Reklama

Dzień Papieski w diecezji legnickiej

O wydarzeniach towarzyszących obchodom Dnia Papieskiego w diecezji wspomniał biskup legnicki Stefan Cichy podczas Mszy św. sprawowanej15 października w katedrze. Często Ojciec Święty wskazywał na życie świętych, którzy świadczyli Boże Miłosierdzie - mówił biskup Cichy - Wielu z nich wyniósł do chwały ołtarzy... Podkreśla się, że szczególnie dwie postaci były mu bardzo bliskie - św. Brat Albert i św. Siostra Faustyna Kowalska. On sam był w dziele miłosierdzia czynny słowem i modlitwą. Kiedyś powiedział: miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów. Nie wystarczy więc mówić o miłosierdziu, trzeba je praktycznie na co dzień realizować. Modlił się też o Miłosierdzie Boże dla całego świata. Często powtarzał słowa; Jezu ufam Tobie. On ustanowił święto Bożego Miłosierdzia… Pokażmy i my, że nie tylko potrafimy słuchać i mówić o miłosierdziu, ale sami potrafimy je świadczyć” - apelował Ksiądz Biskup.

Niedziela legnicka 45/2006

Złożenie kwiatów

Po Mszy św., koncelebrowanej z udziałem biskupa seniora Tadeusza Rybaka, kapłanów z parafii legnickich i Wyższego Seminarium Duchownego, jej uczestnicy, wśród których znalazły się delegacje 17 szkół papieskich i 37 stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia, przeszli pod pomnik Jana Pawła II i po modlitwie, złożyli tam kwiaty. Odśpiewana też została pieśń „Barka”. Sama liturgia Mszy św. była także przygotowana z udziałem delegacji szkół papieskich i stypendystów.

Prezentacja encykliki

Reklama

W godzinach popołudniowych, w ramach obchodu tzw. Legnickiego Roku Jana Pawła II, w katedrze odbyła się prezentacja kolejnej papieskiej encykliki, poświęconej Bożemu Miłosierdziu: „Dives in Misericordia”. Jej prezentacji dokonał ks. dr Bogusław Drożdż, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Wydarzeniem artystycznym towarzyszącym prezentacji było pop-oratorium „Boże Miłosierdzie”, oparte na tekstach św. siostry Faustyny Kowalskiej, z muzyką Zbigniewa Małkowicza. Wykonawcami byli: Zespół „Lumen” - pod kierownictwem kompozytora: Zbigniewa Małkowicza. Soliści: Aleksandra Małkowicz, Maciej Wojciechowski, Dariusz Tokarzewski z udziałem Legnickiej Orkiestry Symfonicznej. Orkiestrze i solistom towarzyszyły połączone chóry: Chór Wyższej Szkoły Menedżerskiej „Madrygał”, Chór Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, Chór oraz schola parafii katedralnej, Chór parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, Chór Cantus II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, Chór Carmen I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, Chór Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica”.

Sesja naukowa w Lubinie

14 października br. w parafii św. Jana Bosko w Lubinie Akcja Katolicka zorganizowała sesję naukową pt. „Autorytet w życiu publicznym”, poświęconą Janowi Pawłowi II. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa legnickiego Stefana Cichego.
„Aby rozpocząć rozważania na temat autorytetu w życiu publicznym, musimy pokazać, że uznajemy najwyższy autorytet Pana Boga w naszym życiu” - powiedział na rozpoczęcie Mszy św. bp Cichy. Podczas sesji wysłuchaliśmy dwóch wykładów. Pierwszy z nich: „Autorytet czy autorytarność” wygłosił ks. dr Marek Mendyk - dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Czym jest autorytet, jaki jest zakres treściowy tego pojęcia, jak się on ma do władzy, w jaki sposób łączy się z wychowaniem, jak użyć autorytetu dla dobra wspólnego i wreszcie co rozumie się przez osobowość autorytarną? Na te pytania odpowiadał ks. Marek Mendyk. Wśród osób zajmujących się dyskusją na temat autorytetu, można dziś spotkać dwie grupy, podkreślił ks. Mendyk, jedna z nich to tzw. profesjonaliści, którzy zajmują się psychologią, psychiatrią czy psychosocjologią. Drugą grupę stanowią rodzice, nauczyciele, przywódcy, którzy chcą stawać się wyroczniami na temat pojmowania autorytetu. Pojmowanie autorytetu wpływa na sposób postępowania różnych grup: dorośli wobec dzieci, dzieci wobec dorosłych. Te postawy wobec autorytetu wpływają na działanie obywateli w społeczeństwie. Mówił o autorytecie wyzwalającym, który ma inspirujący konstruktywny wpływ na postępowanie osób. Taki autorytet ma znaczenie w pracy wychowawczej, gdzie wychowawca obdarzony takim autorytetem mobilizuje swoich wychowanków do inicjatyw, do podejmowania samodzielnych działań i pogłębia odpowiedzialność za swój własny rozwój. Drugi z autorytetów to ujarzmiający, wypływa on nie tyle z osobistych zalet i zasług, ale z wygórowanej ambicji, często żądnej władzy. W tym przypadku mamy do czynienia z osobą pragnącą bezwzględnie podporządkować sobie grupę, na którą ma wpływ. Ks. Marek mówił też o autorytecie moralnym, naukowym czy wreszcie wewnętrznym i zewnętrznym, wszystkie rodzaje autorytetów uzasadniał w sposób szczegółowy.
Drugi wykład: „Wielcy ludzie w życiu publicznym” przedstawił dr Stanisław Gebhardt, absolwent London Uniwersity i Sorbony, wieloletni działacz Światowej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, żołnierz Armii Krajowej i więzień obozów koncentracyjnych Gross Rosen i Mathausen. Przedstawił postaci wybitnych mężów stanu: Ignacego Jana Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa oraz Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Alcide Gasperi
Podczas sesji odbyły się również trzy konwersatoria. Na temat: „Polska szkoła potrzebuje autorytetów” dyskusję prowadziła Antonina Jaz i ks. dr Tomasz Czernik. Następny temat: „Św. Jan Bosko - ponadczasowy wzór wychowawcy i autorytet młodzieży” prowadził ks. dr hab. Ryszard Kempiak. Trzeci temat: „Autorytet w społeczności lokalnej” prowadził Paweł Niewodniczański.
Podsumowania sesji dokonał bp Stefan Regmunt. Podkreślił, że bycie autorytetem wymaga dużego wysiłku, nie wszyscy są zdolni do tego. Zdarza się, że w niektórych środowiskach, aby wykreować autorytet obniża się poprzeczkę, najczęściej dzieje się to w okresie przedwyborczym na radnych czy do parlamentu. Są takie osoby, które aby zdobyć popularność, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie zawsze zgodnym z dobrem i ogólnie przyjętymi wartościami. Trzeba wypracować model, który zawsze stawia wymagania, nawet wtedy, gdy dla niektórych byłyby one trudne do zrealizowania. Przede wszystkim zawsze trzeba głosić prawdę.

Miłość mi wszystko wyjaśniła

16 października br. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy zorganizowało wieczór poezji i wspomnień zatytułowany: „Miłość mi wszystko wyjaśniła” - w całości poświęcony Janowi Pawłowi II. Spotkanie rozpoczęto złożeniem kwiatów przed pomnikiem Jana Pawła II przez delegację legnickiego TPD. Następnie w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana o godz. 16.00 rozpoczęła się kolejna część obchodów Legnickiego Roku Jana Pawła II i VI Dnia Papieskiego. Zebrało się kilkuset mieszkańców z Legnicy i okolic. Po słowie wprowadzającym prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego PTTK Kazimierza Pleśniaka scenę zajęła młodzież z legnickich szkół, która w spektaklu przybliżyła zebranym osobę i życie wielkiego Polaka i wielkiego papieża Jana Pawła II. Wykonawcami byli uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Legnicy pod kierunkiem pani Haliny Nowak oraz uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza pod kierunkiem Haliny Nowak (zbieżność nazwisk i imion). Występ młodego pokolenia legniczan zakończył się wspólnym śpiewem ulubionej pieśni Papieża „Barka”. „Ten wieczór był wyjątkowy. Było wiele wzruszających momentów i słów. Na twarzach zebranych było widać zadumę i łzy. My, jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, możemy w taki właśnie sposób włączyć się w obchody Legnickiego Roku Jana Pawła II, którego pomysłodawcą jest Bernard Adamowicz. Nie było to jedyne spotkanie dedykowane naszemu Papieżowi. W listopadzie chcemy ogłosić konkurs plastyczny pt.: „Jan Paweł II, jakiego pamiętam”. Chcemy także zorganizować kolejny wieczór poezji, którą tworzył Karol Wojtyła, a potem Jan Paweł II. Na zakończenie zaś tych legnickich obchodów Roku Jana Pawła II myślimy o zorganizowaniu wystawy: „Jan Paweł II wśród dzieci świata” - powiedział Kazimierz Pleśniak.
Na koniec spotkania zebrani w Klubie Nauczyciela mogli posmakować papieskich kremówek, przygotowanych specjalnie na to spotkanie przez firmę „Kampol”.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święty od zadań trudnych

Niedziela Ogólnopolska 38/2019, str. 20-21

[ TEMATY ]

O. Pio

Biuro prasowe OFMCap – krka

Ojciec Pio często powtarzał, że „modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, kluczem, który otwiera Serce Boga”.

CZYTAJ DALEJ

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową kopalnię krzemienia czekoladowego

2021-09-22 07:13

[ TEMATY ]

wykopaliska

Monika Książek/Niedziela

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskie archeolodzy odkryli mającą nawet 10 tys. lat kopalnię krzemienia czekoladowego. Jak podkreśla kierownik badań dr Magdalena Sudoł-Procyk – to dotąd najdalej wysunięty na południowy zachód w Polsce tego typu obiekt.

Wcześniej uważano, że choć zasiedlający te tereny neandertalczycy, a następnie homo sapiens posługiwali się narzędziami z krzemienia czekoladowego, to nie wydobywali go na miejscu, ale transportowali z oddalonych o ok. 150 km Gór Świętokrzyskich.

CZYTAJ DALEJ

Odnaleziono listy więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci

2021-09-24 12:39

[ TEMATY ]

obóz koncentracyjny

Muzeum Dzieci Polskich- ofiar totalitaryzmu

Wstrząsające listy dzieci więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Litzmannstadt Ghetto

Wstrząsające listy dzieci więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Litzmannstadt Ghetto

Wstrząsające listy dzieci więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Litzmannstadt Ghetto i znaleźli badacze z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu - poinformowano na piątkowej konferencji prasowej w Łodzi.

Kilka dni temu, badając dokumenty w prywatnych zbiorach historycy znaleźli osiem listów najmłodszych więźniów niemieckiej III Rzeszy - podali pracownicy Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję