Reklama

Dookoła Polski

2016-07-13 09:00

Wojciech Dudkiewicz
Niedziela Ogólnopolska 29/2016, str. 6

Końca sporu nie widać

Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została przyjęta przez Sejm, ale końca kryzysu nie widać. Według PiS, ustawa przecina spory dotyczące TK, ale PO twierdzi, że tryb pracy nad ustawą naruszył procedury, a część zapisów jest niekonstytucyjna, i już zapowiedziało jej zaskarżenie do... TK.

Nowa ustawa, oparta na propozycjach PiS, nikogo – poza tą partią – nie zadowala. Przyjęcie zapewnienia posła sprawozdawcy Bartłomieja Wróblewskiego, że dokument rozwiązuje „najważniejszy i palący problem – usuwa stan niepewności prawnej”, poza wszystkim, pozbawiłoby opozycję amunicji w walce z obecnie rządzącymi.

Zgodnie z ustawą, opublikowane miałyby zostać wyroki wydane przez TK od marca do lipca br. Zapis ten nie obejmuje jednak wyroku z marca o niekonstytucyjności grudniowej nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS, którego nie opublikowała premier rządu, a co stało się podstawą protestów opozycji.

Reklama

Sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, a do wejścia w życie ustawy nie podjęli obowiązków – byli blokowani w czynnościach przez prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, muszą zostać przez prezesa włączeni do składów orzekających i muszą im zostać przydzielone sprawy. Nawet ta ostatnia regulacja, wobec uporu Rzeplińskiego – który tuż przed uchwaleniem stwierdził, że „nie może dopuścić do orzekania trzech osób wybranych na miejsca już wcześniej obsadzone” – wydaje się szczególnie trudna do wprowadzenia w życie.

* * *

Prześwietlą Amber Gold

Wszystkie kluby i koła w Sejmie opowiedziały się wprawdzie za powołaniem komisji śledczej w sprawie afery Amber Gold, ale każdy z nich z innego powodu. Rządzący PiS chce prześwietlić sprawę (piramidę finansową) – która, przypomnijmy, zrujnowała tysiące osób – dla zasady, a także aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które rzeczywiście ją wywołały, ale też te, które nie przeciwdziałały skutkom afery.

Przedstawiciele rządzącej do niedawna koalicji nie mogą nie godzić się na powołanie komisji, bo afera obciąża ich rządy i wobec przewagi PiS w Sejmie ich opór nie ma znaczenia. Do zgody na powołanie komisji dołączają też żądanie, by gremium to zajęło się także sprawą SKOK-ów, co – według PiS – już nawet formalnie jest niemożliwe. Komisja będzie mogła zebrać się najpewniej już we wrześniu, po wakacjach sejmowych. Jednym z jej zadań ma być wyjaśnienie, czy istniał polityczny parasol ochronny dla przestępczej działalności Amber Gold.

* * *

Pamiętamy o płk. Kuklińskim

Ponad 100 fotografii i kopii dokumentów, w tym mapy sztabowe planów ataku Układu Warszawskiego na państwa Europy Zachodniej i dokumenty prezentujące uzależnienie Polski od Związku Sowieckiego, można zobaczyć na wystawie „Pułkownik Kukliński – Polska samotna misja” w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Ekspozycja prezentuje życiorys Ryszarda Kuklińskiego i jego misję powstrzymania wojennych planów Związku Sowieckiego w latach 1970-81.

Wystawa, a także odsłonięcie na froncie budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego tablicy poświęconej płk. Kuklińskiemu, nazywanemu „pierwszym polskim oficerem w NATO”, i jego rodzinie towarzyszyły obradom szczytu Paktu Północnoatlantyckiego.

– Z takich bohaterów, jak płk Kukliński, nasz pierwszy oficer w NATO, możemy czerpać przykład, aby budować współczesność i myśleć o przyszłości – powiedział podczas uroczystości w Lublinie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

* * *

Podatek z poślizgiem

Dodatkowy podatek od sprzedaży detalicznej sieci handlowe zaczną płacić od 1 września, a nie od 1 sierpnia br. Rząd szacuje wpływy w 2017 r. na 1,9 mld zł. Z tych pieniędzy ma być sfinansowany m.in. program „Rodzina 500+”. Ustawa zakłada wprowadzenie dwóch stawek podatku od handlu – 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Daninę od hipermarketów PiS zapowiadał w kampanii wyborczej. Celem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – jak mówili w trakcie prac parlamentarnych przedstawiciele PiS – jest zbliżenie zasad działania małych osiedlowych sklepów i dużych sieci handlowych. Dotychczasowe dysproporcje w podatkach powodowały bowiem – argumentowali – że rodzinne sklepy znikały z rynku, a wielkie sieci handlowe się rozrastały. Innego zdania byli przedstawiciele opozycji. Ich zdaniem, nowy podatek uderzy w najbiedniejszych, którzy robią zakupy w dyskontach, bo to one zapłacą najwięcej.

Reklama

Orzech mówi tak!

2019-10-14 14:33

Agnieszka Bugała

Grzegorz Niemyjski/Agnieszka Bugała

Ks. Stanisław Orzechowski widział projekt krasnala „Księdza Orzecha” – mamy jego zgodę na wykonanie odlewu.

Rozmowa z Księdzem na temat planowanego prezentu, czyli wykonania odlewu z brązu figurki krasnala „Księdza Orzecha” i tym samym wpisania go na mapę i szlak wrocławskich krasnali odbyła się w ubiegłym tygodniu. Ksiądz nie znał inicjatywy, ale wysłuchał i spytał jakie krasnale są już we Wrocławiu. Zobaczył fotografie realizacji niektórych z nich. Szczególnie podobał mu się krasnal prof. Jana Miodka, który z okazji 70. urodzin wybitnego językoznawcy stanął przed budynkiem Instytutu Filologii na pl. Nankiera. Wizualizacja „Księdza Orzecha” bardzo mu przypadła do gustu:

- To ja! – mówił patrząc na zdjęcia figurki – To rzeczywiście ja! Artysta dobrze to uchwycił, chciałbym go poznać – dodał. Zaakceptował też miejsce, w którym zaplanowano instalację, czyli górny stopień schodów prowadzących do DA Wawrzyny przy ul. Bujwida. Odmówił, zdecydowanie, zakładania figurce na głowę czapki.

– Sklepienie mojej łysiny bardzo mi się podoba – stwierdził. Przystał na to, aby krasnalską czapkę umieścić w ręce postaci. Dodał, że „będzie trochę śmiechu, a tego nigdy dość”.

Zachęcamy zatem do wpłat na konto, abyśmy zdążyli z realizacją prezentu, zwłaszcza, że Szanowny Jubilat jest już o nim poinformowany.

Dane konta do wpłat:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO WAWRZYNY

05 1090 2590 0000 0001 4260 2420

Z dopiskiem w tytule wpłaty: Darowizna Orzech

O inicjatywie pisaliśmy tutaj: https://www.niedziela.pl/artykul/45697/Prezent-dla-Orzecha-na-80-urodziny


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dzień Papieski na Jasnej Górze

2019-10-16 16:32

Maciej Orman, BPJG

Jasna Góra podsumowała dzisiaj w Sali Papieskiej obchody 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Częstochowy. Specjalna konferencja prasowa odbyła się w wyjątkowym dniu, 16 października, w którym mija 41 lat od pamiętnych słów: „Habemus papam. (…) Cardinalem Wojtyła”

Maciej Orman

Jednym z elementów obchodów rocznicy pielgrzymki jest projekt edukacyjny „Nadzieja. Zwycięstwo” wsparty przez program ministerialny „Niepodległa”. Jego celem jest przypomnienie, a dla młodszego pokolenia zapoznanie z osobą Jana Pawła II i jego wkładem w budowanie wolnej i niepodległej Polski, jedności narodowej, a przede wszystkim w odzyskanie przez Polaków godności, szacunku, dumy, przekonania o własnej wartości i odkrycia narodowej tożsamości.

Organizatorzy chcą także przypomnieć o nieznanym ani w kraju, ani w regionie częstochowskim proteście w klubie „Ikar” (dzisiejszej siedzibie częstochowskiego MPK) w dniach 11-19 listopada 1980 r., który był niejako owocem pielgrzymki papieskiej z 1979 r.

– Nieprzypadkowo spotykamy się 16 października. Pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat i Polskę. Miał też ogromny wpływ na dzisiejsze znaczenie Jasnej Góry – powiedziała prowadząca konferencję prasową Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.

– Dzisiaj podsumowujemy I etap realizowanego od maja projektu „Nadzieja. Zwycięstwo”. Naszą ideą jest, aby młodzież i dzieci mogły niejako dotknąć tego niezwykłego wydarzenia, jakim była I pielgrzymka papieża Polaka na Jasną Górę, ponieważ dla nich Jan Paweł II jest niejednokrotnie tylko wspomnieniem – podkreśliła Anita Imiołek, wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, jeden z koordynatorów projektu „Nadzieja. Zwycięstwo”. Projekt zakończy się w listopadzie odtworzeniem wydarzeń z 1980 r. w świetlicy „Ikara”. – Polska nie wie o tym proteście, który zapoczątkował prężne działanie Solidarności – dodała Aneta Imiołek.

– Jasna Góra stała się główną amboną nauczania papieskiego dla ojczyzny – powiedział przeor klasztoru o. Marian Waligóra, podsumowując obchody 40. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II z 1979 r. – Dla nas jest cenne to, że możemy otworzyć młodemu pokoleniu drzwi do tego skarbca nauczania papieża – przyznał.

Projekt „Nadzieja. Zwycięstwo” objęła też patronatem Urszula Bauer, śląski kurator oświaty. – Wszyscy, którzy mamy związek z oświatą, wiemy, jaką rolę odgrywa nauka św. Jana Pawła II w procesie wychowawczym. Patronat ma również dla mnie osobisty wymiar. W 1979 r. jako 17-latka, wbrew zakazowi nauczycieli, przyjechałam na Jasną Górę z grupą kolegów i koleżanek ze szkoły, żeby uczestniczyć w pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. To wiązało się z nieprzyjemnymi konsekwencjami – przyznała Urszula Bauer.

W ramach projektu „Nadzieja. Zwycięstwo” zorganizowano akcję zbierania fotografii uczestników pielgrzymki papieża na Jasną Górę w 1979 r. Wystawę amatorskich zdjęć pt. „Co nam zostało z tamtych dni – Jan Paweł II na Ziemi Częstochowskiej w 1979 roku” otworzyli o. Marian Waligóra i Urszula Bauer.

Następnie uczniowie, od przedszkola po szkoły średnie, zaprezentowali przedstawienia nagrodzone w I Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym poświęconym twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wręczone zostały też nagrody w konkursach: plastycznym (rodzinnym) dla przedszkolaków: „Jan Paweł II w życiu naszej rodziny” i literackim: „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie”. W tym ostatnim brał udział Jakub Pająk ze Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach i został jego laureatem. – Przeprowadziłem wywiad z moim wujkiem. Jako ministrant służył do Mszy św., której na Jasnej Górze przewodniczył Jan Paweł II. Wujek przyniósł do ołtarza dary, za co papież serdecznie mu podziękował – powiedział „Niedzieli” Jakub Pająk.

Jedną z laureatek konkursu jest też koleżanka Kuby ze szkoły, Martyna Rozpędek. –W przygotowaniu projektu pomagała mi cała rodzina, m.in. ciocia, która miała okazję porozmawiania z Janem Pawłem II. Ta praca przybliżyła mi postać Ojca Świętego, który zrobił dla Polski bardzo dużo – powiedziała w rozmowie z „Niedzielą”.

Z dużego zainteresowania konkursem literackim cieszyła się Anna Zarzycka-Tomalska, nauczyciel historii w SP w Zrębicach. Jak przyznała, „prace były wzruszające”. Sama też nie kryła wzruszenia podczas rozmowy. – Jan Paweł II wszędzie nam towarzyszy – dodała.

Obchody 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski na Jasnej Górze składały się z dwóch etapów. W I etapie w czerwcu odbyły się główne uroczystości. 4 czerwca Mszy św. na Szczycie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, świadek życia i posługi Jana Pawła II. W pierwszy etap świętowania jubileuszu wpisały się również m.in. spotkanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Tu zawsze byliśmy wolni”, połączone ze zwiedzaniem i zapoznaniem młodych z papieskimi wotami ofiarowanymi Matce Bożej, cykl katechez z Janem Pawłem II, unikatowa wystawa w Arsenale pt. „Człowiek Zawierzenia”, która gromadzi licznie papieskie pamiątki i wota, wystawa plenerowa na wałach jasnogórskich „Wstańcie, chodźmy. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”, koncert fortepianowy w ramach projektu „Fortepiany wolności” oraz Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej.

II etap jubileuszu 40. rocznicy papieskiej pielgrzymki to przede wszystkim obchody Dnia Papieskiego, które potrwają na Jasnej Górze do 22 października. W programie tych dni znalazły się m.in.: katechezy z Janem Pawłem II, koncert chóru Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej, spotkanie edukacyjne „O nadziei w Dniu Papieskim”, koncert „Tradycja i polskość w pieśniach S. Moniuszki - Jan Paweł II o kulturze” oraz dzień modlitw z Janem Pawłem II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem