Reklama

Niedziela Małopolska

DIECEZJA TARNOWSKA

Ich jubileusz

Mamy przeświadczenie, że św. Józef nad nami czuwa – stwierdza ks. Zbigniew Marek Wachowicz – proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Kierlikówce.

Niedziela małopolska 12/2022, str. IV

[ TEMATY ]

Tarnów

Jubileusz parafii

jubileusz 20‑lecia

Archiwum parafii

Rośnie kolejne pokolenie rozśpiewanych parafian

Rośnie kolejne pokolenie rozśpiewanych parafian

Jedna z najmłodszych parafii w dekanacie lipnickim świętuje w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. – Rektorat w Kierlikówce stał się parafią 1 maja 2002 r. – informuje ks. Wachowicz i podkreśla, że historia Kierlikówki i Rdzawy, wchodzących w skład parafii, jest znacznie starsza. Przypomina: – Do roku 1927 Kierlikówka należała do parafii św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie, a od 1928 – została przyłączona do parafii św. Małgorzaty w Trzcianie.

Od kapliczki do świątyni

Przez lata mieszkańcy Kierlikówki modlili się przy kapliczce z figurą Matki Bożej z Lourdes, zwłaszcza podczas nabożeństw majowych. W 1968 r. ówczesny proboszcz parafii w Trzcianie, ks. Władysław Ryś pokazał kapliczkę wizytującemu parafię abp. Jerzemu Ablewiczowi i zapytał, czy można by w tym miejscu odprawiać Mszę św., na co hierarcha wyraził zgodę. Gdy w 1977 r. bp Piotr Bednarczyk wizytował parafię, jedną z Mszy św. sprawował przy kapliczce. Zachwycony pobożnością zebranych na wspólnej modlitwie zasugerował, aby wybudować w tym miejscu dużą kaplicę lub kościół. I chociaż trzeba było na realizację pomysłu czekać, i chociaż najpierw miała powstać kaplica i budynek katechetyczny, który w tamtym czasie był potrzebny dzieciom uczącym się religii poza szkołą, dziś w Kierlikówce stoi piękna, zbudowana w 5 lat świątynia, która jednoczy lokalną wspólnotę.

Małgorzata Mikołajek, z wykształcenia nauczyciel – inaugurująca i realizująca projekty muzyczne nie tylko na terenie parafii – wspomina: – Z dzieciństwa pamiętam, jakie to było pospolite ruszenie, kiedy zaczęto budować świątynię; pracę parafian, ich trud, zaangażowanie, a także gromadzkie dożywianie, w ramach którego panie przygotowywały jedzenie i przynosiły je budującym kościół.

Rozśpiewana parafia

Szczególną rolę w scalaniu wspólnoty parafialnej odegrał ks. Władysław Ryś. Pani Małgorzata wspomina: – Ksiądz Ryś na lekcje religii przychodził z keyboardem i uczył nas śpiewać. W ramach lekcji oraz zadań domowych przepisywaliśmy ustaloną ilość razy teksty pieśni. Później te kartki trafiały do kościoła i pełniły rolę śpiewników. Proboszcz przyznaje, że ks. Ryś bardzo dbał o śpiew. Podkreśla, że wielu okolicznych organistów to jego odkrycie i zaznacza, że w wybudowanej salce katechetycznej ks. Ryś organizował kursy gry na instrumentach muzycznych. Małgorzata Mikołajek dodaje: – Tutaj przyjeżdżali instruktorzy uczący dzieci gry na pianinie, na gitarze. Były też zajęcia plastyczne. Powstawały różne zespoły, grupy, a to prowadziło do organizacji mniejszych czy większych koncertów, łączących się ze świętami kościelnymi i stanowiących okazję do wspólnej modlitwy.

Reklama

Rys rozśpiewania wspólnoty dostrzegalny jest w Kierlikówce do dzisiaj. To organizowane tu z rozmachem koncerty, ale też wpisująca się w Wielki Post muzyczna Droga Krzyżowa. – Zaczęło się od powstania scholi parafialnej – opowiada p. Małgorzata i dodaje: – Uczyliśmy się śpiewać, ale każdy oczekiwał, że to będzie czemuś służyło. I postanowiliśmy przygotować inną Drogę Krzyżową, żeby panowała atmosfera, żeby był nastrój. Opracowaliśmy kilkanaście utworów wielkopostnych i zaprosiliśmy parafian do udziału w nabożeństwie w piątki Wielkiego Postu. Przyznaje, że udział w muzycznej Drodze Krzyżowej, rozpoczynającej się o godz. 21, to przeżycie modlitewne zarówno dla wykonawców, jak i licznie uczestniczących parafian. – To cenna inicjatywa, w ramach której z muzyką, ze śpiewem wybrzmiewają przemyślane, głębokie rozważania Męki Pańskiej – zaznacza ks. Wachowicz.

Zaangażowani parafianie

Moi rozmówcy podkreślają duże zaangażowanie parafian w życie lokalnej wspólnoty. – Te sukcesy muzyczne to jest praca wszystkich ludzi, którym się chce, otwartych na propozycje, znajdujących czas na próby – stwierdza Małgorzata Mikołajek i dodaje: – Wspólne muzykowanie łączy pokolenia – w chórze śpiewają rodzice ze swymi starszymi dziećmi. A ks. Wachowicz podkreśla: – To wyraz wiary. Nieraz to mówiłem, że miejsce nie wystarczy, bo to, co się dzieje w parafii, to emanacja tego, co się dokonuje w domach, w rodzinach.

Reklama

Dziś parafia liczy ok. 700 mieszkańców Kierlikówki i Rdzawy. Część to osoby starsze, trudniące się rolnictwem. Dużą grupę stanowią ludzie w średnim wieku dojeżdżający do pracy w okolicznych miastach i miejscowościach. Od kilku lat przybywa osób, które zdecydowały się wyprowadzić z miasta i zamieszkać na wsi. W rodzinne strony wracają też mieszkańcy od lat pracujący za granicą. Kierlikówkę rozsławia prężnie działająca tu firma ASGA. – Gdy jedziemy gdzieś z dziećmi ze szkoły i pytają, skąd jesteśmy, to mówimy, że z Kierlikówki i okazuje się, że dla wielu miejscowość kojarzy się z produkowanymi tu szatami liturgicznymi – opowiada proboszcz i podkreśla, że parafia otrzymuje od firmy gratis komże ministrantów czy ornaty dla księży. Zaznacza: – Ten zakład oddziałuje na lokalną społeczność, zawsze możemy liczyć na ich wsparcie.

Łatwo zauważyć działalność kół gospodyń. – W Kierlikówce są to Mamy z pomysłem, które bardzo aktywnie włączają do różnych form pomagania swoje dzieci – informuje p. Małgorzata. I dodaje: – Z kolei w Rdzawie działa prężnie Koło Gospodyń i Gospodarzy. Oni organizują z powodzeniem m.in. akcje charytatywne. Proboszcz podkreśla zaangażowanie wspólnoty, poczucie odpowiedzialności za kościół. – Sukcesywnie dokonywaliśmy zmian w wyposażeniu wnętrza świątyni – informuje i dodaje: – To także uporządkowanie otoczenia kościoła. A wszystko dzięki pracy i ofiarności parafian.

Pod płaszczem opieki

W niedzielę 20 marca w Kierlikówce zostaną zainaugurowane uroczystości jubileuszowe, poprzedzone wielkopostnymi rekolekcjami. W czasie Sumy odpustowej wybrzmią pieśni ku czci patrona parafii, przygotowywane przez chór i scholę. – Koncert jubileuszowy został zaplanowany na Niedzielę Palmową – informuje ks. Wachowicz, a p. Małgorzata zapowiada: – Zaproszeni na wydarzenie parafianie oraz szczególni goście wysłuchają kilkunastu utworów poświęconych św. Józefowi. Dwie pieśni wykonają dzieci z naszej parafii. Koncert ma charakter modlitewny; śpiewając i słuchając, będziemy się modlić za wstawiennictwem patrona.

– Od lat parafię omijają wichury, powodzie, co powszechnie jest uznawane za zasługę św. Józefa, który – mocno w to wierzymy – nad nami czuwa – wyznaje ks. Marek Wachowicz i podkreśla: – Mamy do ziemskiego opiekuna Pana Jezusa wielkie nabożeństwo i ufamy, że roztacza nad nami płaszcz opieki. Jesteśmy przekonani, że wstawia się za nami i wyprasza nam potrzebne łaski.

2022-03-15 11:48

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Czas dziękczynienia

Niedziela małopolska 45/2021, str. VI-VII

[ TEMATY ]

Jubileusz parafii

MFS/Niedziela

Sumie odpustowej przewodniczył bp Jan Zając.

Sumie odpustowej przewodniczył bp Jan Zając.

Trzeba nam przyjąć świadectwo św. Judy Tadeusza, potwierdzone ofiarą jego życia i posługi – powiedział bp Jan Zając do zebranych na jubileuszu w parafii, u fundamentów której stanął gorliwy apostoł i wierny świadek Jezusa Chrystusa.

W tegoroczny odpust parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach wpisały się uroczystości jubileuszowe. Zebrani na Mszy św. dziękowali za patrona oraz za dar parafii utworzonej dekretem kard. Adama Stefana Sapiehy 15 kwietnia 1951 r.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek do katolików Sudanu Pd. : nadawajcie swej ojczyźnie smak Ewangelii

2023-02-05 09:22

[ TEMATY ]

Franciszek w Kongo i Sudanie

PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

„Życzę wam, abyście byli solą, która rozprzestrzenia się i rozpuszcza z hojnością, aby nadać Sudanowi Południowemu braterski smak Ewangelii; abyście byli świetlistymi wspólnotami chrześcijańskimi, które, jak miasta wzniesione wysoko, rzucą światło dobra na wszystkich i pokażą, że piękne i możliwe jest życie bezinteresowne, posiadanie nadziei, wspólne budowanie pojednanej przyszłości” – powiedział papież podczas Mszy św. sprawowanej na terenie Mauzoleum Johna Garanga w stolicy Sudanu Południowego, Dżubie.

Słowa z drugiego czytania, które apostoł Paweł skierował do wspólnoty w Koryncie, chciałbym dziś uczynić swoimi i powtórzyć je przed wami: „przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 1-2). Tak, trwoga Pawła jest również moją, będąc tutaj z wami w imię Jezusa Chrystusa, Boga miłości, Boga, który wprowadził pokój przez swój krzyż; Jezusa, Boga ukrzyżowanego za nas wszystkich; Jezusa, ukrzyżowanego w tych, którzy cierpią; Jezusa, ukrzyżowanego w życiu tak wielu z was, w życiu tak wielu ludzi w tym kraju; Jezusa Zmartwychwstałego, zwycięzcy nad złem i śmiercią. Przychodzę do was, aby Go głosić, aby was w Nim utwierdzić, ponieważ głoszenie Chrystusa jest głoszeniem nadziei: On bowiem zna udręki i oczekiwania, które nosicie w swoich sercach, radości i trudy, które naznaczają wasze życie, ciemności, które was gnębią i wiarę, którą jak wieczorną pieśń wznosicie do nieba. Jezus zna was i kocha; jeśli trwamy w Nim, nie musimy się lękać, bo i dla nas każdy krzyż przemieni się w zmartwychwstanie, każdy smutek w nadzieję, każdy lament w taniec.

CZYTAJ DALEJ

Abp Depo: kapłaństwo ks. Stanisława Pamuły było kapłaństwem wewnętrznie scalonym

2023-02-05 22:35

[ TEMATY ]

Częstochowa

abp Wacław Depo

WMSD

msza żałobna

ks. Stanisław Pamuła

Maciej Orman/Niedziela

– Do końca życia był duszpasterzem i nauczycielem odpowiedzialnych dróg wiary – powiedział abp Wacław Depo o śp. ks. dr. hab. Stanisławie Pamule, wieloletnim wicerektorze i profesorze częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. W kościele Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie metropolita częstochowski przewodniczył 5 lutego Mszy św. żałobnej w jego intencji.

Eucharystię koncelebrowało wielu kapłanów archidiecezji częstochowskiej. W liturgii uczestniczyła również najbliższa rodzina zmarłego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

div>

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję