Reklama

Z Watykanu

2016-07-13 09:00


Niedziela Ogólnopolska 29/2016, str. 4

Franciszek do ubogich z Francji

Módlcie się za winnych waszego ubóstwa

Do modlitwy za bogaczy i osoby zadufane w sobie, obojętne na los biedaków, a także winne ich ubóstwa zachęcił Ojciec Święty uczestników pielgrzymki najuboższych z Francji, których przyjął 6 lipca br. w Auli Pawła VI. Grupa ok. 200 osób wraz z wolontariuszami i arcybiskupem Lyonu kard. Philippe’em Barbarinem przybyła do Wiecznego Miasta z inicjatywy stowarzyszenia „Przyjaciele Ojca Josepha Wresinskiego”.

Papież Franciszek powiedział, że Pan Jezus przyjmuje każdego takim, jaki jest, z całą jego osobistą historią. – Jesteście w samym sercu Kościoła, zgodnie ze słowami o. Josepha Wresinskiego, ponieważ Jezus, gdy przebywał na ziemi, zawsze dawał pierwszeństwo ludziom, którzy byli jak wy i przeżywali podobne sytuacje. A Kościół, który kocha i daje pierwszeństwo temu, co umiłował i preferował Jezus, nie może być spokojny, dopóki nie dotrze do tych wszystkich, którzy doświadczają odrzucenia, wykluczenia i nic dla nikogo nie znaczą – powiedział Papież.

KAI

Letnia szkoła

Prof. Meenakshi Wadhwa w Obserwatorium Watykańskim

W czerwcu 2016 r. w Obserwatorium Watykańskim odbywały się 4-tygodniowe zajęcia Letniej Szkoły z zakresu astrofizyki na temat: „Woda w Układzie Słonecznym i poza nim”. Przewodniczyła im dyrektor Centrum Studiów Meteorytu na Arizona State University – prof. Meenakshi Wadhwa, żona astronauty polskiego pochodzenia Scotta Parazynskiego, o którym pisaliśmy w 21. numerze „Niedzieli” z datą 22 maja 2016 r. Podczas tych zajęć Parazynski również wygłosił wykład.

Reklama

W. I.

Bawaria – Watykan

Taniec na cześć Benedykta XVI

Delegacja z Bawarii uczciła 65. rocznicę święceń kapłańskich Benedykta XVI. Podczas spotkania 29 czerwca br. w Ogrodach Watykańskich Papież Senior wraz z grupą ponad 100 osób odśpiewał hymn Bawarii.

Goście przywieźli prezenty z jego ojczyzny: bawarskie piwo, gałązki kosodrzewiny, a przede wszystkim pozdrowienia od starszego brata Benedykta XVI – ks. Georga Ratzingera, który rocznicę kapłaństwa swego brata i swoją obchodził w Ratyzbonie.

– Moje serce zawsze bije dla mojej ojczyzny – powiedział wzruszony Benedykt XVI u progu klasztoru Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, który od czasu ustąpienia z urzędu biskupa Rzymu w 2013 r. jest jego siedzibą. Powiedział, że życzyłby sobie, aby Niemcy nadal się rozwijały i były krajem, w którym „pięknie jest żyć i być człowiekiem”.

W ponadgodzinnym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta i okręgu Traunstein w Górnej Bawarii oraz strzelcy górscy, muzycy w strojach ludowych. Wykonali oni Schuhplatter – tradycyjny bawarski taniec ludowy, w którym mężczyźni klepią się po udach, kolanach i podeszwach butów.

Watykańska uroczystość z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich Papieża Seniora z udziałem jego następcy Franciszka odbyła się 28 czerwca br. w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

KAI

Bliskość w cierpieniu

Spotkanie z rodzicami tragicznie zmarłego studenta

Papież Franciszek spotkał się z rodzicami 19-letniego Amerykanina, którego ciało znaleziono w wodach Tybru. Beau Solomon, wzorowy student Uniwersytetu Wisconsin-Madison, przybył niedawno do Rzymu, by kontynuować naukę w tutejszym John Cabot University. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca nie powrócił do swojego pokoju. Przypuszcza się, że został wrzucony do rzeki przez napastników, którzy go wcześniej obrabowali. Ojciec Święty wyraził rodzicom studenta serdeczne współczucie i zapewnił o bliskości w modlitwie za ich tragicznie zmarłego syna.

RV

800-lecie Porcjunkuli

Pielgrzymka Papieża do Asyżu

Papież Franciszek pojedzie 4 sierpnia br. z pielgrzymką do Asyżu. Okazją jest obchodzone w tym roku 800-lecie odpustu Porcjunkuli. Ojciec Święty zamierza w formie prywatnej, jak zwykły pielgrzym, pomodlić się w papieskiej bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, wzniesionej nad kapliczką zwaną Porcjunkulą, którą odbudował św. Franciszek z Asyżu. Z kapliczką tą związany jest odpust zupełny, którego pod zwykłymi warunkami można dostąpić 2 sierpnia, w święto Matki Bożej Anielskiej.

KAI

Papieskie wakacje

W Domu św. Marty

Papież Franciszek po raz kolejny spędza swe wakacje w Domu św. Marty w Watykanie, gdzie mieszka na co dzień. Zmienia się tylko rytm jego zajęć. Według portalu Il Sismografo, Franciszek nadal wstaje o 4.45, schodzi do stołówki na posiłki wydawane o stałej porze, a po obiedzie jak zwykle ucina sobie drzemkę, co czyni z niego „osobę, która wstaje dwa razy o 4.45”: pierwszy raz rano, a drugi raz po południu. Dzień Papieża kończy się między 22.15 a 22.45 długą modlitwą przed pójściem spać. W czasie swych wakacji Ojciec Święty ma więcej czasu na modlitwę, lekturę, słuchanie muzyki i „przemyślenie tego, o czym się już myślało”.

KAI

Z twittera papieża Franciszka

Lato daje wielu ludziom okazję do odpoczynku. Jest to czas sprzyjający również temu, by zatroszczyć się o relacje międzyludzkie.

O, moi Trzej

2019-06-12 09:02

O. Dariusz Kowalczyk SJ
Niedziela Ogólnopolska 24/2019, str. 33

Są tacy, co uważają, że łatwiej byłoby wierzyć w jednoosobowego Boga, tak jak to jest u muzułmanów lub żydów, niż w Jednego Boga w trzech Osobach. No bo jak pojąć, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są trzema różnymi Osobami, ale jednym Bogiem. Przyznam, że mnie trudniej byłoby wierzyć w Boga jednoosobowego. Dlaczego? Ano dlatego, że taki Bóg byłby odwiecznym samotnikiem. By powiedzieć do kogoś „Ty... kocham cię”, potrzebowałby stworzenia, aniołów lub człowieka. Ale czy taki Bóg byłby rzeczywiście Bogiem doskonałym? Doktryna o Trójcy Świętej pokazuje nam tymczasem, że Bóg nie jest samotnikiem, ale Odwieczną Wspólnotą Miłości.

Są w Bogu samym inność i wzajemność, różnica i jedność, cała gramatyka miłości: ja, ty, on, my, wy. Różnie teolodzy tłumaczą te relacje. Święty Augustyn stwierdził, że Bóg Ojciec jest kochającym, Syn Boży jest kochanym, a Duch Święty to miłość w Osobie. Ryszard od św. Wiktora zaproponował inny obraz, w którym trzecia Osoba nie tyle jest uosobioną miłością, co trzecim współkochanym przez pierwszą i drugą Osobę. Tym rozważaniom o tajemnicy Boga powinna towarzyszyć refleksja na temat naszej relacji do Boga. Niekiedy bowiem się modlimy, jakbyśmy nie byli chrześcijanami ochrzczonymi w imię Ojca, Syna i Ducha. Modlimy się tak ogólnie, mówiąc: Boże... A przecież – jak ukazuje w dzisiejszej Ewangelii apostoł Jan – mamy do czynienia nie z jedną, abstrakcyjną Boską Osobą, ale z trzema konkretnymi Osobami.

Czy w mojej modlitwie zwracam się do Ojca, a potem do Syna oraz do Ducha? Czy moje osobiste wchodzenie w relacje z Bogiem jest trynitarne, tj. chrześcijańskie? Jedną z nauczycielek trynitarnej modlitwy jest św. Elżbieta od Świętej Trójcy, która intensywnie przeżywała tajemnicę zamieszkiwania Trójcy w człowieku i nie wahała się zwracać się do Boga: „O, moi Trzej...”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski: nie bójmy się trudności lecz bylejakości

2019-06-16 15:55

bgk / Gniewkowo (KAI)

„Niech nie przerażają nas trudności i wyzwania. Bójmy się raczej spokoju i bylejakości, która nie ma ani nam, ani innym nic do zaoferowania” – mówił w Uroczystość Najświętszej Trójcy Prymas Polski abp Wojciech Polak. Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie, która świętuje 50-lecie istnienia.

Piotr Drzewiecki

W homilii, nawiązując do ubiegłotygodniowej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i czytanej dziś Ewangelii, mówił o potrzebie otwarcia się na Ducha Świętego, który pomaga człowiekowi stawać w prawdzie i być jej głosicielem.

„Człowiek szuka prawdy. Nie chce opierać swego życia na niepewności czy kłamstwie. Zależy mu, by poznać prawdę, a poznając, przyjąć ją jako drogowskaz i żyć nią na co dzień” – podkreślił Prymas dopowiadając, że dziś „nawet szalejące wszędzie fake newsy, czyli po prostu podawane w mediach kłamstwa, swoją siłę i atrakcyjność czerpią z tego, że wydają się tak prawdziwe”.

Prymas nawiązał też do obchodzącej dziś Uroczystości Najświętszej Trójcy podkreślając, że prawda o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym nie jest jakąś logiczną łamigłówką czy słowną zabawą, ale ukazuje nam, w jaki sposób działa Bóg. Mówi też o naszej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, tą „wyjątkową boską rodziną” – jak nazwał Trójcę Świętą papież Franciszek – która, „nie jest zamknięta w sobie, ale jest otwarta, objawia się w stworzeniu i historii, i wkroczyła w świat ludzi, żeby wezwać wszystkich do włączenia się w nią”.

„Wszystko więc, co nas tutaj naprawdę wiąże i łączy między sobą nie pochodzi z naszego własnego działania. Nie jest wytworem i owocem jakichś naszych wzajemnych uzgodnień i woli, że chcemy w ten sposób, a więc razem, iść do Boga. Nie jest też oparte na jakichś naturalnych więzach pokrewieństwa między nami. To nasz udział w życiu Trójjedynego Boga, w którym przez wiarę i chrzest święty zostaliśmy kiedyś wprowadzeni” – tłumaczył metropolita gnieźnieński.

Prymas przypomniał też, że Kościół ma być ikoną Trójcy Świętej, a będzie nią coraz bardziej tylko wtedy, gdy „w naszych wzajemnych relacjach, także w parafii, będzie jedność, miłość, pokój i miłosierdzie, będzie wiara i nadzieja także wtedy, gdy pojawią się jakiekolwiek trudności”.

„Bo przecież trzeba nam wciąż pamiętać, jak przypomniał nam dziś święty Paweł, że to właśnie ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota nadzieję. Niech nie przerażają nas więc trudności i wyzwania. Bójmy się raczej spokoju i tej bylejakości, która nie ma ani nam, ani też innym nic do zaoferowania. Przyzywajmy Ducha Świętego, Ducha Prawdy, aby uzdrawiał wszystkich zranionych niesprawiedliwością, uciskiem, nienawiścią czy chciwością” – mówił na koniec Prymas Polski.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie została erygowana 1 lipca 1969 roku dekretem kard. Stefana Wyszyńskiego. Poewangelicki kościół zbudowano dla istniejącej w Gniewkowie od 1886 roku gminy protestanckiej. Budynek został przekazany Kościołowi katolickiemu i poświęcony w 1945 roku. Do momentu utworzenia parafii był kościołem pomocniczym drugiej gniewkowskiej parafii pw. św. Mikołaja i św. Konstancji.

Pierwszym proboszczem powstałej w 1969 roku wspólnoty był ks. Włodzimierz Rabczewski (zm. 2015). Od 1996 roku w parafii duszpasterzuje ks. kan. Jerzy Nowak, dziekan dekanatu gniewkowskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem