Reklama

Połączyła ich Polska

2018-09-25 11:52

Redakcja
Niedziela Ogólnopolska 39/2018, str. 20-21

Od 7 października 2018 R. w sześciu kolejnych numerach „niedzieli” prezentowane będą sylwetki wybitnych polaków, którzy doprowadzili naszą ojczyznę do niepodległości: ... w drodze ku WOLNOŚCI – OJCOWIE NIEPOdLEGŁOŚCI 1918 – 2018
Przedstawimy sylwetki: Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego

„Ojcowie Niepodległości” to kolekcja prezentująca sylwetki sześciu najwybitniejszych osobistości, które wywarły istotny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach niewoli. Już od najbliższego numeru (nr 40 na 7 października) w sześciu kolejnych wydaniach „Niedzieli” będziemy zamieszczać sylwetki Ojców Niepodległości.

Noty biograficzne wraz z fotografiami będą dobrą okazją do przypomnienia życia, działalności i bohaterstwa naszych liderów narodowych.

Kup sześć kolejnych numerów wydania papierowego „Niedzieli”. Z każdego numeru wytnij kupon oraz odpowiedz na trzy pytania konkursowe, które zostaną wydrukowane w „Niedzieli” nr 45 (z datą 11 listopada 2018 r.). Wszystkie kupony oraz odpowiedzi wyślij do Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie.

Reklama

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym edukacyjnym konkursie. Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody. Szczegóły w regulaminie na następnej stronie. Więcej na: www.niedziela.pl .

Ojcowie niepodległości

Pochodzili z różnych środowisk. Mieli odmienne, czasem skrajnie przeciwstawne poglądy w wielu dziedzinach życia. Kłócili się i zwalczali politycznie. Wydawało się, że nic ich nie łączy, a wszystko dzieli, że przepaść między nimi jest nie do pokonania.

Mieli odmienne wizje odrodzonej Ojczyzny, Jej ustroju, prawa, stosunków z sąsiednimi narodami. A jednak połączyła ich Polska. W godzinie realnej szansy na Jej niepodległość potrafili wznieść się ponad swoje partyjne, środowiskowe interesy, potrafili zrezygnować z własnych dążeń w imię wspólnego dobra i przekonać do takiej postawy swoich zwolenników.

Ojcowie Niepodległości. Było ich wielu. Z całej rzeszy zasłużonych dla sprawy niepodległości osób wybraliśmy tylko kilku przedstawicieli najbardziej znaczących środowisk politycznych i społecznych ówczesnej Polski: Ignacego Daszyńskiego – wybitnego działacza socjalistycznego, Wojciecha Korfantego – bojownika o polskość Śląska i Wielkopolski, Wincentego Witosa – działacza ruchu ludowego, niekwestionowanego przywódcę chłopów, Ignacego Jana Paderewskiego, który wykorzystywał swoją ogromną popularność za granicą dla sprawy polskiej, Romana Dmowskiego – założyciela Narodowej Demokracji i wreszcie Józefa Piłsudskiego, który swój autorytet budował na frontach I wojny światowej i w więzieniach.

Grzegorz Gadacz

Regulamin konkursu „Połączyła ich Polska”

1. Konkurs „Połączyła ich Polska” jest organizowany przez Redakcję Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z siedzibą w Częstochowie przy ul. 3 Maja 12. Konkurs związany jest ze sprzedażą premiową kolejnych numerów „Niedzieli”.

2. Rozpoczyna się 7 października 2018 r., zakończy 30 listopada 2018 r.

3. Udział w konkursie polega na zebraniu kompletu kuponów zamieszczonych w Tygodniku Katolickim „Niedziela” w sześciu numerach od 40. z datą 7 października 2018 r. do 45. z datą 11 listopada 2018 r. Muszą to być kupony oryginalne, wycięte z papierowego wydania „Niedzieli”. Drugim warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na 3 pytania konkursowe, które zostaną zamieszczone w 45. numerze „Niedzieli” z datą 11 listopada 2018 r. Komplet kuponów oraz odpowiedzi na pytania prosimy przesłać pocztą tradycyjną pod adresem: Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. Należy podać swoje imię, nazwisko i dokładny adres do korespondencji, a na kopercie dopisać: „Konkurs «Połączyła ich Polska»”. Termin nadsyłania kuponów wraz z odpowiedziami na pytania mija 30 listopada 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi wraz z kuponami zostaną wylosowane 2 osoby, które otrzymają voucher na tygodniowy pobyt dla jednej osoby w sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju, ufundowany przez firmę Uzdrowisko Busko-Zdrój. Następnie zostanie wylosowanych kolejnych 20 osób, które jako nagrodę otrzymają kalendarz ścienny na rok 2019 Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz książkę „100 modlitw za Polskę”. Jest to książka wydana przez „Niedzielę” w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – owoc konkursu „Niedzieli” pod narodowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

5. Nagroda zostanie wysłana pocztą, stąd prośba o podanie przez uczestników dokładnego adresu korespondencyjnego.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w numerze świątecznym „Niedzieli” z datą 23 grudnia 2018 r.

7. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem: marketing@niedziela.pl z zaznaczeniem w temacie: Konkurs „Połączyła ich Polska” lub telefonicznie pod numerem: 34 369 43 02.

8. Nadesłanie odpowiedzi na pytania wraz z kompletem sześciu kuponów konkursowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień regulaminu.

9. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Uwaga: Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Redakcja i Administracja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych poza podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów szczególnych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie „Połączyła ich Polska”. W przypadku niepodania danych niemożliwy jest udział w tym konkursie. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres przewidziany przepisami szczególnymi.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): rodo@niedziela.pl .
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami

Andrzej Ogniewski
Edycja płocka 21/2005

Monika Książek
Figura Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Turynie

Ten obchód ku czci Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ustanowiono w 1815 r., jako dziękczynienie za powrót papieża Piusa VII do Rzymu, który od 1809 r. był więziony przez Napoleona. Dzisiejsza data przypomina uroczysty ingres Ojca Świętego do Bazyliki św. Piotra w Rzymie, po zakończeniu niewoli, zaś nazwa obchodu wiąże się z wezwaniem, jakie papież Pius V wpisał do Litanii Loretańskiej (Wspomożenie wiernych, módl się za nami) na znak wdzięczności za zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad flotą turecką, w pamiętnej bitwie morskiej pod Lepanto (1571 r.).

Jest wiele miejsc pielgrzymkowych, w których wzywamy wstawiennictwa Maryi Panny, Wspomożycielki wiernych. Chrześcijanie wiedzą bowiem, że w każdej potrzebie mogą zwrócić się do ich Matki i prosić Ją o wstawiennictwo. Wspomożycielka wiernych spieszy im zawsze z pomocą.

Obchodząc to wspomnienie przypomnijmy sobie, że wiara musi powinna przerodzić się w czyn. Jednak człowiek wierzący nie modli się jedynie ustami. Modli się także dobrem, które spełnia, niosąc pomoc potrzebującym; modli się także odpowiedzialnością za najbliższych. Czyni dla nich to, co w jego mocy i prosi Boga „o dobre czyny ludzkich rąk”, jak mówią słowa jednej ze współczesnych pieśni religijnych, by mógł czynić więcej dobra.
Wierzący zdolny jest pokonać góry oporów, zniechęcenia i niemocy. Siłę do tego czerpie z wiary i miłości, oraz z dobrodziejstw, jakie otrzymuje za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Księża diecezji włocławskiej wyrazili sprzeciw wobec profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

2019-05-24 12:21

ks. an / Osięciny (KAI)

„Kapłani diecezji włocławskiej ze swoimi biskupami, (…) dotknięci w swoich uczuciach religijnych profanacją czcigodnego wizerunku Matki Bożej z klasztoru jasnogórskiego, do 1925 roku znajdującego się na ówczesnym terenie naszej diecezji, wyrażamy swoje potępienie tego bluźnierczego czynu” – głosi protest, jaki 24 maja br. jednogłośnie przyjęli biskupi i księża podczas tradycyjnej pielgrzymki kapłanów diecezji włocławskiej w ramach obchodów diecezjalnego dnia modlitw o uświęcenie kapłanów.

Duchowni zobowiązali się do osobistej modlitwy wynagradzającej i o nawrócenie sprawców tej profanacji oczekując jednocześnie od właściwych organów Rzeczypospolitej przewidzianych prawem działań wobec osób odpowiedzialnych za sprofanowanie czcigodnego wizerunku maryjnego.

Tegoroczne spotkanie odbywa się w Sanktuarium Błogosławionych Kapłanów Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy, Męczenników Eucharystii i Jedności Kapłańskiej w Osięcinach, z okazji 20. rocznicy beatyfikacji 108. Męczenników z czasów II wojny światowej.

Publikujemy tekst protestu:

Protest kapłanów Diecezji Włocławskiej po profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

Kapłani diecezji włocławskiej ze swoimi biskupami, zgromadzeni na pielgrzymce w Osięcinach, w związku z rocznicą męczeństwa i dwudziestą rocznicą beatyfikacji miejscowych duszpasterzy – błogosławionych ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawy – dotknięci w swoich uczuciach religijnych profanacją czcigodnego wizerunku Matki Bożej z klasztoru jasnogórskiego, do 1925 roku znajdującego się na ówczesnym terenie naszej diecezji, wyrażamy swoje potępienie tego bluźnierczego czynu. Żadne naruszenie integralności czcigodnego wizerunku nie może być tolerowane. Tym bardziej to, którego dokonano w Płocku, a następnie w Warszawie, zastępując nimb świętości symbolem grzechu.

Nie sposób nie pamiętać, że nawet okupant wojenny, mimo masowego niszczenia świątyń i przedmiotów czci sakralnej, nie tknął jasnogórskiego wizerunku. Wyrażamy swój ból spowodowany czynem bluźnierczym i kryminalnym, naruszającym art. 196 Kodeksu Karnego. Ból tym większy, że sam czyn naruszenia integralności wizerunku jasnogórskiego został – przez znaną z imienia i nazwiska sprawczynię – „przedłużony” rozlepianiem i używaniem sprofanowanego wizerunku w miejscach i na obiektach uwłaczających powadze nie tylko obrazu sakralnego. Również bolesne są dla nas wypowiedzi osób publicznych, w tym środowisk uważających się za katolickie, nie dostrzegające w tych haniebnych czynach niczego złego.

Zobowiązując się do osobistej modlitwy wynagradzającej i o nawrócenie sprawców tej profanacji oraz prosząc o takową wiernych diecezji, oczekujemy jednocześnie od właściwych organów Rzeczypospolitej stosownych, przewidzianych prawem, działań wobec osób odpowiedzialnych za sprofanowanie czcigodnego wizerunku maryjnego, a w przyszłości – niedopuszczania do realizowania zamiarów profanacji przedmiotów czci sakralnej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem