklama

Pielgrzymka OHP

Bp Antoni Długosz odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

W 23. Pielgrzymce Ochotniczych Hufców Pracy 10 czerwca br. przybyła młodzież ze wszystkich województw, komendaci wojewódzcy, dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie i duszpasterze OHP. – W całej Polsce w OHP jest ponad 31 tys. młodzieży, która znajduje tam swoje schronienie, edukację, szkolenia zawodowe. Jest to cała rzesza ludzi, którzy w swoich młodzieńczych latach potknęli się, lecz chcą wyprostować swoje życie, a przede wszystkim kwestie wychowania i wykształcenia – wyjaśnił ks. Jacek Gancarek, duszpasterz Śląskiej Komendy Wojewódzkiej OHP. Mszy św. przewodniczył bp Antoni Długosz z Częstochowy, który został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu.

Krótko

10 czerwca odbyła się 25. Pielgrzymka Chorych na Cukrzycę, w której uczestniczyło prawie 800 osób.

11 czerwca odbyła się 26. Pielgrzymka Sportowców, która zgromadziła sportowców, trenerów, działaczy, dzieci i młodzież oraz przedstawicieli parafialnych klubów sportowych; nie zabrakło także kibiców i sympatyków sportu. Mszy św. przewodniczył bp Piotr Greger z diecezji bielsko-żywieckiej. Obecni byli: ks. prał. Mirosław Mikulski – honorowy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Sportowców, Stefan Kowalik – prezes KSS oraz ks. Tomasz Kośny – wiceprezes KSS.

12 czerwca w 24. Pielgrzymce Lekarzy i Służb Weterynaryjnych modlili się na Jasnej Górze lekarze i pracownicy weterynarii. Mszy św. przewodniczył o. Jerzy Brusiło OFMConv – krajowy duszpasterz lekarzy weterynarii. Obecny był Włodzimierz Skorupski – główny lekarz weterynarii.

12 czerwca przybyła także 32. Pielgrzymka Ogrodników, licząca ok. 900 osób. Obecny był Bogdan Biadała – prezes Polskiego Związku Ogrodniczego i Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Wojciech Kołakowski – krajowy duszpasterz ogrodników, a homilię wygłosił ks. Janusz Nawrot. Gospodarzem pielgrzymki był Wielkopolski Związek Ogrodniczy w Poznaniu.

• W dniach 12-13 czerwca trwało spotkanie polskich misjonarzy miłosierdzia, zorganizowane przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. W spotkaniu, którego celem była wymiana doświadczeń po kilku pierwszych miesiącach posługi, wzięli udział kapłani z różnych diecezji delegowani przez papieża Franciszka w Roku Świętym Miłosierdzia do tej wyjątkowej misji w Kościele. Za organizację odpowiadali: ks. Artur Godnarski – sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, misjonarz miłosierdzia, i o. Michał Legan – jasnogórski misjonarz miłosierdzia.

16 czerwca odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. o. Mariusza Hołowni, paulina posługującego w niemieckiej prowincji Zakonu Paulinów. O. Hołownia zmarł nagle 7 czerwca w wieku 46 lat, w 19. roku kapłaństwa.

16 czerwca br. modlili się również na Jasnej Górze uczniowie, nauczyciele i duszpasterze szkół katolickich z całej Polski. W 18. Pielgrzymce Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich wzięło udział ok. 4 tys. osób ze 130 placówek.

Reklama

Szaleństwo ekologów: chcą więcej aborcji, by chronić planetę

2019-11-07 17:30

Beata Zajączkowska/vaticannews / Oxford (KAI)

Szaleństwo ideologów ekologii zaczyna przybierać coraz większe rozmiary. Wysługując się renomowanymi pismami naukowymi, forsują tezę, że przyszłość ziemi zależy od rezygnacji z posiadania dzieci. Innymi słowy proponują więcej aborcji i antykoncepcji.

Vatican News

Pismo naukowe wydawane przez uniwersytet w Oksfordzie zaproponowało właśnie „sprawdzoną politykę skuteczności”, by osiągnąć cel, jakim jest ochrona planety i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W 320-stronnicowym artykule „World scientist warning of a climate emergency” opublikowanym na łamach „BioScience” przez 11.258 naukowców ze 153 krajów świata, proponując remedia na „uratowanie ziemi” i „przyszłości ludzkości”, wskazano, że „światowa populacja musi zostać ustabilizowana i idealnie, stopniowo ograniczana”. Autorzy artykułu podkreślają, że można to osiągnąć dzięki „sprawdzonej polityce skuteczności, która wzmacniając prawa człowieka, redukuje jednocześnie wskaźnik płodności”. Za tą ideologiczną retoryką kryje się jeszcze większa promocja aborcji i antykoncepcji.

Publikacji artykułu towarzyszyło rozpoczęcie w Anglii kampanii reklamującej sterylizację. Na banerach reklamowych można zobaczyć pięcioro białych dzieci, a obok nich hasło: „Wyobraź sobie miasto mniej zatłoczone i zrób swoje… wysterylizuj się!”. Jest to ciekawy szczegół w multietnicznym społeczeństwie anglosaskim, gdzie białoskórych Anglików z każdym rokiem jest coraz mniej (obecnie ok. 40 proc.). W tym kontekście warto zauważyć, że podczas gdy ideolodzy ekologizmu posiadanie dzieci uznają za nieekologiczne i zgubne dla planety, nasze społeczeństwa same skazują się na zagładę, dokonując samobójstwa demograficznego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Światowy Dzień Ubogich krzykiem o obecność Boga

2019-11-17 21:33

Maciej Orman, ks. Mariusz Frukacz

– Chodząc po ulicach Częstochowy, spotykamy nie tylko biedę materialną, ale i duchową. Ten dzień jest dlatego krzykiem o obecność Boga pośród nas – mówił 17 listopada w kościele św. Zygmunta w Częstochowie ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, podczas Mszy św. w intencji ubogich, która jednocześnie rozpoczęła XXI Święto Muzyki

Maciej Orman

– „Biedni to nie są numery, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami i projektami. (...) Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa” – cytował fragment orędzia papieża Franciszka na III Światowy Dzień Ubogich ks. Paweł Dzierzkowski. – Ten dzień ma uwrażliwić nasze serca na drugiego człowieka. W czasie Eucharystii mamy spotkać Chrystusa, a później dostrzec Jego oblicze w drugim człowieku – wyjaśnił kaznodzieja.

Zobacz zdjęcia: Światowy Dzień Ubogich krzykiem o obecność Boga

Ks. Dzierzkowski zwrócił uwagę na bardzo niebezpieczną formę ubóstwa, jaką jest „brak dialogu, który dotyka naszych relacji”. – Z przerażeniem przypatrujemy się kryzysowi, który wyniszcza nasze rodziny, a który swoje podłoże tak często ma w odrzuceniu Boga. Tam, gdzie pojawia się problem na drodze duchowej, tam człowiek zaczyna uciekać od drugiego człowieka i szuka środków zastępczych. Rodzinny stół zamieniliśmy na komputer, tablet, telefon lub telewizor. To, co miało służyć człowiekowi, doprowadziło do izolacji od bliźniego, wspólnoty i rodziny – wyliczał ks. Dzierzkowski.

– Znakiem dzisiejszych czasów stała się obojętność wobec bliźniego, brak wrażliwości i miłosierdzia, brak przebaczenia sobie nawzajem. Łatwiej nam dzisiaj uciekać od siebie, niż być blisko siebie. Człowiek z takim przekonaniem chce ratować planetę i środowisko, w którym żyje, ale nie jest w stanie zauważyć współczesnego Łazarza, który prosi go o miłosierdzie. Czy to nie paradoks naszych czasów? – pytał retorycznie kaznodzieja.

– Chodząc po ulicach Częstochowy, możemy dostrzec osoby ubogie, bezdomne i uzależnione. Spotykamy nie tylko biedę materialną, ale i duchową, dlatego ten dzień jest też krzykiem o obecność Boga pośród nas – kontynuował.

Dzieląc się świadectwem pracy w częstochowskiej Caritas, ks. Dzierzkowski podkreślał, że osoby bezdomne i uzależnione często tracą poczucie swojej wartości, „bo tak wielu z nas nie potrafi jej w nich dostrzec”.

Mówiąc o osobach krytykujących tych, którzy niosą pomoc potrzebującym, ks. Dzierzkowski przytoczył tragiczne fakty z historii. – To echo totalitaryzmów, niemieckiego i komunistycznego, zbudowanych na filozofii Nietzschego. Bo jak można im pomagać, kiedy oni nie mogą nic dać?

– Jezus głosi Ewangelię miłości, przebaczenia, miłosierdzia i sprawiedliwości, gdzie człowiek jest wyniesiony bardzo wysoko. Jezus nie miał w pogardzie nikogo, nawet wtedy, gdy wpadał w gniew, wyrzucał przekupniów ze świątyni, czy kiedy zapowiadał, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, zburzenie pięknej Świątyni Jerozolimskiej. Jego słowa i czyny wypływały z troski o zbawienie człowieka – podkreślił ks. Dzierzkowski.

Kaznodzieja przyznał, że osoby starsze, którym również pomaga Caritas, często ubolewają, że najbliżsi nie mają czasu, żeby ich odwiedzić. – Światowy Dzień Ubogich jest więc wielkim wołaniem do każdego z nas, abyśmy byli dla siebie wrażliwi i otwarci. Jak mówi Jezus, to, co nas ocali, obok naszej wierności, to będzie miłosierdzie. Kiedy doświadczamy tego, że Bóg przebacza nam grzechy, możemy z tą miłością wyjść do drugiego człowieka. Tu nie potrzeba wiele. Chodzi o najprostsze gesty – wyjaśnił ks. Dzierzkowski.

– „Zaprawdę powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – te słowa mają pomóc ponownie postawić drugiego człowieka na właściwym miejscu. Słowo Dobrej Nowiny jest nieustannym wezwaniem do nawrócenia, do zmiany myślenia, do spoglądania na świat Bożymi oczami – kontynuował zastępca dyrektora częstochowskiej Caritas.

– Wyobraźnia miłosierdzia, o której mówił św. Jan Paweł II, stanowi dla nas wyzwanie także i dziś, a może szczególnie dziś, aby od pięknych słów o miłosierdziu przejść do działania, gdyż widząc i czując miłosierdzie, czyni się je kreatywnie i twórczo – powiedział ks. Dzierzkowski.

– Przejawem tego zmagania się, najpierw z samym sobą, a później w walce o dobro, będzie nie tylko skuteczność pomocy, ale nade wszystko zdolność bycia z bliźnim i współodczuwanie, które sprawi, że będziemy „weselić się z tymi, którzy się weselą, i płakać z tymi, którzy płaczą” – wyjaśnił kaznodzieja.

Ks. Dzierzkowski zakończył słowami modlitwy św. Pawła VI: „Spraw, Panie, żeby moja wiara była skuteczna. Niech się w miłości objawia na zewnątrz, jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi”.

Mszę św. koncelebrował proboszcz parafii św. Zygmunta ks. dr Jacek Marciniec.

Podczas Mszy św. śpiewała schola liturgiczna Domine Jesu pod batutą ks. Mateusza Ociepki. Wierni mogli również po Eucharystii wysłuchać utworów w jej wykonaniu.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, zarządził w niedzielę 17 listopada zbiórkę do puszek we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej. Zbiórka ta zostanie przeznaczona na działania prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, takie jak m.in. streetworking – wyjście do osób przebywających w miejscach publicznych lub w ukryciu, zagubionych życiowo, które nie korzystają z pomocy zinstytucjonalizowanej, edukacja dla wolontariuszy w ramach programów Caritas czy dofinansowanie placówek Caritas dla bezdomnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem