Reklama

Serwis

Ks. Krzysztof Żero
Edycja podlaska 39/2003

8-9 września w Zakopanem odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Diecezję drohiczyńską reprezentował ks. dr Zbigniew Rycak - dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej w Drohiczynie.

10 września, w ramach podziękowania za 25-lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, 55 pielgrzymów z Ciechanowca i okolic uczestniczyło na Placu Świętego Piotra w Rzymie w audiencji ogólnej z Ojcem Świętym. Z tej okazji burmistrz Ciechanowca, Stanisław Łapiak oraz księża proboszczowie ks. prał. Kazimierz Siekierko i ks. Zbigniew Jaroszewski wręczyli Ojcu Świętemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Ciechanowiec, przekazali klucz z herbem Ciechanowca oraz tekst uchwały Rady Miasta wyryty na srebrnej płytce. Kapłani poprosili o błogosławieństwo dla mieszkańców i parafian oraz przypomnieli, iż wszyscy pamiętają uroczystość zakończenia Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Ciechanowcu, której przewodniczył obecny Ojciec Święty. Jan Paweł II odpowiedział na to: „Pamiętam to miasto”.

12 września w Kosowie Lackim, z udziałem władz oświatowych, wojewódzkich i samorządowych, odbyła się uroczystość otwarcia nowego gimnazjum. Mszy św. przewodniczył, słowo pasterskie do zebranych skierował i pobłogosławienia placówki szkolnej dokonał bp Antoni Dydycz.

14 września, podczas Diecezjalnego Spotkania Młodzieży na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach, rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji drohiczyńskiej. W programie znalazło się m.in.: zawiązanie wspólnoty przed kościołem parafialnym, powitanie Obrazu Jezusa Miłosiernego przez ks. inf. Eugeniusza Borowskiego, Droga Krzyżowa, podczas której Obraz był niesiony przez młodzież z poszczególnych dekanatów, stowarzyszeń i ruchów katolickich oraz Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Antoniego Dydycza z obrzędem rozdania różańców młodzieży. Po błogosławieństwie końcowym czterech kapłanów dokonało pobłogosławienia zebranych Obrazem Chrystusa Miłosiernego. Po uroczystościach w Serpelicach, które były transmitowane przez telewizję TRWAM, Radio Maryja i Radio Podlasie, Obraz Chrystusa Miłosiernego został przewieziony do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim, skąd rozpoczęła się peregrynacja po wszystkich parafiach naszej diecezji.

15 września w Repkach (par. Szkopy) podczas uroczystości otwarcia gimnazjum bp Antoni Dydycz przewodniczył Mszy św. i poświęcił nową szkołę.

15-18 września bp Antoni Dydycz przewodniczył ćwiczeniom duchowym podczas kolejnej tury rekolekcji kapłańskich w Grodnie na Białorusi.

16 września 7 alumnów I roku rozpoczęło zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Kurs wstępny będzie trwał przez tydzień - do przyjazdu pozostałych alumnów (23 września). Sześciu studentów pochodzi z naszej diecezji: Krzysztof Cieszyński i Marek Sobisz - z par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie, Karol Grabowski z par. Liw, Daniel Obzejta z par. Platerów, Mariusz Szymanik z par. Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim oraz Mariusz Woltański z par. Łochów. Siódmy kleryk jest obrządku greckokatolickiego z Ukrainy.

17 września, z inicjatywy ks. Romana Kowerdzieja - dyrektora Wydziału ds. Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, w Diecezjalnym Ośrodku Młodzieżowym w Czartajewie odbyło się spotkanie diecezjalnych duszpasterzy ruchów i stowarzyszeń katolickich, rejonowych duszpasterzy młodzieży oraz sióstr zakonnych ze wszystkich zgromadzeń z terenu naszej diecezji pracujących w duszpasterstwie młodzieżowym. Spotkanie poświęcone było opracowaniu programu duszpasterstwa młodzieży w diecezji drohiczyńskiej w bieżącym roku szkolnym łącznie z wakacjami 2004 r.

18 września w Węgrowie odbyło się spotkanie dekanalnych Zelatorek Kółek Różańcowych z naszej diecezji. Zostało ono poświęcone opracowaniu programu zbliżającego się Kongresu Maryjnego, który odbędzie się w dniach 10-11 października br. w Ostrożanach. Spotkaniu przewodniczył ks. Roman Kowerdziej - diecezjalny duszpasterz wspólnot maryjnych.

Reklama

Trzeba jasno powiedzieć: Dość!

2019-07-16 11:47

Z abp. Stanisławem Gądeckim rozmawiał Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 29/2019, str. 10-13

Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka. Ale Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny – mówi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w rozmowie z Arturem Stelmasiakiem

episkopat.pl
Abp Stanisław Gądecki

ARTUR STELMASIAK: – Napisał Ksiądz Arcybiskup bardzo mocny list w obronie wartości religijnych. Oczywistych powodów jest wiele, ale czy było jakieś szczególne wydarzenie, które przechyliło szalę goryczy, by zająć stanowisko w tej sprawie?

ABP STANISŁAW GĄDECKI: – Od dłuższego czasu mamy do czynienia z niezwykle intensywną dyskusją społeczną, której przedmiotem jest Kościół. Pojawia się wiele głosów nieprzychylnych, a nawet wrogich, wobec Kościoła i wartości religijnych. W ostatnich tygodniach miały jednak miejsce akty jawnej profanacji największych świętości, wobec których trzeba zdecydowanie zaprotestować. Mam tu na myśli przede wszystkim profanację jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej, jak również akty bluźnierstwa, do których dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Inicjatywy te cechują się swego rodzaju przewrotnością, bo pretekstem do ich organizowania jest rzekomo promocja większej tolerancji w społeczeństwie, tymczasem – o czym wspominałem w liście – stają się one miejscem jawnej nietolerancji, obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii Eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych. Do tego należy dodać napaści na świątynie i fizyczne ataki na księży. W ostatnim czasie zaistniało w społeczeństwie naprawdę wiele zła, które dotyka wspólnotę Kościoła i wprost uderza w Boga i Matkę Najświętszą. I w tym momencie trzeba jasno powiedzieć: „Dość!”.

– Pamiętam czasy, gdy Ksiądz Arcybiskup pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego KEP, a przez media przetoczyła się fala nagonki na Kościół ws. lustracji. Teraz jako przewodniczący musi się Ksiądz Arcybiskup zmagać z falą krytyki ws. rozliczeń nadużyć seksualnych. Czy teraz KEP jest w trudniejszej sytuacji niż 10 lat temu?

– Trzeba wyraźnie rozgraniczyć: czym innym jest – jak pan redaktor to ujął – medialna nagonka antykościelna, a czym innym – dążenie do prawdy i zmaganie ze złem. Bardzo nam zależy na dojściu do prawdy i wewnętrznym oczyszczeniu Kościoła. Tak było przed dekadą, kiedy podejmowaliśmy konkretne działania umożliwiające przeprowadzenie lustracji w Kościele, tak jest i teraz. Trudno w naszym społeczeństwie znaleźć drugie takie środowisko, które podjęło aż tyle przedsięwzięć, inicjatyw i rozwiązań mających na celu rozliczenie przeszłości i prewencję na przyszłość. Zależy nam bowiem na naprawieniu krzywd wobec osób zranionych grzechem ludzi Kościoła. Zależy nam na dobru dzieci i młodzieży oraz na tym, aby Kościół był środowiskiem bezpiecznym i transparentnym.
Trudność dzisiejszej sytuacji polega na tym, że kwestia pedofilii stała się – już nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie – dającym się łatwo wykorzystać tematem do ataków na Kościół, które mają na celu odebranie mu wiarygodności moralnej. Kościół jest bowiem ostatnim głosem w społeczeństwie, który nie idzie na kompromis ze współczesnymi prądami demoralizującymi, ale nie boi się mówić, że życie szczęśliwe to życie, w którym człowiek stawia sobie jasne wymagania. Siły libertyńskie chciałyby z pewnością ten głos uciszyć i wyeliminować.

– Ksiądz Arcybiskup wymienia w liście marsze środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów, które w nazwie mają tolerancję, a tak naprawdę ich uczestnicy pogardzają chrześcijaństwem. A może Kościół powinien nawiązać dialog ze środowiskami LGBT i iść do nich z Dobrą Nowiną?

– Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka. Prawdą jest też to, że Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim, i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny. Także osoby przynależące do wspomnianych środowisk mają to prawo. Dla nas osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami – one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia. W imię wierności naszemu Zbawicielowi i w imię miłości do naszych sióstr i braci musimy jednak głosić całą Ewangelię – nie unikając wymagań, które ona niesie, i nie przestając nazywać śmiertelnym grzechem tego, co nim w istocie jest. Gdybyśmy tak nie czynili, okradalibyśmy naszych bliźnich z prawdy, która także im się należy.


Pełna treść tego i pozostałych artykułów z NIEDZIELI 29/2019 w wersji drukowanej tygodnika lub w e-wydaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

22 lipca w kościele w parafii św. Barbary w Wieluniu

2019-07-23 12:35

Zofia Białas

22 lipca to dzień liturgicznego wspomnienia św. Marii Magdaleny, uczennicy Chrystusa, Apostołki Apostołów i pierwszego świadka Zmartwychwstania. Przypomniała o tym przeczytana Ewangelia wg św. Jana ukazująca Marię Magdalenę płaczącą przy grobie Chrystusa. Płakała, mówił kaznodzieja, bo zobaczyła pusty grób i nie umiała odnaleźć Jezusa. Swoją cierpliwością i wytrwałością doświadczyła jednak Jego obecności, ponadto zaniosła Apostołom radosną wieść o Zmartwychwstaniu. W tym samym dniu w parafii św. Barbary przypadł comiesięczny dzień nabożeństwa i Eucharystii ku czci św. Rity. To już 8. nabożeństwo ku Jej czci od chwili instalacji Jej relikwii przez ks. Krzysztofa Białowąsa. Święta Rita czczona od stuleci zafascynowała mieszkańców Wielunia i nie tylko. Na nabożeństwa do kościoła w parafii św. Barbary przybywa od grudnia 2018 roku (ingres 16 grudnia) coraz więcej Jej czcicieli ze swoimi prośbami i podziękowaniami, wielu z różami w dłoniach. Róże poświęcone po Mszy św. wszyscy zabierają do swoich domów.

Zofia Białas/Niedziela

Dwie święte uczczone w jednej Eucharystii pokazały wiernym, jaką drogą iść by znaleźć się blisko Chrystusa. Którą z nich wybierzemy?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem