Reklama

W parafii o ośmiowiekowych tradycjach

Anna Górniak, Agnieszka Małecka
Edycja płocka 19/2008

6 kwietnia wspólnota parafialna w Zakrzewie gościła u siebie bp. Romana Marcinkowskiego, który nawiedził dwie świątynie znajdujące się na terenie parafii oraz odwiedził podopiecznych zakrzewskiego Domu Pomocy Społecznej

Historia tej parafii sięga XII wieku. Pierwsza wzmianka o budowli sakralnej w Zakrzewie pochodzi z końca XIV stulecia, chociaż prawdopodobnie istniała tutaj już wcześniej. Jej losy zakończył niszczycielski wylew Wisły w 1619 r. Obecny kościół parafialny powstał w 1620 r. z fundacji Marcina Lasockiego, członka rodu, do którego przez 3 wieki należał zakrzewski majątek. Jest to niewielka drewniana świątynia orientowana, o konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmurówce. Jej główna nawa została zbudowana na planie zbliżonym do kwadratu z węższym i niższym prezbiterium. W zakrzewskiej świątyni znajduje się barokowy ołtarz główny i dwa boczne. Na przestrzeni kilku wieków była ona wielokrotnie remontowana, m.in. w 1775 r. staraniem Wojciecha Nakwaskiego, a także kolejnych duszpasterzujących tu kapłanów.
Tymczasem w latach 1785-1786 w pobliskiej wsi Kępa Polska należącej do parafii podkomorzy wyszogrodzki Klemens Nakwaski ufundował murowany kościół, który został konsekrowany pod wezwaniem św. Klemensa w roku 1786. Przez długi czas świątynią nie zarządzał proboszcz, lecz duchowni z ustanowienia dziedzica. Siedziba proboszcza parafii Zakrzewo została przeniesiona tutaj w połowie XIX wieku. Kościół w Kępie wybudowano z cegły; w jego neobarokowym ołtarzu zdobionym we fragmenty snycerskie i rzeźby został umieszczony obraz Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z XVII wieku, przeniesiony z dawnej kapliczki, gdzie ponoć miała ukazywać się Matka Boża.
Od 20 czerwca 2007 r. administratorem parafii w Zakrzewie z siedzibą w Kępie Polskiej jest ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki.

Duszpasterstwo

Chociaż duszpasterską pieczę nad tą parafią ks. Dobrzeniecki sprawuje stosunkowo krótko, nie oznacza to, że jego praca jest mała i niewidoczna. Wręcz przeciwnie, albowiem powierzona mu parafia skupiająca ponad 1,5 tys. wiernych gromadzi się wokół dwóch kościołów znajdujących się na jej terenie. Duszpasterzowanie rozkłada się zatem na sprawowanie posługi w dwóch miejscach, ponadto na terenie parafii znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Tam również administrator parafii regularnie odprawia Msze św. dla jego mieszkańców, a w razie potrzeby odwiedza ich możliwie często.
„Jednak najważniejsza jest dla mnie troska o zbawienie parafian, których Ksiądz Biskup raczył powierzyć mojej skromnej osobie. Są dla mnie bardzo życzliwi, chętnie spieszą z pomocą - podkreślał ks. Grzegorz, dziękując tym samym swoim parafianom. - Dołożę wszelkiej troski, by godnie prowadzić moich parafian na spotkanie z Jezusem. Jestem jednak świadom, że sam nie dam rady. Potrzebuję mocy z wysoka. Potrzebuję wsparcia łaską Bożą, opieki Maryi - Matki kapłanów, potrzebuję modlitwy, ale również potrzebuję was”. Mówiąc to, duszpasterz szczególnie podziękował tym parafianom, którzy swoim zaangażowaniem w różnych grupach parafialnych wspomagają swego duszpasterza w dziele ewangelizacji.
Przysłowiową „prawą ręką” administrującego parafią jest rada duszpastersko-gospodarcza, która wspólnie planuje i pomaga realizować prace niezbędne do wykonania w kościołach i na terenie całej parafii. Modlitwą na różańcu wyprasza potrzebne łaski 6 istniejących w parafii kół Żywego Różańca, do których należy 86 osób. W posłudze przy ołtarzu ks. Dobrzenieckiego wspomaga 40 ministrantów, zaś w upiększanie ważniejszych uroczystości religijnych czynnie włącza się asysta procesyjna. Wśród tych kilku grup, w które angażują się parafianie w różnym przedziale wiekowym, jest też taka, która skupia najmłodszych. To Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci, które przede wszystkim modlitwą i ofiarą wspierają misje.

Reklama

Osiągnięcia materialne

Troska o parafię to także dbanie o jej wymiar materialny. Duszpasterz w wygłoszonym sprawozdaniu podkreślił, że duże osiągnięcia w tym względzie to ogromna zasługa poprzednich proboszczów, którzy zatroszczyli się o piękny wygląd obiektów sakralnych. Za czasów ks. Jerzego Drozdowskiego kościół został odnowiony i pokryty blachą. Dalsze prace renowacyjne prowadził ks. Wojciech Hubert. Z kolei w latach 1999-2000 ks. Wojciech Brzozowski dokonał wymiany instalacji elektrycznej i malowania kościoła w Kępie Polskiej. Uporządkował także teren przy kościele i wokół plebanii, zakonserwował elewację zewnętrzną dzwonnicy, plebanii i stodoły, zmienił część podłóg w domu parafialnym oraz wymienił część ogrodzenia.
„Moim zadaniem - mówił duszpasterz - jest dokończenie podjętych oraz zaplanowanych prac, przede wszystkim zaś troska o utrzymanie dobrego stanu kościoła, dzwonnicy, plebanii i budynków gospodarczych”. Ks. Dobrzeniecki w planach na przyszłość uwzględnia zakup nowego konfesjonału oraz mebli do zakrystii. Do równie ważnych zadań zaliczył uporządkowanie prezbiterium w taki sposób, by wyodrębnić miejsce przewodniczenia. „Ważnym elementem moich działań jest także troska o infrastrukturę zewnętrzną. Podjąłem już wstępne rozmowy z inżynierem w sprawie budowy z kostki granitowej chodnika procesyjnego wokół kościoła. Później przyjdzie czas na zmianę blachy na dachu oraz tynku na frontonie kościoła” - wyliczał kolejne zamierzenia. Dokończenie prac remontowych planowane jest także na plebanii, w której generalnemu remontowi zostanie poddana kuchnia, korytarz przed kuchnią i jeden pokój oraz strych.
„Ważne są sprawy materialne, ale najważniejsze są sprawy duchowe. Mam więc świadomość, że bez Jezusa nic uczynić nie zdołam. Dołożę wszelkiej troski, by godnie prowadzić moich parafian na spotkanie z Jezusem. Jestem jednak świadom, że sam nie dam rady. Potrzebuję mocy z wysoka i od was, moi Kochani Parafianie. Przede wszystkim potrzebuję modlitwy” - powiedział na zakończenie sprawozdania ks. Dobrzeniecki, prosząc tym samym Biskupa Romana o modlitwę i pasterskie błogosławieństwo.

Przebieg wizytacji

Biskup Roman odprawił najpierw poranną Mszę św. w kościele parafialnym w Zakrzewie. Przedstawiciele wspólnoty parafialnej, a w szczególności działających tutaj grup, witając dostojnego gościa, wspomnieli o podejmowanych przez nich inicjatywach i pracach. Eucharystię zakończyła modlitwa za parafian spoczywających na cmentarzu przy kościele i za zmarłych duszpasterzy. Potem Ksiądz Biskup udał się do pobliskiego Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez dyr. Iwonę Paradowską. W tej instytucji pod całodobową opieką przebywa obecnie 86 mieszkańców upośledzonych umysłowo, jak i psychicznie chorych; ponadto są prowadzone Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób dojeżdżających. W maleńkiej kaplicy Domu na wspólnej modlitwie z dostojnym gościem zgromadziło się kilkunastu podopiecznych DPS. Później odbyło się krótkie spotkanie z pracownikami.
W południe zaś w Kępie Polskiej rozpoczęła się Msza św. ingresowa, którą poprzedziło sprawozdanie ks. Grzegorza Dobrzenieckiego z życia parafii. Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 25 gimnazjalistom. Do nich zwrócił się w swoim kazaniu, mówiąc: „Zanim wasz kościół został wzniesiony, musiał powstać jakiś projekt, pomysł. Ktoś musiał tę budowlę zaprojektować. Podobnie ktoś zaprojektował szkołę, do której chodzicie, dom, w którym mieszkacie. A kto zaprojektował wasze życie, czy życie w ogóle trzeba projektować?” - pytał. Podkreślił też, że życie młodego człowieka kształtują do pewnego wieku rodzice; oni pokazują mu, co jest godne, a co nie. Przychodzi jednak taki czas, że człowiek musi stać się samodzielny, sam dokonywać wyboru. „W przyjmowanym dziś sakramencie - mówił Ksiądz Biskup do młodzieży - otrzymujecie siłę, by sprostać tym zadaniom, by umocnić się w wierze, którą zaszczepili wam wasi rodzice”.
Biskup Roman, kończąc swoją pasterską wizytę w parafii Zakrzewo, wyraził wdzięczność jej mieszkańcom oraz jej duszpasterzom, tak poprzedniemu, jak i obecnemu, za pracę, troskę i dbałość o świątynie.

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie (z siedzibą w Kępie Polskiej)

Patron parafii: Święci Piotr i Paweł
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Świętych Piotra i Pawła w Zakrzewie, kościół filialny pw. św. Klemensa w Kępie Polskiej
Dekanat: bodzanowski
Miejscowości: Chylin, Kępa Polska, Podgórze Parcele, Podgórze Wieś, Rakowo, Starzyno, Zakrzewo
Administrator parafii: ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki
Katecheta: Maria Kaźmierczak
Organista: Sławomir Gałczyński
Zakrystian: Zdzisław Sobek
W parafii działają: rada parafialno-gospodarcza, koła Żywego Różańca (6), asysta procesyjna, ministranci, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
Współpraca: OSP Zakrzewo, Kępa Polska, Rakowo, Podgórze, Chylin
Msze św. w niedzielę: 8, 12 w Kępie Polskiej, 10 w Zakrzewie

Reklama

Arcybiskup Andrzej Dzięga reaguje na list papieża

2019-05-24 19:01

pk / Szczecin (KAI)

Metropolita szczecińsko-kamieński powołał Zespół Prawny do przeglądu spraw z zakresu nadużyć seksualnych wobec niepełnoletnich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. To reakcja abp. Andrzeja Dzięgi na list apostolski Franciszka "Vos estis lux mundi". Opublikowany ponad dwa tygodnie motu proprio papieża zawiera przepisy o postępowaniu w przestępstwach związanych z wykorzystywaniem małoletnich. Mają on usprawnić ściganie takich przypadków w Kościele powszechnym.

Redaktor01/pl.wikipedia.org

- Zespół tworzą przede wszystkim ludzie świeccy, specjaliści z prawa, specjaliści od postępowania procesowego, którzy w każdej sprawie, jeśli uznają to za stosowne, mogą poprosić o pomoc specjalistów z innych dziedzin o pomoc w tej analizie np. specjalistów z psychologii czy medycyny - tłumaczy ks. Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.

Członkowie zespołu będą mieli wgląd do wszystkich wewnętrznych akt spraw. Zespół będzie mógł też współpracować z instytucjami polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W dekrecie czytamy m.in., że „sprawy te na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej są rozciągnięte w czasie, co powoduje potrzebę aktualnej oceny dawnych faktów i proceduralnych decyzji z uwzględnieniem ówczesnych norm prawnych”.

Skład zespołu, na czele którego stanie osoba świecka, zostanie ustanowiony odrębnym dekretem.

We wtorek polski rząd postanowił powołać państwową komisję, która zbada przypadki pedofilii we wszystkich środowiskach, w tym wśród księży. Tydzień temu, w czwartek Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego zaostrzający kary do 30 lat więzienia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

15 tysięcy żołnierzy modliło się w Lourdes o pokój na świecie!

2019-05-25 21:12

Agata Pieszko

Zakończyła się 61. Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes, podczas której 15 tysięcy żołnierzy modliło się o pokój na świecie. Pielgrzymka trwała od 17 do 19 maja, jednak grupa polskich żołnierzy, licząca 180 osób, rozpoczęła swoją podróż już 12 maja. Wśród pielgrzymów z Polski znalazła się 30-osobowa reprezentacja podchorążych z Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” Akademii Wojsk Lądowych na czele z kapelanem ks. kpt. Maksymilianem Jezierskim. Żołnierze z Wrocławia połączyli się z resztą pielgrzymów w koszarach 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, skąd wyruszyli autokarem w stronę Lourdes.

Archiwum DA Nieśmiertelni

Hasem tegorocznej 61. Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej były słowa „Szukaj pokoju i dąż do niego” (Ps 34, 15), przypominające o darze zgody jako bożym błogosławieństwie.

– Celem pielgrzymki była modlitwa o pokój na świecie. W tej niezwykłej modlitwie wzięło udział ok. 15 tys. żołnierzy z całego świata. Oprócz fenomenalnych duchowych przeżyć doświadczyliśmy niezapomnianej przygody związanej z poznaniem żołnierzy z innych krajów. Mogliśmy zwiedzić także wiele ciekawych miejsc. Wróciliśmy do Wrocławia umocnieni w wierze oraz z pogłębioną świadomością odpowiedzialności za utrzymanie pokoju na świecie. Zobaczyliśmy, że armie są w stanie rozmawiać ze sobą w zgodzie i walczyć razem w słusznej sprawie. Po tym wyjeździe możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy żołnierzami Wojska Polskiego – mówi ks. kpt. Maksymilian Jezierski, kapelan Akademii Wojsk Lądowych

Podchorąży z Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” wrócili do Wrocławia 23 maja.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem