Reklama

Niedziela Świdnicka

Ks. Karol Wojtyła na ziemi wałbrzyskiej

Dziś przypada 100. Rocznica urodzin św. Jana Pawła II papieża, naszego rodaka! I choć Karol Wojtyła jako papież nie był na terenie naszej diecezji - to nie mamy powodu czuć się opuszczeni na tym polu.

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

ziemia wałbrzyska

Ryszard Wyszyński

Wizerunek Papieża św. Jana Pawła II na murach Zamku Książ.

Papież ustanowił diecezję świdnicką i to ten największy dar! Po drugie był u nas i poznawał naszą dolnośląską ziemię jeszcze, jako ksiądz i jako biskup. Przypomina o tym, od roku 2003, Fundacja Szlaki Papieskie w Polsce.

Za podstawę wytyczenia tych szlaków posłużyły wspomnienia osób wędrujących z ks. Karolem Wojtyłą, książeczka GOT, wpisy do ksiąg parafialnych – czytamy w wyjaśnieniu, na witrynie internetowej stowarzyszenia Szlaki Papieskie. Celem fundacji jest upamiętnienie miejsc związanych turystyką i duszpasterstwem ks. Karola Wojtyły, w okresie polskim, na terenie całego kraju, a także w czasie papieskich pielgrzymek do Ojczyzny.

Ryszard Wyszyński

Bp Ignacy Dec u wejścia do Kapicy Świętej Anny w Starych Bogaczowicach, w dniu odsłonięcia tablicy, 2008 r.

Wśród wielu szlaków fundacja wymienia szlak dolnośląski, kładąc nacisk na szlak w Kotlinie Kłodzkiej: Kudowa Czermna, Karłów i Błędne Skały, Szczeliniec - Radków- Wambierzyce – Duszniki Zdrój, Spalona i ten w okolicach Śnieżnika, ale to nie wszystko.

Reklama

Ks. Karol Wojtyła odwiedził podczas swoich wędrówek powiat świdnicki, a także powiat wałbrzyski. Głosił rekolekcje w Starych Bogaczowicach dla słuchaczy, którzy z nim przyjechali, a dwa lata wcześniej był w Książu.

O tych wydarzeniach religijnych oraz wycieczkach przypomina m.in. okolicznościowa tablica z piaskowca na budynku jednej z dwóch zamkowych oficyn w Książu, którą uroczyście poświęcił 28 kwietnia 2008 roku kard. Henryk Gulbinowicz, bp Ignacy Dec. Na tablicy jest wizerunek papieża w otoczony napisem XXX Rocznica Inauguracji Pontyfikatu, a dalej czytamy „Ja tam u Was byłem… Pilnujcie mi tych szlaków” Jan Paweł II. W następnej linijce tablicy, poniżej cytatu jest też informacja: ks. Karol Wojtyła na szlaku rowerowym na Zamku Książ 5 IX 1956 r., czyli dzień i rok tych odwiedzin oraz imię fundatorów tablicy - Fundacja Szlaki Papieskie, której przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy.

Ryszard Wyszyński

Tablica upamiętniająca wycieczkę rowerową do Książa ks. Karola Wojtyły. W głębi zamek Książ tablica istnieje od roku 2008. Zdjęcie najnowsze, z dnia 15 maja 2020r.

Cennym śladem przypominającym pobyt bp. Wojtyły w 1958 roku na ziemi wałbrzyskiej mają Stare Bogaczowice, co warto też dziś przypomnieć. Tym śladem jest tablica u wejścia do zabytkowej kaplicy Świętej Anny w tej wsi. Zamieszczony na niej napis głosi, że: „W tej zabytkowej szacownej kaplicy 2 X 1958 r. modlił się biskup krakowski Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II”. Tablicę ufundowali mieszkańcy Strych Bogaczowic, a została odsłonięta i poświęcona przez naszego bpa świdnickiego Ignacego Deca, w 2008 roku.

Reklama

Ryszrad Wyszyński

Adam Tyszer - wałbrzyski kolekcjoner, twórca jednego z najbogatszych na świecie zbiorów papieskich medali.

Warto też przypomnieć, że w Zamku Książ zwiedzający to miejsce mogli podziwiać, jedną z najbogatszych kolekcji medali – dokumentujących wydarzenia pontyfikatu papieża Jana Pawła II, emitowanych w Polsce i wielu krajach świata, od pierwszego dnia objęcia przez niego swojego urzędu na stolicy Piotrowej. Kolekcji liczącej swego czasu ponad 400 sztuk medali papieskich, które zbierał przez lata znany wałbrzyski kolekcjoner Adam Tyszer. Kilkadziesiąt medali z tego ogromnie cennego zasobu wałbrzyskiego kolekcjonera, przed kilku tygodniami, trafiła na stałe do zasobów Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, gdzie będzie je można tam podziwiać, już zawsze.

2020-05-18 23:12

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wadowice: papieskie muzeum wyróżnione międzynarodową nagrodą

2020-08-10 16:06

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Wadowice

Julia A. Lewandowska

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zostało laureatem międzynarodowej nagrody „La stele della Ienca”, przyznawanej przez Stowarzyszenie Kulturalne San Pietro della Ienca za wkład w rozwój dziedzictwa św. Jana Pawła II.

Stowarzyszenie San Pietro della Ienca swoją nagrodę przyznało po raz dziewiętnasty. Wyróżnienie dla wadowickiego muzeum akurat w tym roku jest szczególne, bo obchodzony jest jubileusz 100-lecia urodzin Karola Wojtyły. 2 sierpnia w imieniu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach nagrodę odebrał ks. Łukasz Piórkowski. W swoim przemówieniu podkreślił, że nagroda jest dopiero początkiem relacji pomiędzy Stowarzyszeniem a Muzeum. – Obydwie instytucje i tworzących je ludzi łączy więź oparta na bliskości z Janem Pawłem II i warto tę więź pogłębiać – podkreślał dyrektor muzeum.

Nagroda „La stele della Ienca” jest co roku przyznawana osobom i instytucjom za ich wkład w rozwój dziedzictwa św. Jana Pawła II. W gronie laureatów znaleźli się m.in. kard. Stanisław Dziwisz i żandarmeria watykańska.

Stowarzyszenie San Pietro della Ienca jest w swoich działaniach wspierane przez kard. Giuseppe Petrocchiego – arcybiskupa L’Aquila oraz lokalne władze samorządowe. Stowarzyszenie jest związane z niewielkim kościołem, usytuowanym u podnóża Gran Sasso – najwyższego masywu Apeninów. Ten kościół stał się pierwszym w Europie i drugim na świecie sanktuarium Jana Pawła II – wkrótce po jego beatyfikacji.

CZYTAJ DALEJ

Chrześcijaństwo jest wymagające

2020-08-05 07:20

Niedziela Ogólnopolska 32/2020, str. 14-15

[ TEMATY ]

chrześcijaństwo

chrześcinie

Karol Porwich

Bycie chrześcijaninem nigdy nie było i nie jest łatwe. Ono wciąż zobowiązuje i stawia przed nami nowe wyzwania. Dzisiaj, podobnie jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wiara wymaga od nas odwagi w jej wyznawaniu i dzieleniu się nią z innymi.

Trudno być wyznawcą Chrystusa, gdy widzi się przed sobą katowski nóż islamskiego bojownika, ale również niełatwo żyć po chrześcijańsku, gdy ma się przed oczami kolorowe billboardy, perspektywy doczesnych sukcesów i niezmierzone bogactwo rozrywki oddalone o kilka kliknięć myszką. Te dwa światy wydają się bardzo odległe, w rzeczywistości jednak powoduje to, że każdy chrześcijanin staje przed tym samym wyzwaniem: stawiać Boga na pierwszym miejscu. Świadectwo wiary jest zadaniem dla wszystkich chrześcijan.

Własne wyobrażenie wiary

To nie jest tak, że nagle bycie chrześcijaninem stało się dziś trudniejsze; że zaczęło wymagać podjęcia spraw, którymi dawniej chrześcijanie nie musieli się zajmować, czy rozwiązywania dylematów, których nie mieli nasi ojcowie. To raczej kwestia tego, że dzisiaj człowiek z dużą łatwością odrzuca odpowiedzialność za swoje życie przed Bogiem. Współczesny człowiek jest przekonany, że wszystko zależy od jego subiektywnej oceny. Posunięty do skrajnych konsekwencji indywidualizm lansuje ideę, według której każdy staje wobec własnej prawdy, a to prowadzi do zaprzeczenia właściwego obrazu prawdziwego Boga.

Wielu chrześcijan deklaruje się jako wierzący, ale żyje na sposób pogański. Tacy chrześcijanie są święcie przekonani, że to jest „właściwe” życie po Bożemu. Dlaczego? Ponieważ mają oni własne wyobrażenie wiary i po swojemu ją przeżywają. Są chrześcijanami, ale zachowują swoje własne nawyki, sposób myślenia, swoje obyczaje. Swoje bycie wierzącymi oceniają tak, jak ocenia je świat, mierzą taką samą miarą, jak mierzy świat. A przecież punkt widzenia świata jest zupełnie przeciwny punktowi widzenia Chrystusa. Miara świata jest zupełnie inna niż miara Chrystusowa.

Nie można być chrześcijaninem i jednocześnie uważać życie za nieszczęśliwy los, a życiowe przeciwności za zły urok. Nie można być chrześcijaninem i jednocześnie uważać chorobę za przekleństwo. Nie można być chrześcijaninem i jednocześnie uważać, że wszystko w moim życiu zależy ode mnie. Nie można być chrześcijaninem, a drugiego człowieka uważać za śmiecia, za środek produkcji lub przyjemności. Nie można być chrześcijaninem, gdy traktuje się przykazania Boże i naukę Kościoła jak kulę u nogi. Bycie chrześcijaninem zobowiązuje, bo chrześcijaństwo jest wymagające!

Świat zniewala, a Chrystus wyzwala

Chrześcijaństwo jest jak nowe, młode wino, które stale fermentuje. „Nikt nie wlewa młodego wina do starych worków skórzanych. (...) Młode wino wlewa się do młodych worków skórzanych!” (Mk 2, 22) – uczy Jezus. Kto zamyka chrześcijaństwo w ciasne ramki ludzkich poglądów czy przyzwyczajeń, wtedy staje się ono dla niego uciążliwe, staje się nieznośne. Bycie chrześcijaninem to nie jest sprawa rodzinnej tradycji, uczuć, ale sprawa przekonania, sprawa traktowania, inaczej niż inni, danego ci w prezencie życia. Postacie świata i chrześcijaństwa są nie do pogodzenia. Świat opiera się na egoizmie, a Chrystus na altruizmie; świat jest zachłanny, natomiast Chrystus wielkoduszny; świat jest naładowany zmysłowością, tymczasem Chrystus jest opromieniony czystością; świat jest przykładem pychy, za to Chrystus jest przykładem pokory; świat jest uzbrojony w przemoc, a Chrystus w cierpliwość; świat zniewala, natomiast Chrystus wyzwala; świat jest robaczywy na skutek dziedzictwa grzechu pierworodnego, tymczasem Chrystus jest wzorem nowego, młodego, pełnego świeżości człowieka.

Nie można pogodzić skarlałego życia ze zdrowym wzrostem. Nie można chrześcijaństwa wcisnąć w ramy tego świata, tak jak orła nie można zamknąć w klatce. Orzeł albo ją rozwali, albo zginie. Albo chrześcijaństwo ustrzeże się światowej trucizny, albo świat zagłuszy chrześcijaństwo, bo jak dziś widzimy, taki ma cel. „Świat będzie was nienawidził – mówił już św. Augustyn w V wieku. – Świat niszczy, ale nie zniszczy, walczy, ale nie zwalczy. Przeciw żołnierzom Chrystusa wysyła dwie armie: schlebia, aby zwieść, trwoży, aby załamać”.

Zazdroszczę tym, którzy wierzą

Być chrześcijaninem znaczy przyznawać się do Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). „Przyznając się do Chrystusa – powiedział św. Jan Paweł II w 1984 r. do młodzieży szwajcarskiej – przekonacie się, że prawda was wyzwala (...). Przyznając się do Chrystusa, macie udział w życiu, które zwyciężyło wszelką beznadziejność i zwątpienie, a nawet śmierć. (...) Chrystus jest jedyną drogą alternatywną wobec licznych błędnych dróg tego naszego świata”.

Oriana Fallaci, włoska dziennikarka i pisarka, deklarująca się jako „chrześcijańska ateistka”, napisała: „Chrześcijaństwo jest doprawdy wyzwaniem nie do odparcia, imponującym zakładem człowieka ze sobą samym, zazdroszczę tym, którzy wierzą”.

Wiara przeżywana, wyznawana i praktykowana pomaga człowiekowi żyć, radować się i cierpieć. Wiara jest podstawą, trwałym gruntem prawdziwej rzeczywistości, na którym można oprzeć całe swoje życie.

CZYTAJ DALEJ

MR: polskie rodziny otrzymały 500 mln zł w postaci bonu turystycznego

2020-08-13 13:59

[ TEMATY ]

bon turystyczny

Ks. Dariusz Burski

500 mln zł to wartość 590 tys. bonów turystycznych przekazanych polskim rodzinom - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju.

"500 mln zł to wartość 590 tys. przekazanych bonów turystycznych" - czytamy na Twitterze resortu rozwoju.

Ministerstwo podkreśliło, że polskie rodziny będą mogły bon turystyczny przeznaczyć na wypoczynek w kraju.

Polski Bon Turystyczny można aktywować od 1 sierpnia br. Na platformie PUE ZUS mogą to robić rodzice dzieci do 18. roku życia. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Bon to elektroniczny dokument przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Lista zarejestrowanych podmiotów jest dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję