Reklama

20. Pielgrzymka Czytelników, Współpracowników i Pracowników Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę

Wyróżnienia dla Torunia

2016-09-29 08:52

Beata Pieczykura
Edycja toruńska 40/2016, str. 6-7

Tomasz Głos

Radości spotkania i wspólnej modlitwy w domu Matki, a przede wszystkim Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP, po raz 20. doświadczyli pracownicy, współpracownicy, czytelnicy i przyjaciele Tygodnia Katolickiego „Niedziela”, gdy 17 września pielgrzymowali na Jasną Górę pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni”.

Statuetka dla bp. Andrzeja Suskiego

W tym roku była to wyjątkowa pielgrzymka, odbyła się bowiem w roku 90. rocznicy powołania pisma i 35-lecia jego funkcjonowania po reaktywowaniu w 1981 r. Dla wiernych z naszej diecezji był jeszcze jeden powód ku temu, by ta pielgrzymka była szczególna, ponieważ redakcja w Częstochowie decyzją Lidii Dudkiewicz, redaktor naczelnej, wyróżniła bp. Andrzeja Suskiego statuetką „Sursum Corda”, najwyższym odznaczeniem Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Ksiądz Biskup otrzyma to wyróżnienie podczas uroczystości 30-lecia sakry biskupiej w Toruniu 5 października, w dniu rocznicy konsekracji katedry pw. Świętych Janów. W tym miejscu warto zauważyć, że Biskup Andrzej jest pierwszym i jedynym pasterzem diecezji, który jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa: „Spes mea unica” (Nadzieja moja jedyna).

Medalistki z „Głosu z Torunia”

Ponadto wyrazem zauważenia zaangażowania redaktorów „Głosu z Torunia” był medal „Mater Verbi”, którym zostały nagrodzone Aleksandra Wojdyło i Anna Głos. Wyróżnione nie kryją zadowolenia i wzruszenia; dzielą się swoimi przemyśleniami, a przede wszystkim dziękują tym wszystkim, których spotykały na swojej drodze służby Prawdzie, Kościołowi toruńskiemu wraz z jego pasterzami i duszpasterzami oraz drugiemu człowiekowi. O tym, co kryło się w ich sercach tego wyjątkowego dnia, opowiadają same laureatki. Panią Aleksandrę otrzymanie takiego wyróżnienia, jakim jest medal „Mater Verbi”, skłania do wspomnień, refleksji i podziękowań tym, dzięki którym mogła do tej pory realizować swoje zadania. Wspomina więc zachętę śp. ks. Witolda Weinbergera do relacjonowania wydarzeń z parafii w Łasinie, która – jak mówi – zmotywowała mnie także do ukończenia studiów dziennikarskich. I tak się zaczęło, bo nic nie dzieje się przypadkiem. – Jeśli Pan Bóg pozwoli, z przyjemnością będę dalej służyć swoim Bożym talentem dziennikarskim – z radością podkreśla nagrodzona. Pani Anna natomiast opowiada, że jej dziennikarska przygoda zaczęła się od Maryi: – Pierwszą relację, od której zaczęłam pracę w „Głosie z Torunia”, napisałam na temat peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w mojej parafii pw. Opatrzności Bożej w Toruniu na Rudaku. Potem Ksiądz Redaktor zaproponował jej inne tematy. To wyróżnienie motywuje ją, jest także przyczynkiem do dalszego rozwoju, otwarcia na świat, ludzi czy wydarzenia. Laureatki zgodnie twierdzą, że cieszy je miła atmosfera panująca we wspólnocie redakcyjnej, która jednoczy, i to, iż pracownicy i współpracownicy wspierają się wzajemnie.

Reklama

Redakcyjna wspólnota pielgrzymuje

W tym wydarzeniu uczestniczyli czytelnicy i dziennikarze „Głosu z Toruniu” wraz z ks. Pawłem Borowskim, redaktorem odpowiedzialnym, którzy po ogólnopolskim spotkaniu pracowników, współpracowników i czytelników w Częstochowie wyruszyli dalej na pątniczy szlak. 18 września zwiedzili Kraków i Ojcowski Park Narodowy.

* * *

Aleksandra Wojdyło
współpracuje z „Głosem z Torunia” od 1997 r. Jest aktywnym korespondentem. Obsługuje wydarzenia religijne, patriotyczne i społeczne, m.in. odpusty maryjne, związane z duszpasterstwem rolników i Bractwem św. Izydora oraz Grupami Modlitwy Ojca Pio. Pisze relacje, reportaże, przeprowadza wywiady, a także przygotowuje fotorelacje. Przybliża czytelnikom sprawy związane z życiem i duchowością Zakonu Sióstr Karmelitanek Bosych w Łasinie (jedynym zakonie kontemplacyjnym w diecezji toruńskiej) oraz Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu, które jest wspólnotą kontemplacyjno-czynną. Dzięki jej zaangażowaniu redakcja dociera do różnych zakątków diecezji toruńskiej.

Anna Głos
współpracuje z redakcją od 2012 r. jako aktywny fotoreporter. Przygotowuje fotorelacje z wydarzeń odbywających się zarówno w Toruniu, jak i w innych zakątkach diecezji. Ponadto jest autorką relacji, reportaży czy prezentacji sylwetek ciekawych ludzi. Przeprowadza również wywiady. Interesują ją wydarzenia patriotyczne oraz związane z duszpasterstwem motocyklistów i z problemami społecznymi, zwłaszcza uzależnieniami, które prezentuje na łamach „Głosu z Torunia”. W ten sposób diecezjanie mogą bardziej poznać tę tematykę tym bardziej, że są to informacje z pierwszej ręki, ponieważ pani Anna z zaangażowaniem współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

Tagi:
pielgrzymka

Młody Kościół

2019-11-13 11:47

Rozmawia ks. Adrian Put
Edycja zielonogórsko-gorzowska 46/2019, str. 6

Przybyłym pielgrzymom możemy pokazać to, co polskie. Polskie kościoły, tradycje, kulturę i potrawy. Bo tym razem to my ugościmy ich na katolickiej ziemi
Z ks. Danielem Geppertem rozmawia ks. Adrian Put

Archiwum ks. Daniela Gepperta
Nasi diecezjanie każdego roku uczestniczą w spotkaniach Taizé

KS. ADRIAN PUT: – Od kilku lat systematycznie stara się Ksiądz zabierać młodzież na Europejskie Spotkania Młodych Taizé. Skąd fascynacja tym dziełem?

KS. DANIEL GEPPERT: – Moje pierwsze spotkanie ze Wspólnotą było w 1996 r. w Taizé. Wikariusz, który był w mojej parafii, zorganizował wyjazd dla młodych. Nawet nie pamiętam, jak to się stało, że znalazłem się w tej grupie i pojechałem na tydzień do Francji. Oprócz spędzenia wakacji za granicą spodobał mi się klimat tego miejsca. Wszystko proste, bez konfliktów, uniwersalne. Jeszcze wtedy nie znałem pojęcia „ekumeniczne”. Bracia żyją z pracy swoich rąk. Krzyżyk, który jest znakiem rozpoznawczym Wspólnoty, ma kształt gołębicy, symbolu Ducha Świętego, skierowanej ku dołowi, ku ludziom.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydent Duda: Polakiem jest ten, kto ma Polskę w sercu

2019-11-12 13:40

lk / Warszawa (KAI)

Nasza wielka tradycja opiera się na korzeniach chrześcijańskich, ale jest to tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich innych. Dla mnie Polakiem jest każdy ten, kto ma Polskę w sercu. To jest dla mnie najważniejsze kryterium - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym we wtorek 12 listopada podczas inauguracyjnego posiedzenia IX kadencji Sejmu RP.

Telewizja Trwam / wPolityce.pl
Prezydent Andrzej Duda

Inauguracyjne posiedzenie w południe otworzył marszałek senior Antoni Macierewicz, witając wszystkich parlamentarzystów oraz m.in. członków rządu, byłych prezydentów, korpus dyplomatyczny i przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, a także przedstawicieli wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych funkcjonujących w Polsce, po czym głos zabrał prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, nawiązując z jednej strony do ostatnich wyborów parlamentarnych, a z drugiej do obchodzonej wczoraj 101. rocznicy odzyskania niepodległości, że w najistotniejszych dla Polski sprawach najważniejsza jest jedność. Tłumaczył, że Polska jest jedna i wspólna, a on sam jest przekonany, iż "w wielu ważnych sprawach da się znaleźć porozumienie i wspólne zdanie".

Przypomniał, że Rzeczpospolitą zawsze tworzyli obywatele różnych religii, wyznań i kultur, ale mimo tych różnic znajdowali porozumienie w sprawach dla Ojczyzny kluczowych. - Nasza wielka tradycja opiera się na korzeniach chrześcijańskich, ale jest to tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich innych, którzy mają odmienne poglądy religijne czy ideowe. To wielka istota tej wspólnoty, że wszyscy żyjemy w Polsce i nazywamy się Polakami - powiedział prezydent.

Prezydent wyraził przekonanie, że mimo różnic w poglądach wybrani na nową kadencję parlamentarzyści zasiadają tutaj z pobudek patriotycznych. "Dla mnie Polakiem jest każdy ten, kto ma Polskę w sercu. To jest dla mnie najważniejsze kryterium" - dodał.

Andrzej Duda wspomniał też słowa św. Jana Pawła II, które padły w Sejmie przed dwudziestu laty: "Miejsce, w którym się znajdujemy, skłania do głębokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem w życiu publicznym z daru odzyskanej wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego".

- Jakże te słowa są znaczące i w moim przekonaniu powinny być gdzieś tutaj wyrzeźbione. One są najważniejszym przekazem, jaki mógł dać papież ludziom, zasiadającym w tej izbie - podsumował prezydent.

Prezydent przypomniał, że w wolną Polskę - czy to w roku 1918, roku 1939 czy w Powstaniu Warszawskim - bili się ludzie różnych religii i wyznań, tak chrześcijanie, jak i wyznawcy judaizmu czy islamu. - To jest to, co ich wszystkich łączyło - nasza wielka wspólna tradycja ponad tysiąca pięćdziesięciu lat państwa polskiego, wyrosłego na korzeniach chrześcijańskich, chrześcijaństwa, które przyjęliśmy przez Czechy z Rzymu - powiedział.

- Ale to wiele kultur, które się spotkały na tej ziemi na przebiegu, ukształtowało przez stulecia nasze społeczeństwo - mówił prezydent. Wspomniał też o wielkiej roli polskiej inteligencji i duchowieństwa, które współtworzyły polską tożsamość narodową i polską państwowość.

Andrzej Duda wyjaśnił też, że podstawą patriotyzmu w odróżnieniu do nacjonalizmu i innych postaw jest miłość. - Niech miłość do współobywatela będzie tym elementem podstawowym, przed wszystkim, co się dzieje - dodał.

Zaznaczył, że "poglądy można mieć i trzeba je mieć". - Państwo je macie, one są bardzo często wyraziste, mocne i głębokie. Ja proszę, żeby język debaty nie był radykalny, a był językiem szacunku. To jest potrzebne Polsce. Proszę, by debata sejmowa nie budziła zgorszenia - zaapelował Andrzej Duda.

Marszałek senior Antoni powiedział z kolei, że zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. - Polacy dali temu wyraz, wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych - dodał.

Zaznaczył ponadto, że nowy Sejm jest bardzo zróżnicowany, ale absolutna większość wyborców wsparła te ugrupowania, które jednoznacznie odwoływały się do wartości narodowych, katolickich i niepodległościowych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jubileusz na Manhattanie

2019-11-13 20:31

ks. Adrian Put

W parafii pw. Pierwszych Męczenników Polskich w Gorzowie dziękowano Bogu za 30 lat istnienia parafii. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Lityński, który jednocześnie wizytował dekanat Gorzów-Katedra.

Ks. Adrian Put
Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Lityński, który jednocześnie wizytował dekanat Gorzów-Katedra.

Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polskich powstała w 1989 roku. Utworzył ją bp Józef Michalik. Początkowo ośrodek duszpasterski powstał w szczerym polu. Dziś jest to największe osiedle Gorzowa i jednocześnie największa parafia w diecezji zielonogórskio-gorzowskiej. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła oraz całego kompleksu duszpasterskiego był ks. prał. Władysław Pawlik. Po nim parafią kierował ks. Jan Mikołajewicz, a dziś przewodzi jej ks. Bogusław Kaczmarek.

Zobacz zdjęcia: Jubileusz parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie.

Jubileuszowa Msza święta zgromadziła wielu dawnych wikariuszy, którzy przez lata pracowali na gorzowskim Manhattanie.

W homilii bp Tadeusz przypomniał znaczenie męczeńskiej śmierci dla współcześnie żyjących na terenie naszej diecezji. Biskup podkreślił ogrom pracy, którą wykonali kapłani pracujący w tej części Gorzowa. - Męczennicy przypominają nam, że Bóg nie jest daleki, ale chce być blisko każdego i każdej z nas. Gdy dziś wspominany w liturgii Pierwszych Męczenników Polskich to chcemy pamiętać że to oni przynieśli na naszą ziemię Chrystusa. Bóg stał się dla nas bliski także dzięki ich życiu, posłudze i męczeńskiej śmierci. - podkreślił bp Lityński.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem