Reklama

Z Maryją ku pogłębionej wierze (25)

Renata Mazur
Edycja przemyska 39/2003

Na początku były słowa, że Matka Boża Częstochowska nawiedzi parafię Wzdów. Później Ksiądz Proboszcz opowiedział o tym, jak w roku 1971 wędrowały same ramy, ponieważ Cudowny Obraz był więziony w kaplicy św. Pawła na Jasnej Górze. Obliczyłam, że ostatnim razem Obraz Jasnogórskiej Pani był w naszej parafii 32 lata temu. Wtedy nie było mnie jeszcze na świecie. Następne odwiedziny mogą być dopiero za jakieś 30 lub 40 lat. Zdałam sobie sprawę z tego, że może mnie już nie być wśród żywych. Zrozumiałam doniosłość i niepowtarzalność wydarzenia. Świadomość dobrej nowiny nieobca była również pozostałym mieszkańcom Wzdowa, którzy zaczęli dekorować domy, mieszkania i drogę. W świątyni odnowiono ołtarz główny i domalowano tajemnice światła Różańca. Przede wszystkim wierni przygotowywali się duchowo, uczestnicząc co środę w nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wzięli udział w rekolekcjach poprzedzających Nawiedzenie i przystąpili do sakramentu pokuty.
4 sierpnia 2003 r. zapisał się w sercach parafian jako dzień wielkiego święta. W słoneczne poniedziałkowe popołudnie cała miejscowość oczekiwała na Dostojnego Gościa w Wizerunku Maryi. Dźwięk syren oznajmiał zbliżanie się samochodu-kaplicy. Po wyjęciu Cudownego Obrazu, w imieniu parafian, ucałował Go proboszcz, ks. Ludwik Pietrycha. Kiedy przedstawiciele ojców wznieśli na swoich barkach Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, z oczu wielu mieszkańców popłynęły łzy szczęścia i wzruszenia. Nareszcie stało się to, na co tak długo czekali. Przyjechała do nich Matka, której mieli tyle do powiedzenia.
Następne nabożeństwa, Msze św., czuwania były dowodem głębokiej wiary i oznaką czci wobec Matki Bożej.
Jestem świadoma, że nie wszystko da się wyartykułować, nie każde przeżycie można oddać słowami. Wiele odczuć pozostaje w głębi duszy. Spotkanie z Matką, to spotkanie z Kimś, przy Kim można ciągle trwać. Ona zawsze ma czas dla ludzi, wszystkich słucha i nikim nie gardzi.
Podczas Nawiedzenia we Wzdowie do Matki Bożej podążali ludzie starsi, chorzy, matki, ojcowie, młodzież, a nawet małe dzieci, bo przecież Ona dla każdego ma otwarte ramiona.
Pod wpływem własnych przeżyć i rozmów z wieloma osobami mogę śmiało powiedzieć, że Matka Boża dokonała cudu w naszej parafii. Dała ludziom odczuć swoją obecność, uzbroiła ich w siłę i nadzieję. Wszyscy, którzy powierzyli Jej swoje troski odczuli dużą ulgę i doznali duchowego wsparcia. Powołam się tutaj na słowa ks. Ludwika Pietrychy, który powiedział, że Wzdów stał się Kaną Galilejską.
Mieszkańcy Wzdowa trochę martwili się, jak to będzie, czy podołają towarzyszyć Maryi w czasie nocnych czuwań i licznych adoracji. Pani Jasnogórska znowu dokonała cudu. Ludzie nie opuścili Dostojnego Gościa. W świątyni zawsze ktoś był, czuwał i rozmawiał z Najdroższą Matką. Noc z 4 na 5 sierpnia nie przypominała cichej i zaspanej. Cały czas przez wioskę przesuwały się mniejsze lub większe grupki przechodniów, którzy pielgrzymowali do wzdowskiej świątyni. W niej odbywało się wesele, na które zaproszeni zostali wszyscy ludzie, bez względu na stan, wiek, pozycję. Nikt nie czuł zmęczenia, wierni chcieli być jak najdłużej z Jasnogórską Panią. Przedstawiciele rodzin zmieniali się. Jedni podążali na Apel Jasnogórski, inni szli na pasterkę, wytrwali czuwali i modlili się nocą. To Maryja sprawiła, że ludzie otrzymali nadludzkie siły. Wiernych rozpierała radość z tego powodu, że istnieje Ktoś, Kto kocha nas wszystkich, z naszymi słabościami i ułomnościami, Ktoś, Kto cierpliwie na nas czeka i jest gotowy nas słuchać w każdej chwili.
Czas płynął tak szybko. Jak minuty mijały godziny. Wydawało się, że za szybko nadeszła chwila rozstania. Wzdowianie odczuli ją jak pożegnanie z najbliższą, najdroższą osobą. W uroczystej procesji pożegnania Cudownego Obrazu wzięli udział wszyscy wierni zgromadzeni w świątyni. Wzruszenie na twarzach wielu rozmodlonych było znakiem głębokiego przeżycia spotkania z Matką Bożą.
Bp Stefan Moskwa, który celebrował uroczystą Mszę św. podczas powitania Obrazu wspomniał, że Maryja jest oknem do Boga. Wzdowianie cieszą się, że nie żyją w zamknięciu i ciemności i mogą przez Maryję kontemplować oblicze Jej Syna. Wiedzą, iż to od nich zależy czy okno Maryi pozostanie dla nich otworzone. Uczynią wszystko, aby w czyn wprowadzić starodawną zasadę: „Per Mariam ad Jesum”.
To spotkanie z Matką Bożą będą dalej kontynuować przez nawiedzenie rodzin parafii w Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, który znajduje się w naszej świątyni. Lud Boży realizował będzie dary duchowe, które przedłużą niepowtarzalne chwile spotkania z Matką.
Pani Jasnogórska, Matka Kościoła, Królowa Polski odniosła kolejne zwycięstwo w małej miejscowości o nazwie Wzdów. Rozważanie tajemnic życia Maryi i Jej udział w zbawczym dziele Syna umocniło wiarę wszystkich parafian, tak, by Jej blask przenikał codzienność poszczególnych osób, rodzin i całej wspólnoty Kościoła.
Wierni wzdowianie świadomie powtarzają za Ojcem Świętym Janem Pawłem II Totus Tuus, Maria!

Reklama

Bł. Czesław szuka pracy

2019-07-16 11:54

Agnieszka Bugała
Edycja wrocławska 29/2019, str. 1

Archiwum Ojców Dominikanów
Zrekonstruowana w 2006 r. głowa bł. Czesława

Miał niebieskie oczy i przyprószone siwizną jasne włosy. Wyraźnie zarysowana broda, jasna cera, łagodne rysy budziły zaufanie. W chwili śmierci miał ok. 62-65 lat. Jan Długosz tak pisał o jego obronie Ostrowa Tumskiego 6 kwietnia 1241 r., gdy modlił się o odparcie najazdu Mongołów palących lewobrzeżne miasto wraz z klasztorem św. Wojciecha: „Ognisty słup od Boga posłany zstąpił z nieba na jego głowę i dziwnym blaskiem, nie dającym się opisać, oświecił miasto i jego okolice. Cudowne to zjawisko tak przeraziło Tatarów, że tracąc odwagę w sercach, odstąpili od oblężenia, a nawet uciekli”. Według tradycji zakonnej Bóg przyjął życie Czesława w zamian za ocalenie miasta. Tak wyglądał człowiek, który ofiarował swe życie za Wrocław.

Zrobiłam małą, uliczną sondę na temat osoby bł. Czesława. Na dziesięć pytanych osób tylko dwie wiedziały, że jest on patronem miasta. Ale nawet one nie były w stanie powiedzieć, co Błogosławiony zrobił dla Wrocławia. Wynik z pewnością zakwestionowaliby specjaliści od metod socjologicznych badań, a jednak warto przy okazji liturgicznego wspomnienia o bł. Czesławie nad tą informacją się zatrzymać.

We Wrocławiu żyli święci na miarę czasów i potrzeb, które te czasy niosły. Jednym z nich był Czesław. W obronie miasta sięgnął po oręż, który – według wielu – nie daje żadnych gwarancji. A jednak to nie miecz, ale modlitwa Czesława ocaliły Ostrów Tumski, po którym dziś z dumą spaceruje wielu szukających ciszy i atmosfery notabli miasta. Skromny zakonnik przypomniał o sobie po raz drugi, gdy w czasie oblężenia Festung Breslau w 1945 r. spłonął kościół św. Wojciecha, a osobliwym zrządzeniem losu ocalała jedynie kaplica z grobem Czesława. Wrocławianie uznali to wówczas za cud. Kult bł. Czesława znów zaczął się rozwijać i przypieczętowano ten rozwój oficjalnym ogłoszeniem go w 1963 r. przez papieża Pawła VI, na wniosek kard. Bolesława Kominka, głównym patronem Wrocławia.

O bł. Czesławie trzeba mówić, a podejmując coraz śmielsze inicjatywy w budowaniu splendoru Wrocławia, do jego wstawiennictwa się uciekać. Już raz ten oręż nie zawiódł. Kto wie, czy Bóg nie zechce przez modlitwę Czesława zesłać na miasto kolejnego cudu? Nie bójmy się powierzać Czesławowi trudnych spraw miasta – budowanych ulic, szkół, kościołów. Wielu świętych i błogosławionych podobno cierpi w niebie z braku pracy. Dostarczmy mu jej. Aby zdarzył się cud, muszą być ci, którym jest on potrzebny. To miasto bł. Czesława – pozwólmy mu o nie dbać.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Mazur: świat potrzebuje dziś Chrystusa i Jego Ewangelii

2019-07-20 20:23

rr / Rajgród (KAI)

Prośba o zdrowie, pomyślność dla rodziny i boże błogosławieństwo. Z takimi intencjami pielgrzymowały w sobotę 20 lipca matki, żony i młode dziewczęta do Sanktuarium Maryjnego w Rajgrodzie. Tłumy wiernych uczestniczyły tam w Diecezjalnej Pielgrzymce Kobiet Katolickich do Matki Bożej Królowej Rodzin.

www.facebook.com/pg/krolowarodzin

Od czternastu lat, w trzecią sobotę lipcu, w Rajgrodzie odbywa się Pielgrzymka Kobiet. Co roku, w rajgrodzkim sanktuarium gromadzi się od 1 do 2 tysięcy kobiet, aby zawierzyć siebie i swoje rodziny Rajgrodzkiej Pani. W tym roku przybyło ich ok. 1500. Panie przyjechały indywidualnie czy też w grupach zorganizowanych. Pątniczki z sąsiednich parafii do Rajgrodu przybyły pieszo. Z bazyliki w Augustowie kobiety z kapłanami przyjechały rowerami. Udział wzięły także panie m.in. z Białegostoku, Ełku, Suwałk, Rydzewa, Wieliczek, Jamin, Janówki, Wiśniowa Ełckiego, Pisza, Pruskiej i Cimoch. Często towarzyszyły im rodziny.

Spotkanie otworzył kustosz rajgrodzkiego sanktuarium i zarazem Diecezjalny Duszpasterz Kobiet ks. prał. Hieronim Mojżuk, który zaznaczył w swoim słowie, że na gruncie rodziny toczy się walka o utrzymanie chrześcijańskiej tożsamości i jak duża odpowiedzialność za bliskich, spoczywa na kobietach oraz przybliżył historie powstania rajgrodzkiej parafii.

W tym roku tematem przewodnim Pielgrzymki Kobiet były problemy, przed którymi stoi współczesny świat oraz Kościół, a szczególnie rola kobiet zaangażowanych religijnie i społecznie. Na spotkanie kobiet organizatorzy zaprosili ks. dr Pawła Tarasiewicza, wykładowcę WSD w Ełku, który wygłosił prelekcję pt. „Kościół a gender”. Prelegent wyjaśnił istotę ideologii gender i wskazał na zagrożenia z niej płynące. „Celem ataku tej ideologii jest każdy z nas, również wasze dzieci i wnuki. Propagatorzy ideologii gender nie ukrywają, że chodzi im o zniszczenie rodziny, o seksualizację dzieci i młodzieży, o „genderowe” myślenie społeczeństwa” – mówił ks. Tarasiewicz.

Wskazując na Świętą Rodzinę, kaznodzieja zachęcał do refleksji nad naszymi rodzinami, nad sobą, jakie świadectwo dajemy żyjąc w rodzinie. „Rodzina jest naszym zadaniem. Mężczyzną i kobietą stworzył ich Bóg. To rodzina odpowiada za ewangelizację. To w rodzinie jest przekazywana i umacniania wiara. Poprzez życie w miłości pokazujemy dzieciom jak żyć. W rodzinie prawidłowe relacje z matką i z ojcem, poczucie bezpieczeństwa, ułatwia dziecku rozwój własnej tożsamości. Naszym wsparciem jest sam Bóg i jeśli będziemy dbać o rodzinę, o prawidłowe relacje z Nim, nie mamy się czego obawiać” – tłumaczył prelegent.

Centralnym punktem Pielgrzymki Kobiet do Rajgrodu była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura, biskupa ełckiego. „Potrzebne jest dzisiaj w rodzinie, społeczeństwie, Kościele, świadectwo kobiety, żony, matki, babci. Dzisiaj świat potrzebuje Chrystusa i Jego Ewangelii. Dawajcie świadectwo o przylgnięciu do Boga, o życiu w Duchu Świętym” – mówił bp Mazur podczas liturgii.

Zachęcał, aby kobiety wpatrywały się w Maryję, Która jest wzorem zawierzenia i wierności Bogu: „Zaufajmy jak Maryja. Dzisiaj nie tylko się módlmy, ale zawierzajmy się Maryi. Zawierzyć, to znaczy zaprosić Maryję do naszej codzienności” – mówił hierarcha.

„Niech to dzisiejsze spotkanie pomoże nam, abyśmy w życiu szli drogą Ewangelii. Wsłuchujcie się w głos Ducha Świętego, aby była w was jeszcze większa świadomość jak pełnić misję w rodzinie i niech On umacnia was na drodze niesienia Chrystusa innym, dawania świadectwa prawdzie chrześcijańskiej w rodzinie, parafii, diecezji, a przez to na całej ziemi” – zaznaczył biskup.

Biskup ełcki zachęcał do modlitwy różańcowej, jako jedynego ratunku na uderzające w nas zagrożenia, ideologie i problemy, oraz przypomniał znaczenie pierwszych sobót miesiąca. „Są szczególnie poświęcone Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Maryja wzywa nas do modlitwy różańcowej, pokuty nawracania się. Jesteśmy zachęcani by w Niepokalanym Sercu Maryi znaleźć schronienie i drogę do Boga” – mówił hierarcha. W tracie Mszy św. kobiety dokonały aktu zawierzenia rodzin Pani Rajgrodzkiej.

Spotkanie z Najświętszą Maryją Panną Królową Rodzin kobiety rozpoczęły modlitwą różańcową. Tajemnice światła odmawiane były w intencji godności życia. W rozważania wplecione były fragmenty zaczerpnięte z Ewangelii wg. Św. Marka i Św. Jana. Autorem rozważań był ks. Adrian Sadowski. Bardzo mocno wybrzmiały słowa, w których autor podkreślał, że Kościół w dzisiejszych czasach zmaga się z wieloma przeciwnościami. Jednak dzięki zakorzenieniu w Chrystusie, modlitwie i jedności może się skutecznie im oprzeć.

Po Mszy św. pielgrzymi zostali zaproszeni przez diecezjalnego duszpasterza kobiet i kustosza sanktuarium ks. prał. Hieronima Mojżuka na wspólna agapę. Zakończeniem spotkania było nabożeństwo Drogi Krzyżowej po ścieżkach Kalwarii Rajgrodzkiej.

Sanktuarium Pani Rajgrodzkiej – Królowej Rodzin, gdzie znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej, jest szczególnym miejscem Jej kultu, a parafia od początku zaistnienia nosi tytuł Narodzenia NMP. W 1999 roku, Papież Jan Paweł II, 8 czerwca podczas Mszy św. w Ełku, pobłogosławił korony i w jubileuszowym 2000 roku wizerunek Matki Bożej Rajgrodzkiej Królowej Rodzin został przyozdobiony koronami papieskimi. Obok kościoła na obszarze 2 ha powstała kalwaria z kamienia. Świątynia cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem wśród pielgrzymów.

Rajgród jest położony na Szlaku Papieskim „Tajemnice Światła”, nad malowniczym jeziorem Rajgrodzkim, nad którym kilkakrotnie spędzał wakacje ks. Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II. W roku bieżącym rajgrodzka parafia obchodzi 500 lecie istnienia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem