Reklama

Parafia św. Jacka Odrowąża w Leszczynach

U stóp Radostowej

Zaledwie 10 km od Kielc leżą Leszczyny - malownicza miejscowość w Gminie Górno. Jak głosi tradycja, zatrzymał się tu na odpoczynek św. Jacek Odrowąż, kiedy wędrował do Krakowa. Jemu dedykowano liczącą prawie 400 lat świątynię. Nazwa Leszczyny nie raz pojawia się na kartach literatury. Jej urodę sławił Stefan Żeromski, związany z okolicą

Niedziela kielecka 45/2008

Jubileusz tuż, tuż

Kiedyś wieś Leszczyny, położona u stóp pięknej Radostowej, wznoszącej się na wysokość 500 m n. p. m. należała do biskupów krakowskich. Świątynię wybudowano z fundacji bp. Piotra Tylickiego w 1610 r., a w 1615 r., dzięki biskupowi krakowskiemu Marcinowi Szyszkowskiemu, odnowiono ją i gruntownie przebudowano. 20 października 1628 r. kościół w Leszczynach konsekrował sufragan krakowski Tomasz Oborski, a bp Szyszkowski powołał tu parafię. Za niespełna dwa lata kościół będzie obchodził 400-lecie istnienia.
Świątynia orientowana, późnorenesansowa, ma trzy nawy z prostokątnym prezbiterium. Całość budowli wieńczy wysoka wieża z hełmem przypominającym ten z wież Pałacu Biskupów Krakowskich. Duże straty poniósł kościół podczas szwedzkiej nawałnicy. Niemal całkowicie zniszczony przez pożar w 1896 r., został odrestaurowany dzięki inicjatywie ks. Rozbana (Rozlaua) z ofiar wiernych. Ponownie konsekrował świątynię bp Kuliński w 1898 r. Dopiero w 1933 r. Leszczyny ogłoszono samodzielnym probostwem. Kościół remontowano w latach 1937 -1939, 1978-1981 i w 1993 r., a zaliczono jako zabytek III klasy w 1996 r. Wnętrze świątyni nawiązuje do patrona parafii. Sklepienie nawy głównej to sześć scen z życia św. Jacka. Polichromię wykonał Henryk Czarnecki, profesor z Kielc, w 1922 r.
Ołtarz główny zdobi piękny barkowy krucyfiks. Po lewej stronie usytułowany jest odnowiony obraz Matki Bożej, Patron św. Jacek spogląda na wspólnotę z osiemnastowiecznego obrazu, odrestaurowanego w ostatnim czasie. Tutaj przed laty modlili się wierni, dlatego ożywienie tego kultu leży na sercu dzisiejszym duszpasterzom ks. kan. Ryszardowi Zaborkowi i ks. prefektowi Jackowi Bonio.

Św. Jacek czuwa

Wnętrze zdobią malowidła o motywach roślinnych i geometrycznych. Polichromię odnowiono w 1972 r., a ostatnią gruntowną renowację polichromii przeprowadzili konserwatorzy krakowscy pod kierunkiem Mieczysława Wieczorka w latach 2000-2001, odsłaniając pierwsze malowidła. Ostatnia gruntowna renowacja kościoła, łącząca się z najpoważniejszymi pracami (odnowieniem polichromii, położeniem posadzki, odnowieniem elewacji, wymianą dachu, uporządkowaniem terenu wokół świątyni), to zasługa długoletniego proboszcza (w latach 1988-2005), a obecnie rezydenta w parafii ks. kan. Tadeusza Wojtasińskiego. Parafianie aktywnie wspierali dzieło ofiarami pieniężnymi i modlitwą. Pracę mieszkańców, ich przywiązanie do Kościoła docenia obecny gospodarz.
- To piękna parafia, która wymaga wielkiej troski duszpasterskiej. Wszelkie dobro, z jakim się tu spotkałem, chcę pielęgnować, a dobre inicjatywy kontynuować. Oczywiście są też nowe wyzwania i wymagania, które niosą nowe czasy, im także należy sprostać - mówi ks. kan. Ryszard Zaborek, mianowany proboszczem parafii w 2007 r.
To dobro kształtuje duszpasterstwo - z ofertą dla małych i dużych. Prym wiedzie trzygłosowy chór dorosłych pod batutą Tomasza Liszki, działający już osiem lat. Chórzyści śpiewają nie tylko w Leszczynach, ale także poza parafią na różnych uroczystościach. Chór dziecięco-młodzieżowy (15 osób) śpiewa zwłaszcza na Mszy św. dla młodzieży, ale także w czasie nabożeństw różańcowych. Okolicznościowo w czasie Adwentu czy Wielkiego Postu śpiewa także chór pod opieką małżonków Marka i Anny z oazy.
Przy ołtarzu służy ok. 50 ministrantów i lektorów. Nie brak dorosłych mężczyzn, studentów i pracujących. - To cieszy, mówi ks. Bonio, opiekujący się ministrantami oraz oazą młodzieży. Młodzi działają także w teatrze pod kierunkiem polonistki pani Marty, uczącej w Woli Jachowej. W rocznicę peregrynacji przygotowali spektakl „Matka”. Ponad pięćdziesiąt lat liczy sobie tradycja dorocznych parafialnych pielgrzymek na Jasną Górę. Dobrze układa się współpraca ze szkołami w Radlinie, Cedzynie, Leszczynach (zarówno SP, jak i gimnazjum) i Mąchocicach - uczą w nich religii 4 katechetki. O dobre przygotowanie gimnazjalistów do sakramentu bierzmowania dba ośmiu świeckich animatorów i ks. Bonio. Każdy z nich odpowiada za grupę młodzieży. - Skupiamy się na ukształtowaniu u kandydatów właściwej postawy religijnej i umiejętnym odniesieniu jej do codziennego życia. Na dalszym planie jest teoria teologiczna. Zależy nam na tym, aby młodzież angażowała się także w życie religijne wspólnoty. Dlatego liczna grupa młodzieży uczestniczy w nabożeństwach adwentowych, październikowych, Drodze Krzyżowej - tłumaczy ks. Bonio. Młodzi otrzymają sakrament w maju 2009 r. Co roku aranżują i przygotowują dekorację grobu Pańskiego i szopki bożonarodzeniowej. W ubiegłym roku jako nieliczni reprezentanci parafii wiejskich byli także z ks. Bonio w Kodniu na Spotkaniach Ekumenicznych. Kult maryjny umocniła peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej, obecnie Matka Boża nawiedza poszczególne rodziny. W parafii istnieje 10 kół różańcowych. Tradycję folkloru świętokrzyskiego podtrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół „Lubrzanka”, widoczny także na większych uroczystościach religijnych. Uroczystości uświetniają również strażacy z OSP z Leszczyn.
Na terenie parafii Leszczyny są dwa cmentarze grzebalne. Starszy powstał w XVII wieku, nieco później jak kościół. Tu spoczywają żołnierze z I wojny światowej. Na drugim, młodszym, z 1846 r., spoczywają rodzice Stefana Żeromskiego - Józefa z Katerlów (zm. w 1879 r.) i Wincenty Żeromski (zm. w 1883 r.). Pochowani zostali na cmentarzu parafialnym w Leszczynach, czas zatarł ślady grobów ziemnych. Aby uczcić ich pamięć, 16 września br. wmurowano tablicę pamiątkową z ich nazwiskami w mur cmentarny.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze

Niedziela zamojsko-lubaczowska 24/2004

[ TEMATY ]

Serce Jezusa

Agnieszka Bugała

Figura Serca Pana Jezusa z kościoła przy ul. Kruczej we Wrocławiu

Po maju, w którym czciliśmy Matkę Bożą prowadzącą nas do Jezusa, nadszedł czerwiec poświęcony czci Bożego Serca. Po uroczystości Bożego Ciała obchodzimy w całym Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Oddając Cześć Bożemu Sercu, mamy na myśli Serce Jezusa żyjące w Jego uwielbionym Ciele, ale przede wszystkim czcimy Jego miłość ku ludziom. Bo serce jest symbolem miłości. Jeśli chcemy powiedzieć o kimś, że jest niedobrym człowiekiem, mówimy, że jest bez serca. Miłość Jezusa ku nam nie jest abstrakcyjna, ale konkretna, tkwiąca w Jego Sercu. Bo miłość posłała Syna Bożego na ziemię, z miłości dał się przybić do krzyża, miłość kazała Mu zostać z nami w Eucharystii.
Miłość Boga okazana ludziom w Sercu Jezusa była zawsze dostrzegana i czczona w Kościele. W pierwszych wiekach czczono ją w postaci zranionego boku i przebitego Serca Zbawiciela. Serce Jezusa czciło wielu świętych: św. Gertruda, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernard z Clervoux, św. Franciszek Salezy i inni. Św. Bonawentura tak się modlił: „Patrz, duszo moja! Twój najsłodszy Oblubieniec otworzył bok Swój, aby ci darować swoje Serce”.

Główną jednak promotorką kultu Najświętszego Serca Jezusa w XVII w. była św. Małgorzata Maria Alacoque, pokorna zakonnica, wizytka, która we Francji miała widzenia Pana Jezusa. Kościół uznał jej widzenia za prawdziwe, a ją ogłosił świętą. Pan Jezus w objawieniach św. Małgorzacie wyraził swą wolę i pragnienie, aby ludzie bardziej oddawali cześć Jego Sercu i Je miłowali. Święta dzięki swym wysiłkom i wytrwałości osiągnęła to, że kult Serca Pana Jezusa, połączony z wynagradzaniem za grzechy ludzi, przybrał określone formy i rozwijał się pomyślnie. Godnym uwagi jest to, że pierwszą książkę o Najświętszym Sercu Pana Jezusa Cor Jesu meta cordium (Serce Jezusa celem serc wszystkich) napisał Polak zmarły w opinii świętości o. Kasper Drużbicki. Książka ta ukazała się drukiem w Poznaniu w roku 1672 na 3 lata przed objawieniami św. Małgorzaty Alacogue.


Do Stolicy Apostolskiej zaczęły napływać prośby o ustanowienie święta ku czci Serca Pana Jezusa. Najczęściej i najliczniej przychodziły one z Polski, gdzie kult Bożego Serca szerzył się i rozwijał. Pierwszą prośbę z Polski do Rzymu o ustanowienie święta Najświętszego Serca Pana Jezusa wysłali król August II i biskup Konstanty Szaniawski. Prośba jednak została odrzcona. Niezrażeni tym biskupi polscy ponowili swe prośby do papieża Klemensa XIII. Dołączył do nich król August III. Prośby te zostały wysłuchane. Papież Klemens XIII 6 lutego 1765 r. bullą Petentibus Plerisgue Episcopis Poloniae (Na liczne prośby Biskupów Polski), zgodził się na wprowadzenie święta i nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W niecałe sto lat później, na prośby biskupów z innych krajów, papież Pius IX dekretem z 26 sierpnia 1856 r. to święto rozszerzył na cały świat i nabożeństwu nadał formy liturgiczne. W setną rocznicę rozszerzenia uroczystości Serca Zbawiciela na cały świat, w roku 1956 papież Pius XII przypomniał i uczcił tajemnicę Bożego Serca, wydając encyklikę Haurietis aguas (Będziecie czerpać ze zdroju).

Tak więc kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma podstawy w nauczaniu Kościoła. Objawienia dane św. Małgorzacie Marii Alacogue nie były główną racją powstania nabożeństwa do Bożego Serca, ale okazją przypomnienia tej prawdy wiary, którą Kościół zawsze wyznawał, choć czynił to w różny sposób.
Za miłość i cześć do Bożego Serca dał Pan Jezus przez św. Małgorzatę 12 obietnic. Przypomnę dwie pierwsze, najważniejsze. Jedną z nich jest obietnica tzw. pierwszych piątków miesiąca odprawianych w naszych kościołach. Oto ona: „Tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię wynagradzającą za grzechy, które ludzie popełniają, w 9 pierwszych piątków miesiąca - obiecuję, że nie umrą bez sakramentów św., bez kapłana”. Jest to wielka i ważna obietnica mówiąca o zbawieniu człowieka. Piątek, dzień śmierci Pana Jezusa, jest wyróżniony z pośród innych dni tygodnia. Odprawiający pierwsze piątki powinni pamiętać, że wynagradzają Panu Jezusowi za grzechy innych ludzi. Gdyby sami w tym czasie Boga ciężko obrażali, byłoby to niezrozumieniem obietnicy Pana Jezusa.

Inna obietnica: „Będę błogosławił, ochraniał i opiekował się domem, gdzie będzie czczony obraz Mego Serca”. Jest to piękna obietnica świadcząca o wielkiej miłości Jezusa do naszych rodzin, do nas wszystkich. Nie wystarczy jednak zawiesić obraz na ścianie, aby stać się beneficientem tego błogosławieństwa. Obraz ma nam pomagać czcić Boże Serce przez modlitwę i życie chrześcijańskie.
Niech czerwiec będzie dla nas odnowieniem czci i miłości Bożego Serca, które tak bardzo nas ukochało. Odmawiajmy Litanię do Serca Pana Jezusa mówiącą o dobroci Jego Serca i o łaskach, których może i chce nam to Serce udzielać. Zachęca nas do tego św. Piotr Apostoł, ponagla nas: „Chrystusa Pana święćcie w sercach waszych” (por. 1 P 5, 15).

CZYTAJ DALEJ

Dzieję się w Grodowcu

2020-06-03 12:36

[ TEMATY ]

sanktuarium

Grodowiec

xap

Bardzo dużo dzieje się ostatnimi czasy w sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu.

Obok spraw duchowych można zobaczyć wiele prac remontowych. Do nich należą m.in. działania związane z budową nowego ołtarza polowego na wzgórzu za sanktuarium. To głównie prace ziemne, które zmierzają do wzmocnienia i wyprofilowania tego miejsca.

Już niedługo będą się mogły tam odbywać nie tylko Msze św. i nabożeństwa plenerowe, ale także koncerty i spotkania duszpasterskie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję