Reklama

Dzieła pw. Pięciu Braci Męczenników


Edycja zielonogórsko-gorzowska 24/2003

PARAFIA PW. PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI W GORZOWIE WLKP.

Parafia powstała z podziału parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego i parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. Opieką duszpasterską objętych jest około 18 tys. wiernych zamieszkujących Osiedle Górczyn II. Parafię erygował 26 sierpnia 1989 r. bp Józef Michalik. Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto 1993 r. Na terenie parafii znajdują się dwie szkoły podstawowe. Przy parafii działają: Odnowa w Duchu Świętym, Neokatechumenat, Ruch Światło-Życie, Żywy Różaniec, Służba Liturgiczna Ołtarza, Służba Papieska, Margaretki, Przyjaciele Pradyża, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Na terenie parafii działa Hospicjum im. św. Kamila i Centrum Pomocy Rodzinie Jana Pawła II. Od początku erygowania parafii proboszczem jest ks. kan. Władysław Pawlik.

Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski
ul. Biskupa Wilhelma Pluty 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 722-91-53

PARAFIA PW. PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI W MIĘDZYRZECZU

Budowy diecezjalnego sanktuarium pw. Pierwszych Męczenników Polski podjęło się Zgromadzenie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, popularnie nazywanego pallotynami. Kościół budowany jest na placu położonym w centrum największego osiedla parafii przy drodze na Sulęcin. Inż. Krystyna Zaręba-Kijak zaprojektowała świątynię na planie serca z elementami stylu romańskiego, aby symbolem męczeństwa podkreślić znaczenie sanktuarium świętych Braci, którzy zginęli w obronie wiary. Świątynia ma mieć 800 m2 powierzchni. Msza św. w niedzielę i dni powszednie sprawowana jest w budującym się kościele. Obecnie w parafii, która liczy około 5 tys. wiernych, pracuje trzech księży. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Władysław Nadybał SAC, obecnie proboszczem jest ks. Andrzej Delik SAC. Od samego początku istnienia parafii starano się stworzyć tu dobre warunki duchowego rozwoju. Mimo braku pomieszczeń w parafii działa wiele wspólnot: KSM, Ruch Światło-Życie, wspólnota misyjna dla dzieci, Biała Armia, Żywy Różaniec, Służba Liturgiczna Ołtarza, dziecięca grupa teatralna.

Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski
ul. Zachodnia 2
66-300 Międzyrzecz
tel. (0-95) 742-05-75

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA

Stowarzyszenie powstało w 1992 r. przy parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. z inicjatywy ks. kan. Władysława Pawlika (nazywało się wówczas Górczyńskim Stowarzyszeniem). Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest Augustyn Wiernicki. Jest to organizacja osób świeckich, którzy pragną charytatywnie pomagać bliźnim. Celem stowarzyszenia jest udzielanie pomocy materialnej i wsparcia duchowego najbardziej potrzebującym wśród bezdomnych, dotkniętych tragediami losowymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Obecnie stowarzyszenie prowadzi dwie stołówki, przy ul. Armii Ludowej i przy ul. Chodkiewicza, które łącznie żywią każdego dnia około 400 osób. W stowarzyszeniu pracuje około 100 wolontariuszy. Struktury stowarzyszenia obejmują ponadto biuro zarządzające wolontariatem, ośrodek kolonijny o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Długim koło Strzelec Krajeńskich oraz ogromne, jak na gorzowskie warunki, Gorzowskie Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II.

Reklama

Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 725-05-76

STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ IM. PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH

Stowarzyszenie powstało w 1994 r. przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w szpitalu powiatowym w Międzyrzeczu i działa jako organ wspierający oddział, na którym może obecnie przebywać 27 pacjentów. Pracownicy oddziału są w większości członkami stowarzyszenia. Pierwszym prezesem stowarzyszenia do lutego 2003 r. była Ludwika Kaczmarczyk, obecnie prezesem jest Kazimierz Antonowicz. Od początku istnienia stowarzyszenia w jego działalność angażuje się dr Wojciech Strugała, naczelny lekarz szpitala. Opiekę duchową nad chorymi sprawuje ks. Marek Walczak. Ze stowarzyszeniem współpracuje wielu wolontariuszy, m.in. także młodzież z Liceum Ogólnokształcącego.
Stowarzyszenie powstało na wniosek osób, które uważały, że opieka paliatywna musi stać się integralną częścią polityki zdrowotnej państwa. Powinna ona zapewniać ciągłość opieki nad chorym w postępowaniu ambulatoryjnym, domowym i zakładach opieki stacjonarnej sprawowana przez wielodyscyplinarny zespół złożony z personelu medycznego i niemedycznego wspieranego informacyjnie i finansowo przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie przyjęło jako swoje zadanie: wspieranie działań umożliwiających zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie opieki paliatywnej, pomoc w organizacji zespołu opieki domowej dla chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, zorganizowanie wypożyczalni sprzętu do opieki domowej na bazie lecznictwa ambulatoryjnego oraz szkolenie osób zakwalifikowanych jako wolontariuszy.

Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
im. św. Pięciu Braci Międzyrzeckich
ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz
tel. (0-95) 742-82-35 (Oddział Opiekuńczo-Leczniczy)
Konto: PKO SA I o/Międzyrzecz 11001122-51901-2101-111-0

SZPITAL POWIATOWY, DZIAŁAJĄCY W RAMACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECZU

13 czerwca szpitalowi powiatowemu z woli pracowników SP ZOZ, przy akceptacji Rady Społecznej SP ZOZ, Rady Powiatu, Rady Miasta i Gminy Międzyrzecz zostanie nadane imię Pięciu Braci Międzyrzeckich. Od 1989 r. dyrektorem SP ZOZ jest Leszek Kołodziejczak.
Szpital w Międzyrzeczu został wybudowany w latach 1904-1908. W latach 1975-1985 był modernizowany i rozbudowywany. Aktualnie funkcjonuje w nim siedem oddziałów: internistyczno-kardiologiczny, chirurgiczny z pododdziałami urologicznym i ortopedycznym, dziecięcy, położniczo-ginekologiczno-noworodkowy, anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacyjny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Szpital, w którym jest 181 łóżek, zabezpiecza potrzeby zdrowotne większości pacjentów powiatu międzyrzeckiego. Rocznie leczonych jest tutaj około 7 tys. pacjentów. Placówka prowadzi pomoc doraźną i ratownictwo medyczne (na wyposażeniu szpitala są 4 karetki), 18 pracowni specjalistycznych, jak i pracownie diagnostyczne. Personel medyczny szpitala stanowi około 40 lekarzy, w tym 80% z nich posiada drugi stopień specjalizacji, wraz z 135 pielęgniarkami i 14 położnymi. Według ankiet przeprowadzanych co dwa lata 96% pacjentów jest zadowolonych z przeprowadzonych tu usług.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Konstytucji 3 Maja 35
66-300 Międzyrzecz
tel./fax (0-95) 742-82-55
Konto: PKO SA Oddz. Międzyrzecz
11001122-589-2101-111-0

Reklama

Oświadczenie w sprawie fałszywych informacji dotyczących metropolity krakowskiego

2019-08-21 19:44

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej / Kraków (KAI)

"Prosimy o niepublikowanie oraz niepowielanie fałszywych informacji na temat rzekomych słów Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego" - czytamy w przesłanym KAI oświadczeniu Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej. Oświadczenie wydane zostało w związku z licznymi fałszywymi informacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego pojawiającymi się i rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej podaje również adresy stron internetowych, które są autoryzowanym źródłem informacji nt. nauczania i posługi abp. Marka Jędraszewskiego.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Publikujemy oświadczenie w sprawie tworzenia i upowszechniania fałszywych informacji na temat rzekomych wypowiedzi, apeli i opinii przypisywanych Metropolicie Krakowskiemu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu.

OŚWIADCZENIE

W związku z licznymi fałszywymi informacjami na temat rzekomych apeli, wpisów i opinii wyrażanych jakoby przez Metropolitę Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, publikowanych i powielanych między innymi w mediach społecznościowych, oświadczamy, że Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski nie posiada prywatnego profilu w żadnym medium społecznościowym ani innym w Internecie. Żadna osoba prywatna ani instytucja poza Kurią Metropolitalną w Krakowie i Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej nie jest upoważniona przez Metropolitę Krakowskiego do publikowania jako źródło oświadczeń, listów, apeli, wystąpień i opinii w Jego imieniu, a tym bardziej do przedstawiania ich jako słów Księdza Metropolity. Wszelkie pojawiające się w przestrzeni medialnej strony nazwane „Abp Marek Jędraszewski” i podobne, powstały oraz publikują treści bez wiedzy i zgody Metropolity Krakowskiego.

Jedynym wiarygodnym, autoryzowanym źródłem informacji na temat wydarzeń w Archidiecezji Krakowskiej oraz nauczania i posługi Pasterskiej Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, z których mogą korzystać media i osoby prywatne na określonych zasadach, to strona Archidiecezji Krakowskiej diecezja.pl oraz oficjalne strony w Internecie:

Facebook https://www.facebook.com/ArchKrakowska/,

Twitter https://twitter.com/archkrakowska,

Instagram https://www.instagram.com/archidiecezja_krakowska/, Youtube https://www.youtube.com/channel/UCzzPqjb5brmGyU1sgsS0VWA/videos

Flickr https://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/albums

Prosimy o niepublikowanie oraz niepowielanie fałszywych informacji na temat rzekomych słów Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i korzystanie z podanych wyżej źródeł.

Joanna Adamik

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Kraków 21.08.2019r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Budzik do młodych: zależność od Boga jest prawdziwą niezależnością człowieka

2019-08-23 20:51

dab / Garbów (KAI)

Nie jest łatwo odróżnić głosu Boga od głosu tego świata. Uda się to jedynie temu, kto w codziennym zabieganiu i stresie znajdzie moment, by w ciszy stanąć sam na sam z Nim - powiedział abp Stanisław Budzik podczas mszy dla uczestników Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie. Przez cztery dni lubelska młodzież weźmie udział w spotkaniach, warsztatach, koncertach i wspólnej modlitwie.

episkopat.pl

W homilii abp Budzik mówił o najważniejszym pytaniu, jakie powinien zadawać sobie każdy młody człowiek – o źródło prawdziwej miłości. Zwrócił uwagę, że ten, kto nie otwiera się z miłością na bliźniego, którego widzi, ten nie będzie potrafił rzeczywiście otworzyć się na Boga, który jest niewidzialny. - Bóg jest dawcą wszelkiej miłości. Nie da się zbudować trwałej miłości między ludźmi bez Boga – tłumaczył hierarcha.

Metropolita lubelski zauważył, że wypełnienie powołania do miłowania, musi się odbywać w prawdzie o sobie i wolności. – Zależność od Boga jest jedyną prawdziwą niezależnością człowieka. Kiedy postawimy znak równości pomiędzy tym, co chce ode mnie Bóg, a tym, co ja chcę, wtedy wypełnimy to, do czego zostaliśmy stworzeni – wyjaśniał arcybiskup.

Kończąc swoje kazanie, abp Budzik zachęcił młodych, aby byli otwarci na Boże Słowo, które Bóg kieruje do ludzi na różne sposoby. - Ojciec mówi do nas przez Chrystusa, przez swój Kościół, ale też w codzienności, przez różne wydarzenia i znaki. Nie jest łatwo odróżnić Jego głos od głosu tego świata. Uda się to jedynie temu, kto w codziennym zabieganiu i stresie znajdzie moment, by w ciszy stanąć sam na sam z Bogiem – mówił metropolita.

Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej (SMAL) jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym w Garbowie przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

Podczas wydarzenia, uczestnicy - jak tłumaczą organizatorzy - mogą doświadczyć radości z wiary przeżywanej we wspólnocie oraz pogłębić swoją relację z Chrystusem. Jest to również okazja do nawiązania nowych znajomości i spotkania dawno niewidzianych przyjaciół.

"Młodzi będą uczestniczyć w konferencjach, spotkaniach w grupach, adoracjach, Eucharystii oraz w radosnej zabawie, których tematyka nawiązywać będzie do hasła głównego, a celem będzie poznanie prawdziwej miłości, jaką oferuje nam Chrystus" - zapowiadają organizatorzy.

Program spotkania dostępny jest w mediach społecznościowych oraz na stronie Archidiecezji Lubelskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem