Reklama

Wizytacja kanoniczna w dekanacie Polkowice

Cenne doświadczenia

Niedziela legnicka 1/2002

Są takie podniosłe dni, kiedy biskup nawiedza parafie. Zwykle jest to związane z jakąś uroczystością czy odpustem. Jest też i taki czas, kiedy biskup przyjeżdża do parafii, by przeprowadzić tam wizytację kanoniczną. Wówczas to przygląda się on pracy duszpasterzy, działalności parafian, życiu religijnemu i podejmowanym we wspólnocie inicjatywom; poucza, doradza, pomaga rozwiązywać problemy. Takiej właśnie wizytacji dokonał od 15 do 30 września ub.r. biskup legnicki Tadeusz Rybak w dekanacie Polkowice.

Swą wizytę na tym terenie Ksiądz Biskup rozpoczął od parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach. Parafia ta jest siedzibą dekanatu, którego dziekanem jest ks. prał. dr Ludwik Kośmidek.

16 września w homilii podczas jednej z Mszy św. sprawowanych w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach bp Rybak mówił, iż " tą właśnie Eucharystią w dziekańskiej parafii rozpoczynam wizytację waszego dekanatu. Będę przyglądał się pracy kapłanów i działaniom parafian; zapoznam się też i z problemami ludzi stanowiących tę parafię; będę odwiedzał szkoły i spotykał się z grupami parafialnymi. Najważniejsze jest jednak to spotkanie ze wszystkimi parafianami, ze wszystkimi, którzy stanowią żywy Chrystusowy Kościół. Mam nadzieję, że ta wizyta wszystkim nam da wiele cennych wskazówek i doświadczeń".

Podczas swego pobytu w parafii Ksiądz Biskup spotkał się z rodzicami kapłanów i kleryków, przedstawicielami parafian i Rady Parafialnej oraz poszczególnych grup, stowarzyszeń i wspólnot działających w parafii. Jego Ekscelencja przyjrzał się także pracy kancelarii dziekańskiej i parafialnej oraz funkcjonowaniu całego duszpasterstwa.

Punktem kulminacyjnym całego dnia była Msza św., którą pod przewodnictwem bp. Tadeusza Rybaka koncelebrowali wszyscy kapłani dekanatu polkowickiego.

Na wstępie bardzo serdecznie Księdza Biskupa przywitał miejscowy proboszcz - ks. Ludwik Kośmidek, który przybliżył wszystkim zgromadzonym historię parafii i odczytał sprawozdanie z jej działalności od 1994 r., kiedy to bp Rybak ostatnio wizytował polkowickie duszpasterstwo. Ks. Kośmidek zachęcał, by Jego Ekscelencja czuł się wśród polkowiczan jak pośród swoich, ponieważ jest On u siebie. "Przybywasz do nas, Drogi Księże Biskupie, jak Dobry Ojciec, by nam się przyjrzeć, by pochwalić, a może i wykazać błąd, upomnieć, skorygować... Prosimy, wskaż nam drogę, jak postępować w tym nowym tysiącleciu chrześcijaństwa" .

Parafianie przywitali Księdza Biskupa po staropolsku - chlebem i solą. Biskup Legnicki, przyjmując bochen chleba, ucałował go i błogosławił, życząc, by nigdy już nikomu nie brakowało chleba powszedniego i wzajemnej miłości. Bp Rybak prosił też, by w żadnej polskiej rodzinie nie zaginął zwyczaj kreślenia znaku krzyża na każdym nowym bochenku chleba, by chleb był w poszanowaniu.

W homilii Ksiądz Biskup mówił: "Znamy opinię o Polkowicach: jest to dobrze rządzone, zadbane i jedne z piękniejszych miast na Dolnym Śląsku. Ilekroć tu przybywam i widzę to wszystko, potwierdzam tę opinię. (...) Środowisko polkowickie staje się coraz bardziej przeniknięte kulturą i myślą twórczą - ma tu przecież powstać wyższa uczelnia. Chcę wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy dbają o to miasto. Dziękuję tutejszym władzom samorządowym, że rozumieją, jak duże znaczenie dla środowiska mają świątynie. Na ręce Księdza Prałata-Dziekana składam wyrazy uznania wszystkim tym, którzy wraz z nim tak dbają o te świątynie. (...) Z satysfakcją patrzymy na ten piękny, odnowiony zabytkowy kościół pw. św. Michała, cieszymy się, iż jest w nim tak wspaniały instrument muzyczny... Pamiętajmy jednak, że to wszystko ma służyć ludziom - by byli coraz lepsi, coraz szlachetniejsi, by żyli w jedności z Bogiem i między sobą. To jest zadanie Kościoła, by człowiek żył wartościami, które Bóg mu przekazuje".

Kaznodzieja mówił także o świętowaniu niedzieli: "Niedziela jest dzisiaj zagrożona. Pilnujmy jej! Pilnujmy niedzielnej Mszy św.; wtedy rodzina powinna być razem - i w domu, przy obiedzie, i w kościele, na Eucharystii, by karmić i umacniać się Słowem i Ciałem Chrystusa.

W innych parafiach Biskup Legnicki również odwiedzał szkoły, przedszkola i świetlice; spotykał się z przedstawicielami parafian i członków poszczególnych grup działających w parafii. Wszędzie witano Księdza Biskupa chlebem i solą oraz proszono o pokrzepiające i pouczające słowo.

Tam też bp Rybak podczas homilii wygłaszanych w poszczególnych wspólnotach parafialnych szczególnie akcentował następujące kwestie:

W parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Jędrzychowie, gdzie proboszczem jest ks. Władysław Cichocki, w dniu Sybiraka, 17 września, Ksiądz Biskup mówił do lokalnej społeczności, składającej się głównie z ludności pochodzącej z Kresów Wschodnich, o korzeniach wiary oraz o trwaniu w niej i jej dziedzictwie. Jego Ekscelencja prosił też parafian, by otaczali swą szczególną opieką i troską poewangelicki kościół, który jest na terenie ich parafii. "Dziękuję Wam za dotychczasową opiekę nad tym opustoszałym budynkiem. Wiem, ile serca i pracy włożyliście w różne prace tam wykonywane. Szczególnie dziękuję za dokonanie powtórnego pochówku odnalezionych tam szczątków ludzkich" - mówił bp Rybak. Ksiądz Biskup przyjechał do parafii w godzinach porannych. Tam, przejeżdżając przez pięknie udekorowaną wieś, odwiedził podstawową szkołę integracyjną, gdzie wręczył wyróżnionym dzieciom i młodzieży nagrody za udział w konkursie o kard. Stefanie Wyszyńskim, Prymasie Tysiąclecia.

18 września w parafii pw. Michała Archanioła w Sobinie Biskup Legnicki (odwiedzając także kościół filialny w Nowej Wsi Lubińskiej) w obecności proboszcza ks. Tadeusza Winnickiego, zaproszonych wiernych i parafian, akcentował w homilii sprawę często niewłaściwych materiałów ( wartości) podawanych nam przez środki masowego przekazu. Bp Rybak wspomniał też - znany większości parafian z ich stron rodzinnych na Kresach - obraz Matki Bożej tulącej główkę Jezusa. Mówiąc o ważnym zagadnieniu jedności, wierni usłyszeli: "Gdzie jest Duch Boży, tam jest jedność. (...) Jak budujemy świątynie z kamieni, tak musimy budować świątynie naszych serc, budować jedność między nami oraz między wyznawcami innych religii. Musimy budować tę chrześcijańską jedność, budować duchową świątynię. Pamiętajmy, że Jezus prosił Ojca, aby wszyscy stanowili jedno...".

Parafię pw. św. Barbary w Żelaznym Moście, gdzie proboszczem jest ks. Czesław Gałecki, Biskup Legnicki wizytował 20 września. Nawiedzając świątynię w Rynarcicach i przewodnicząc Eucharystii w kościele parafialnym w Żelaznym Moście, w homilii bp Rybak rzucał szczególne światło na jedność i łączność duchową z Bogiem i drugim człowiekiem: "Katedra a także Kościół są symbolami jedności duchowej oraz łączności z Bogiem i między ludźmi. Dbajmy o tę jedność i podtrzymujmy ją, stając się coraz lepsi jedni dla drugich" - mówił kaznodzieja. Po Eucharystii Ksiądz Biskup poświęcił krzyż przy kościele, a następnie - wraz z towarzyszącą orkiestrą górniczą - udał się do świetlicy, którą Gmina Polkowice wybudowała w Żelaznym Moście. Po uroczystych przemówieniach nastąpiło pobłogosławienie i uroczyste otwarcie nowego budynku.

W niedzielę 23 września bp Tadeusz Rybak wizytował parafię pw. Matki Bożej Łaskawej w Polkowicach (najmłodsza parafia w dekanacie), gdzie urząd proboszcza sprawuje ks. Ireneusz Wójs. Tu Mszy podczas św. Jego Ekscelencja wygłosił homilię do dzieci: "Kochane dzieci, powinnyście się modlić każdego dnia. Rozmawiajcie z Panem Bogiem. Spotykajcie się z Nim jak najczęściej, bo On jest waszym najlepszym przyjacielem, zawsze wam pomoże. Kochajcie Go bardzo!" - mówił kaznodzieja. Podczas Mszy św. wizytacyjnej Ksiądz Biskup przestrzegał przed często zwodniczym wpływem mass mediów, które potrafią w różny sposób ukazywać rzeczywistość. Mówił także o należytej trosce o rodzinę i dobrej, chrześcijańskiej formacji młodego pokolenia, które kiedyś weźmie naszą przyszłość w swoje ręce. Biskup Legnicki mówił, iż powinni to być ludzie mądrzy, i tacy, którzy chcą pomóc nam wszystkim, którzy chcą pomóc naszej Ojczyźnie. Oni powinni wiedzieć, co jest dla Polski i Polaków dobre, a co złe, co pomoże w budowaniu lepszych relacji między ludźmi, a co wprowadza fałsz i niezgodę, która rujnuje nas wszystkich.

24 września Biskup Legnicki nawiedził wspólnotę parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mlecznie. Bp Tadeusz Rybak wraz z nowym proboszczem ks. Stanisławem Brylakiem nawiedził także kościoły filialne parafii (w Dąbrowie Górnej i Składowicach) i spotkał się z parafianami i przedstawicielami grup działających przy duszpasterstwie. W homilii podczas Mszy św. celebrowanej w kościele parafialnym w Mlecznie Ksiądz Biskup zwracał szczególną uwagę na jedność oraz wspólną pomoc i poszanowanie w parafii, która jest dość mała. "Wszyscy winni sobie wzajemnie pomagać i troszczyć się jedni o drugich. (...) Dziś każdemu z nas jest ciężko, jednak musimy dostrzegać tych naszych braci i siostry, którzy są jeszcze w większej od nas potrzebie. Szanując się nawzajem powinniśmy sobie jeszcze bardziej pomagać i umacniać się w jedności, którą należy budować na Chrystusie i Jego przykazaniach" - mówił kaznodzieja.

Parafię pw. Świętej Trójcy w Rudnej Ksiądz Biskup wizytował we wtorek 25 września. Od wczesnych godzin porannych Biskup Legnicki był pośród diecezjan. Odwiedził szkołę w Rudnej, spotkał się z pedagogami i przedstawicielami parafian. Następnie nawiedził kościół filialny w Wądrożu i poświęcił krzyż, który - staraniem parafian - władze KGHM-u wzniosły na obrzeżach Rudnej. Podczas Mszy wizytacyjnej Biskup Legnicki przyjął uroczyste wyznanie wiary ks. kan. Władysława Janickiego, nowego duszpasterza parafii i uroczyście wprowadził go w posługę proboszcza, zlecając mu zadania powierzone przez Kościół. W wygłoszonej homilii bp Tadeusz Rybak wspomniał poprzednika ks. Władysława, niedawno zmarłego ks. Kazimierza Rzońcę. "Widzimy, jak wiele ofiarnej pracy i serca kapłan ten włożył w tę parafię. Pamiętam, jak wielkie miał plany, ile dobrego chciał tu zrobić. Większośćz tych planów zrealizował, jednak nie wszystko zdążył uczynić... Pan już go powołał do siebie ( ...). Teraz wszyscy mieszkańcy Rudnej powinni się zjednoczyć i wspólnie, pod przewodnictwem nowego Proboszcza, podjąć dalsze dzieła" - powiedział.

W niedzielę, ostatni dzień września, biskup legnicki Tadeusz Rybak przybył do parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. Tam, podobnie jak w innych parafiach, Ksiądz Biskup dokładnie przyglądał się działalności duszpasterstwa oraz pracy jego proboszcza ks. prał. Mariana Kopko i księży wikariuszy. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami poszczególnych grup i stowarzyszeń działających w parafii oraz wszystkimi nauczycielami z terenu miasta Polkowic, dla których o godz. 9.00 Eucharystię odprawił i homilię wygłosił Ksiądz Biskup. Kaznodzieja szczególnie podkreślał sprawy dotyczące wychowania młodego pokolenia. Zaś w homilii wygłoszonej podczas głównej Mszy św. Ksiądz Biskup nawiązał do trwających końcowych prac przy wznoszeniu świątyni, a także podkreślił olbrzymią wartość działalności na rzecz mieszkańców miasta, podejmowanej przez stowarzyszenia, które znalazły swoją siedzibę w nowo poświęconym przez Księdza Biskupa Domu Parafialnym.

Na zakończenie wizytacji kanonicznej Ksiądz Biskup błogosławił poszczególnym wspólnotom parafialnym dekanatu Polkowice, by ich członkowie - jednocząc się i wiernie realizując zamierzone cele - czynili wszystko na większą chwałę Bożą, dla dobra wspólnot lokalnych, diecezji legnickiej i całego kraju.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rzecznik MZ: będą nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych

2020-09-25 11:43

[ TEMATY ]

Ministerstwo Zdrowia

obostrzenia

Adobe Stock

Minister zdrowia zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Będą dotyczyły spotkań międzyludzkich – poinformował w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że informacje o nowych obostrzeniach zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.

Rzecznik MZ na konferencji prasowej zapowiedział nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych.

"Minister zdrowia zaproponuje obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych i najprawdopodobniej te nowe obostrzenia w niedługim czasie się pojawią. Będą to obostrzenia dotyczące możliwości spotkań międzyludzkich, kontaktów" – powiedział rzecznik.

Dodał, że minister zdrowia przedstawi informacje o nowych obostrzeniach w przyszłym tygodniu.

"Przekonacie się państwo w przyszłym tygodniu. Każdy z nas może przewidywać, obserwując to, co się dzieje w innych państwach, choćby w Europie, jakie są wprowadzane restrykcje, raczej dotyczące większych zbiorowisk, tam, gdzie więcej osób się organizuje, gdzie się spotyka. To już minister Adam Niedzielski przedstawi" – powiedział rzecznik.

Przekazał, że obecnie w resorcie zdrowia trwa spotkanie ministra Adama Niedzielskiego z zespołem do spraw opiniowania zmian w zakresie ochrony zdrowia w Polsce.

"Między innymi dyskutowana jest realizacja bieżącej strategii walki z koronawirusem. Trwają teraz dosyć gorące, bo z nich wychodzę, narady ze specjalistami, w jakim zakresie jeszcze bardziej wprowadzić zalecenia, które mogłyby nas chronić przed zakażeniami oraz pomóc lekarzom w obsłudze pacjentów" – powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że w najbliższym czasie liczba przypadków będzie dalej rosnąć. Zaapelował po raz kolejny o przestrzeganie zasad sanitarnych – noszenie maseczek, zachowanie dystansu i dezynfekcje.

"To, co przewiduje strategia walki z COVID-19 na jesień, to nie jest walka z powstrzymaniem koronawirusa przed naszymi granicami. My z tym koronawirusem będziemy się mierzyć na co dzień, dlatego strategia przewiduje punktowe reagowanie np. wprowadzanie obostrzeń w powiatach" – wskazał Andrusiewicz.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec, Magdalena Gronek, Dorota Stelmaszczyk

kkr/ mgw/ dst/ joz/

CZYTAJ DALEJ

5 pytań do … Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka

2020-09-26 08:01

[ TEMATY ]

wywiad

5 pytań do...

Archiwum prywatne

Szymon Szynkowski

Szymon Szynkowski

5 pytań do … Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka – sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pełnomocnika rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Piotr Grzybowski:Panie Ministrze, zacznijmy od chyba najgorętszego dziś tematu: protestów społecznych po - w powszechnej ocenie uznanych za sfałszowane - wyborach prezydenckich na Białorusi. Czy dla naszych służb dyplomatycznych było to zaskoczeniem?

Szymon Szynkowski vel Sęk: Dla nas nie było to zaskoczenie. Wiedzieliśmy, że jest niestety duże prawdopodobieństwo, że wybory nie będą przeprowadzone w sposób przejrzysty i demokratyczny, i że napotka to na opór białoruskiego społeczeństwa. Natomiast – dla nas nie, ale dla niektórych naszych zachodnich partnerów z UE myślę, że skala i długotrwałość tych protestów była zaskoczeniem. Przecież wiadomo, że wcześniejsze wybory również budziły wątpliwości, choć skala fałszerstw nie była aż tak duża, jak w przypadku tych ostatnich, więc teraz zarówno skala manipulacji, jak i skala oporu wobec manipulacji jest bardzo duża. My przyglądamy się sytuacji na Białorusi od wielu lat, więc trudno, żebyśmy w tej kwestii byli czymś zaskoczeni.

PG: Czy w związku z tym MSZ ma wypracowane scenariusze, które Polska będzie realizować?

SSvS: Tak, oczywiście. My nie poruszamy się tylko w sferze ogólnych deklaracji politycznych, potępiających to, co wydarzyło się w trakcie wyborów na Białorusi, czy wspierających dialog ze społeczeństwem i domagających się tego dialogu i rezygnacji z użycia siły, czy represji. To byłoby zbyt mało. My proponujemy bardzo konkretny plan działań dla Białorusi, z konkretnym finansowaniem na poziomie na razie naszego planu krajowego - ok. 12 mln euro, czyli 50 mln zł. Natomiast będziemy też proponować wspólnie z Grupą Wyszehradzką, bo w tej chwili finalizowane są uzgodnienia w zakresie propozycji tzw. Planu Marshalla, czyli czegoś, co jest nazywane Planem Marshalla dla Białorusi, takiej wielopunktowej propozycji wsparcia, która mogłaby zostać zaoferowana w sytuacji, w której na Białorusi doszłoby do demokratycznych zmian. Mowa tutaj zarówno o liberalizacji wizowej, jak i ułatwieniach dla małych i średnich przedsiębiorstw i specjalnym funduszu wsparcia. To zostało już zaprezentowane przez Premiera Mateusza Morawieckiego szefowej Komisji Europejskiej i będzie prezentowane przez całą Grupę Wyszehradzką, której przewodzimy, na forum Rady Europejskiej w najbliższych dniach.

PG: Pytanie już do Pana jako pełnomocnika rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej: czy jest realne wypracowanie planu działania Grupy wobec sytuacji na Białorusi?

SSvS: Tak. Dzisiaj Grupa Wyszehradzka finalizuje prace nad tym bardzo konkretnym planem wsparcia ze strony UE dla Białorusi na poziomie gospodarczym. To jest jeden z elementów, który chcemy oferować Białorusi, ale – co ważne - w ramach współpracy Wyszehradzkiej, bo w ten sposób możemy łatwiej na poziom unijny przenieść naszą propozycję. Oczywiście na poziomie krajowym mamy 5-punktowy plan, który dzisiaj jest realizowany, zarówno w zakresie wsparcia NGO, jak i wspierania dostępności rynku pracy dla osób, które muszą wyjechać z Białorusi, chcą przyjechać do Polski. Propozycje na poziomie unijnym liberalizacji wizowej wynikają też z tego, że jest ok. 800 tys. wiz unijnych wydanych w ostatnich latach. 400 tys. tych wiz wydały polskie konsulaty, więc to Polska jest krajem, który najaktywniej wspiera Białoruś, także w zakresie wsparcia dla obywateli tego kraju, jak również możliwość ich przyjazdu do Unii Europejskiej, czy pracy w UE. Chcemy, żeby było to wsparcie systemowe, w które zaangażują się wszyscy nasi unijni partnerzy. Wokół tego udało się, co też jest sukcesem Polski, wybudować konsensus Grupy Wyszehradzkiej. Przecież wiemy, że mamy w Grupie Wyszehradzkiej przyjaciół, partnerów, ale bywają także różnice zdań. W tej sprawie nie ma różnicy zdań. Grupa Wyszehradzka będzie prezentowała to wsparcie za tydzień, na forum Rady UE.

PG: Końcem lipca powołano nową inicjatywę - Trójkąt Lubelski. W jakim celu?

SSvS: Jak się okazało, Trójkąt Lubelski powołany w drugiej połowie lipca, swoją zasadność funkcjonowania dowiódł już w pierwszych tygodniach, bo chwilę później rozpoczął się kryzys na Białorusi, związany właśnie z niedemokratycznymi wyborami i w tym formacie są również prowadzone dyskusje. Litwa, Polska i Ukraina to kraje sąsiedzkie Białorusi, w których interesie leży stabilność sytuacji w tym kraju. Litwa i Polska dyskutują o wyzwaniach w różnych innych formatach, np. „Bukaresztańskiej 9” w kontekście bezpieczeństwa, w ramach współpracy Polski z krajami bałtyckimi. Ukraina była z tych dyskusji do tej pory wyłączona, bo w tych formatach nie uczestniczy. W związku z tym uznaliśmy, że trzeba stworzyć format sąsiedzki, który będzie właśnie miejscem do włączania również Ukrainy w dyskusję na tematy bieżące. Takim najbardziej bieżącym tematem, siłą rzeczy niestety dla Trójkąta Lubelskiego oczywistym jest sytuacja na Białorusi, ale też szerzej dyskusje o polityce bezpieczeństwa w regionie, w gronie krajów, które mają podobne spojrzenie na zagrożenia, które płyną ze wschodu. Dzisiaj Trójkąt, który koordynuje pan wiceminister Marcin Przydacz jest doskonałym formatem do tego, żeby koordynować też działania z ważnym państwem nieunijnym, czyli Ukrainą.

PG: Wrócił Pan minister kilka dni temu z Wilna, gdzie podpisane zostało Strategiczne Partnerstwo Polsko-Litewskie. Czy to początek Unii Lubelskiej 2.0?

SSvS: Nie, choć nawiązań historycznych podczas tego spotkania było całkiem sporo, począwszy od tego, że na początku swojego wystąpienia Pan Premier Skvernelis wskazał, że to pierwsze takie spotkanie od 230 lat. Po drugie, w wystąpieniach premierów obecne były nawiązania do wspólnych tegorocznych obchodów rocznicy Bitwy pod Grunwaldem i planowanych przyszłorocznych obchodów Konstytucji 3 maja, jak to się mówi zaręczenia wzajemnego obu narodów. To będzie też taka historyczna okazja do podkreślania tego, co nas łączy. Natomiast to jest tylko fundament do budowania dzisiaj naszej bardzo bliskiej współpracy, która już ma swój dorobek. Współpracujemy znowu w wielu formatach międzynarodowych ważnych UE, NATO, ale także regionalnych: Trójmorze, współpraca Bałtycka, czy choćby ten najnowszy wspomniany wcześniej Trójkąt Lubelski. To jest oczywiście tylko narzędzie do osiągania konkretnych celów. Te cele dzisiaj Litwa i Polska potrafią definiować: to jest wspólne wspieranie Białorusi. Litwa też tu jest bardzo aktywnym aktorem, przypomnę, że przed chwilą Minister Spraw Zagranicznych Litwy Pan Linkieviczus był w Waszyngtonie, rozmawiał o tych sprawach, więc koordynujemy tutaj działania wspólne. Na forum Rady Europejskiej także Polska i Litwa mówią w tych sprawach wspólnym, bardzo mocnym głosem, ale też w ogóle koordynujemy współpracę gospodarczą.
Konsultacje międzyrządowe, co bardzo jest ważne, żeby podkreślić miały swój bardzo konkretny wymiar: podpisano dwie umowy z zakresu współpracy przy rozbudowie infrastruktury transportowej, kolejowej, podpisano deklarację o współpracy strategicznej przez Premierów, podpisano bardzo ważny harmonogram wdrażania zmian oświatowych, które sprawią, że Polacy mieszkający na Litwie będą mieli zwiększoną dostępność do nauczania języka polskiego, co jest problemem od lat niezałatwionym. Tutaj jest duża szansa na postęp. Wreszcie jest TVP Wilno i przy okazji już nie samych konsultacji, ale też w związku z wizytą w Wilnie Pana Premiera, mieliśmy okazję podpisać list intencyjny, który po roku funkcjonowania z dużymi sukcesami TVP Wilno da w przyszłości tej telewizji nową siedzibę, w Domu Polskim w Wilnie, rozbudowanym ze środków MSZ. Wejdzie tam telewizja, młody zespół dziennikarzy z Wileńszczyzny, który już dzisiaj mówi ciekawie o życiu na Wileńszczyźnie, ale też mówi dobrze o Polsce, o polskiej historii, kulturze, tradycji. Jak Pan widzi w czasie tej bardzo intensywnej wizyty wiele spraw zostało nie tylko poruszonych ale i załatwionych. Naprawdę byłem pod wrażeniem, jak skuteczna może być dyplomacja w kontekście konsultacji międzyrządowych. Pod wodzą Premiera kilkunastu ministrów, każdy z konkretną agendą spraw, które chce załatwić, jedzie tam, sprawy mają postęp i wracamy z konkretnym dorobkiem. To w dyplomacji nie jest reguła, bo czasami kończy się na jakiś ogólnych dyskusjach, tu zaś mamy solidny konkret.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję