Reklama

Muzeum Archidiecezjalne u stóp Jasnej Góry

PAULINA CZYŻ
Edycja częstochowska 32/2000

Zbiory sztuki sakralnej zajmują poczesne miejsce na mapie muzeów w Polsce. Szczególną rolę pełnią muzea diecezjalne i archidiecezjalne, zaliczane do muzeów regionalnych o charakterze specjalnym. Do najstarszych należą polskie muzea diecezjalne: we Włocławku - założone w 1870 r.; Tarnowie - utworzone w 1888 r.; Poznaniu - w 1893 r.; Płocku w początkach XX w.; Sandomierzu - w 1905 r.; Krakowie - w 1909 r.; oraz Muzeum we Wrocławiu, które w 1998 r. obchodziło swoje stulecie.

Gdy wrocławskie muzeum święciło swe setne urodziny, w Częstochowie powołano do życia najmłodsze muzeum archidiecezjalne w Polsce. Aktu poświęcenia i uroczystego otwarcia muzealnych podwoi dokonał metropolita częstochowski - abp Stanisław Nowak - 20 kwietnia 1998 r. Powiedział wówczas: "Niechaj Cię chlubią Panie wszystkie dzieła Twoje i to wszystko, co ludzie wykonali swoimi sercami i rękami" .

Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej, zlokalizowane w nowym, wspaniałym budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. św. Barbary 41 (w pobliżu Jasnej Góry) istnieje już pełne dwa lata.

Mimo że takie młode - posiada wiele cennych zabytków sztuki sakralnej z dawnych wieków. Dziś zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania. Dyrektor Muzeum - ks. Bogdan Blajer - oprowadzający nas po muzealnych wnętrzach - z dumą pokazuje najstarsze eksponaty - zabytki sztuki gotyckiej: rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem (z około 1430 r.), św. Marcina ze Mstowa i św. Otylię - (rzeźby z XV w.).

Wiele cennych zabytków zawdzięcza Muzeum pierwszemu Biskupowi erygowanej przed 75 laty diecezji częstochowskiej - Teodorowi Kubinie, który już kilkadziesiąt lat temu zaczął kolekcjonować dzieła sztuki sakralnej. Sporo ze zgromadzonych przez niego obrazów i rzeźb dotrwało do dziś i w Muzeum Archidiecezjalnym, po konserwacji, zajaśniało nowym blaskiem. Dlatego też przy wejściu do Muzeum wyeksponowano rzeźbę przedstawiającą bp. Teodora Kubinę (oryginał rzeźby znajduje się w Kurii Metropolitalnej).

Przedmioty kultu zgromadzone w jednym miejscu w takiej ilości budzą podziw i szacunek, sprawiają, że w Muzeum panuje atmosfera religijnej kontemplacji jak w świątyni. Twórcy wymodlili dla swych dzieł nieśmiertelność. Wycofane z kościołów i kaplic, odgrzebane z lamusa i parafialnych strychów dzieła sztuki noszą ślady przetaczających się przez te ziemie działań wojennych; pamiętają czasy potopu szwedzkiego, okres wojen napoleońskich, zaborów i wojen XX w. Wojny nie oszczędzały także dzieł sztuki. Jak podkreśla Ksiądz Dyrektor - relikty przeszłości zgromadzone w Muzeum podlegają jedynie konserwacji zachowawczej, nie uzupełnia się ich braków i ubytków, dlatego oglądamy rzeźby świętych z uszkodzeniami i zdartą farbą. Te zranione rzeźby są prawdziwymi świadkami naszej historii.

W częstochowskim Muzeum Archidiecezjalnym zwiedzający mogą (w kilku salach) obejrzeć około 100 rzeźb z różnych epok (obok drobnych figurek - duże rzeźby ołtarzowe), 120 obrazów, sporo naczyń i szat liturgicznych (w tym 3 cenne ornaty z XVI w.), a także 2 pastorały, z których jeden przywieziony został aż z Cejlonu. W dziale numizmatycznym zgromadzono sporo dawnych monet i cennych medali.

Chlubą Muzeum jest olejny obraz Madonny z Dzieciątkiem namalowany prawdopodobnie przez Stanisława Wyspiańskiego. Dzieło pochodzi z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Jego historia wiąże się z losami rodziny Abłamowiczów.

W salach wystawowych wyeksponowano także stare księgi pochodzące z Archiwum Kurii Metropolitalnej.

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe (stała temperatura powietrza, zabezpieczenia elektroniczne).

Od początku istnienia stałą troskę o egzystencję i rozwój Muzeum wykazuje bp Antoni Długosz i bp Jan Wątroba, który przez kilka lat jako rektor Wyższego Seminarium na co dzień otaczał Muzeum troską i staraniem. Muzeum to nie tylko prezentacja zgromadzonych dzieł sztuki sakralnej, ale także organizacja wystaw, odczytów i działalność wydawnicza. Niedawno w muzealnych salach eksponowano oryginalne rzeźby sakralne z gwoździ, przywiezione do Polski przez włoskiego artystę Roberto Cosimiego.

Ksiądz Dyrektor planuje zorganizowanie wystawy rzeźb przedstawiających Chrystusa frasobliwego oraz wystawę grafiki sakralnej - rektora ASP z Krakowa - prof. Stanisława Rodzińskiego. Nowym pomysłem jest wystawa prac kapłanów i zakonnic, dla których malarstwo sakralne stanowi pasję życia.

Ks. Blajer jest historykiem sztuki, wykładowcą w Wyższym Seminarium. Muzeum stanowi doskonałe zaplecze dla jego wykładów. Swą pracę bardzo kocha i wykonuje ją z wielkim zaangażowaniem. Dzięki jego inicjatywie oraz życzliwości proboszczów i osób świeckich - zbiory muzealne powiększają się ciągle o nowe eksponaty. "Prosimy księży - mówi Ksiądz Dyrektor - aby przekazywali nam przedmioty wycofane z kościołów, natomiast nie zabieramy dzieł sztuki z miejsc kultu, gdyż tam jest ich miejsce, ich naturalne środowisko".

Z wiarą i nadzieją oczekuje na nowe dary serca i wspaniałomyślność kolejnych ofiarodawców, gdyż Muzeum nie ma środków na zakupy. Dzięki hojności darczyńców oraz dalekowzroczności pierwszego Biskupa Diecezji Częstochowskiej, Muzeum Archidiecezjalne najbliższe Jasnej Góry wkracza w Trzecie Tysiąclecie jako najmłodsze w

Polsce, lecz pod względem zgromadzonych skarbów sztuki - bogate. Życzymy mu kolejnych eksponatów świadczących o kulturze religijnej i głębokiej wierze naszego narodu, a także wielu zwiedzających. Muzeum ma swoją siedzibę u stóp Jasnej Góry. Dla pielgrzymów przybywających do Matki Bożej może być dodatkowym miejscem refleksji i pogłębienia wiedzy o sztuce sakralnej naszej Ojczyzny.

Muzeum zaprasza we wtorki, czwartki i soboty w godz. 9.00-13.00, tel. (0-34) 365-12-15.

Reklama

Złożył śluby wieczyste na oddziale onkologicznym

2019-05-24 10:30

Orioniści - Prowincja Polska

Nadzwyczajne śluby wieczyste i święcenia. Kleryk Michał Łos FDP, nasz współbrat przebywający w ciężkim stanie na oddziale onkologicznym w szpitalu w Warszawie, złożył 23 maja śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

Orioniści w Polsce

Na uroczystości obecni byli ks. Wicegenerał Oreste Ferrari FDP, ks. Radca Generalny Fernando Fornerod FDP, ks. Prowincjał Krzysztof Miś FDP, ks. Rektor WSD Tomasz Wiśniewski FDP, ks. Sekretarz Prowincjalny Michał Szczypek FDP, ks. Antoni Wita i ks. Kazimierz Baranowski oraz rodzina Michała. Ceremonia, która odbyła się na oddziale onkologicznym, przebiegła w atmosferze bardzo głębokiej duchowości. kl. Michał złożył na ręce ks. Wicegenerała ślub czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i szczególnej wierności papieżowi oraz przysięgę ubóstwa.

Jutro 24 maja z rąk biskupa pomocniczego warszawsko-praskiego J.E. Ks. Bpa Marka Solarczyka przyjmie święcenia diakonatu i kapłańskie. Wszystko to dzięki Ojcu Świętemu Franciszkowi, który odpowiadając na pismo Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia udzielił wszelkich niezbędnych dyspens. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski: wszyscy musimy się troszczyć o bezpieczeństwo dzieci i mlodzieży

2019-05-26 15:47

bgk, mb / Gniezno (KAI)

„Trzeba dalej pracować, nie uciekać, nie wycofywać się (...). Wszyscy musimy się troszczyć o to, aby nasze wspólnoty były nadal miejscami otwartymi, bezpiecznymi i przyjaznymi dla dzieci i młodzieży” – powiedział abp Wojciech Polak w wywiadzie dla mediów archidiecezji gnieźnieńskiej.

Archidiecezja Gnieźnieńska

Publikujemy treść wywiadu:

Monika Białkowska: W filmie „Tylko nie mów nikomu” pojawia się wątek z naszej diecezji – ksiądz usunięty z kapłaństwa za pedofilię idzie w procesji fatimskiej w Mogilnie. Słyszymy komentarz: „nie mogli o tym nie wiedzieć”.

- Abp Wojciech Polak: Powiedzmy jasno: człowiek, który nie jest już księdzem, oszukał w Mogilnie i księży, i wiernych. Księża nie wiedzieli, że w sąsiedniej diecezji został usunięty z kapłaństwa, tym bardziej nie wiedzieli, za co. Wykazali się tu naiwnością, a może zbyt dużym zaufaniem, bo nie sprawdzili dokumentów, o oszustwie dowiedzieliśmy się z prasy. Po tym wydarzeniu przypomniałem, żeby bezwzględnie sprawdzać każdego obcego księdza, czy nie jest objęty karami kościelnymi i czy ma odpowiednie dokumenty. Tam, gdzie ów człowiek odprawiał Msze święte i spowiadał prosiłem proboszczów o wyjaśnienie sprawy wiernym z ambony. To, co mogliśmy zrobić, a nie zrobiliśmy, to zgłoszenie na policję – zgłoszenie oszustwa, a nie pedofilii, bo takich wiadomości na jego temat nie mieliśmy.

- MB: Czy rodzice wysyłający dzieci do kościoła mogą być o nie spokojni?
– Robimy wszystko, żeby tak było. Już na etapie przygotowania do kapłaństwa pojawiają się badania psychologiczne oraz formacja psychologiczna i psychoseksualna: jeśli mamy jakiekolwiek sygnały o niedojrzałości, kandydat nie jest dopuszczany do święceń. Wszyscy księża, katecheci i nauczyciele szkół katolickich przeszli szkolenia na temat prewencji i zasad postępowania wobec nieletnich.
Od 1 lipca obowiązywać będą wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym, już teraz można się z nimi zapoznać na stronie internetowej archidiecezji. Wszyscy księża, ale również katecheci, nauczyciele naszych katolickich szkół, kościelni czy organiści, wszyscy, którzy w obrębie Kościoła mają kontakt z dziećmi, muszą się z nimi zapoznać i je przyjąć. Proszę również rodziców, żeby słuchali swoich dzieci, rozmawiali z nimi i reagowali na każdy niepokojący sygnał z ich strony.

- MB: Księża mówią, że nie warto ryzykować, że lepiej sobie odpuścić wakacyjne wyjazdy, niż narazić się na cień podejrzenia. Boją się, że Ksiądz Prymas staje przeciwko nim, nie broni ich przed stygmatyzacją.

- – Nie staję przeciwko księżom i nie mam powodu tak czynić. Raczej chciałbym, żebyśmy wprowadzane normy traktowali jako środki dla ochrony dzieci, a nie ochrony nas samych. Trzeba dalej pracować, nie uciekać, nie wycofywać się – ale zachowując standardy, zapewniające dzieciom bezpieczeństwo.
Zachęcam księży, żeby się nie lękali, żeby pracowali z młodzieżą, przecież po to jesteśmy posłani, żeby wraz z rodzicami, wychowawcami i szkołą towarzyszyć ich życiu. Działania które podejmujemy nie są piętnowaniem kogokolwiek. Wszyscy musimy się troszczyć o to, aby nasze wspólnoty były nadal miejscami otwartymi, bezpiecznymi i przyjaznymi dla dzieci i młodzieży.

- Wytyczne są jasne, każdy powinien się z nimi zapoznać. Co mają zrobić świeccy jeśli widzieć będą naruszenie wytycznych, na przykład nieprawidłowo zorganizowany wyjazd wakacyjny?

- – Jeśli rodzice mają takie obawy albo wiedzę, przede wszystkim należy to natychmiast zgłosić przełożonemu: proboszczowi lub dziekanowi. Nie chodzi też o to, żeby napełniać się lękiem i podejrzeniami. Chodzi o zachowanie roztropności w postępowaniu i przejrzystości, która ma zawsze chronić dzieci i młodzież.

- Pojawiło się w mediach wezwanie, żeby „zostawił Ksiądz Prymas zarządzanie diecezją współpracownikom, a zajął się na 100% problemem pedofilii”.

- – W archidiecezji gnieźnieńskiej postawił mnie pięć lat temu papież Franciszek i tylko on może podjąć decyzję o zmianie. Łączenie obowiązków jest trudne, ale chcę tu być obecny – Kościół gnieźnieński jest moją Oblubienicą, którą Pan Bóg mi powierzył.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem