Reklama

List pasterski z okazji Intronizacji Relikwii Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu 11 listopada 2001 r.

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 44/2001

Umiłowani, Siostry i Bracia!

Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa za naszych zmarłych na cmentarzach pogłębiły w nas świadomość konieczności życia w jedności z Bogiem, naszym Ojcem. Lepiej też rozumiemy konieczność dążenia do świętości i patrzenia dalekowzrocznego - aż na wieczność. Głębiej też odczytujemy żarliwą modlitwę św. Pawła Apostoła, który z całym Kościołem świętym modli się za nas, "aby Bóg (...) z mocą udoskonalił w nas wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary" (2 Tes 1, 11).

Do tęsknoty za wielkością, do pragnienia świętości na miarę samego Boga wzywają nas także nasi święci patronowie - Męczennicy z Międzyrzecza. Jesienią tego roku mija dokładnie tysiąc lat od przybycia z dalekich Włoch pierwszych trzech braci: Benedykta, Jana i Barnaby do pustelni Święty Wojciech, położonej w pobliżu prastarego grodu Międzyrzecz. Przyłączyło się do nich dwóch Polaków: Mateusz i Izaak, którzy rozpoczęli nowicjat, czyli przygotowanie do życia zakonnego.

Decyzja o sprowadzeniu benedyktynów-pustelników zapadła w czasie pamiętnego spotkania cesarza Ottona III z przyszłym królem Polski Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie w 1000 roku. Klasztor benedyktynów-eremitów miał spełniać bardzo ważne zadania dla przyszłości Polski i Kościoła. Przybyli z Włoch bracia mieli prowadzić życie modlitwy i pokuty, tworzyć centrum naukowe, w którym będą się kształcić Polacy, a przede wszystkim prowadzić misję ewangelizacyjną wśród pogańskich Słowian zachodnich. Trzeba było rozpocząć od przyjmowania i kształcenia nowicjuszy pochodzących z miejscowej ludności. Do tych zadań zakonnicy przystąpili niemal od pierwszego dnia. Książe Bolesław Chrobry sam zatroszczył się o przygotowanie skromnych warunków życia. Męczeńska śmierć w roku 1003 opóźniła realizację podjętych zadań. Dała jednak mocne fundamenty pod budowanie głębokiej wiary w sercach ludu, wiary opartej na świadectwie oddania życia z miłości dla Chrystusa.

Rodzina diecezjalna przygotowuje się obecnie do Jubileuszu 1000-lecia Męczeńskiej Śmierci Pięciu Braci. Rok temu diecezjalne uroczystości Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa zapoczątkowały w Międzyrzeczu przygotowania do obchodów wspomnianego Jubileuszu Śmierci Pierwszych Męczenników Polski. W tym roku, z okazji zbliżającego się święta patronalnego Męczenników, pragniemy dokonać uroczystej intronizacji ich relikwii. Otrzymaliśmy bowiem cząstki relikwii Pięciu Braci Męczenników od kardynała Miłosława Vlka z Pragi. Dlaczego właśnie aż z Pragi?

Otóż po śmierci cesarza Ottona III jego następca rozpoczął wojnę z księciem Bolesławem Chrobrym. W obawie przed profanacją grobu Męczenników trumny przeniesiono do Gniezna. Gdy książę Brzetysław opanował Wielkopolskę w 1038 r., wówczas przeniósł do Pragi relikwie św. Wojciecha i Pięciu Braci. Odtąd relikwie świętych Męczenników z Międzyrzecza znajdują się w katedrze św. Wita w Pradze. Dlatego jesteśmy wdzięczni arcybiskupowi Pragi kardynałowi Vlkowi za przekazanie delegacji naszej diecezji relikwii naszych świętych Patronów.

Z radością pragnę Was poinformować, Umiłowani Diecezjanie, że w najbliższą niedzielę, czyli 11 listopada 2001 r. odbędzie się w Międzyrzeczu Uroczystość Intronizacji Relikwii Pięciu Braci Męczenników: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna do budującego się sanktuarium pod ich wezwaniem. Uroczystość rozpocznie się w wiosce Święty Wojciech, gdzie o godz. 10.00 odbędzie się nabożeństwo Słowa Bożego i gdzie modlić się będziemy przed wystawionymi relikwiami Męczenników. W procesji poniesiemy relikwiarz do budującego się sanktuarium. W progach kościoła wraz z biskupami, kapłanami i ludem Bożym powitam, powracających po 1000 lat na miejsce swojego ziemskiego życia i męczeńskiej śmierci, świadków Chrystusa: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.

Umiłowani, Bracia i Siostry!

Serdecznie zapraszam wszystkie wspólnoty parafialne do udziału w tak ważnym dla naszej Rodziny Diecezjalnej wydarzeniu. Pragniemy przy relikwiach świętych Męczenników modlić się o wiarę odważną i żywą. O takiej wierze na przykładzie Braci Polskich mówił do nas Jan Paweł II w Gorzowie w 1997 r. Oto jego słowa: "Zadania, jakie Pan Bóg stawia przed nami, są na miarę każdego z nas. Nie przekraczają naszych możliwości. Bóg przychodzi na pomoc w chwilach naszej słabości ( ...). Przykład takiego życia dają nam Bracia Polscy Męczennicy. To właśnie oni w zaciszu swoich eremów poświęcali wiele czasu na modlitwę i w ten sposób przygotowywali się do tego wielkiego zadania, jakie Bóg w niezbadanych swoich wyrokach im przygotował, do dania o Nim największego świadectwa, ofiarowania życia za Ewangelię. Bracia Polscy - poprzez swoją daninę krwi, jaką złożyli Panu u początków naszego narodu i Kościoła w tym narodzie, chcieli powiedzieć wszystkim, którzy po nich będą, że aby dawać świadectwo o Chrystusie, trzeba się do tego przygotować. Rodzi się bowiem, dojrzewa i uszlachetnia w atmosferze modlitwy, owej głębokiej i tajemniczej rozmowy z Bogiem. Na klęczkach. Nie można ukazywać Chrystusa innym, jeżeli wcześniej się Go nie spotka we własnym życiu. Tylko wówczas świadectwo będzie miało prawdziwą wartość. Stanie się zaczynem dla ludzkości, solą ziemi i światłem rozjaśniającym mroki naszym braciom kroczącym po ścieżkach tego świata" .

Pragniemy też modlić się o pokój dla świata i o dar współpracy między narodami. Za przykładem i przez wstawiennictwo naszych świętych Patronów chcemy stawać się solą ziemi i światłem świata. Dlatego z całym Kościołem świętym modlimy się: "Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując Męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem".

Na owocne przygotowanie się do obchodów Jubileuszu 1000-lecia Męczeńskiej Śmierci Pięciu Braci i na każdy dzień naszej ziemskiej drogi zawierzam wszystkich Ukochanych Diecezjan opiece Matki Bożej Rokitniańskiej, wstawiennictwu Świętych Braci Męczenników i z serca błogosławię: w imię Ojca i Syn, i Ducha Świętego.

Zielona Góra, 16 października 2001 r.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

98-letni chiński biskup uleczony z koronawirusa

2020-02-18 15:28

[ TEMATY ]

biskup

Chiny

koronawirus

youtube.com

98-letni chiński biskup Joseph Zhu Baoyu z diecezji Nanyang jest najstarszym jak dotąd pacjentem, który wyzdrowiał po infekcji spowodowanej koronawirusem - donosi azjatycka agencja katolicka „Ucanews”. Sędziwy hierarcha trafił do szpitala na początku lutego. Teraz został zwolniony, ponieważ został uleczony z infekcji .

Zhu był w latach 2002-2010 uznanym przez Stolicę Apostolską biskupem diecezji Nanyang w prowincji Henan. Jako członek nie uznawanego przez państwo Kościoła „podziemnego” przesiedział wiele lat w więzieniach i obozach pracy. Sakrę biskupią otrzymał w ukryciu w 1995 r. jako biskup koadiutor w Nanyang.

CZYTAJ DALEJ

Białystok: warsztaty duszpasterskie dla księży poświęcone uzależnieniom

2020-02-19 19:43

[ TEMATY ]

uzależnienia

©freshidea – stock.adobe.com

W Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku zakończyły się dwudniowe warsztaty formacyjno-pastoralne dla księży archidiecezji białostockiej poświęcone profilaktyce różnego rodzaju uzależnień. Tegoroczne spotkanie, przygotowane przez Zespół ds. Stałej Formacji Kapłanów we współpracy z Katedrą Teologii Katolickiej UwB, podobnie jak ubiegłoroczne poświęcone seksualności, wpisuje się w działania Kościoła na rzecz ochrony dzieci i młodzieży.

Warsztaty prowadzili terapeuci z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „Etap”, współpracującym z białostockim Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”. Zajęcia obejmowały trzy prelekcje dotyczące rodzajów, przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania uzależnieniom.

Prezes Stowarzyszenia „Droga”, o. Edward Konkol SVD, pracujący od lat z osobami uzależnionymi, podkreślał zróżnicowanie pomiędzy osobą a jej chorobą. Zaznaczał, że są oni często „swoiście skonstruowani, podatni na zranienia i najczęściej z zaburzonym poczuciem własnej wartości”.

Krzysztof Paliński, doświadczony terapeuta uzależnień, przedstawił poszczególne ich rodzaje: od alkoholu, narkotyków i zmodyfikowanych narkotyków (tzw. dopalaczy), leków, hazardu, pornografii, zakupów, internetu i korzystania z mediów społecznościach, okaleczania się i innych. Wyjaśnił ich złożone w sensie psychologicznym podłoże, choć wszystkie one – jak tłumaczył – w badaniach neurologicznych dają taki sam obraz choroby.

Prelegent wskazywał, że każde uzależnienie jest zaburzeniem psychicznym, sprawiając, że człowiek traci niezależność wewnętrzną i komunikację z otoczeniem. „Pierwszą ofiarą uzależnienia jest sam człowiek” – stwierdził, wskazując na jego skutki fizyczne i psychiczne. Tłumaczył również, co sprzyja uzależnieniom, wymieniając m.in. przekaz kulturowy, dziedziczenie genetyczne oraz przyczyny wewnętrzne (psychiczne). Wskazywał, jak rozeznać moment, w którym można mówić uzależnieniu i o jego mechanizmach.

Na zakończenie wystąpienia przytoczył „Elementarz nadziei”, który stosowany jest w terapii i może pomóc osobom uzależnionym wyjść z nałogu.

Elżbieta Powichrowska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka „Etap”, mówiła o profilaktyce uzależnień. Jako najczęstsze przyczyny zachowań ryzykownych wśród młodzieży wskazała brak dialogu i więzi emocjonalnej, nieumiejętność komunikowania uczuć oraz zaburzone poczucie własnej wartości.

Wymieniła również podstawowe błędy wychowawcze, które mogą sprzyjać powstawaniu uzależnień: podkreślanie złych nawyków czy cech, a niewydobywanie dobrych; porównywanie z innymi oraz „etykietowanie”. Podkreślała, jak ważny jest dialog motywujący, akceptacja, empatia oraz wydobywanie z młodego człowieka dobra.

„Problematyka uzależnień współcześnie dotyka wiele różnych środowisk, jak również poszerza się zakres uzależnień – podkreślał bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Zespołu ds. Formacji Duchowieństwa. - Jako kapłani jesteśmy w tych środowiskach – pracujemy z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami. Ludzie przychodzą do nas ze swoimi problemami, dlatego tak ważne jest wiedzieć, jak im pomóc, jaki im radzić, gdzie ich skierować, jak pomóc im znaleźć fachową pomoc” - mówił biskup.

Duchowny wskazywał, że problem uzależnień dotyka także duchownych „Dlatego my, jako kapłani, musimy być również świadomi tych zagrożeń i wiedzieć, jak sobie nawzajem pomagać” – stwierdził.

Zapowiedział przeprowadzenie w archidiecezji białostockiej pogłębionych szkoleń dla zainteresowanych kapłanów i stworzyć grupę towarzyszenia, wiedzieć jak sobie i innym pomagać – dodał duchowny.

Podsumowując dwudniowe warsztaty abp Tadeusz Wojda podkreślił, że osoby duchowne, żyjąc w świecie są również dotykane jego problemami. "Jako kapłani jesteśmy zobowiązani do stanięcia w pierwszym szeregu w walce z uzależnieniami, które nas tak bardzo dotykają. Dlatego każda tego typu formacja, która poszerza nam pole ich widzenia, daje nam, choćby najprostsze narzędzia do ręki, aby podjąć z nimi walkę" – mówił arcybiskup.

Doroczne warsztaty dla kapłanów archidiecezji białostockiej dotyczą aktualnych zagadnień i problemów duszpasterskich oraz są okazją do poszerzania wiedzy i wypracowania wspólnych stanowisk i postulatów do przyszłej realizacji w parafiach. W tegorocznych warsztatach duszpasterskich uczestniczyło ponad 300 kapłanów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję