Reklama

Korespondencja własna z Göteborga

25 lat Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji

Maria Suchecka
Edycja legnicka 10/2008

Przebywając okresowo w Szwecji, z wielką przyjemnością skorzystałam z zaproszenia na tradycyjne poświąteczne spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Polską Misję Katolicką w Göteborgu (26 I br.). Spotkanie zaczęło się Mszą św. w kościele św. Pawła od Krzyża w Angered z udziałem około stu osób, nie tylko miejscowych, gdyż część z nich przyjechała ze Sztokholmu i Malmö. Eucharystii, sprawowanej przez ks. Bogdana Wagnerowskiego, byłego Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie, o. Adama Piaseckiego i o. Zbigniewa Nowakowskiego przewodniczył rektor Polskiej Misji Katolickiej Göteborgu o. Jarosław Daniluk (wszyscy trzej to kapucyni z Angered). Po Eucharystii w klasztornym holu nastąpiło dzielenie się opłatkiem, a potem odbyła się agapa, podczas której serwowano tradycyjne polskie potrawy. Ich przygotowanie odbyło się pod okiem Brata Sławka, a czynnie zaangażował się w sztukę kulinarną damski, parafialny aktyw, przygotowując znakomite dania i przekąski. Oprawę muzyczną zapewnił saksofonista Zbigniew Nowakowski, a tradycyjne kolędowanie poprowadzili Hanna Witkowska z mężem.
Zachęcona przez rektora Polskiej Misji Katolickiej o. Jarosława Daniluka, któremu podarowałam świeżo wydany przez jeleniogórskie Stowarzyszenie „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej” tomik „Nimfy błotne”, zaprezentowałam zebranym ten zbiór, nie ograniczając wyboru wierszy do tego tomiku, lecz również sięgając do mojej wcześniejszej książeczki poetyckiej „Od świtu do zmierzchu”. W kameralnej rozmowie, jaka wywiązała się po prezentacji, podkreślano, że dla przebywających na obczyźnie Polaków, kontakt z żywym, literackim słowem jest bardzo ważny, gdyż polszczyzna naszych rodaków przebywających na obczyźnie ulega deformacji z powodu niezamierzonych, a nieuniknionych wpływów obcych języków.

Klasztor w Angered

Franciszkański klasztor w Angered z kościołem, kaplicą Miłosierdzia Bożego, kafeterią, salkami do katechezy został zbudowany 19 lat temu i dobrze służy tutejszej Polonii. Widać, jak ten franciszkański ośrodek promieniuje wiarą, skupia wiernych, integruje ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj z Polski, a jest ich coraz więcej. Ojcowie kapucyni sprawują Eucharystię i tutaj, i w katolickim kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla, usytuowanym w centrum Göteborga, a także w kilku jeszcze innych miastach zachodniej Szwecji. Organizują pielgrzymki i obozy dla młodzieży, prowadzą akcję trzeźwości. Katechizują dzieci i młodzież, przygotowują do sakramentów, mają pieczę nad kołami różańcowymi i innymi katolickimi grupami, które skupiają szczególnie gorliwych w wierze rodaków. Sprowadza ich tutaj możliwość zarobków, czasami zatrzymuje na dłużej lub na zawsze. W kościele, wśród rodaków czują się wspólnotą języka, wiary i tradycji. To dla ich potrzeb duchowych, dla umocnienia wiary rodaków na obczyźnie 25 lat temu powstała Polska Misja Katolicka w Angered. Srebrna rocznica polskiego duszpasterstwa wypadała na Boże Narodzenie, ale obchodzono ja kilka tygodni wcześniej, wiążąc z obchodami Święta Niepodległości, z udziałem licznych gości na czele z bp. Ryszardem Karpińskim, o. Sławomirem Siczkiem OFM Cap. - Kostoszem Kustodii Szwecji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i konsulem generalnym z Malmo Jarosławem Łasińskim.

Reklama

Dzieje Polskiej Misji Katolickiej w Göteborgu

W okolicznościowym Biuletynie (nr 4 - 2007), wydawanym przez franciszkanów z Angered, można przeczytać, że: „To polscy bohaterzy wojenni, którzy poza granicami ojczyzny szukali schronienia przed prześladowaniem komunistów i więźniowie byłych obozów koncentracyjnych, którzy przybyli „białymi transportami” na Wybrzeże Zachodnie Szwecji, byli najliczniejszymi pionierami duszpasterstwa polonijnego. To oni gromadzili się w Oskarstöm na Mszach św. dziękczynnych za przeżytą wojnę. To do nich z Malmö przyjeżdżał ks. inf. Czesław Chmielewski. Z upływem lat Polonia na Wybrzeżu Zachodnim powiększała się, a ks. Infułatowi Czesławowi Chmielowskiemu ubywało sił. Dlatego Polonia z Göteborga i okolic usilnie prosiła ordynariusza diecezji Sztokholm bp. Hubertusa Branderburga oraz opiekuna emigracji polonijnej abp. Józefa Feliksa Gawlinę i Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego o pomoc dla polskich katolików w Szwecji. Do listów dołączane były podpisy zbierane wśród miejscowej Polonii”. Ich pragnienia spełniły się w 1982 r., gdy ks. Stanisław Matuła otrzymał od nowego Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa pozwolenie do pracy duszpasterskiej z Polonią. 25 grudnia 1982 r. w Göteborgu została odprawiona przez tego kapłana pierwsza Msza św. dla Polonii. „Ks. Stanisław wszystko zaczynał prawie od zera - czytamy w Biuletynie - nawet grupa witająca misjonarza z Polski była nieliczna (....) 1 kwietnia 1983 bp Hubertus Brandenburg specjalnym dokumentem mianował ks. Stanislawa rektorem Polskiego Duszpasterstwa, co krótki pobyt w Göteborgu zamieniło w kilkuletni. Natychmiast ks. Stanisław został otoczony przez garstkę oddanych Kościołowi ludzi. Z ich życzliwością i ogromną pomocą zaczął organizować duszpasterstwo polonijne”. Wizyta Księdza Prymasa Józefa Glempa w dniach 20-21 maja 1987r. spowodowała powstanie Polskiej Misji Katolickiej w Göteborgu. Aktualnie jej rektorem jest o. Jarosław Daniluk OFM Cap., w roku ubiegłym obchodzący dziesięciolecie pobytu na misjach w Szwecji. Od 2002 r. pełni kapłańską posługę w parafii św. Pawła od Krzyża w Angered, a od 12 września 2004 z nominacji bp. Andersa Arboreliusa jest rektorem Duszpasterstwa Polonijnego na Wybrzeżu Zachodnim. „Obecnie Misja przeżywa niesamowity rozwój spowodowany napływem nowej emigracji. Kościół Chrystusa Króla nie mieści już wiernych. Kilkadziesiąt osób stoi w nawach bocznych i na chórze. Na lekcje religii uczęszcza ponad setka dzieci. Do odwiedzenia rodaków z wizytą duszpasterską trzeba przejechać ok. 10 tys. km w ciągu 4 miesięcy (...) Do Misji zgłaszają się rodzice, którzy pragną polskiego katolickiego przedszkola, scholi dziecięcej, połączenia nauki religii z lekcjami języka polskiego”.

Znamy laureatów nagrody TOTUS TUUS 2019

2019-10-12 21:32

lk / Warszawa (KAI)

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, kompozytor i śpiewak Piotr Pałka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” oraz Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia i ks. prof. Michał Heller - to tegoroczni laureaci nagrody TOTUS TUUS, której uroczysta gala odbyła się w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach centralnych obchodów XIX Dnia Papieskiego.

episkopat.pl

Nagrody TOTUS TUUS przyznawane są przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w czterech kategoriach tematycznych i kategorii specjalnej co roku w ramach Dnia Papieskiego. Wyróżnienia te otrzymują osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności człowieka.

Jednym z pomysłodawców Nagrody był biskup radomski Jan Chrapek. Po jego tragicznej śmierci w październiku 2001 r., podczas trzeciej edycji przyznawania Nagród, wręczono również „TOTUS-a Medialnego”, którym honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów.

Nagroda przyznawana jest w postaci statuetki anioła, której autorem jest rzeźbiarz Wincenty Kućma.

Tegoroczni laureaci to: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, kompozytor i śpiewak Piotr Pałka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”, Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia oraz ks. prof. Michał Heller.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Świeccy franciszkanie świętowali jubileusz

2019-10-13 23:44

Maciej Orman

Naśladują św. Franciszka, żyjąc jego duchowością. Nie noszą habitów, ale służą Bogu i ludziom przez pracę i modlitwę. Jubileusz 40-lecia świętował 13 października Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) działający przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie

Maciej Orman

Z tej okazji Mszy św. w intencji braci i sióstr należących do zakonu, zwanym też III Zakonem Franciszkańskim, przewodniczył o. Gabriel Kudzia OFM.

– Pokój i dobro – powitał wszystkich na początku Eucharystii franciszkańskim pozdrowieniem proboszcz parafii ks. Janusz Wojtyla. – Pragniemy zanieść wdzięczną modlitwę do Boga za to, że duch franciszkański ogarnia naszą lisiniecką ziemię przez posługę świeckich, którzy modlą się, pracują i dają świadectwo życia według reguł św. Franciszka, który chciał być w świecie żywą Ewangelią – powiedział ks. Wojtyla.

W kazaniu o. Gabriel Kudzia podkreślił, że należący do FZŚ zafascynowali się sposobem życia św. Franciszka z Asyżu, który jest wzorem wolności, pokoju, zgody i pojednania między ludźmi. – Ta fascynacja jego świętością sprawiła, że wstąpili do wspólnoty, aby realizować pragnienie dążenia do doskonałości chrześcijańskiej. Doszli do wniosku, że nie wystarcza im coniedzielny udział we Mszy św., odmawianie pacierza i zachowywanie przykazań. Zrozumieli, że Bóg jest taki wielki i wspaniały, że ciągle trzeba Go szukać i głębiej poznawać. Szukali kogoś, kto im w tym pomoże. I znaleźli św. Franciszka, który jest nauczycielem doskonałości, bo sam upodobnił się do Chrystusa na tyle, że nazwano go drugim Chrystusem – powiedział o. Kudzia.

– Jeśli czujesz, że dotychczasowe życie religijne nie zadowala cię, to znak, że Bóg puka do twojego serca, abyś wszedł na drogę doskonałości przez wstąpienie do FZŚ – kontynuował kaznodzieja.

– Dziękujemy, że Bóg dał nam w osobie św. Franciszka z Asyżu wzór radosnej świętości. Prośmy, by pociągnął nas za sobą, byśmy odważnie szli drogą chrześcijańskiej doskonałości i osiągnęli wieczne zbawienie – zakończył o. Kudzia.

Podczas Mszy św. śpiewał chór Cantate Deo pod dyr. Włodzimierza Krawczyńskiego.

Na zakończenie Mszy św. wierni mogli ucałować relikwie św. Franciszka i bł. Anieli Salawy, która patronuje akcji „Makulatura na misje”. W ostatni piątek i sobotę miesiąca FZŚ zbiera makulaturę na parkingu przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dochód z jej sprzedaży jest przeznaczany na budowę studni głębinowych w Afryce. W tej chwili powstaje już siódma.

FZŚ przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie liczy 17 osób. Jego przełożoną jest Stefania Kreczko, która należy do wspólnoty od 26 lat. – Wstąpiłam do niej za zachętą br. Wacława Rukszy, ówczesnego przełożonego, ale przede wszystkim dlatego, że św. Franciszek jest patronem prawdziwych ekologów, którzy nie tylko szanują inne stworzenia, ale na pierwszym miejscu życie ludzkie, od poczęcia do naturalnej śmierci. Poza tym moja śp. mama też należała do zakonu – przyznała w rozmowie z „Niedzielą” Stefania Kreczko i dodała: – Nie jest nas dużo, ale chodzi o serce, o to, by duch franciszkański przenosił góry. Św. Franciszek był przecież biedaczyną, a czynił cuda.

Asystentem regionu częstochowskiego FZŚ jest o. Natan Kansy OFM, posługujący w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. – We wspólnocie każdy nawzajem ubogaca siebie. Wspólnota daje poczucie odpowiedzialności i tego, że jesteśmy potrzebni. Przynależność do niej jest wielką radością – powiedział „Niedzieli” o. Kansy.

Podczas niedzielnej uroczystości 5 osób świętowało jubileusz 40-lecia przynależności do FZŚ. Jedną z nich był Antoni Narolski, mistrz do spraw formacji, jedyny mężczyzna we wspólnocie i jeden z jej inicjatorów. – Bardzo zżyłem się ze św. Franciszkiem, a z tego wynikają konkretne obowiązki, np. modlitwa brewiarzowa. Nie można być tylko „z afiszu”. Trzeba zauważać drugiego człowieka, również najbiedniejszego – przyznał w rozmowie z „Niedzielą”. Antoni Narolski był trzykrotnie przełożonym wspólnoty przy parafii na Lisińcu. Pełnił także funkcję zastępcy i skarbnika.

Świeccy franciszkanie spotykają się w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w II niedzielę miesiąca o godz. 7.00 podczas Mszy św., a następnie na spotkaniu formacyjnym. Wspólnota czeka na nowych kandydatów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem