Reklama

Dekanaty diecezji warszawsko-praskiej (17)

Dekanat aniński

Wojciech Świątkiewicz
Edycja warszawska (st.) 39/2003

Dekanat aniński został utworzony w archidiecezji warszawskiej w 1987 r. przez kard. Józefa Glempa. W 1992 r. znalazł się w granicach nowej diecezji warszawsko-praskiej. Ostatnia jego reorganizacja miała miejsce 25 marca 2003 r., kiedy to zostały od niego odłączone trzy parafie (obie w Starej Miłośnie oraz w Marysinie Wawerskim), które włączono do dekanatu rembertowskiego.

Ks. prał. Marian Mirecki, dziekan dekanatu anińskiego, urodził się 5 sierpnia 1930 r. w Warszawie (parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie-Włochach). Święcenia przyjął 7 sierpnia 1955 r. z rąk bp. Wacława Majewskiego (kard. Stefan Wyszyński był wówczas więziony). Był wikariuszem w Pęcicach, Łowiczu, Warszawie (św. Franciszka z Asyżu na Okęciu i w parafii Najświętszego Zbawiciela). W 1987 r. został proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Zerzniu. W latach 1983-87 był dziekanem dekanatu rembertowskiego, a od 1987 r. jest dziekanem dekanatu anińskiego. Prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej.

Parafie i kościoły

Obecnie dekanat aniński liczy dziewięć parafii:
1. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
2. Wieczerzy Pańskiej w Warszawie-Aleksandrowie
3. Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie
4. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy
5. Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie
6. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Międzylesiu
7. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie-Radości
8. Św. Benedykta patrona Europy w Wawrze-Sadulu
9. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Zerzniu
Można się spodziewać, że niedługo przy ul. Przewodowej powstanie ośrodek duszpasterski, a w przyszłości parafia wydzielona z parafii Najświętszej Maryi Panny w Zerzniu. Władze gminne przydzieliły już teren pod budowę kościoła. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja. Początkowo będzie kaplica, a potem rozpocznie się budowa świątyni. Organizacją ośrodka zajmuje się ks. Bronisław Micek.
Najstarsza z nich w Zerzniu istnieje od 1406 r. i jest - obok Kamionka - najstarszą parafią w diecezji warszawsko-praskiej. Jej terytorium wydzielił z parafii św. Anny w Wilanowie biskup poznański Wojciech Jastrzębiec. Pierwszy kościół w Zerzniu był już w 1403 r. Dwukrotnie płonął, ale za każdym razem odbudowywany służył wiernym do lat 80. XIX w. Wtedy to dzięki ofiarności parafian oraz Aleksandry hr. Augustowej Potockiej wybudowany został kościół istniejący do dziś. Był on w 85% zniszczony podczas II wojny światowej, ale dzięki wielkiemu wysiłkowi wiernych i ks. prał. Józefa Zagziłła został odbudowany.
Najmłodsza w dekanacie parafia św. Benedykta w Wawrze-Sadulu (powstała w 2002 r.) buduje aktualnie swoją świątynię. Jej mury są już podciągnięte pod dach. Kamień węgielny pod jej budowę poświęcił Ojciec Święty podczas pamiętnej pielgrzymki do diecezji warszawsko-praskiej 13 czerwca 1999 r. Trwa również budowa kościoła w Miedzeszynie.
Największe pod względem liczby wiernych parafie to: Matki Bożej Królowej Polski w Aninie (7 tys.) i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zerzniu (6300). Parafia w Zerzniu, która zajmuje największy terytorialnie obszar spośród wszystkich stołecznych parafii, bardzo się rozbudowuje, powstają na jej terenie nowe osiedla. Dlatego liczba jej wiernych ciągle się powiększa, choć nie wszyscy jeszcze mieszkają tu na stałe. Najmniejszą pod tym względem jest parafia Wieczerzy Pańskiej w Aleksandrowie (1500 wiernych).

Reklama

Duchowieństwo dekanalne

Dziekanem dekanatu anińskiego jest ks. prał. Marian Mirecki, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zerznie. Funkcję wicedziekana pełni ks. prał. Wiesław Kalisiak, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. Pracę duszpasterską prowadzi 9 księży proboszczów, których wspomaga 12 wikariuszy i - w miarę możliwości - 4 rezydentów. Średnia wieku proboszczów wynosi 57 lat, a wikariuszy 35 lat. Najdłużej swoją posługę kapłańską na terenie dekanatu (od 1976 r.) pełni ks. prał. Wiesław Kalisiak, proboszcz aniński oraz ks. kan. Tadeusz Łakomiec (od 1982 r.) proboszcz miedzeszyński. Najkrócej (od 2002 r.) proboszczem jest ks. Dariusz Cempura, proboszcz i budowniczy kościoła w Wawrze, który jest też najmłodszym pod względem wieku (ur. 1964 r.) proboszczem.
Na terenie dekanatu znajduje się dużo domów zakonnych zgromadzeń męskich i żeńskich. W Michalnie na terenie parafii Błota znajduje się Instytut Ojców Szensztackich oraz Świecki Instytut Dominikański. W Aninie są Księża Orioniści, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, Siostry Prezentki, Siostry Świętej Rodziny i Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. W Falenicy mają swoje domy zakonne Siostry Orionistki, Siostry od Aniołów oraz Księża Jezuici. W Międzylesiu są Franciszkanki Rodziny Maryi i Siostry Salezjanki, a w Radości Siostry Albertynki, Zmartwychwstanki i Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych.

Życie religijne

Żywy jest w parafiach dekanatu kult Matki Bożej. Doroczny odpust w parafii dziekańskiej gromadzi wielkie rzesze wiernych. Wierni bardzo chętnie modlą się w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w kościele dziekańskim. W Miedzeszynie czczony jest obraz Matki Bożej Dobrej Rady, Patronki parafii, namalowany przez Annę Baranowską. W Błotach bardzo rozwinięty jest kult św. Maksymiliana, a miejscowa parafia ma nawet jego relikwie (włosy przechowywane w Niepokalanowie). Co roku uroczyście obchodzona jest w parafii rocznica ich przywiezienia. Kamień węgielny pod miejscowy kościół pochodzi z ruin krematorium w b. hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.
Jak w całej diecezji istnieje kult Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny. Parafia dziekańska sprowadziła w tym roku relikwie tej wielkiej apostołki Miłosierdzia Bożego. Obecnie trwa w rodzinach parafii peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Comiesięczne nabożeństwa (w pierwsze czwartki miesiąca) cieszą się coraz większą frekwencją wiernych. Do Krakowa Łagiewnik pielgrzymowały m.in. dzieci pierwszokomunijne. Najczęściej jednak pielgrzymki organizowane są na Jasną Górę oraz do Lichenia. We wrześniu cztery autokary pielgrzymów z parafii dziekańskiej pojechały na Jasną Górę, choć w przeszłości było tak wielu chętnych, że wyjeżdżało osiem autobusów. Parafianie z Zerzna byli zresztą we wszystkich najważniejszych sanktuariach w Polsce. Pątnicy chodzą też w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy.
Kończy się już Rok Różańca Świętego. We wszystkich parafiach modlono się na różańcu częściej niż zwykle. W parafii w Zerzniu Różaniec był odmawiany codziennie przed wieczorną Mszą św. Każdego 13. dnia miesiąca jest Różaniec fatimski. Kółka różańcowe są we wszystkich parafiach. Stało się już tradycją, że w niektórych parafiach na ulicach miasta odprawiana jest Droga Krzyżowa. Także Różaniec w jednym z dni października odmawiany jest podczas procesji na ulicach Zerznia.
W pierwsze piątki miesiąca w parafiach Falenica, Radość i Anin bardzo dużo osób chorych przyjmuje sakramenty święte.
Niemal wszystkie parafie prowadzą dzieła charytatywne. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy bardzo wiele osób pozostaje bez pracy i środków do życia. Np. w parafii dziekańskiej - głównie przed świętami - udzielana jest pomoc rodzinom znajdującym się w tragicznej sytuacji życiowej, dla dzieci w szkole dofinansowywane są obiady, zakup przyrządów szkolnych, a także wyjazd na wakacje.
Wszędzie działają ruchy katolickie. Ksiądz Dziekan szczególnie jest dumny z grupy młodzieżowej w swojej parafii. - Ci młodzi ludzie są bardzo prężni w działaniu. Jest to grupa modlitewna, z której kilka osób śpiewa w scholi młodzieżowej. Bardzo pomagają mi na przykład przy ustawieniu Grobu Pańskiego. W każdą niedzielę podczas Mszy św. młodzieżowej przygotowują liturgię - podkreśla ks. prał. Mirecki. Na pomoc świeckich zresztą księża mogą liczyć także w innych parafiach dekanatu. Np. w Aninie często odbywają się zjazdy księży i do pomocy zgłaszają się miejscowi parafianie.
Dobrze układa się współpraca księży w ramach dekanatu. Niektóre parafie mają ze sobą bardzo ścisły kontakt, a księża pomagają przy spowiedzi w czasie rekolekcji. Lektorzy z całego dekanatu są kierowani na kursy do katedry. W ramach dekanatu odbywają się też rozgrywki sportowe ministrantów; centrum sportowe mieści się w parafii w Radości, gdzie proboszczem jest ks. prał. Mirosław Mikulski, długoletni kapelan polskich sportowców.

Reklama

Podajemy datę i miejsce beatyfikacji kard. Wyszyńskiego!

2019-10-21 13:06

Damian Krawczykowski/Niedziela

Kard. Kazimierz Nycz na specjalnie zwołanym briefingu poinformował o dacie i miejscu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Archiwum Instytutu Prymasa Wyszyńskiego
„Miłość jest niejako dowodem osobistym naszego pochodzenia z Boga-Miłości, jest znakiem rozpoznawczym naszego synostwa Bożego” – kard. Stefan Wyszyński

Briefing, na który zapraszał ks. Przemysław Śliwiński rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej rozpoczął się o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kard. Nycz ogłosił na nim, że beatyfikacja kard. Wyszyńskiego odbędzie się: 07.06.2020 r. w Warszawie na Placu Piłsudskiego.

Jego działanie i sposób bycia Kościołem, jego miłość do Kościoła i Matki Najświętszej, miłość do ojczyzny, jest aktualna i ponadczasowa. - mówił już przy okazji informacji o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego kard. Nycz.


Logo beatyfikacyjne

Archidiecezja warszawska uruchomiła jednocześnie stronę internetową poświęconą uroczystości pod adresem Zobacz.

Jak dodał: Niektóre wymiary jego osobowości i świętości, może mniej znane ale wydobyte w Positio, są bardzo aktualne także dziś. Chciałbym podkreślić bardzo mocno jego miłość do wszystkich, aż do miłości nieprzyjaciół. To był prymas, biskup, ksiądz, człowiek, który na serio brał Ewangelię i współcześnie dziś bardzo wiele od niego możemy się nauczyć, zwłaszcza kiedy przychodzi nam pokusa etykietowania i dzielenia w duchu dobry - zły. Bo w tym jesteśmy dość dobrzy. Natomiast trzeba wczytać się w Prymasa i zobaczyć, co on mówił wtedy, kiedy naprawdę miał wokół siebie ludzi, którzy wcale nie byli mu życzliwi, byli jego prześladowcami, wrogami, więzili go, ale nigdy nienawistnego słowa do nich i o nich nie mówił.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1989 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Watykańska część procesu beatyfikacyjnego rozpoczęła się 7 czerwca 2001 r. oficjalnym otwarciem akt beatyfikacyjnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Katowice: koncert papieski w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

2019-10-23 20:01

ks. sk / Katowice (KAI)

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II oraz 41. rocznicy inauguracji pontyfikatu miał miejsce w Akademii Muzycznej w Katowicach koncert galowy „Wstańcie, chodźmy”.

Biały Kruk/Adam Bujak, Arturo Mari

W imieniu metropolity katowickiego przemówił bp Marek Szkudło przekazujący pozdrowienia od abp Wiktora Skworca. Opowiedział również, że gdy studiował w seminarium w Krakowie, to ówczesnym metropolitą krakowskim był kard. Karol Wojtyła. – Dzisiaj nasuwają mi się na usta dwa słowa: „czuwajcie” oraz „otwórzcie się” (…). Mamy być przygotowani, bo Pan codziennie przychodzi. I mamy się otwierać na Jego obecność – powiedział bp Szkudło.

Do słów „Wstańcie, chodźmy” odniósł się natomiast obecny na sali wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. Zauważył, że jest to zachęta Chrystusa, który w ten sposób zwraca się do swoich przyjaciół. Przywołał również wspomnienie z końca lat 90-tych, gdy Jan Paweł II zgodził się przyjąć tytuł Honorowego Obywatela miasta Katowice. – Dzisiaj mogę o tym mówić z wielką radością i dumą, że wśród honorowych obywateli naszego miasta jest święty – powiedział.

– Jan Paweł II tak wiele uczynił również dla młodych, a przecież gromadzimy się tutaj z ich powodu. To właśnie Fundacja ich wspiera: ich rozwój, ich kształcenie, pozwalając na stanie się w pełni dojrzałymi ludźmi, korzystającymi w pełni ze swoich talentów – mówił prof. Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach.

Podczas koncertu również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podzielili się swoim świadectwem. – Wobec wszystkich tutaj obecnych chciałbym podziękować za to, że obdarzacie nas swoim wsparciem. Zarówno tym materialnym, jak i tym duchowym, które niejednokrotnie jest o wiele ważniejsze – powiedział Paweł Grzybek, który studiuje inżynierię chemiczną, a stypendystą jest od 6 lat.

– Wielkim zwycięstwem w dziejach świata jest św. Jan Paweł II, Wielki – mówił ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji. – Dzień Papieski jest po to, abyśmy nie zapomnieli o wielkich dobrodziejstwach, które dał nam Pan w osobie św. Jana Pawła II – dodał.

Zebrani w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach wysłuchali koncertu Akademickiej Orkiestry Dętej działającej przy uczelni. Zabrzmiały utwory Kilara, Moniuszki, Lutosławskiego czy Paderewskiego. Orkiestrą dętą dyrygował natomiast Grzegorz Mielimąka.

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. i przypada w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W archidiecezji katowickiej wydarzenia Dnia Papieskiego trwają cały miesiąc. Jednym z nich jest koncert galowy w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem