Reklama

Pielgrzymując ku światłu

W tym roku święto św. Jakuba (25 lipca) przypada w niedzielę. W takim przypadku jest ogłaszany Jubileuszowy Rok Święty. 119. Rok św. Jakuba trwa w Kościele od 1 stycznia. Ten czas jest okazją, by zaprezentować Jakubowy szlak w diecezji toruńskiej i zaprosić do pielgrzymowania w Polsce oraz Hiszpanii, gdzie w Santiago de Compostela znajduje się grób św. Jakuba

Pielgrzymowanie od wieków było doświadczeniem obecności Boga, metaforą życia chrześcijanina. Wyruszenie w drogę i trud wyrażają pragnienie poszukiwania pełni, odnalezienia Najwyższego i sensu istnienia. Z dala od zgiełku świata pątnik przypomina sobie, że na ziemi jest tylko pielgrzymem i zdąża do domu Ojca. Przyjęcie tej prawdy przemienia codzienność, uzdalnia bowiem do życia Miłością i trwania w Niej.

Rok św. Jakuba

Wśród europejskich szlaków pielgrzymich najważniejszą i najsłynniejszą była Droga św. Jakuba, która istnieje ponad tysiąc lat. Prowadziła ona przez Łotwę, Polskę, Niemcy, Francję do Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie - według tradycji - znajduje się grób św. Jakuba Apostoła, zwanego Starszym.
„Do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela zdążają ludzie zwłaszcza z najróżniejszych regionów Europy, by odnowić i umocnić swą wiarę - napisał Benedykt XVI w przesłaniu na Rok św. Jakuba. - Droga ta, usiana tak licznymi świadectwami gorliwości, pokuty, gościnności, sztuki i kultury, opowiada wymownie o duchowych korzeniach Starego Kontynentu”. Przesłanie to nawiązuje do hasła obchodów Roku św. Jakuba: „Pielgrzymując ku światłu” i do tytułu listu pasterskiego arcybiskupa Santiago de Compostela „Pielgrzymi wiary i świadkowie Chrystusa Zmartwychwstałego”. Dlatego Ojciec Święty apeluje do pątników wędrujących Drogą św. Jakuba, by dawali świadectwo, że Chrystus żyje i jest nadzieją ludzkości. Okazją ku temu jest Jubileuszowy Rok Święty ogłaszany w roku, w którym święto Jakuba Apostoła (obchodzone 25 lipca) przypada w niedzielę. Tak jest w tym roku. 1 stycznia 2010 r. zainaugurowano Rok św. Jakuba otwarciem Świętych Drzwi, tzw. Drzwi Przebaczenia, w katedrze w Santiago de Compostela. Pierwszy taki rok ogłosił papież Kalikst II w 1120 r. Poprzedni obchodzono w 2004 r., a następny przypadnie w 2021 r.
Szlak jest oznakowany tylko w jedną stronę: na zachód - wszystkie Drogi św. Jakuba prowadzą do jednego celu. Caminowicze, którzy chcą doświadczyć ciszy i przemiany, pielgrzymują indywidualnie lub w małych grupach. Tradycja mówi, że szlak rozpoczyna się na progu domu, a z podwórka pielgrzym zabiera kamień symbolizujący własne grzechy i wyrusza na spotkanie z Nieznajomym.
W roku uważanym za święty wędrowanie Jakubowymi drogami nabiera szczególnego znaczenia. Wyruszenie na pątniczy szlak napełnia serca dziwnym blaskiem, rozświetla oczy, jest radosnym świadectwem wiary, świadectwem, że Chrystus żyje i działa, daje nadzieję i sam jest Nadzieją. Zachęcając chrześcijan, by propagowali kulturę, która liczy się z wymiarem duchowym człowieka i jest otwarta na Boga i prawdę, abp Julián Barrio Barrio z Santiago de Compostela powiedział: „Świadectwo św. Jakuba Apostoła zachęca nas do tego, byśmy podjęli wysiłek stawania się podobnymi do Chrystusa, strzegąc tego, co najistotniejsze dla naszej wiary i dla naszej tożsamości chrześcijańskiej”. Drogą ku temu jest spotkanie z Jezusem dokonujące się przez sakramenty pojednania i pokuty oraz Eucharystii. Dlatego, nawiązując do Roku Kapłańskiego, Benedykt XVI podkreśla ważną rolę, jaką pełnią kapłani wobec pątników.

Szlak w Polsce

Reklama

Wyznaczanie polskiej drogi było poprzedzone badaniami historycznymi. Pomysłodawcą szlaku prowadzącego z Ogrodnik przez Olsztyn i Toruń do Słubic jest Włodzimierz Antkowiak. Wytyczył on główny przebieg, założył Stowarzyszenie na rzecz Ratowania Zabytków Kultury Europejskiej w Polsce, które zainicjowało budowę szlaku na całym odcinku polskim, obecnie zajmuje się tym Międzynarodowa Agencja Poszukiwawcza (MAP), której jest przewodniczącym. W tworzeniu szlaku pomagają różni ludzie.
Jeden z odcinków polskiej drogi wiedzie od katedry św. Jakuba w Olsztynie przez Iławę, bazylikę św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim, Brodnicę do gotyckiego kościoła św. Jakuba w Toruniu. Liczy ok. 240 km, jest podzielony na 9 etapów o długości od 18 do 37 km. Pielgrzymowanie trwa 9 dni, a osoby o słabszej kondycji mogą wędrować dłużej. Z szlaku mogą skorzystać także pątnicy na rowerach. Z myślą o pątnikach przygotowano miejsca noclegowe w gospodarstwach agroturystycznych, pokojach gościnnych i campingach. Na odcinku Olsztyn - Toruń tylko w Gietrzwałdzie można skorzystać z noclegu w Domu Pielgrzyma. Z czasem - jak będzie taka potrzeba - rozwinie się infrastruktura i powstaną schroniska przykościelne. W Olsztynie Ksiądz Proboszcz katedry św. Jakuba (torunianin) planuje urządzenie schroniska dla pielgrzymów w starych stajniach przy katedrze i w Toruniu przy kościele św. Jakuba, w dawnym budynku klasztornym, przygotowanie miejsc dla pielgrzymów. Tak jak w całej Europie, szlak jest oznakowany muszlą św. Jakuba i strzałką zgodnie z kierunkiem wędrowania. Znak Szlaku św. Jakuba, który towarzyszy pieszemu miedzynarodowemu szlakowi turystycznemu E-11 w kolorze żółtym na odcinku: Iława - Nowe Miasto Lubawskie - Brodnica - Toruń - Strzelno - Kruszwica - Trzemeszno, stanowiącym odcinek Europejskiego Szlaku Kulturowego św. Jakuba o długości 250 km, oznakowała grupa znakarzy szlaków z Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu w latach 2007-2008. Administratorem i gospodarzem szlaku jest Oddział Miejski PTTK w Toruniu.

Informacje dla pielgrzymów

Wybierając się na szlak, pątnicy powinni mieć „Przewodnik pielgrzyma”, zawierający wprowadzenie w ideę i duchowość Camino, opis trasy, miejscowości i mapy, oraz „paszport pielgrzyma”. Zaopatrują się w odzież dostosowaną do zmiennej pogody, wygodne buty (nie nowe), latem nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV, leki i zestaw opatrunkowy. Wskazane jest zabranie sztućców, kubka oraz Pisma Świętego i różańca. Noclegi są wyznaczone głównie w obiektach parafialnych i klasztornych oraz ośrodkach agroturystycznych i obiektach komercyjnych. Na razie nie ma potrzeby organizowania sieci schronisk, jak to ma miejsce w Hiszpanii. Pielgrzymi mogą uczestniczyć w Mszy św. w świątyniach znajdujących na trasie albo w miejscu noclegu. W większości katolickich kościołów liturgia jest sprawowana rano (7.00 lub 7.30) oraz wieczorem (17.00 lub 18.00). Nabożeństwa w świątyniach prawosławnych i ewangelickich mają miejsce zazwyczaj w niedziele przed południem.
Wiadomości na temat dróg św. Jakuba w Polsce i inne informacje są dostępne na stronie: www.camino.net.pl.
Dla wszystkich, którzy wyruszą drogą św. Jakuba, Włodzimierz Antkowiak napisał „Szlak św. Jakuba. Polska Droga. Odcinek Olsztyn - Toruń. Przewodnik dla pielgrzymów i turystów” i folder „Szlak św. Jakuba. Polska Droga - Camino Polaco. Odcinek Olsztyn - Toruń”, a Polski Klub Camino de Santiago wydał „paszport pielgrzyma”, który potwierdza przebytą trasę.
Wydawnictwa można nabyć w Ośrodku Informacji Turystycznej w Toruniu, Rynek Staromiejski 25, 87-100 Toruń, tel. (56) 621-09-31, (56) 651- 08-12.

ŚW. JAKUB STARSZY

Wśród Apostołów było 2 Jakubów. Dlatego są nazywani Starszy i Młodszy. Starszy był synem Zebedeusza i Salome, bratem Jana Apostoła Ewangelisty; bracia byli rybakami i mieszkali nad Jeziorem Tyberiadzkim. Jako jeden z pierwszych został powołany przez Jezusa i zaliczał się do grona zaufanych uczniów. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor i modlitwy w Ogrójcu. Został pierwszym biskupem Jerozolimy. Zginął śmiercią męczeńską w Jerozolimie, ścięty mieczem za panowania Heroda Agryppy.
Jedna z legend opowiadanych na szlaku Camino de Santiago mówi o św. Jakubie towarzyszącym pielgrzymom. Napoił on spragnionego pątnika wystawionego na pokusy Złego wodą z muszli i stąd nazwano ją muszlą św. Jakuba.
Św. Jakub jest patronem Hiszpanii i Portugalii, a także m.in.: hospicjów, szpitali, kapeluszników, podróżujących, pielgrzymów i sierot.
W diecezji toruńskiej patronuje parafiom: Białuty, Bobrowo, Dąbrówka Królewska, Kazanice, Ostrowite, Toruń, Wielkie Radowiska, Żmijewo.

W ramach obchodów Roku św. Jakuba odbyły się:

„Sobota na Szlaku św. Jakuba”, 22 maja, promocja Szlaku św. Jakuba na odcinku Szafarnia - Golub-Dobrzyń. W programie znalazły się m.in.: poczęstunek w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, przemierzenie pieszo, rowerem lub konno 8-kilometrowego odcinka szlaku, koncert zespołu „Sunflowers” oraz spotkanie z José Antonio Fernandezem (katedra Camino de Santiago Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, znawca Szlaku św. Jakuba), który mówił o Szlaku św. Jakuba z perspektywy hiszpańskiej.

Dysputy Nawarryjskie poświęcone fenomenowi szlaku pielgrzymkowego Camino de Santiago do hiszpańskiego sanktuarium św. Jakuba. W Colegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wykład pt. „Dlaczego tak wielu zmierzało do Santiago de Compostela? Pielgrzymowanie i troska o podróżnych w średniowieczu” wygłosił 24 maja José Antonio Fernandez. Mówił o Szlaku św. Jakuba w Europie, który w 1982 r. został uznany za drogę o wielkim znaczeniu dla kultury europejskiej przez Radę Europy, w 1987 r. nadano mu miano Europejskiego Szlaku Kulturowego, a w 1993 r. wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tym szlakiem pielgrzymował także Jan Paweł II.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

PRENUMERATA TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ „NIEDZIELI”

PRENUMERATA KRAJOWA
494,00 zł roczna
247,00 zł półroczna
123,50 zł kwartalna

Cena prenumeraty zawiera koszt wysyłki 1 egzemplarza.

Numer konta dla prenumeraty krajowej (złotówkowe):
86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

PRENUMERATA ZAGRANICZNA (kwartalna)
237,90 zł pocztą zwykłą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Ameryki

Przy zamawianiu prenumeraty zagranicznej półrocznej należy kwotę za prenumeratę kwartalną pomnożyć przez 2, a zagranicznej rocznej – przez 4.
Numer konta dla prenumeraty zagranicznej (dla wpłat złotówkowych):
kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW PL 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

Zamów

TELEFONICZNIE:
tel. (34) 324-36-45,
centrala: tel. (34) 369-43-00
lub (34) 365-19-17

LISTOWNIE:
Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa

E-MAILEM:
kolportaz.niedziela@niedziela.pl

Wpłaty należy kierować na konto:
PKO BP I/O Częstochowa 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418
lub przekazem pocztowym pod adresem Redakcji:
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa.
W tytule przelewu należy wpisać rodzaj prenumeraty i edycję diecezjalną, którą chcą Państwo zamówić.

CZYTAJ DALEJ

Abp Stanisław Gądecki weźmie udział w zebraniu plenarnym COMECE

2020-09-29 17:09

[ TEMATY ]

abp Stanisław Gądecki

Karol Porwich/Niedziela

Abp Stanisław Gądecki

Abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) abp Stanisław Gądecki weźmie udział 30 września w zebraniu plenarnym Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE).

Ze względu na kwestie sanitarne tegoroczne spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji. Zebranie plenarne COMECE poprowadzi kard. Jean-Claude Hollerich SJ, przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) - poinformowało PAP we wtorek biuro prasowe Episkopatu.

Podczas spotkania odbędzie się debata nad kwestiami związanymi z duszpasterstwem w czasie pandemii, zaniku szacunku dla eucharystii, oraz o chrześcijaństwie kulturowym. Tematy te poruszane były w czasie spotkania przewodniczących konferencji episkopatów Unii Europejskiej.

W zebraniu plenarnym COMECE weźmie udział Przewodniczący KEP i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) abp Stanisław Gądecki.

Na zakończenie zebrania zostanie opublikowane przesłanie nadziei i solidarności ze strony Kościoła do instytucji europejskich i państw członkowskich.

Ze względu na środki ostrożności w kwestii sanitarnej, tegoroczne spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji.

Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej powstała 3 marca 1980 r. przy aprobacie Stolicy Apostolskiej. Jan Paweł II chciał aby Kościół katolicki był obecny w strukturach Wspólnot Europejskich nie tylko poprzez urzędników, którzy są katolikami, ale w konkretnej formie instytucjonalnej.

COMECE składa się z delegowanych biskupów, przedstawicieli 25 konferencji episkopatów Unii Europejskiej, pochodzących z Anglii i Walii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Węgier, Włoch. Przedstawiciele Konferencji Episkopatów Serbii i Szwajcarii są także członkami stowarzyszonymi.

Członkowie COMECE, spotykają się dwa razy w roku na Zgromadzeniach Ogólnych. Głównym celem zadań COMECE jest monitorowanie i analiza procesów politycznych w Unii Europejskiej, we wszystkich sferach zainteresowania i działalności Kościoła.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ mhr/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję