Reklama

Nowe oblicze szkoły

Z Anną Świstowską, dyrektorką Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Hrubieszowie, rozmawia ks. Tomasz Sokół
Edycja zamojsko-lubaczowska 44/2001

KS. TOMASZ SOKÓŁ: - Dlaczego zdecydowała się Pani ubiegać o stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie?

ANNA ŚWISTOWSKA: - Moją główną motywacją do złożenia dokumentów na konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie było to, że posiadam określone kwalifikacje zawodowe, a także mam predyspozycje do pełnienia tej funkcji. W zawodzie nauczyciela pracuję już od 10 lat. Uczyłam w różnego typu placówkach oświatowych, zarówno na wsi, jak i w mieście. Mam dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, pochodzącymi z różnych środowisk, dzięki czemu poznałam ich problemy i potrzeby. Otrzymałam wysokie oceny za swoją działalność i nagrody. Wprowadziłam na początku swojej pracy także program autorski: Tradycje i regionalizm na lekcjach historii, jak również program profilaktyczny Zanim będzie za późno, którym była objęta 52-osobowa grupa uczniów Gimnazjum. Postanowiłam też stworzyć model takiej szkoły, która zapewniłaby odpowiednie warunki do satysfakcjonującej pracy dla nauczycieli i uczniów. Chcę wspierać rodziców w zakresie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.

- Miałem okazję pracować z Panią Dyrektor w jednej szkole. To prawda, że model szkoły, współpraca z rodzicami i uczniami rzeczywiście miały także odzwierciedlenie w pracy w Gimnazjum. Jakie są najbliższe plany dla szkoły?

- Główne plany są związane z remontem szkoły, ponieważ nie był przeprowadzany od początku jej istnienia, czyli od 1982 r. Trzeba wymienić stolarkę okienną, odmalować klasy lekcyjne, ponadto stworzyć klasopracownie i docieplić ściany szczytowe. Wszystko to będzie przeprowadzane przy współpracy z

Dyrektorem Szkoły Podstawowej, który jest naszym administratorem. Trzeba mu pomóc upiększyć tę szkołę z zewnątrz. Poza tym głównym naszym celem jest zdobywanie funduszy na realizację celów Gimnazjum spoza środków budżetowych. Fundusze te są nam potrzebne m.in. do wprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Mamy świadomość, że nuda i brak zajęć są przyczyną patologii wśród młodzieży. Poza tym chciałabym stworzyć fundację "Przyjazna szkoła", która zbierałaby na ten cel fundusze, współpracowałaby ze szkołą i pomagała jej w promocji oraz zaistnieniu Gimnazjum.

- Jakie nadzieje wiąże Pani z tym, że patronem szkoły jest Jan Paweł II? Czy to imię pomoże w realizacji celów Gimnazjum?

- Imię, jakie nosi nasza szkoła, zobowiązuje do kształtowania postaw na miarę osoby Papieża. Chcemy, by młodzież wychodząca z Gimnazjum przynosiła nam chlubę. W jaki sposób można to realizować? Poprzez pomoc w stworzeniu fundacji "Przyjazna szkoła", która będzie promowała tę szkołę. Pragniemy również nawiązać kontakty z gimnazjami noszącymi to samo imię na terenie byłego województwa zamojskiego, a także ze szkołą w Wadowicach. Nasi uczniowie będą znali cel uczęszczania do tego Gimnazjum, które będzie tworzyło swoją tradycję, przede wszystkim związaną z Papieżem i z jego postawą. Chcemy organizować wycieczki i pielgrzymki śladami Ojca Świętego po ziemi polskiej. Mam nadzieję, że to Gimnazjum będzie dla naszych uczniów chlubą i najważniejszą szkołą, przez którą przeszli w swoim życiu.

- Należy wspomnieć o współpracy, jaką planuje szkoła z rodzicami, Kościołem i społecznością lokalną.

- Według najnowszych zamierzeń reformy szkoła powinna nawiązać współpracę z rodzicami, a także ze wszystkimi instytucjami, które znajdują się na terenie miasta, m.in. także z Kościołem. Współpracę z rodzicami wyobrażam sobie w ten sposób, że będą oni mieli głos doradczy, opiniujący. Co do współpracy z Kościołem, to chodzi tu przede wszystkim o udział we wszystkich uroczystościach. Liczy się przede wszystkim wychowanie patriotyczne, udział w obchodach 62. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz we wszystkich ważniejszych uroczystościach religijnych - nie tylko jako uczestnicy, ale także współorganizatorzy. Współpraca ze społecznością lokalną będzie przebiegała w taki sposób, że szkoła będzie brała udział w imprezach lokalnych organizowanych przez władze, a także przez wszystkie organizacje na terenie miasta, m.in. w akcjach charytatywnych, zbiórkach dla osób ubogich. Chcę, by uczniowie pokazali się też z innej strony. Ze strony ludzi, którzy są społecznikami. Taką postawę trzeba w nich kształtować.

- Czy chcielibyście nawiązać kontakty z innymi szkołami o podobnym charakterze w kraju, a może nawet za granicą ?

- Jak już mówiłam, będziemy nawiązywać współpracę z gimnazjami noszącymi imię Jana Pawła II na terenie byłego województwa zamojskiego, a także ze szkołą w Wadowicach. Myślę, że w tym roku dojdzie do realizacji pielgrzymka do Wadowic. Chciałabym także nawiązać współpracę ze szkołą polską we Lwowie ze względu na ostatnią pielgrzymkę Papieża na Ukrainę. Nasze miasto jest wysunięte najbardziej na wschód. Trzeba wykorzystać tę szansę i nawiązać współpracę ze szkołą polską we Lwowie. Dobrze, żeby młodzież poznała tereny, które zostały utracone po 17 września 1939 r. i nigdy do nas nie wróciły. Planujemy także ściślejsze nawiązanie współpracy z Katolickim Radiem Zamość. Pragniemy, by młodzież prezentowała swoje umiejętności, nie tylko artystyczne, ale i dziennikarskie, co pokazuje na łamach gazetki szkolnej Gimbuś. Koło ekologiczne chce nawiązać współpracę z organizacją ochrony środowiska, z agroturystyką, by organizować wycieczki mające na celu docenienie piękna hrubieszowskiego krajobrazu. Zamierzamy również przygotowywać spotkania z posłami, senatorami, ludźmi kultury związanymi z tą ziemią, abyśmy wiedzieli, skąd wyrastają nasze korzenie. Pragnę zatem nawiązać takie kontakty, które będą przynosić szkole promocję i reklamę.

- Sytuacja oświaty nie zapowiada się optymistycznie w tym roku. Jak zatem zamierza Pani współpracować z gronem pedagogicznym?

- Jako dyrektor, będę szefem grona pedagogicznego, które swój zawód traktuje jako powołanie. To ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, co mogą zrobić i potrafią tak poprowadzić młodzież, żeby przyniosła chlubę tej szkole. To społecznicy, którzy poświęcają swój wolny czas dla dobra dzieci i szkoły. Jestem dumna z grona, z którym przyjdzie mi współpracować. Moi nauczyciele zawsze prowadzili zajęcia, czy były płatne, czy też nie. Życzę im, by otrzymywali wynagrodzenie, gdyż wtedy praca będzie dla nich bardziej satysfakcjonująca. Wiem jednak, że będą prowadzić te zajęcia mimo wszystko, bo nauczyciel to jest po prostu społecznik.

- 3 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. Poprzez jakie formy pracy chciałaby Pani Dyrektor dotrzeć do młodzieży?

- Można do nich dotrzeć poprzez zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, a jednocześnie wprowadzić zajęcia z profilaktyki. Świat niesie tyle zagrożeń, a właśnie w ten sposób można młodzież przed nimi przestrzec. Zamierzam także organizować zajęcia integracyjne dla klas w postaci wycieczek, biwaków, szczególnie dla klas pierwszych. Myślę, że młodzież będzie chętnie brała udział w tych formach pracy. Mam jednak nadzieję, że to od niej wypłynie najciekawsza dla młodych forma pracy. Dlatego jestem otwarta na propozycje i oczekiwania młodzieży.

- Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Kościół to nie firma, nie upadnie. Chrystus go nie opuści!

2019-09-20 08:22

www.vaticannews.va

„Wielu katolików jest zaniepokojonych, a nawet zrozpaczonych. Jako człowiek wierzący, chciałbym przypomnieć, że Kościół to nie firma, międzynarodowa korporacja czy państwo. A zatem nie może upaść” – powiedział Vittorio Messori. Czołowy katolicki apologeta, współtwórca książkowych wywiadów z kard. Ratzingerem, odniósł się do kryzysu we współczesnym Kościele.

aradaphotography/pl.fotolia.com

Przyznał on, że powodów do zmartwień nie brakuje. Niepokój budzą na przykład niejasności związane z Synodem Biskupów o Amazonii. Szerzy się zamęt, ludzie są zdezorientowani. Messori przypomina jednak, że Kościół należy do Chrystusa, który kieruje nim z mądrością. „Myślę, że na koniec Ojciec zainterweniuje. Bóg przekracza nasze ograniczone możliwości postrzegania” – dodał włoski pisarz w wywiadzie la portalu La Fede Quotidiana.

Niepokoi go natomiast narastający w Kościele konformizm. „Mówi się, że żyjemy w Kościele miłosierdzia, otwartego dialogu i szczerości, a zarazem wielu kardynałów i biskupów boi się podzielić swymi obawami”. Messori wspomina, że kiedy on sam postanowił się kiedyś podzielić swymi wątpliwościami na łamach dziennika Corriere della Sera, spotkały go za to obelgi i ostry atak ze strony niektórych katolickich mediów.

Powstał nawet komitet, który domagał się, aby ten mediolański dziennik zerwał z nim współpracę. „Jestem zatem zaniepokojony, ale nie zrozpaczony. Chrystus nie opuści swego Kościoła” – dodaje na zakończenie włoski pisarz i apologeta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oświadczenie krakowskiej Kurii

2019-09-20 20:10

diecezja.pl / Kraków (KAI)

Krakowska Kuria wydała oświadczenie nt. artykułu zamieszczonego na portalu lovekrakow.pl, a dotyczącego Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej. Z w tekście zaznaczono, że Archidiecezja Krakowska zamierza "zakończyć współpracę z dotychczasowym Biurem Prasowym z zachowaniem wszystkich praw, które przysługują w świetle podpisanych umów".

Mazur/episkopat.pl
Kraków

Publikujemy treść Oświadczenia:

"Kuria Metropolitalna w Krakowie, odnosząc się do treści materiału prasowego pt. „Kuria wyrzuca swoich pracowników bez słowa wyjaśnień”, zamieszczonego w dniu 20 września 2019 roku na portalu internetowym „lovekrakow.pl” pragnie poinformować, że zespół osób tworzących Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej świadczył dotychczas usługi na rzecz Archidiecezji Krakowskiej na podstawie umów cywilnoprawnych, które przewidywały miesięczne okresy wypowiedzenia. Takie warunki zostały zaakceptowane przez strony i nigdy nie były kwestionowane. W świetle obowiązujących umów, każda ze stron mogła, bez wskazywania uzasadnienia, zakończyć współpracę za miesięcznym okresem wypowiedzeniem. Archidiecezja Krakowska zamierza z tego prawa skorzystać i zakończyć współpracę z dotychczasowym Biurem Prasowym z zachowaniem wszystkich praw, które przysługują w świetle podpisanych umów".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem