Reklama

Klementowice

Konkurs recytatorski

Anna Gliwa
Edycja lubelska 39/2003

Nawiązując do słów pieśni Jana z Czarnolasu: „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła?” organizatorzy II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej pragną zwrócić uwagę na polską wieś, która w wyścigu do wielkiej, zjednoczonej Europy traci swój niepowtarzalny klimat, pustoszeje, zamiera w niej życie kulturalne. Wiejskie domy kultury, wzniesione kiedyś w czynie społecznym, dzisiaj są puste, straszą oknami pozabijanymi deskami lub zostały zamienione na sklepy czy bary. Jedynym ośrodkiem życia kulturalnego staje się szkoła - jeśli jeszcze nie została zamknięta.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Klementowicach pragnie zwrócić uwagę dzieci i nauczycieli na ludzi wartościowych, żyjących obok nas, a jednocześnie mało znanych twórców kultury ludowej, którzy pielęgnują folklor polskiej wsi. Chce zainteresować młodzież szkolną literaturą ludową, twórczością J. Pocka, Z. Spasówki, M. D. Kruk; odkryć na nowo uroki polskiej wsi, budować poczucie dumy z przynależności do ziemi ojców, do ziemi rodzinnej. Celem organizatorów konkursu jest również budzenie wrażliwości dzieci na piękno języka i sugestywność malowanych nim obrazów, wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów. Zależy im na integracji środowisk wiejskich, a spotkanie dzieci, nauczycieli i twórców kultury stworzy ku temu doskonałą okazję.
Żyli i nadal żyją obok nas ludzie, dla których ziemia ojczysta jest skarbem nieocenionym, to oni w słowach „z ziemi wyrosłych z serca utkanych” próbują zwrócić naszą uwagę na to, co najważniejsze, nieprzemijające - pragną nauczyć nas miłości do ziemi. Klementowicka szkoła poprzez przygotowanie konkursu pragnie złożyć hołd wszystkim ludziom, którzy zajmują się ciężką pracą na roli i tym, którzy obrazy tej pracy uwiecznili w swoich utworach. W ubiegłym roku w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej wzięło udział 40 uczniów z 13 szkół podstawowych i 11 ze szkół gimnazjalnych; zawodników do turnieju przygotowało 32 nauczycieli. Patronat nad konkursem objęły organizacje społeczne i kulturalne, a nagrodę specjalną ufundował puławski rzeźbiarz, Zbigniew Kozak. Po zakończeniu konkursu, w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie twórców kultury ludowej, działaczy społecznych i nauczycieli. Świadczy to o zainteresowaniu i uznaniu dla takiej działalności, promującej szkołę i gminę.

Regulamin:
- Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z kl. IV-VI oraz uczniowie gimnazjum;
- zawodnicy przygotowują dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy o tematyce wiejskiej (zalecany jeden utwór poety ludowego związanego z ziemią lubelską);
- czas występu nie powinien przekroczyć 6 min.;
- jury ocenia dobór repertuaru, interpretację utworu, poprawność wymowy oraz ogólny wyraz artystyczny;
- organizatorzy zapewniają dyplomy, upominki i nagrody książkowe; przewidziana jest również nagroda specjalna ufundowana przez artystę rzeźbiarza Zbigniewa Kozaka.

Reklama

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (zawierające adres szkoły, imię i nazwisko ucznia oraz klasę, imię i nazwisko nauczyciela, tytuły i autorów recytowanych utworów) należy nadsyłać do 12 października br. na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. kan. St. Rzepeckiego w Klementowicach, 24-170 Kurów.

Turniej recytatorski rozpocznie się 22 października br. (środa) godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Klementowicach. Patronem medialnym konkursu jest Tygodnik Katolicki Niedziela.

Żeganamy prof. Jana Szyszko

2019-10-16 12:37

wpolityce.pl

Odszedł jeden z najlepszych lekarzy naszej przyrody, który kochał polską ziemię służąc Ojczyźnie swoją wiedzą, doświadczeniem i oddaniem. Był wierny Bogu i ludziom. Będzie nam ciebie brakowało - tak wspominano śp. prof. Jana Szyszki, byłego ministra środowiska, profesora nauk leśnych, polityka Prawa i Sprawiedliwości. Prof. Szyszko zmarł nagle tydzień temu w wieku 75 lat.

Krzysztof Sitkowski/KPRP

Krzysztof Sitkowki/KPPR

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej wzięli udział najwyżsi przedstawiciele państwa na czele z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem rządu RP. Mateuszem Morawieckim i prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim. Mszy św. przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, zaś homilię wygłosił biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Dydycz. Liturgię koncelebrowało dziesięciu biskupów.

MK

- Kończąc swoją ziemską wędrówkę, zmierzasz do „Domu Naszego Ojca”, który jest domem miłości, pokoju i wiecznej radości. Poprzez naszą wspólną modlitwę chcemy do wieńca twojego życia dołożyć coś od siebie – powiedział witając zgromadzonych biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński.

W homilii bp Antoni Pacyfik Dydycz podkreślił wkład zmarłego profesora w troskę o polską przyrodę. Zwrócił uwagę, że u podstaw podejmowanych przez niego wysiłków leżała głęboka wiara w Boga, miłość do tego co stworzone oraz szacunek dla dziedzictwa narodowego i rodzimej kultury.

- Mimo licznych trudności, nie traciłeś spokoju pamiętając słowa psalmu 116, w którym czytamy: „Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem jestem w wielkim ucisku”. Do wszystkiego podchodziłeś z wielkim spokojem. To głębokie przekonanie, a w istocie twoja wiara towarzyszyły ci przez całe twoje życie. Zawsze byłeś pogodny, niezależenie od różnego rodzaju sytuacji, nawet tych najmniej ciekawych, oczekując na Boże błogosławieństwo we wszystkich okolicznościach kolejnych etapów twojego życia – powiedział bp Dydycz.

Krzysztof Sitkowki/KPPR

Zwrócił też uwagę na wkład zmarłego profesora w dziedzinie nauki, gospodarki i polityki. – Zabiegał, by cała jego praca, nauka i poświęcenie służyły rodzinie, a potem wszystkim z którymi spotykał się w swoim bogatym życiu. Bliskie były mu słowa „Polak chociaż stąd miedzy narodami słynny, że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny. Gotów puścić się w kraje świata w nędzy i poniewierce przeżyć długie lata walcząc z ludźmi i z losem póki mu wśród burzy przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy” - powiedział duchowny. Podkreślił, że trudności poprzedniego systemu profesor przeszedłeś bez strat moralnych i duchowych. Wspomniał o zorganizowanej przez zmarłego Międzynarodowej Konferencji Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki papieża Franciszka Laudato Si”. Papieska Akademia Nauk przyznała mu nagrodę „Nauka dla Pokoju” – przypomniał bp Dydycz.

Powiedział, że troska śp. prof. Szyszko o Ojczyznę wyrażała się w propagowaniu takich postaw i takich porządków, które zabezpieczałyby ład w przyrodzie, a porządek w ludzkim życiu. - Z tego względu miałeś czas na spotkania z wychowankami, by ich umacniać w trosce o bezpieczeństwo ludzi oraz całej natury stworzonej – zwrócił uwagę biskup.

Zaznaczył, że szczególne miejsce w sercu i działalności profesora zajmowała Puszcza Białowieska. – Z odwagą, kompetencją, pasją i poświeceniem ratował ją przed katastrofą mając świadomość, że nie da się jej niczym innym zastąpić. Niestety, przy tej okazji wiele nacierpiał się bez powodu – powiedział kaznodzieja.

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. Jan Szyszko został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jego ciało spocznie na miejscowym cmentarzu parafialnym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

„Dobrem zwyciężaj” – ruszył konkurs literacki ku pamięci bł. Jerzego Popiełuszki

2019-10-16 14:39

ar / Warszawa (KAI)

„Dobrem zwyciężaj” – to tytuł literackiego konkursu dla licealistów, nawiązującego do osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Konkurs jest związany z 35. rocznicą męczeńskiej śmierci duchownego, ma prowokować młodzież do refleksji nad współczesnością w kluczu wartości takich jak solidarność, pojednanie, społeczna odwaga i wiara. Organizatorem konkursu jest Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Graziako/Niedziela
Ks. Jerzy Popiełuszko”, Teresa Chromy (1984 r.)

Inicjatywa ruszyła w rocznicę urodzin ks. Jerzego - 14 września. Do 19 października uczniowie z całej Polski mogą nadsyłać konkursowe opowiadania nt. „Zło dobrem zwyciężył. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – świadek prawdy w świecie kłamstwa”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich liceów. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno opowiadanie nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane. Organizator zobowiązuje się do przygotowania pakietu materiałów, które będą zawierały podstawową wiedzę oraz materiały źródłowe w postaci notacji, fotografii oraz skanów dokumentów, które mogą zainspirować uczniów. Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalną szkolną lekcję historii dotyczącą kapelana „Solidarności”. Lekcja ta oparta jest na bogatych materiałach źródłowych Archiwum Dokumentacji Życia i Kultu ks. Jerzego Popiełuszki, którego digitalizację właśnie zakończono.

Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematem konkursu, oryginalności prezentowanych treści, walorów literackich, wartości analizy moralnej rzeczywistości, zgodności z faktami historycznymi.

Jak podkreślają organizatorzy celem konkursu jest szerzenie wiedzy nt. życia i działalności księdza Jerzego Popiełuszki, a także kształtowanie postaw moralnych, pogłębianie świadomości historycznej, w szczególności tej, dotyczącej czasów PRL oraz rozwijanie umiejętności twórczych.

Uczestnicy konkursu, którym jury przyzna I, II oraz III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. Jury może również przyznać wyróżnienia. Wybranym laureatom zostaną przyznane dodatkowo dwie nagrody honorowe – nagroda Stowarzyszenia Historycznego NSZZ SOLIDARNOŚĆ Huty Warszawa oraz nagroda Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza. Nagrodą dla laureatów konkursu I, II i III miejsca oraz osób wyróżnionych i laureatów nagród honorowych będzie też sfinansowanie dwudniowego pobytu w Warszawie połączonego z udziałem w gali wręczenia nagród i zwiedzaniem stolicy.

Wsparciem dla uczniów biorących udział w konkursie będzie uruchomiona właśnie strona internetowa muzeum pokazująca historię ks. Jerzego na tle epoki PRL, zawierająca szereg kopii dokumentów oraz wypowiedzi świadków życia kapłana. W przygotowaniu strony www.muzeumkspopieluszki.pl udział wzięli uznani biografowie kapłana – Ewa Czaczkowska i Tomasz Wiścicki. Nagrodzona pierwszą nagrodą praca zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

Konkursowi patronują kard. Kazimierz Nycz, Minister Edukacji Narodowej oraz Adam Woronowicz - odtwórca roli ks. Jerzego w filmie „Wolność jest w nas”. W komisji konkursowej zasiadają m.in. pisarka Małgorzata Nawrocka oraz poeta i filozof ks. Jan Sochoń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem