Reklama

Walka z wielką wodą

Margita Kotas
Edycja częstochowska 22/2010

Ulewne opady deszczu oraz woda napływająca z południowej części kraju spowodowała gwałtowne wezbranie rzek na terenie i w okolicach Częstochowy. Wieczorem 17 maja p.o. prezydenta miasta Piotr Kurpios ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla Częstochowy. Ze wstępnych szacunków wynika, że na skutek powodzi w samej Częstochowie zostało podtopionych ponad sto ulic i zalanych ponad 500 domów. Na terenie powodzi pracowało stu żołnierzy, średnio ponad 300 strażaków i ochotników.
Wiele dzielnic Częstochowy, m.in. Stradom, Dąbie, Zawodzie, Wyczerpy, Dźbów i Zacisze zostało podtopionych, do piwnic wdarła się woda gruntowa, a ulice stały się nieprzejezdne. Strażacy podjęli walkę o umocnienie wałów przeciwpowodziowych na wysokości Miejskiego Szpitala Zespolonego i Szkoły Podstawowej nr 22 oraz w okolicy ulic Mieszka Starego i Królewskiej, gdzie istniało zagrożenie wylania Stradomki. Z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego przy ul. Wręczyckiej osobom, które zgłosiły zapotrzebowanie, wydawane były worki z piaskiem. Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM, współpracujący ze Strażą Pożarną i Policją nieustannie przeprowadzali przeglądy wałów. Szczególną ochroną objęto strategiczne obiekty dla miasta (przepompownie, oczyszczalnia). Prace zabezpieczające trwały także na brzegu Kucelinki, która tak jak Warta musiała przyjąć wodę ze zbiornika w Poraju. Z powodu zalania w Częstochowie zamknięto czasowo m.in. ulice: Żużlową od Olsztyńskiej do Legionów, Faradaya od Legionów do Mirowskiej, Legionów od Faradaya do DK1, Królewską, skrajny pas przykrawężnikowy na DK1 w stronę Katowic w rejonie wiaduktu przy Mirowskiej, Batalionów Chłopskich, gdzie zamknięto północną jezdnię w rejonie Sasankowej, Bugajską.
18 maja woda dostała się do tysięcy domów. Najgorsza sytuacja zapanowała na Zawodziu i w części Stradomia, a z południowej części Aniołowa (okolice ulicy Brucknera i Pankiewicza) ewakuowano sto osób. Osoby, które nie przeniosły się do rodziny i bliskich, znalazły schronienie w pobliskiej szkole, gdzie przygotowano dla nich opiekę i wyżywienie. Tragiczna sytuacja zapanowała także na odcinku Kręciwilk i Bugaj, gdzie dostała się woda, która przerwała wał przeciwpowodziowy w Słowiku. W nocy z 18 na 19 maja służby pomagały w ewakuacji mieszkańców z ul. Bugajskiej i Szerokiej, wcześniej pomagano mieszkańcom Aniołowa. Do zalanych domostw, do których dostęp był utrudniony, a w których pozostali mieszkańcy, na łódkach i pontonach docierali strażacy z żywnością i wodą pitną.
Dramatyczna sytuacja zapanowała także w podczęstochowskiej gminie Poczesna, wsiach położonych poniżej zbiornika w Poraju, takich jak Słowik i Korwinów. Prowadzono tam ewakuację. Ucierpiały także Starokrzepice w powiecie kłobuckim, gdzie rzeka Liswarta przerwała wały zalewając pola i gospodarstwa. Podtopione zostały również m.in. domy na Czarce i Olesiowie w Żarkach.
W celu pomocy poszkodowanym w Częstochowie powołanych zostało 10 trzyosobowych zespołów, których zadaniem będzie oszacowanie strat, jakie poniesiono w czasie powodzi. 21 maja urzędnicy i pracownicy socjalni przy asyście strażnika miejskiego rozpoczęli odwiedzanie poszkodowanych mieszkańców w celu oceny strat i udzielenia na ich podstawie wsparcia. Prace wszystkich zespołów koordynowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM w Częstochowie. Z natychmiastową pomocą poszkodowanym pospieszyła także Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, która prócz pomocy doraźnej włączyła się również w ogólnopolską zbiórkę ofiar do puszek Caritas dla poszkodowanych przez powódź, jaka przeprowadzana jest w kościołach w dzisiejszą niedzielę 30 maja.

Reklama

Chodząca boso św Jadwiga Śląska

2019-10-16 14:14

wikipedia.org

Święta Jadwiga Śląska to święta Kościoła katolickiego, żona Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego, matka Henryka II Pobożnego, córka hrabiego Bertolda VI von Andechs, księcia Meranii, fundatorka kościołów i klasztorów.

Jędrzej Rams

Według podań Jadwiga była osobą posiadającą cechę wielkiej skromności, a jednocześnie bardzo zaangażowaną w swoje działanie. Cechy te ilustruje legenda, według której Jadwiga, aby nie odróżniać się od reszty swego ludu oraz w imię pokory i skromności, chodziła boso. Irytowało to bardzo jej męża, wymógł więc na spowiedniku, aby ten nakazał jej noszenie butów. Duchowny podarował swej penitentce parę butów i poprosił, aby zawsze je nosiła. Księżna, będąc posłuszną swojemu spowiednikowi, podarowane buty nosiła ze sobą, ale przywieszone na sznurku.

Urodziła się i wychowała w zamku Andechs w Bawarii, jako córka Bertolda VI von Andechs i Agnieszki von Rochlitz z rodu Wettynów. Miała czterech braci, w tym Eckberta, biskupa Bambergu[5] oraz trzy siostry, w tym Agnieszkę (żonę Filipa II Augusta) i Gertrudę (żonę króla węgierskiego Andrzeja II i matkę św. Elżbiety Węgierskiej)[6]. Trzecia z jej sióstr była przełożoną klasztoru benedyktynek w Kitzingen koło Würzburga, dokąd Jadwiga została wysłana w młodym wieku, gdzie zdobyła wykształcenie[7][8].

W wieku 12 lat została wydana za mąż za śląskiego księcia Henryka I Brodatego. Uroczystość ślubna odbyła się najprawdopodobniej w rodzinnym zamku Andechs[d][3]. W 1202 roku Henryk został księciem całego Śląska, a w 1233 został księciem Wielkopolski. W 1229 roku Henryk w wyniku wojny z Mazowszem o ziemię krakowską dostał się do niewoli. Z pomocą przybyła mu Jadwiga. W wyniku rozmów z Konradem Mazowieckim Henrykowi zwrócono wolność w zamian za zrzeczenie się roszczeń do Małopolski[2]. Jadwiga urodziła siedmioro dzieci: Bolesława, Konrada, Henryka, Agnieszkę, Zofię, Gertrudę i Władysława.

Oboje z Henrykiem I byli ludźmi bardzo religijnymi, w 1209 roku złożyli śluby czystości, dbali o rozwój Kościoła i byli fundatorami wielu kościołów, w tym klasztoru sióstr cysterek w Trzebnicy. Prowadziła też działalność dobroczynną, starała się o pomoc chorym i ubogim – zorganizowała działalność wędrownego szpitala dla ubogich, otworzyła szpital dla trędowatych w Środzie Śląskiej, kolejną placówkę leczniczą założyła w Trzebnicy.

Po śmierci męża w 1238 zamieszkała w trzebnickim klasztorze, prowadzonym przez jej córkę Gertrudę. Wkrótce zaangażowała się w ożywienie życia religijnego Śląska, sprowadzając do tamtejszych kościołów duchownych z Niemiec. Wspierała też sprowadzanie niemieckich osadników na słabo zaludnione rejony wówczas zachodniej części Śląska, wspierając tym samym rozwój rolnictwa.

W czasie najazdu tatarskiego w 1241, Jadwiga Śląska schroniła się na zamku w Krośnie Odrzańskim. Od wielu lat w tym właśnie mieście w województwie lubuskim, organizowany jest turniej rycerski „O Pierścień Księżnej Jadwigi” (zwykle we wrześniu), a także wydarzenie muzyczne pod nazwą Festiwal Jadwigensis (zwykle w październiku). Organizatorem obydwu jest Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Jadwiga zmarła 14 lub 15 października 1243 roku w Trzebnicy w opinii świętości i została pochowana w kościele w Trzebnicy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem