Reklama

Słowo czyste jak łza, głębokie jak studnia

Anna Wyszyńska

Tegoroczna pielgrzymka „Niedzieli” na Jasną Górę, która odbyła się 17 września, łączyła szczególne rocznice: 85-lecie założenia „Niedzieli” i 30-lecie jej powrotu do czytelników po wymuszonym przez komunistów 28-letnim okresie milczenia. Ważnym jubileuszem dla „Niedzieli” jest przypadająca również w tym roku 50. rocznica święceń kapłańskich ks. inf. Ireneusza Skubisia, który kieruje tygodnikiem od 30 lat. Hasłem XV Pielgrzymki Redakcji, Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela” były słowa wyznaczające kierunek jej posługiwania przez te wszystkie lata: „Deo et Patriae”. W tegorocznym święcie „Niedzieli” uczestniczył niezwykły gość – kard. Stanisław Nagy SCJ, profesor zwyczajny KUL-u, przyjaciel Jana Pawła II.

Zasiew Słowa Bożego

Jak co roku, pielgrzymka rozpoczęła się w Bazylice Jasnogórskiej Mszą św., której przewodniczył ks. inf. Ireneusz Skubiś. Pielgrzymów powitał przeor klasztoru o. Roman Majewski, który podziękował redakcji za obronę prawdy i pełnienie ważnej posługi dla Kościoła, Polski i Jasnej Góry. – Niech to spotkanie na Jasnej Górze, przy Matce i z Matką – „Pierwszą Redaktorką «Niedzieli»” – będzie dla nas wszystkich i owocne, i budujące, i inspirujące, i wlewające w nasze serca nadzieję – powiedział o. Majewski. Wspominając tegoroczne jubileusze, życzył, aby „Niedziela” przez swoje treści nadal prowadziła czytelników drogą prawdy, wierności Bogu i polskim tradycjom.
Do uczestników pielgrzymki, przybyłych z całego kraju, przemówił Redaktor Naczelny „Niedzieli”, który podkreślił, że redakcja ma wiele inicjatyw na przyszłość. Jedną z nich jest uzgadniany obecnie w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Częstochowskiej nowy termin organizowania od następnego roku pielgrzymki „Niedzieli”. Ma to być dzień 8 września, święto Narodzenia Matki Bożej, które w polskiej tradycji nosi nazwę Matki Bożej Siewnej i jest związane z tradycją pielgrzymowania na Jasną Górę. W nazwie tej można dostrzec głęboki związek z pracą katolickich mediów, która jest zasiewem słowa Bożego.
Wśród kapłanów koncelebrujących Mszę św. byli: ks. dr Andrzej Przybylski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, o. prof. Leon Dyczewski OFMConv z KUL-u, ks. prof. Waldemar Chrostowski z UKSW, ks. Wiesław Wójcik TChr, o. Zachariasz Jabłoński OSPPE i wielu kapłanów pracujących w edycjach diecezjalnych „Niedzieli” w całej Polsce.

Bądźmy ludźmi prawdy

Kard. Stanisław Nagy SCJ homilię poświęcił postawom współczesnych katolików, erozji życia religijnego oraz zadaniom katolickich mediów, zwłaszcza „Niedzieli”. Przypomniał, że niedziela jako dzień Pański była wypisana już na tablicach Mojżesza. Współczesny człowiek zaczyna zapominać o sakralnym wymiarze niedzieli. W zlaicyzowanych społeczeństwach mówi się o sporcie i zabawie, ale milczy o Panu Bogu. W ten sposób zaczynają się upowszechniać postawy typu: wierzący, ale niepraktykujący. Do lansowania tych postaw przyczyniają się świeckie radio i telewizja, których dosięgają również inne grzechy, jak propagowanie satanizmu, obrażanie uczuć religijnych. Ksiądz Kardynał, zwracając uwagę, że świadomie wypędza się Boga ze świętowania i z odpoczynku, odniósł się krytycznie do ostatnich decyzji telewizji o zaangażowaniu „Nergala”. Zdaniem kard. Nagyego, to wszystko, co ostatnio dzieje się w Polsce, można nazwać haniebną grą, której wyrazem jest sianie satanizmu z Polski. Do tego dochodzi bolesna historia krzyża sponiewieranego w Polsce na oczach władz, w dodatku na warszawskim bruku, na którym lała się krew powstańców warszawskich. Kard. Nagy zaapelował, by dziennikarze „Niedzieli” byli ludźmi prawdy w sytuacji, gdy polskie sądy nie stają po stronie prawdy, a bluźnierstwo osądzają jako dzieło sztuki. Trzeba o tym wszystkim mówić – mówił kard. Nagy. – „Niedzielę” należy budować tak, aby pomogła zahamować erozję życia religijnego – podkreślił Ksiądz Kardynał. – Nie wolno pisać byle jak, nie wolno pisać byle czego, trzeba iść ze słowem Bożym autentycznie przeżytym. Od tego trzeba zawsze zacząć. A potem pisać pięknie, pisać językiem, który się da czytać, który się czyta z przyjemnością i radością. Nie bawić się w obrazki. „Niedziela” nie jest od obrazków. „Niedziela” jest od słowa, czystego jak łza i głębokiego jak studnia, zakotwiczonego w Bogu. Kard. Nagy podkreślił, że nie mamy prawa być byle jacy i nie powinniśmy się bać konkurencji obrazkowej. – Operujmy słowem, Bożym słowem, i bądźmy ludźmi prawdy – powiedział z naciskiem.
W roku jubileuszowym szczególną wymowę ma Akt Zawierzenia „Niedzieli” Matce Bożej Jasnogórskiej, który odczytał Redaktor Naczelny. Są w nim m.in. skierowane do Maryi słowa: „Pragniemy razem z Tobą zasłuchać się w Boży głos i przez środki społecznego przekazu, które stanowią potężne imperium w nowoczesnym świecie, nieść do ludzi Dobrą Nowinę”, oraz prośba, by Matka Mądrości wspierała „nasze wysiłki szczególnie teraz, gdy na Starym Kontynencie trzeba bronić wartości chrześcijańskich i narodowych, gdy musimy dawać świadectwo miłości Ojczyzny i wszystkiego, co Polskę stanowi”.
Na zakończenie Mszy św. kard. Stanisław Nagy otrzymał medal 30-lecia „Niedzieli”, który – jak powiedział ks. Skubiś – jest znakiem łączności między redakcją w Częstochowie a Krakowem, jest znakiem stałej obecności Księdza Kardynała w redakcji i na łamach „Niedzieli”.

Zakorzeniona w dziedzictwie

Druga część pielgrzymki odbyła się w redakcyjnej auli. Zostały uhonorowane osoby szczególnie zasłużone dla pisma. Statuetkę „Sursum Corda” otrzymał ks. prał. Marian Wiewiórowski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Gomulinie, który swoją pracę duszpasterską oparł na „Niedzieli”. W jego parafii, liczącej ok. 2 tys. wiernych, rozchodzi się co tydzień 370 egzemplarzy „Niedzieli”. Ta wzorcowa parafia z Gomulina otrzymała medal „Mater Verbi”.
Zebrani w redakcyjnej auli wysłuchali wykładu o. prof. Leona Dyczewskiego OFMConv, zatytułowanego „Moje spojrzenie na «Niedzielę» w jej 30-lecie”. Przeanalizował on zawartość pisma od pierwszych numerów po najnowsze. Podkreślił, że „Niedziela” jest mocno zakorzeniona w naszym dziedzictwie kulturowym, a jednocześnie jest pismem stale rozwijającym się. Jego zaletami są: bogaty dział informacji, rubryki tematyczne, szerokie spektrum autorów zabierających głos na łamach, zaangażowanie w sprawy społeczne i publiczne. „Niedziela” jest pismem otwartym, prowadzącym dialog z innymi religiami. Stanowi instytucję multimedialną z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym. Wydaje serię książkową Biblioteka „Niedzieli”. – Trzeba zrobić wszystko, aby „Niedziela” pozostała pismem opiniotwórczym w naszym społeczeństwie, aby przekonała ludzi, że to, co katolickie, jest ważne, że Dekalog nie jest mniej ważny od praw stanowionych przez rządy i parlamenty.
Po wykładzie wręczano dalsze odznaczenia i wyróżnienia. Wśród tegorocznych laureatów medalu „Mater Verbi” są: abp Stanisław Nowak – metropolita częstochowski, o. prof. dr hab. Leon Dyczewski OFM Conv, o. Izydor Matuszewski OSPPE – generał Zakonu Paulinów, o. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE, o. dr Jan Pach OSPPE, o. Szymon Stefanowicz OSPPE, o. Jan Maria Sochocki OFMCap, kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki.
Wręczono także nagrody laureatom organizowanych przez „Niedzielę” dwóch konkursów papieskich i konkursu: „Moje Boże Narodzenie”. Spotkanie miało bogatą oprawę muzyczną. Wystąpiły: Jolanta Muratów – śpiew i Urszula Ledwoń – fortepian.
W dniu rozpoczęcia pielgrzymki – 16 września w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Częstochowie odbył się uroczysty koncert w wykonaniu chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Na program złożyły się pieśni religijne i patriotyczne, m.in. „Bogurodzica”, „Czarna Madonna”, „Barka”, „Boże, coś Polskę”. Koncert dedykowany był czytelnikom „Niedzieli” z okazji jubileuszu tygodnika.
Do zobaczenia za rok 8 września na Jasnej Górze.

Św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy

2019-10-22 15:55

BP KEP / Warszawa (KAI)

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, poprosił papieża Franciszka o ustanowienie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Dziś, podczas kongresu „Europa Christi”, inicjatywę wsparł kard. Stanisław Dziwisz.

Arturo Mari, Adam Bujak/Biały Kruk

Publikujemy komunikat Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski:

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Prośbę tę 22 października 2019 r., podczas kongresu „Europa Christi”, wsparł kard. Stanisław Dziwisz.

W 2020 roku mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II i 15. rocznica Jego odejścia do Domu Ojca. W związku z tymi ważnymi dla Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego rocznicami, abp Stanisław Gądecki podkreślił: „Pontyfikat papieża z Polski wypełniony był przełomowymi decyzjami i doniosłymi wydarzeniami, które zmieniły oblicze papiestwa i wpłynęły na bieg historii Europy i świata”. Przewodniczący Episkopatu skierował prośbę do Ojca Świętego Franciszka o ogłoszenie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy.

„Bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II – przez licznych historyków i teologów określanym Janem Pawłem II Wielkim – wypływało z bogactwa jego osobowości – poety, filozofa, teologa i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpasterstwa i nauczania, poprzez kierowanie Kościołem powszechnym, aż po osobiste świadectwo świętości życia” – napisał w liście do Ojca Świętego Franciszka abp Gądecki. Zwrócił też uwagę na to, że wielkim osiągnięciem pontyfikatu św. Jana Pawła II był Jego udział w przywróceniu Europie jedności, po ponad pięćdziesięcioletnim podziale, którego symbolem była żelazna kurtyna. Przewodniczący Episkopatu zaznaczył: „Po jednoczącym i kulturotwórczym przepowiadaniu Ewangelii przez świętych Cyryla i Metodego oraz świętego Wojciecha, ponad tysiąc lat później, owoce ich działalności – nie tylko w wymiarze społecznym, ale i religijnym – znalazły swego obrońcę i kontynuatora w osobie papieża Polaka”.

Kard. Stanisław Dziwisz w czasie wystąpienia na kongresie „Europa Christi” wsparł prośbę abp Stanisława Gądeckiego skierowaną do Ojca Świętego Franciszka. Podkreślił, że papież Polak powinien zostać uznany za doktora Kościoła i współpatrona naszego europejskiego domu. Powiedział: „Trzeba stwierdzić, iż papież Wojtyła to nie tylko wielki współczesny doktor Kościoła, ale i wybitny patron dla Europy, który ma ogromnie wiele do powiedzenia wszystkim, zarówno wierzącym, jak i niewierzącym”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Modlitewne popołudnie u św. Barbary w Wieluniu

2019-10-22 21:49

Zofia Białas

22 października w parafii św. Barbary w Wieluniu stał się dniem szczególnym. W tym dniu zbiegły się tu trzy ważne ewangelizacyjne wydarzenia: Różaniec Święty dla dzieci, wspomnienie św. Jana Pawła II i inauguracji jego pontyfikatu oraz comiesięczne nabożeństwo i Eucharystia ku czci św. Rity.

Zofia Białas

Wszystkim modlitwom towarzyszyły Relikwie św. Rity i św. Jana Pawła II oraz wiele róż, w tym jeden bukiet szczególny - bukiet wdzięczności dla św. Rity od młodej matki za cud narodzenia dziecka i decyzji narzeczonego o zawarciu sakramentalnego małżeństwa.

Nabożeństwo różańcowe dla dzieci zakończyło się mini sprawdzianem wiadomości na temat tajemnic światła. Pomocą były piękne ilustracje ze scenami chrztu w Jordanie, cudu w Kanie, nauczania Pana Jezusa, przemienienia na Górze Tabor i ustanowienia Eucharystii. Mini sprawdzian przeprowadziła jedna z matek, która przed każdą tajemnicą czytała proste rozważania wyjaśniające tajemnice życia Jezusa i Jego Matki.

Tuż po Różańcu rozpoczęło się nabożeństwo do św. Rity połączone Litanią, koronką, prośbami i podziękowaniami. Było to już 10. Nabożeństwo w tym roku i 11. od chwili uroczystego wprowadzenia Jej Relikwii do kościoła w grudniu 2018 roku.

Ilość wiernych na nabożeństwie i Eucharystii ku Jej czci z miesiąca na miesiąc jest coraz większa. Coraz więcej czcicieli świętej od spraw beznadziejnych przybywa z różami, które po Eucharystii są uroczyście poświęcane.

Coraz więcej czcicieli świętej Rity zabiera do domów książeczki z modlitwami na każdy miesiąc i coraz więcej z nich wie, że trzeba mieć silną wiarę, modlić się sercem i być w modlitwie wytrwałym, bo tylko taką ufną modlitwę święta zaniesie przed Boży tron.

Eucharystia zakończyła się błogosławieństwem relikwiami św. Jana Pawła II i ucałowaniem Relikwii świętej Rity.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem