Reklama

W służbie cierpiącemu

2017-02-01 13:31

Ks. Jarosław Kuźmicki
Edycja podlaska 6/2017, str. 1, 4

Bożena Sztajner/Niedziela

Tegoroczny, 25. Światowy Dzień Chorego jest okazją do głębszej refleksji nad naszą relacją z chorymi. 11 lutego zaistniał w kalendarzu nieprzypadkowo. Nasz rodak św. Jan Paweł II do głębi rozumiał Ewangelię, a także był bacznym obserwatorem rzeczywistości

Chrystus nie przyszedł na świat tylko po to, by uświęcać i zbawiać, ale także leczyć. W kręgu Jego misji znalazł swoje wyjątkowe miejsce człowiek chory. Jezus, jako najlepszy Lekarz duszy i ciała, przyszedł do cierpiących: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym” (por. Łk 5,31). W kręgu Jego oddziaływania znalazł szczególne miejsce człowiek cierpiący. Takiemu człowiekowi Chrystus nie szczędził czasu i wysiłku.

Św. Jan Paweł II zachwycał się poziomem i możliwościami współczesnych technik medycznych. Z naciskiem jednak wypowiadał słowa krytyki i oburzenia pod adresem tych, którzy wpisywali się i wpisują swoją postawą i działalnością w rozwój cywilizacji śmierci. Nie dziwi więc nikogo fakt, że 25 lat temu Papież Polak, ustanawiając Światowy Dzień Chorego, upomniał się o to, by cierpiący człowiek był w świecie zauważony i otoczony należną opieką.

Jezusowa misja pomocy choremu

Istnienie i działanie Kościoła dzisiaj nie opiera się wyłącznie na naszych ludzkich możliwościach. W Kościele żyje, działa i przewodzi Chrystus. Po swoim wniebowstąpieniu Jezus nie stracił absolutnie niczego ze swojej mocy. Nasz Pan nadal leczy, uświęca i zbawia. Kościół, świadom swojej misji, podejmuje wiele konkretnych działań, by nie pominąć w duszpasterstwie ludzi chorych.

Reklama

Jedną z kościelnych instytucji, która działa na rzecz ludzi chorych, jest Caritas. Wystarczy wspomnieć jej niektóre działania na terenie naszej diecezji. Caritas prowadzi Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz istniejące w kilku miastach naszej diecezji Warsztaty Terapii Zajęciowej. Są to wymierne działania Caritas na rzecz ludzi chorych.

Od długiego już czasu w publicznych szpitalach i w domach pomocy społecznej pełnią swoją urzędową posługę księża kapelani. Wiąże się z tym faktem nie tylko doraźna możliwość dotarcia chorego do kapłana, ale szeroko pojęta posługa duszpasterska. Mam tu na myśli duszpasterstwo chorych, duszpasterstwo służby zdrowia oraz duszpasterstwo rodzin, których krewni i bliscy znaleźli się w szpitalu. Wachlarz zadań duszpasterskich kapelana jest różnorodny. Są to rozmowy na tematy religijne, spotkania i rozmowy ekumeniczne, rozmowy teologiczno-katechizmowe. Prowadzą one zwykle do udzielenia sakramentów świętych.

Szpitale powiatowe w służbie chorym

Na terenie naszej diecezji pomoc chorym i cierpiącym niesie pięć szpitali powiatowych. W Bielsku Podlaskim szpital udziela świadczeń w 10 oddziałach i zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Realizuje opiekę dzienną w zakresie rehabilitacji, onkologii i chemioterapii oraz terapii uzależnień. W Ogólnopolskim Rankingu Szpitali w 2016r. zajął I miejsce w województwie podlaskim i 30. miejsce w kraju. Uhonorowany został tytułem Szpitala Przyjaznego Dziecku i Przyjaznego Kombatantom. Posługę duszpasterską pełni ks. Zbigniew Karolak – proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

Szpital Powiatowy w Hajnówce stanowią 2 zakłady opieki długoterminowej, 28 poradni specjalistycznych i 14 oddziałów. W rankingu Bezpieczny Szpital 2015 uplasował się na 25. miejscu w kraju, a w województwie podlaskim dwukrotnie zajął 1. miejsce. W 2016 r. w Złotej Setce najlepszych szpitali zajął 31. miejsce w kraju. Posiada tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku i Szpitala z Sercem. Kapelanem jest ks. Sandro Barbieri.

Kolejnym placówką jest Szpital Powiatowy w Siemiatyczach. Wciągu ostatnich paru lat został wyposażony w cyfrowy aparat RTG i USG, szesnastorzędowy tomograf komputerowy, nowoczesny aparat RTG z ramieniem C do bloku operacyjnego. Otworzono Oddział Intensywnej Terapii, Pododdział Ortopedyczny, Pracownię Fizjoterapii i Rehabilitacji. W 2016 r. podjęto udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci w Bacikach Średnich. Duchową pieczę nad szpitalem sprawuje ks. Jarosław Kuźmicki.

Kapelanem Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jest salezjanin ks. Henryk Woźnowski. Szpital udziela świadczeń w 10 oddziałach i 20 poradniach specjalistycznych. W 2016 r. został wyremontowany i powiększony Oddział Intensywnej Terapii. Od 2 listopada 2016 r. działalność rozpoczął Dzienny Dom Opieki Medycznej przeznaczony dla 15 osób.

W strukturze Szpitala Powiatowego w Węgrowie znajdują się oddziały: Internistyczno-Kardiologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgiczny, Neonatologiczny, Pediatryczny i Intensywnej Terapii. O jakości diagnostyki decydują nowo zakupione aparaty USG, RTG, Echo, tomograf komputerowy, mammograf, aparaty do badań endoskopowych. Posługę duszpasterską w tej placówce pełni ks. Romuald Kosk – proboszcz parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie.

Przy tej okazji warto również wspomnieć przynajmniej o trzech domach pomocy społecznej. Jest to DPS w Brańsku, gdzie opiekę duszpasterską pełni ks. Janusz Łoniewski, proboszcz brańskiej parafii; DPS w Siemiatyczach – kapelanem jest ks. Jarosław Kuźmicki oraz DPS w Jabłonnie Lackiej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Posługę kapłańską zapewniają tam kapłani z parafii w Jabłonnie Lackiej.

Wszelkie starania dyrektorów i pracowników naszych szpitali oraz domów pomocy służą temu, by otoczyć opieką człowieka cierpiącego i przywrócić mu upragnione zdrowie. Bóg zapłać wszystkim osobom niosącym ulgę w cierpieniu, czy to w formie fizycznej, czy duchowej.

Tagi:
Dzień Chorego

Częstochowa: obchody III Światowego Dnia Ubogich

2019-11-17 09:17

Ks. Mariusz Frukacz

Msza św. w intencji ubogich, zbiórka do puszek we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej oraz spotkanie dla osób bezdomnych w Dolinie Miłosierdzia - to najważniejsze wydarzenia, które wpisują się w obchody III Światowego Dnia Ubogich w archidiecezji częstochowskiej.

Facebook.com/Dolina Miłosierdzia
Dolina Miłosierdzia w Częstochowie

W intencji ubogich dzisiaj o godz. 18.00 w kościele pw. św. Zygmunta w Częstochowie zostanie odprawiona Msza św., której będzie przewodniczył ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Natomiast Dolina Miłosierdzia w Częstochowie w ramach Światowego Dnia Ubogich organizuje spotkanie dla osób bezdomnych. W ramach spotkania będzie modlitwa i ciepły posiłek. Bezdomni będą mieli m.in. możliwość skorzystania z wizyty u lekarza, pomocy pielęgniarki oraz z korzystania z usług fotografa, który zrobi zdjęcia do dowodów osobistych.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski zarządził zbiórkę do puszek we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej w niedzielę 17 listopada br. Zbiórka ta zostanie przeznaczona na działania prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, takie jak m.in. streetworking – wyjście do osób przebywających w miejscach publicznych lub w ukryciu, zagubionych życiowo, które nie korzystają z pomocy zinstytucjonalizowanej, edukacja dla wolontariuszy w ramach programów Caritas, dofinansowanie placówek Caritas dla bezdomnych (schronisko dla kobiet i mężczyzn).

„Papież Franciszek w Orędziu na 3. Światowy Dzień Ubogich, powiedział, że uczniowie Jezusa stają się wiarygodnymi ewangelizatorami wówczas, kiedy rozsiewają widzialne znaki nadziei” - napisał abp Wacław Depo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Sarah: jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana!

2019-03-18 16:41

vaticannews.va / Watykan (KAI)

Nie bójmy się tego powiedzieć: Kościół potrzebuje dziś głębokiej reformy, która dokona się przez nasze nawrócenie – uważa kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zabrał głos na temat trwającego obecnie kryzysu Kościoła.

Bożena Sztajner/Niedziela

Postrzega go z perspektywy zwyczajnych wiernych i ogromnej rzeszy porządnych księży. Kolejne odsłony słabości Kościoła zachwiały wiarą katolików i rzuciły cień podejrzenia na wszystkich kapłanów. Kard. Sarah chce im przywrócić ufność i pokój. Nie wątpcie, trwajcie przy nauczaniu Kościoła, bądźcie wytrwali w modlitwie, w Kościele zawsze będzie dość światła dla każdego, kto szuka Boga – pisze afrykański purpurat.

Nie lekceważy on jednak aktualnego kryzysu. „Kościół – zauważa - miał być miejscem światła, a stał się kolebką ciemności”. To co się w nim dzieje, postrzega w bardzo radykalnych kategoriach, zapożyczonych od papieża Franciszka. Ujawniane dziś skandale widzi przez pryzmat ewangelicznych wydarzeń: zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Twierdzi, że od dawna żyjemy tajemnicą Judasza. Zdrada dokonująca się dzisiaj, została przygotowana i spowodowana przez wiele innych zdrad, mniej widocznych, bardziej subtelnych, ale równie głębokich. Zarzuciliśmy modlitwę i pogrążyliśmy się w nurcie aktywizmu. Wstydziliśmy się Jezusa, Jego objawienia i nauczania moralnego. Aby błyszczeć przed światem, zakwestionowaliśmy prawdę objawioną i pozbawiliśmy moralność jej znaczenia. Niektórzy kapłani kwestionują znaczenie celibatu, roszczą sobie prawo do życia prywatnego, co jest sprzeczne z misją kapłana. Inni posuwają się tak daleko, że chcą mieć prawo do zachowań homoseksualnych – wylicza kard. Sarah.

Podkreśla on, że kryzys ten ma przede wszystkim charakter duchowy, jest kryzysem wiary. Diabeł natomiast chce byśmy starali się go rozwiązać jak kryzys instytucji tylko ludzkiej. „Jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana” – pisze prefekt watykańskiej kongregacji, podkreślając, że to właśnie modlitwa musi być pierwszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Tego kryzysu nie da się przezwyciężyć ludzkimi siłami. Kard. Sarah przestrzega też przed podziałami, tworzeniem frakcji w Kościele. Przyznaje, że biskupi i kapłani są niedoskonali, mają swoje słabości. Prosi jednak wiernych, by nimi nie gardzili, choć jak podkreśla, powinni od nich wymagać katolickiej wiary i sakramentów życia Bożego.

Kard. Sarah pisze o tym we wstępie do swego nowego książkowego wywiadu „Le soir approche et déjà le jour baisse” (Ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił), który w środę 20 marca trafi do francuskich księgarń. Poprzednie dwa („Bóg albo nic” oraz „Moc milczenia”) okazały się światowymi bestsellerami. Tym razem prefekt watykańskiej kongregacji skupia się na duchowym kryzysie współczesnego świata. Wyznaje, że książka ta jest „krzykiem jego duszy”. „Jestem wam winien, chrześcijanie, jedyną prawdę, która zbawia – pisze afrykański purpurat. – Już niebawem stanę przed wiekuistym Sędzią. Cóż Mu powiem, jeśli nie przekażę wam prawdy, którą sam otrzymałem? My biskupi powinniśmy drżeć na myśl o naszym milczeniu, które obarcza nas winą, o milczeniu, które czyni nas wspólnikami, o naszym milczeniu, by przypodobać się światu” – dodaje kard. Sarah.

We wstępie do nowej książki wskazuje on również na szczególną rolę miłości do Następcy Piotra. Nie przypadkiem dedykuje tę pozycję dwóm papieżom: „Benedyktowi XVI, niezrównanemu w staraniach o odbudowę Kościoła, i Franciszkowi, wiernemu synowi św. Ignacego”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Premiera filmu „Częstochowa lata 1939-1945 – II wojna światowa”

2019-12-06 10:43

Red.

Od wybuchu II wojny światowej minęło 80 lat. Z tej okazji autorzy filmów historycznych o Częstochowie postanowili zrealizować kolejny dokument

Kasfilm

Autorami filmu „Częstochowa 1939-1945 – II wojna światowa” są m.in.: Zbisław Janikowski – scenarzysta, Krzysztof Kasprzak – reżyser i Robert Nawrot – montażysta.

W dokumencie wykorzystano materiały archiwalne osób prywatnych, Filmoteki Narodowej oraz wszystkich instytucji w Częstochowie, które zajmują się gromadzeniem archiwaliów.

W filmie pokazana jest mało znana walka obronna z września 1939 roku i tragiczna zagłada społeczności żydowskiej. Istotnym wątkiem jest też obraz życia codziennego: terror, niepewność jutra, zagrożenie życia, ale również opór i walka o zachowanie godności i dążenie do odbudowy niepodległego państwa. „Częstochowa 1939-1945 – II wojna światowa” pozwala poznać bliżej mało znaną historię miasta i pomaga ocalić od zapomnienia ten tragiczny czas.

Premiera filmu odbędzie się we wtorek 10 grudnia o godz. 18.00 w klubie Politechnik w Częstochowie – al. Armii Krajowej 23/25. Wstęp wolny. Na miejscu można będzie zakupić płyty DVD z filmem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem