Reklama

Muzeum Archidiecezjalne u stóp Jasnej Góry

Zbiory sztuki sakralnej zajmują poczesne miejsce na mapie muzeów w Polsce. Szczególną rolę pełnią muzea diecezjalne i archidiecezjalne, zaliczane do muzeów regionalnych o charakterze specjalnym. Do najstarszych należą polskie muzea diecezjalne: we Włocławku - założone w 1870 r.; Tarnowie - utworzone w 1888 r.; Poznaniu - w 1893 r.; Płocku w początkach XX w.; Sandomierzu - w 1905 r.; Krakowie - w 1909 r.; oraz Muzeum we Wrocławiu, które w 1998 r. obchodziło swoje stulecie.

Gdy wrocławskie muzeum święciło swe setne urodziny, w Częstochowie powołano do życia najmłodsze muzeum archidiecezjalne w Polsce. Aktu poświęcenia i uroczystego otwarcia muzealnych podwoi dokonał metropolita częstochowski - abp Stanisław Nowak - 20 kwietnia 1998 r. Powiedział wówczas: "Niechaj Cię chlubią Panie wszystkie dzieła Twoje i to wszystko, co ludzie wykonali swoimi sercami i rękami" .

Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej, zlokalizowane w nowym, wspaniałym budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. św. Barbary 41 (w pobliżu Jasnej Góry) istnieje już pełne dwa lata.

Mimo że takie młode - posiada wiele cennych zabytków sztuki sakralnej z dawnych wieków. Dziś zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania. Dyrektor Muzeum - ks. Bogdan Blajer - oprowadzający nas po muzealnych wnętrzach - z dumą pokazuje najstarsze eksponaty - zabytki sztuki gotyckiej: rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem (z około 1430 r.), św. Marcina ze Mstowa i św. Otylię - (rzeźby z XV w.).

Wiele cennych zabytków zawdzięcza Muzeum pierwszemu Biskupowi erygowanej przed 75 laty diecezji częstochowskiej - Teodorowi Kubinie, który już kilkadziesiąt lat temu zaczął kolekcjonować dzieła sztuki sakralnej. Sporo ze zgromadzonych przez niego obrazów i rzeźb dotrwało do dziś i w Muzeum Archidiecezjalnym, po konserwacji, zajaśniało nowym blaskiem. Dlatego też przy wejściu do Muzeum wyeksponowano rzeźbę przedstawiającą bp. Teodora Kubinę (oryginał rzeźby znajduje się w Kurii Metropolitalnej).

Przedmioty kultu zgromadzone w jednym miejscu w takiej ilości budzą podziw i szacunek, sprawiają, że w Muzeum panuje atmosfera religijnej kontemplacji jak w świątyni. Twórcy wymodlili dla swych dzieł nieśmiertelność. Wycofane z kościołów i kaplic, odgrzebane z lamusa i parafialnych strychów dzieła sztuki noszą ślady przetaczających się przez te ziemie działań wojennych; pamiętają czasy potopu szwedzkiego, okres wojen napoleońskich, zaborów i wojen XX w. Wojny nie oszczędzały także dzieł sztuki. Jak podkreśla Ksiądz Dyrektor - relikty przeszłości zgromadzone w Muzeum podlegają jedynie konserwacji zachowawczej, nie uzupełnia się ich braków i ubytków, dlatego oglądamy rzeźby świętych z uszkodzeniami i zdartą farbą. Te zranione rzeźby są prawdziwymi świadkami naszej historii.

W częstochowskim Muzeum Archidiecezjalnym zwiedzający mogą (w kilku salach) obejrzeć około 100 rzeźb z różnych epok (obok drobnych figurek - duże rzeźby ołtarzowe), 120 obrazów, sporo naczyń i szat liturgicznych (w tym 3 cenne ornaty z XVI w.), a także 2 pastorały, z których jeden przywieziony został aż z Cejlonu. W dziale numizmatycznym zgromadzono sporo dawnych monet i cennych medali.

Chlubą Muzeum jest olejny obraz Madonny z Dzieciątkiem namalowany prawdopodobnie przez Stanisława Wyspiańskiego. Dzieło pochodzi z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Jego historia wiąże się z losami rodziny Abłamowiczów.

W salach wystawowych wyeksponowano także stare księgi pochodzące z Archiwum Kurii Metropolitalnej.

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe (stała temperatura powietrza, zabezpieczenia elektroniczne).

Od początku istnienia stałą troskę o egzystencję i rozwój Muzeum wykazuje bp Antoni Długosz i bp Jan Wątroba, który przez kilka lat jako rektor Wyższego Seminarium na co dzień otaczał Muzeum troską i staraniem. Muzeum to nie tylko prezentacja zgromadzonych dzieł sztuki sakralnej, ale także organizacja wystaw, odczytów i działalność wydawnicza. Niedawno w muzealnych salach eksponowano oryginalne rzeźby sakralne z gwoździ, przywiezione do Polski przez włoskiego artystę Roberto Cosimiego.

Ksiądz Dyrektor planuje zorganizowanie wystawy rzeźb przedstawiających Chrystusa frasobliwego oraz wystawę grafiki sakralnej - rektora ASP z Krakowa - prof. Stanisława Rodzińskiego. Nowym pomysłem jest wystawa prac kapłanów i zakonnic, dla których malarstwo sakralne stanowi pasję życia.

Ks. Blajer jest historykiem sztuki, wykładowcą w Wyższym Seminarium. Muzeum stanowi doskonałe zaplecze dla jego wykładów. Swą pracę bardzo kocha i wykonuje ją z wielkim zaangażowaniem. Dzięki jego inicjatywie oraz życzliwości proboszczów i osób świeckich - zbiory muzealne powiększają się ciągle o nowe eksponaty. "Prosimy księży - mówi Ksiądz Dyrektor - aby przekazywali nam przedmioty wycofane z kościołów, natomiast nie zabieramy dzieł sztuki z miejsc kultu, gdyż tam jest ich miejsce, ich naturalne środowisko".

Z wiarą i nadzieją oczekuje na nowe dary serca i wspaniałomyślność kolejnych ofiarodawców, gdyż Muzeum nie ma środków na zakupy. Dzięki hojności darczyńców oraz dalekowzroczności pierwszego Biskupa Diecezji Częstochowskiej, Muzeum Archidiecezjalne najbliższe Jasnej Góry wkracza w Trzecie Tysiąclecie jako najmłodsze w

Polsce, lecz pod względem zgromadzonych skarbów sztuki - bogate. Życzymy mu kolejnych eksponatów świadczących o kulturze religijnej i głębokiej wierze naszego narodu, a także wielu zwiedzających. Muzeum ma swoją siedzibę u stóp Jasnej Góry. Dla pielgrzymów przybywających do Matki Bożej może być dodatkowym miejscem refleksji i pogłębienia wiedzy o sztuce sakralnej naszej Ojczyzny.

Muzeum zaprasza we wtorki, czwartki i soboty w godz. 9.00-13.00, tel. (0-34) 365-12-15.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dar Papieża Franciszka dla Jasnej Góry

2020-02-27 17:06

[ TEMATY ]

Częstochowa

Jasna Góra

papież Franciszek

odpust zupełny

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Jasna Góra otrzymała od Papieża Franciszka przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”. Oznacza to, że sanktuarium ma od teraz ten przywilej na zawsze, a nie wyłącznie w czasie konkretnych rocznic i jubileuszy.

To odpowiedź Stolicy Apostolskiej na prośbę paulinów, którzy skierowali ją ze względu na pobożność wiernych i ze względu na dobro duchowe milionów pielgrzymów przybywających do częstochowskiego klasztoru.

Uzyskiwanie odpustów w sanktuariach to przywilej wielu miejsc na świecie, otrzymywany przy okazji rocznic i jubileuszy. Odpust zaś dany przez Stolicę Apostolską na sposób stały, czyli bez konieczności ponawiania, to już wyróżnienie szczególne: „Niniejszy dokument jest ważny «in perpetuo» czyli ma wieczystą moc bez potrzeby wysyłania jakiegokolwiek pisma apostolskiego w postaci breve pomimo jakichkolwiek przeciwności” – mówił przekazując specjalną bullę ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej.

O. Arnold Chrapkowski generał zakonu paulinów wyjaśnił, że otrzymanie odpustu czyli darowania kary doczesnej za grzechy, to zachęta do korzystania z wielkiego bogactwa Kościoła: „Nie chodzi o miejsce, jako zbiór budynków, przestrzeń, ale chodzi przede wszystkim o tych wiernych, którzy na tym szczególnym miejscu za pośrednictwem Bożej Matki zanoszą swe modlitwy do Boga, jest to przede wszystkim troska o ducha każdego, który tu przybywa”.

Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, ale należy też: nawiedzić Jasną Górę lub w wyjątkowych sytuacjach np. choroby, pomodlić się przed Obrazem Maryi Jasnogórskiej, zanieść wezwanie o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu oraz o nowe powołania kapłańskie i w obronie rodziny.

Generał paulinów podkreśla, że jest to również wyjątkowy dar Papieża Franciszka dla zakonników jako docenienie ich posługi, zwłaszcza w konfesjonale, ale i zachęta do jeszcze większej hojności w dostępie do mocy Bożego Miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Papież: nieliczni wiedzą o nas wszystko, my o nich nic, to niebezpieczne

2020-02-28 15:36

[ TEMATY ]

papież

Franciszek

papież Franciszek

Catholic News Service/facebook.com

Również w stosowaniu nowoczesnych technik cyfrowych trzeba się kierować zasadami etycznymi. Przypomniał o tym papież Franciszek w przemówieniu do uczestników watykańskiej konferencji o sztucznej inteligencji. Obok specjalistów z zakresu etyki, brali w niej udział przedstawiciele czołowych firm komputerowych, takich jak IBM czy Microsoft, a także reprezentanci świata polityki, jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego, czy dyrektor FAO. Na zakończenie obrad podpisali oni apel o kodeks etyczny dla sztucznej inteligencji.

W imieniu nieobecnego z powodu choroby papieża jego przemówienie odczytał abp Vincenzo Paglia. Franciszek przyznaje, że zmiany wywołane przez rozwój techniki cyfrowej mają charakter epokowy. Nasze decyzje, również te najważniejsze, są dziś owocem ludzkiej woli oraz kalkulacji wynikających z różnych algorytmów. Dlatego coraz trudniej jest zrozumieć ich przedmiot, przewidzieć skutki i określić odpowiedzialność.

Papież zauważył też, że w epoce cyfrowej zmienia się postrzeganie przestrzeni, czasu i ciała. Stajemy wobec perspektyw nieograniczonego rozwoju, a zarazem mamy do czynienia z postępującym ujednolicaniem. Coraz trudniej jest zachować różnorodność.

Na polu społeczno-gospodarczym człowiek coraz częściej jest sprowadzany do roli konsumenta, podporządkowanego interesom skoncentrowanym w ręku nielicznych. Na podstawie śladów, które pozostawia po sobie w internecie, algorytmy gromadzą dane, które pozwalają kontrolować jego nawyki dla celów komercyjnych czy politycznych, często bez jego wiedzy. Franciszek zauważył, że mamy tu do czynienia z asymetrią, bo nieliczni wiedzą o nas wszystko, a my o nich niczego. Może to stanowić zagrożenie dla społeczeństw demokratycznych. Poważne wyzwania wiążą się również ze stosowaniem sztucznej inteligencji w naukach biologicznych.

Franciszek podkreślił, że dziś nie wystarczy już jedynie szkolenie do właściwego korzystania z nowych technik. Nie są to bowiem narzędzia neutralne. Nie można też zdać się na wrażliwość moralną tych, którzy projektują nowe urządzenia i algorytmy. Potrzebujemy instancji, które zapewnią, że uwzględniona zostanie wrażliwość etyczna użytkowników i wychowawców. W tym kontekście papież pozytywnie ocenił podpisany na zakończenie watykańskiej konferencji wspólny apel o kodeks etyczny dla sztucznej inteligencji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję