Reklama

Teologia jest dla każdego

2016-09-08 09:59

Ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska (Aspekty) 37/2016, str. 6

Ks. Adrian Put
Ks. dr Mariusz Jagielski

Z ks. dr. Mariuszem Jagielskim, nowym dyrektorem Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze, rozmawia ks. Adrian Put

KS. ADRIAN PUT: – Kto może studiować teologię? Czy jest ona tylko dla księży, czy może jej tajniki przeznaczone są dla szerszego grona odbiorców?

KS. DR MARIUSZ JAGIELSKI: – Teologia zaczyna się tam, gdzie zaczyna się wiara. W ten sposób każdy z nas, którzy uczymy się dzień po dniu na nowo stawać po stronie Jezusa, jest niejako teologiem. Każdy z nas staje wobec Tego, który przestaje być Nieznajomym, a staje się Bogiem bliskim. Teologia może rozwijać się wreszcie tam, gdzie nie tylko chcemy się czegoś o Bogu dowiedzieć, ale gdzie chcemy Go poznać, a Boga – jak każdą osobę – można poznać tylko w relacji, w spotkaniu z Nim. I jest jeszcze jeden element charakterystyczny dla wiary, a co za tym idzie także dla teologii, że rozwija się ona zawsze we wspólnocie, choć może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Teologia może być żywa tylko we wspólnocie wiary, jaką jest Kościół. Można powiedzieć, że temu mają służyć studia teologiczne: poznać bardziej Tego, który wyszedł nam na spotkanie, a wtedy możemy także poznać bardziej naszą tożsamość. W ramach studiów proponujemy, by ten proces – poznawanie Boga – dokonywał się w sposób bardziej usystematyzowany. I dlatego na pytanie o to, kto może studiować teologię, mogę odpowiedzieć: każdy, kto wierzy, i każdy, kto chciałby na drodze wiary uczynić jakiś kolejny krok w sposób bardziej systematyczny, który może być także otwarciem nie tylko nowego horyzontu poznania, ale może i zaangażowania w życie diecezji.

– Od niedawna pełnisz funkcję dyrektora Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein. Jaką rolę pełni instytut w życiu diecezji?

– Instytut ma swoją tradycję i historię i wpisany jest w życie naszej diecezji. Chcemy nieustannie w niej posługiwać, stawiając sobie jednocześnie pytanie o specyfikę naszej obecnej sytuacji, do czego zaprasza nas dziś Bóg w tym konkretnym momencie życia Kościoła w naszej diecezji. Instytut im. Edyty Stein jest szansą na budowanie środowiska ludzi, którzy wzrastając w wierze i pogłębiając studia teologiczne, wrócą przecież do naszych parafii i nie będą już tacy sami. Myślę, że to naprawdę szansa dla nas na budowanie środowiska, bo przecież ci, którzy studiują, nie muszą potem stać się katechetami, ale ufam, że ich spojrzenie na nasz diecezjalny Kościół i na ich obecność w nim nie będą już takie same.

– Studia najczęściej wybierają osoby po egzaminie maturalnym. Ale przecież studiować można w każdym wieku. Czy podobnie jest w zielonogórskim instytucie?

– Widzimy coraz bardziej, że studia rozpoczynają nie tylko osoby bezpośrednio po maturze, ale także i ci, którzy po prostu chcieliby pogłębić swoją wiedzę teologiczną i uczynić swoje zaangażowanie w wierze i w Kościele bardziej świadome i dojrzałe. Studiowanie teologii może być przygotowaniem do podjęcia się w przyszłości pracy katechety, ale może po prostu być przygodą w drodze do Boga i do samego siebie – to naprawdę lata, które nas kształtują nie tylko przez samo czytanie książek, po które raczej byśmy nie sięgnęli, ale i przez spotkanie z innymi, którzy tak jak my stawiają sobie pytanie o Boga.

– A z jakich dyscyplin konkretnie prowadzone są wykłady?

– Wykłady, jakie proponuje instytut, są naprawdę bardzo szeroką gamą dyscyplin – od filozofii, historii Kościoła, psychologii, po przedmioty związane z Pismem Świętym, liturgią i teologią we wszystkich jej odcieniach, od teologii pastoralnej, przez moralną, fundamentalną, aż po wszystkie zagadnienia teologii dogmatycznej.

– Jest wiele osób, które chciałyby zgłębić naukę o początkach świata czy jego końcu, teologii moralnej i nauki o Bogu. Ale praca i inne obowiązki przeszkadzają im w tym. Czy nasz instytut umożliwia studia dla osób pracujących?

– Sami stawiamy sobie pytanie o taką formułę studiów, która służyłaby najbardziej tym wszystkim, w których rodzi się pragnienie studiowania teologii. Będziemy chcieli w jakiejś formie kontynuować pomysł spotkań w ramach Salonu Myśli Edyty Stein – czyli spotkań z tymi, którzy do Kościoła w Polsce przez swoją myśl, ale i zaangażowanie wnoszą coś, o czym warto mówić innym. Mamy także propozycje, dla tych, którzy z racji pracy zawodowej nie mogą zaangażować się w 5-letni cykl studiów dziennych.

– Instytut Filozoficzno-Teologiczny proponuje studia także dla czynnych zawodowo nauczycieli. Jaki jest ich cel?

– Jedną z takich propozycji są 2-letnie studia podyplomowe, które rozpoczniemy od tego roku. Spotkania będą odbywać się w każdą sobotę. Uzyskany dyplom pozwoli nauczycielom po otrzymaniu misji kanonicznej stać się katechetami na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Ale to także szansa na głębsze odkrycie wiary i Kościoła jako wspólnoty wiary dla tych wszystkich, którzy są zaangażowani w kształtowanie następnych pokoleń.

– Ciekawą propozycją są także wykłady otwarte. Kto z nich może skorzystać?

– Może niektórych zniechęcić, że jest to propozycja odpłatna. Ale myślę, że jest to szansa dla każdego na odkrycie świata naszej wiary naprawdę bogatego, o którym często wiemy tak niewiele. Możliwość uczestniczenia w wykładach jako wolny słuchacz to szansa na przełamanie pierwszych lodów, myślimy o tym, by chętni wybierali sobie na początek interesujące ich dziedziny, które możemy roboczo nazwać ścieżkami tematycznymi, czy to z Pisma Świętego, czy to z teologii moralnej, czy to z teologii dogmatycznej, by w ten sposób stopniowo wkraczać w ten świat, który tak często wydaje się nam tak odległy, a przecież jest integralną częścią naszego życia.

Tagi:
wywiad teologia

Zadbajmy o swoją płodność

2019-11-26 12:50

Rozmawia Magdalena Wojtak
Edycja warszawska 48/2019, str. 6

Z Anną Koźlik, nauczycielką Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny oraz założycielką strony www.plodna.pl, rozmawia Magdalena Wojtak

Archiwum prywatne
Anna Koźlik

MAGDALENA WOJTAK: – Dlaczego ważna jest wiedza na temat płodności?

ANNA KOŹLIK: – Tak jak staramy się zdobywać wiedzę na temat tego, jaki wpływ na nasze zdrowie ma odżywianie i aktywność fizyczna, podobnie każde małżeństwo czy narzeczeni przygotowujący się do tego sakramentu prędzej czy później muszą zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi swojej płodności dla ich prawdziwego szczęścia. Ważne jest, aby zdobywana wiedza była przekazywana w sposób profesjonalny, rzetelny i motywujący. Metody rozpoznawania płodności pełnią ważną rolę w profilaktyce zdrowia kobiety.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Sarah: jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana!

2019-03-18 16:41

vaticannews.va / Watykan (KAI)

Nie bójmy się tego powiedzieć: Kościół potrzebuje dziś głębokiej reformy, która dokona się przez nasze nawrócenie – uważa kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zabrał głos na temat trwającego obecnie kryzysu Kościoła.

Bożena Sztajner/Niedziela

Postrzega go z perspektywy zwyczajnych wiernych i ogromnej rzeszy porządnych księży. Kolejne odsłony słabości Kościoła zachwiały wiarą katolików i rzuciły cień podejrzenia na wszystkich kapłanów. Kard. Sarah chce im przywrócić ufność i pokój. Nie wątpcie, trwajcie przy nauczaniu Kościoła, bądźcie wytrwali w modlitwie, w Kościele zawsze będzie dość światła dla każdego, kto szuka Boga – pisze afrykański purpurat.

Nie lekceważy on jednak aktualnego kryzysu. „Kościół – zauważa - miał być miejscem światła, a stał się kolebką ciemności”. To co się w nim dzieje, postrzega w bardzo radykalnych kategoriach, zapożyczonych od papieża Franciszka. Ujawniane dziś skandale widzi przez pryzmat ewangelicznych wydarzeń: zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Twierdzi, że od dawna żyjemy tajemnicą Judasza. Zdrada dokonująca się dzisiaj, została przygotowana i spowodowana przez wiele innych zdrad, mniej widocznych, bardziej subtelnych, ale równie głębokich. Zarzuciliśmy modlitwę i pogrążyliśmy się w nurcie aktywizmu. Wstydziliśmy się Jezusa, Jego objawienia i nauczania moralnego. Aby błyszczeć przed światem, zakwestionowaliśmy prawdę objawioną i pozbawiliśmy moralność jej znaczenia. Niektórzy kapłani kwestionują znaczenie celibatu, roszczą sobie prawo do życia prywatnego, co jest sprzeczne z misją kapłana. Inni posuwają się tak daleko, że chcą mieć prawo do zachowań homoseksualnych – wylicza kard. Sarah.

Podkreśla on, że kryzys ten ma przede wszystkim charakter duchowy, jest kryzysem wiary. Diabeł natomiast chce byśmy starali się go rozwiązać jak kryzys instytucji tylko ludzkiej. „Jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana” – pisze prefekt watykańskiej kongregacji, podkreślając, że to właśnie modlitwa musi być pierwszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Tego kryzysu nie da się przezwyciężyć ludzkimi siłami. Kard. Sarah przestrzega też przed podziałami, tworzeniem frakcji w Kościele. Przyznaje, że biskupi i kapłani są niedoskonali, mają swoje słabości. Prosi jednak wiernych, by nimi nie gardzili, choć jak podkreśla, powinni od nich wymagać katolickiej wiary i sakramentów życia Bożego.

Kard. Sarah pisze o tym we wstępie do swego nowego książkowego wywiadu „Le soir approche et déjà le jour baisse” (Ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił), który w środę 20 marca trafi do francuskich księgarń. Poprzednie dwa („Bóg albo nic” oraz „Moc milczenia”) okazały się światowymi bestsellerami. Tym razem prefekt watykańskiej kongregacji skupia się na duchowym kryzysie współczesnego świata. Wyznaje, że książka ta jest „krzykiem jego duszy”. „Jestem wam winien, chrześcijanie, jedyną prawdę, która zbawia – pisze afrykański purpurat. – Już niebawem stanę przed wiekuistym Sędzią. Cóż Mu powiem, jeśli nie przekażę wam prawdy, którą sam otrzymałem? My biskupi powinniśmy drżeć na myśl o naszym milczeniu, które obarcza nas winą, o milczeniu, które czyni nas wspólnikami, o naszym milczeniu, by przypodobać się światu” – dodaje kard. Sarah.

We wstępie do nowej książki wskazuje on również na szczególną rolę miłości do Następcy Piotra. Nie przypadkiem dedykuje tę pozycję dwóm papieżom: „Benedyktowi XVI, niezrównanemu w staraniach o odbudowę Kościoła, i Franciszkowi, wiernemu synowi św. Ignacego”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Dec: ideologia gender zmierza do zniszczenia rodziny

2019-12-07 19:50

ako / Toruń (KAI)

- Ideologia gender zmierza do zniszczenia rodziny – powiedział bp Ignacy Dec. W pierwszą sobotę grudnia, ordynariusz diecezji świdnickiej wygłosił katechezę z cyklu “ Z Kościołem w III Tysiąclecie” w studiu Radia Maryja w Toruniu. 7 grudnia rozgłośnia świętowała 28. rocznicę powstania.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Podczas katechezy hierarcha mówił m. in. o przemianach ostatnich dziesiątków lat. - Obserwacja bieżących wydarzeń wskazuje, że walka z prawdą i dobrem nie ustała. Szatan nie opuścił ziemi, nie wyjechał na urlop, wcielił się w nowych ludzi, którzy pod pozorem wzniosłych haseł chcą budować nowy świat bez Boga. Obrali sobie za cel dechrystianizację Europy. Widać, że w świecie ma miejsce zorganizowana i zaplanowana akcja zmierzająca do zniszczenia naszej cywilizacji chrześcijańskiej, zwłaszcza łacińskiej, poniekąd też i całej kultury euroatlantyckiej.

- Wiemy, że wszelkie poprawianie Pana Boga kończy się tragiczne dla ludzi. Nie udało się zniszczyć rodziny przez aborcję i antykoncepcję i podejmuje się próbę zniszczenia tradycyjnej rodziny przez legalizację związków partnerskich, przez seksualizację dzieci i młodzieży. Marksistowską walkę klas zamieniono na walę płci. To co dotąd uznawano za dewiację i patologię usiłuje się uznawać za obowiązującą normę - mówił bp Ignacy Dec.

Biskup świdnicki wskazał także na rolę Radia Maryja w dziele ewangelizacji. - Niesiemy wdzięczność Panu Bogu za ten niezwykły, niecodzienny dar, jaki otrzymaliśmy na trudne czasy życia Kościoła, naszej Ojczyzny, Europy i świata. Przybywamy do kolebki tego radia, by w adwentowym klimacie za Maryją powtórzyć słowa Jej dziękczynienia, uwielbienia i radości: “Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Radio Maryja uczy nas przede wszystkim modlitwy, pomaga nam w nawiązywaniu i pogłębianiu kontaktu z Bogiem - wskazał bp Ignacy Dec.

“Z Kościołem w III Tysiąclecie” to cykl cotygodniowych, sobotnich katechez głoszonych na antenie RM przez biskupów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem