Reklama

Parafia Podwyższenia Krzyża św. w Wałbrzychu

I rocznica konsekracji kościoła

Ks. Bogusław Wolański
Edycja legnicka 44/2001

"Bogu chwała - ludziom wdzięczność". Te słowa w zeszłym roku były przewodnim hasłem uroczystości konsekracji kościoła Podwyższenia Krzyża św. w Wałbrzychu. Tymi słowami proboszcz parafii, ks. Andrzej Raszpla, rozpoczynał swoje słowo, prosząc bp. Tadeusza Rybaka, by dokonał podczas składania Najświętszej Ofiary aktu oddania na własność Bogu dzieła, które przy wsparciu Jego łaski i ofiarności ludzkiej było wznoszone przez prawie 20 lat.

16 września br. świętowaliśmy już I rocznicę konsekracji, połączoną z obchodami uroczystości odpustowych. Na tę okazję do naszej parafii zaprosiliśmy bp. Stefana Regmunta, który odprawił w intencji parafian Mszę św. i wygłosił homilię. Przed rozpoczęciem Mszy św. Ksiądz Biskup został powitany przez Księdza Proboszcza w progu świątyni relikwiami Drzewa Krzyża św., które od roku są przechowywane w naszej świątyni, a zostały ofiarowane dla naszej parafii przez Ojca Świętego Jana Pawła II za pośrednictwem bp. Tadeusza Rybaka. Następnie po powitaniu przez przedstawicieli parafii rozpoczęła się uroczysta Msza św. Ksiądz Biskup w swojej homilii przypomniał nam, co to jest konsekracja. Powiedział m.in.: "Dziś parafia Podwyższenia Krzyża św. obchodzi pierwszą rocznicę konsekracji świątyni i uroczystość odpustową. Konsekracja to jest przeznaczenie danego obiektu dla szczególnego kultu, dla spraw Bożych, dla celów religijnych. Człowiek od samego początku swego istnienia oddawał cześć Bogu, wybierał pewne miejsca, żeby w nich w sposób szczególny z Bogiem się kontaktować. Człowiek od zarania wieków składał ofiarę Bogu na górze, tam też budował ołtarze. Izraelici korzystali ze specjalnego namiotu, by podczas wędrówki oddawać cześć Bogu. W pewnym momencie Bóg kazał im wybudować świątynię. Pierwszą świątynię zbudował król Salomon i później, kiedy podczas zamieszek ta świątynia została zburzona, zbudowano jeszcze dwie. Jezus przychodził do tej trzeciej w kolejności świątyni jerozolimskiej. Tam był ofiarowany Ojcu, tam nauczał, tam przychodził na święto Paschy, ale i ta świątynia przystrojona przez króla Heroda została w 70 roku po Chrystusie zburzona. Do dzisiaj pozostały tylko te mury, które określamy ´Ścianą Płaczu´, przy których gromadzą się Żydzi, wspominając lata świetności, i tam zanoszą do Boga modlitwy. Chrześcijanie również zaczęli budować świątynie, w których oddawali cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. To były i są miejsca szczególnej Bożej łaski. To właśnie w tych świątyniach człowiek, poznając Bożą naukę, Boże przykazania, korzystając z mocy sakramentów, uczy się odpowiadać Jezusowi na pytanie: ´Za kogo ty mnie uważasz?, Kim ja dla ciebie jestem?´. Biedny jest człowiek, który nie ma domu ani mieszkania. Przyglądamy się coraz częściej osobom bezdomnym. Wiemy, że dom uczy człowieka miłości, uczy ofiarności, poświęcenia. W nim powstaje życie, w nim odnawiamy siły fizyczne i duchowe, w nim odpoczywamy, pielęgnujemy chorych, przyjmujemy gości, przyjmujemy podróżnych. O ileż bardziej biedny jest człowiek, który nie ma świątyni. Świątynie są dla wierzących znakami niewidzialnej Bożej łaski. To właśnie w świątyni dokonuje się przemiana człowieka, duchowe przeobrażenie. W niej zdobywamy siły, radość, nadzieję. Uczymy się postępować w sposób godny człowieka" .

Następnie Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność Panu Bogu i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania naszej świątyni i wszystkich świątyń, które powstawały w czasach komunistycznych i niełatwych czasach dzisiejszych. "Dziś w tę niedzielę upamiętniającą poświęcenie tego kościoła dziękujemy Bogu i ludziom za tę piękną świątynię. Trzeba w takim momencie wyraźnie sobie powiedzieć, że jeśli w pejzaż Polski wpisane są kościoły, te monumentalne i te skromniejsze, te wyszukane i mniej wyszukane, te na wioskach, te w miastach, to dlatego, że w historii tego narodu znaleźli się ofiarni, solidarni i gotowi do poświęcenia ludzie. To dzięki ich postawie, dzięki ich zaangażowaniu te świątynie mogły być wznoszone".

Po tych słowach Kaznodzieja zwrócił się w bezpośredni sposób do naszej wspólnoty parafialnej: "Dziś pragnę podziękować i pogratulować wam za tę piękną postawę, solidarność, poświęcenie i ofiarność. Daliście wspaniały przykład, na co stać człowieka współpracującego z Bogiem. Podziwiam to, co się udało w tych minionych latach zrobić. Wciąż zaskakujecie tymi gestami, tymi decyzjami. Ta piękna posadzka, to że możecie siedzieć w tych ławkach, to wszystko, co jest zrobione wokół kościoła, te pojawiające się coraz to nowe witraże, a przede wszystkim ta atmosfera. Atmosfera miłości Boga i bliźniego... Księże Prałacie, proboszczu, drodzy Księża współpracownicy dziękuję również i ja wam za tę postawę wielkiej troski o ten Lud Boży zgromadzony właśnie na tym osiedlu. Bóg zapłać za tę waszą radość, że macie takich wiernych. Tyle razy mi to potwierdzacie, że się nimi cieszycie, że radujecie się każdym, kto w jakiś sposób próbuje się włączyć w te dzieło budowania i tej materialnej, i tej żywej, duchowej świątyni" .

Na zakończenie pasterskiego słowa Ksiądz Biskup udzielił nam wszystkim bardzo cennych wskazówek: "Drodzy w Chrystusie! Odpust parafialny i rocznica konsekracji własnego kościoła to wielkie święto, to powód do radości. Dlatego bądźcie dzisiaj szczególnie rozradowani. Jeszcze raz spójrzcie na to dzieło, które powstało, dostrzeżcie w tym dziele również swój udział. Pamiętajcie, że ta świątynia zawsze będzie piękna, jeśli wy sami będziecie świątynią dla Boga. Wydeptujcie więc sobie drogę przez tę świątynię materialną do świątyni niebieskiej, wstępując w dni powszednie na adorację, wpatrując się w krzyż Chrystusa. Wsłuchujcie się w tę mowę Bożej budowli i mowę samego Boga. Niech Boża moc dotyka waszego serca, abyście i wy zapytani, tak jak kiedyś był zapytany św. Piotr: ´Za kogo ty mnie uważasz?´, mogli odpowiedzieć: ´Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś mój Zbawiciel, Syn Boga żywego, w Tobie jest źródło mojego życia´".

Wdzięczni jesteśmy za te słowa otuchy, pochwały, ale i za te wskazania. Ciągle jako duszpasterze i wspólnota wiernych musimy pamiętać, że Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Przede wszystkim Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota. Tę wspólnotę chcemy ciągle budować i o tym przypomniał nam też chór parafialny " Millennium", śpiewając na zakończenie uroczystości słowa wyżej cytowanej pieśni.

Po Mszy św. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia wyremontowanej części domu parafialnego. W tym też domu miała miejsce agapa, która była przedłużeniem naszej radości z Uczty Eucharystycznej.

Reklama

Zurych: niebezpieczny Marsz dla Życia

2019-09-16 18:01

vaticannews.va / Zurych (KAI)

Bardzo niebezpieczny przebieg miał w tym roku Marsz dla Życia w Zurychu. Zwolennicy aborcji dążyli do rozbicia manifestacji obrońców życia. Policja zabezpieczająca marsz została obrzucona butelkami, kamieniami i petardami. W wielu miejscach płonęły śmietniki. Zaatakowani też zostali przybyli na miejsce strażacy.

Iwona Ochotny

Pozwolenie na tegoroczny Marsz obrońcy życia otrzymali dopiero w ubiegłym tygodniu po interwencji sądu administracyjnego w Zurychu. Sąd uchylił decyzję władz miasta, które uprzednio nie zgodziły się na manifestację. Sędziowie uznali, że jest to naruszenie wolności opinii.

Marsz dla Życia zgromadził w ubiegłą sobotę tysiąc osób. W tym roku jego głównym tematem była obrona nienarodzonych dzieci z Zespołem Downa. Odbywał się pod hasłem: „Dziękuję, że pozwoliłeś mi żyć”.

Równolegle z obrońcami życia zgromadziło się w pobliskim parku kilkuset lewicowych radykałów. Policja rozpoczęła z nimi negocjacje. Poinformowano ich, że choć nie mają pozwolenia na manifestację, to jednak ich obecność będzie tolerowana, jeśli powstrzymają się od agresji. Radykałowie wyruszyli jednak w kierunku Marszu dla Życia. Policja zagrodziła im drogę, użyła gazów łzawiących i gumowych kul. Doszło do brutalnych starć. Dwóch policjantów zostało rannych, zniszczono jeden radiowóz. Zatrzymano tylko jedną osobę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moc płynie z miłości

2019-09-17 05:05

Tadeusz Boniecki

Przykazania są wpisane w serce człowieka; prawo moralne dane przez Boga zostało zakodowane w nas - przypomniał bp Mieczysław Cisło podczas wizytacji w parafii pw. św. Rocha w Czułczycach.

Tadeusz Boniecki

Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączono w tym roku z wizytacją kanoniczną, która jest czasem spotkania biskupa ze wspólnotą parafialną, czasem podsumowania i zapoznania z radościami i trudnościami, a także wdzięczności za zaangażowanie duszpasterzy i osób świeckich. W Czułczycach od wielu lat proboszczem jest ks. kan. Mirosław Praduń. - To nie tylko wspaniały duszpasterz, mający dobry kontakt z wiernymi, ale i dobry gospodarz, który z poświęceniem troszczy się o piękno kościoła i terenu przylegającego do świątyni - mówili z sympatią parafianie.

Wspólnota wspólnot

Parafia pw. św. Rocha w Czułczycach nie jest duża, liczy 450 rodzin, w sumie ok. 1500 wiernych. Tworzą ją miejscowości: Czułczyce Kolonia, Czułczyce Małe, Czułczyce wieś, Horodyszcze wieś, Hredków, Jagodno, Przysiółek, Sajczyce, Wólka Czułczycka i Zarzecze. W latach 2014-2019 w parafialnej świątyni zostało ochrzczonych 79 dzieci; w tym samym czasie zmarło 130 osób. Na ślubnym kobiercu stanęło 25 par, do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 44 dzieci, a sakrament bierzmowania przyjęło 55 osób. W zarządzaniu parafią proboszczowi pomaga Duszpasterska Rada Parafialna. Przy kościele działa Legion Maryi, koła Żywego Różańca, wspólnota Galilea i Liturgiczna Służba Ołtarza. Przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II działa koło wolontariatu. - Jestem często zapraszany na różne szkole uroczystości - mówił Ksiądz Proboszcz, podkreślając bardzo dobrą współpracę z dyrekcją i nauczycielami. Za postawę wiary i zaangażowanie w sprawy parafii z serca dziękował wiernym. Wśród niepokojów i problemów ks. Mirosław Praduń wskazał na migrację ludzi młodych do szkół i miejsc pracy, często daleko poza miejscem zamieszkania. - Wyzwaniem na kolejne lata będzie nieustanna troska o dzieci i młodzież, o rodziny, a także posługa duszpasterska z poszukiwaniem nowych sposobów dotarcia do ludzi z Ewangelią - prognozował.

Materialne dziedzictwo

Nakreślając stan materialny parafii, proboszcz wskazywał na ciągłe remonty i modernizację. Do najważniejszych zrealizowanych prac zaliczył m.in. pomalowanie kościoła, renowację drzwi do świątyni i ławek wewnątrz kościoła, zakup ekranu do wyświetlania pieśni, renowację tabernakulum, naczyń liturgicznych i monstrancji, zmianę oświetlenia w prezbiterium, zakup nowych szat liturgicznych, odnowienie ogrodzenia wokół świątyni i wykonanie parkingu przy kościele. - Pochylam czoło przed parafianami, którzy wykazują wielkie zaangażowanie w życie naszej wspólnoty, wspierają ją duchowo i materialnie. Pragnę wszystkim za to wyrazić ogromną wdzięczność. Szczególnie dziękuję Grzegorzowi Dąbrowskiemu, który pomaga w zdobywaniu środków na remont zabytkowego kościółka w Przysiółku oraz kościoła parafialnego w Czułczycach - dziękował duszpasterz.

Świadectwo wiary

Podczas Sumy odpustowej bp Mieczysław Cisło udzielił sakramentu bierzmowania grupie parafialnej młodzieży. W homilii mówił o narzucaniu młodemu człowiekowi kultury egoizmu, bazującej na dziedzictwie grzechu pierworodnego. - Przykazania są wpisane w serce człowieka; prawo moralne dane przez Boga zostało zakodowane w nas. Lecz gdy człowiek odwraca się od Boga i Jego przykazań, to życie wiedzie w ślepy zaułek. Często widać to po karierach artystów, ludzi estrady i kultury - mówił Ksiądz Biskup. Pasterz skrytykował pseudoartystyczne dzieła, obrażające wiarę i uczucia religijne Polaków oraz czyny profanujące święte symbole chrześcijaństwa. Młodym wskazywał na bohaterstwo wiary ich kolegi, zmarłego na nowotwór Mateusza, którego grób nawiedził. Bp Cisło podkreślił wielką siłę przebaczenia i moc płynącą z miłości do Boga i bliźniego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem