Reklama

Poznawać i głosić Słowo Boże

2018-04-25 11:32

Izabela Tyras
Edycja częstochowska 17/2018, str. III

Archiwum Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
Laureaci Konkursu Wiedzy Biblijnej z katechetami i organizatorami

W obchodzony w Polsce Tydzień Biblijny wpisały się odbywające się 18 kwietnia w całym kraju etapy diecezjalne 22. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Głównym celem biblijnych zmagań adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest „spotkanie” młodych z Bożym Słowem.

Finał w archidiecezji częstochowskiej zainaugurowała Msza św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, którą celebrował bp Andrzej Przybylski. – Słowo Boże jest po to, byśmy poznali Chrystusa i głosili Go, nie własną mocą, lecz mocą Ducha Świętego. Słowo jest po to, by nas przemieniało – mówił Ksiądz Biskup. Wskazywał na Obraz Jasnogórski, na którym Jezus trzyma w dłoni Biblię. – On chce nam dać Słowo i przypomnieć, że jest Słowem.

Część pisemna i ustna etapu odbywała się u podnóża Sanktuarium, w auli Wyższego Seminarium Duchownego. Przewodniczącym komisji konkursowej był paulista, ks. Bogusław Zeman, członek zespołu redakcyjnego polskiego tłumaczenia Pisma Świętego, wydanego przez Edycję św. Pawła. To właśnie ta Biblia jest tekstem źródłowym konkursu.

Reklama

Zakres merytoryczny obejmuje w tym roku: Księgę Psalmów, List do Galatów i List do Filipian wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami oraz słownikiem. Tegoroczny wybór ksiąg nawiązuje do programu roku duszpasterskiego poświęconego Duchowi Świętemu i zachęca do odkrywania Jego darów i owoców w życiu osobistym i społecznym.

– Konkurs pomógł nam odkryć, że czytanie Biblii zmienia życie i że trzeba podczas lektury wzywać Ducha Świętego – powiedzieli Kacper i Karol z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.

– Słowo Boże jest aktualne w życiu młodych także dziś, choć czytają je nie tylko w wersji papierowej, ale poprzez aplikacje na smartfonach. Jednak tylko forma się zmieniła, bo człowiek pozostaje taki sam, ze swoimi pytaniami, problemami i grzechami – powiedział Bogdan Oset, katecheta z IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie, który od 22 lat przygotowuje uczniów do udziału w Konkursie.

– Każdy, kto czyta Słowo Boże, jest wygrany – przypomniała Gabriela Szczygłowska, opiekun uczniów z I LO im. Feliksa Fabiańskiego w Radomsku, która dumna jest nie tyle z rezultatów swoich podopiecznych, co z faktu, że Biblia jest dla nich Księgą, którą pragną poznawać i medytować.

W archidiecezji częstochowskiej konkurs biblijny cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, co stanowi potwierdzenie fenomenu, jakim bez wątpienia jest Pismo Święte. Trójka najlepszych reprezentować będzie archidiecezję częstochowską w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w czerwcu w Niepokalanowie. Są to: Oskar Turek z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie (I miejsce), Sandra Stasik z I LO w Częstochowie (II miejsce) i Krystian Stacherski z I LO w Radomsku (III miejsce). Pozostałe miejsca zajęli: Maciej Szymkiewicz z II LO w Radomsku, Karol Knopik z Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, Adrian Żurek z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie i Mateusz Olejnik z II LO w Radomsku.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w biblijne dzieło poprzez różnoraką pomoc i ufundowanie nagród. Są wśród nich: ks. Grzegorz Szumera – rektor WSD w Czestochowie, o. Tomasz Tlałka – paulin, ks. Ryszard Umański – asystent oddziału częstochowskiego „Civitas Christiana”, posłowie RP – Szymon Giżyński i Konrad Głębocki, senatorowie RP – Ryszard Majer i Artur Warzocha, europoseł Jadwiga Wiśniewska, Zakłady Produkcyjne Grupa INCO w Koniecpolu – dyr. Wojciech Garbacik, VIT-VERIT w Częstochowie – Zbigniew Kotlarek, Edycja św. Pawła, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio Jasna Góra, Akcja Katolicka – Artur Dąbrowski oraz Anna Przewłocka i Jerzy Domagała.

Tagi:
konkurs tydzień biblijny

Pieśń ujdzie cało

2019-07-16 11:54

Joanna Ferens
Edycja zamojsko-lubaczowska 29/2019, str. 2

Joanna Ferens
Złote Kłosy z Łubcza

Celem konkursu jest przede wszystkim oddanie hołdu partyzantom walczącym na tym terenie oraz integracja społeczności lokalnej. Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy św., którą w intencji poległych za Ojczyznę partyzantów sprawował ks. Waldemar Dudziński, na co dzień posługujący w sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Górecku Kościelnym. Bezpośrednio po Eucharystii wystąpił Zespół Śpiewaczy Złote Kłosy z Łubcza, który był laureatem poprzedniej edycji konkursu.

– Nasz zespół od lat kultywuje tradycje śpiewania patriotycznych pieśni, wśród których znajdują się pieśni partyzanckie. Znamy historię naszego kraju i wiemy, że na tych terenach funkcjonowało wiele oddziałów partyzanckich. Byli to ludzie, którzy oddali swoje życie za wolność naszego kraju i powstało o nich wiele piosenek, jakie teraz możemy wykonywać ku czci tych bohaterów. Wyzwala to w nas wiele emocji, szczególnie teksty, które nie zawsze są łatwe, gdyż mówią o śmierci i krwi przelanej na tych terenach – podkreślała kierownik zespołu, Aleksandra Wołoszyn.

W przesłuchaniach konkursowych w tym roku wzięły udział różnorodne podmioty muzyczne, wśród których znalazły się chóry, zespoły śpiewacze, wokalno-instrumentalne, folklorystyczne oraz kluby seniora. Śpiewacy przybyli z powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego, m.in. z Biłgoraja, Zamościa, Lubyczy Królewskiej czy Radecznicy.

Wyśpiewana pamięć

– Dopóki będziemy żyć, będziemy pamiętać o partyzantach i o nich śpiewać – zaznaczyła Janina Bielak z Zespołu Ludowego Aleksandrowiacy. – Tu, na naszym terenie, było wiele walk partyzanckich i dlatego my chcemy dziś uczcić ich pamięć, oddać im część poprzez historie zawarte w pieśniach. Każdego roku tutaj przyjeżdżamy z innym repertuarem, ale zależy nam na tym, aby te pieśni opowiadały o tych młodych chłopcach, którzy poszli walczyć pod Osuchy i już stamtąd nie wrócili. Póki będziemy żyć, będziemy oddawać im cześć – dodała.

Pieśń, która daje siłę

Tradycyjnie w jury konkursu zasiedli przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Andrzej Sar i Janina Biegalska z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, która w rozmowie tłumaczyła, że pieśni partyzanckie są odzwierciedleniem historii i związanych z nią emocji. – W pieśni zapamiętują się emocje ludzi, pieśń dawała siłę trwania i przetrwania, była takim zapisem zdarzeń, zapisem osób, o których chciano śpiewać i o emocjach, które chciano przekazać następnym pokoleniom. Pieśń ujdzie cało i niech ta pieśń trwa jak najdłużej, dlatego bardzo jesteśmy wdzięczni organizatorom, że podjęli temat pieśni partyzanckiej, która przypomina o tym, co się zdarzyło, a co nie powinno się było wydarzyć i nie może się już zdarzyć w przyszłości, ale pamiętać nam trzeba – wskazała. Z kolei Andrzej Sar dodał, iż pieśni partyzanckie mają w sobie dozę radości i nadziei. – Trzeba pamiętać, że nawet w tak trudnych czasach, jak bolesne karty naszej historii, ludzie chcieli żyć w miarę normalnie i próbowali się na swój sposób radować. I z tych pieśni często widać radość i nadzieję, w nich są zawarte wspomnienia i odniesione sukcesy. Te pieśni budziły ducha, to jest depozyt historii, który my, współcześnie żyjący, musimy przenieść dalej – podkreślił.

Na zakończenie wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczestników konkursu. Imprezie towarzyszył kiermasz książek o tematyce partyzanckiej i wojennej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Św. Pius X

2016-08-18 14:21

Bp Ignacy Dec
Edycja świdnicka 34/2016, str. 5

Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych/pl.wikipedia.org

Święty Pius X nazywał się wcześniej Józef Sarto. Urodził się 2 czerwca 1835 r. we wsi Riese, położonej między Vicenzą a Trewirem, jako syn krawcowej i listonosza. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Padwie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1858 r. Odtąd przechodził kolejno przez prawie wszystkie stanowiska kościelne. Był wikariuszem, potem proboszczem, następnie kanonikiem i kanclerzem kurii, prefektem i ojcem duchownym w seminarium. W 1884 r. papież Leon XIII powołał go na stolicę biskupią w Mantui. Tu okazał się dobrym pasterzem i wspaniałym organizatorem życia kościelnego. W dowód uznania w 1893 r. został mianowany patriarchą Wenecji i kardynałem. W 1903 r. po śmierci Leona XIII kardynałowie wybrali go papieżem. Obrał sobie imię Pius X. W odróżnieniu od swego poprzednika Leona XIII, wielkiego dyplomaty i polityka, Pius X poświęcił swój pontyfikat sprawom czysto kościelnym. Zatroszczył się przede wszystkim o pogłębienie życia religijnego duchowieństwa i wiernych świeckich. Ożywił w Kościele życie eucharystyczne, zachęcając do wczesnej i częstej Komunii św., oraz zreformował brewiarz i kalendarz liturgiczny. Wzmagał się także z nasilającym się ruchem modernistycznym. Przestrzegał wiernych Kościoła przed błędami głoszonymi przez modernistów. Radykalne i jednoznaczne stanowisko wobec tego kierunku zjednało mu wielu wrogów i posądzenie o konserwatyzm. Koniec pontyfikatu Piusa X zaciemniły chmury nadciągającej nawałnicy. Papież przewidywał wybuch wojny i gorąco pragnął jej odwrócenia. Zmarł wkrótce po jej wybuchu, 20 sierpnia 1914 r. W testamencie napisał: „Ubogim urodziłem się, ubogim żyłem, ubogim chcę umrzeć”.

W liturgiczne wspomnienie św. Piusa X czytamy teksty biblijne wskazujące na postawę, w jakiej należy głosić naukę Chrystusa. Można je uszeregować w następujących punktach:

a) Pośród utrapienia
Faktycznie, Ewangelia była najczęściej głoszona wśród przeciwności. Jej głosiciele bywali za nią prześladowani i doświadczali z jej powodu wielu utrapień.

b) Aby podobać się nie ludziom, ale Bogu
Ważną częścią Ewangelii są upomnienia. Zwykle nie podobają się one adresatom. Także upominający bywają ostrożni, by nie stracić uznania u ludzi. Apostoł jednak przypomina, że w głoszeniu Ewangelii nie należy zabiegać o to, by podobać się ludziom, ale Bogu.

c) Unikanie pochlebstw i chciwości
Głosicielom Ewangelii grozi pokusa schlebiania słuchaczom, a także chciwość na pochwały. Apostoł wyznaje, że obce mu były takie postawy w głoszeniu nauki Chrystusa.

d) Postawa skromności i życzliwości
Siewcom Bożego słowa winna towarzyszyć postawa skromności i wielkiej życzliwości wobec h ludzi. Apostoł wyznaje: „Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy” (1 Tes 2,8).

W stylu św. Pawła głosił Ewangelię na początku XX wieku papież Pius X. Nie brakowało mu w życiu utrapień, w dużej mierze z tego powodu, że nie głosił tego, czego niektórzy oczekiwali. Nie chciał się podobać ludziom, ale Bogu. Wszystko, co czynił, czynił z miłości do Pana Boga i człowieka. Zdał dobrze egzamin z miłości przed Chrystusem. Dlatego został wyniesiony na ołtarze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sandomierz: Uratowane kolejne życie

2019-08-21 10:47

Ks. Wojciech Kania

Wieczorem, 20 sierpnia, w Oknie Życia w Sandomierzu został znaleziony noworodek. O wydarzeniu poinformował Siostry Szarytki, które opiekują się tym miejscem. Jak mówi ks. Bogusław Pitucha: – Chłopca nazwaliśmy Bernard, Maksymilian.

Caritas Diecezji Sandomierskiej
Siostry Miłosierdzia z Bernardem Maksymilianem

Zgodnie z procedurą zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Dziecko następnie zostało przebadane w szpitalu miejskim. Nie było przy nim żadnej informacji od osoby, która go zostawiła. Osoba, która zostawiła dziecko w specjalnym oknie, nie naraziła go na niebezpieczeństwo, w związku z tym, pod względem prawnym, nic jej nie grozi. Rodzice mogą wrócić po dziecko, mają na to sześć tygodni. Po tym czasie malec trafi do adopcji.

Okno życia to specjalnie dostosowane miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. W Sandomierzu funkcjonuje ono przy kościele Świętego Ducha. Opiekują się nim Siostry Miłosierdzia (szarytki). W sandomierskim Oknie Życia jest to drugi uratowany noworodek. Dzięki natychmiastowej pomocy ma szansę na życie. Na terenie diecezji sandomierskiej Okna Życia funkcjonują w Tarnobrzegu, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem