Reklama

„Te Deum” za 600 lat istnienia parafii

Beata Pieczykura
Edycja częstochowska 32/2011

Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Działoszynie wyśpiewuje dziękczynne „Te Deum” za 600 lat istnienia parafii. W tym czasie Bóg przychodził do swojego ludu, a ten lud wiernie przez 6 wieków trwał przy swoim Panu zarówno w radosnych, dobrych wydarzeniach, jak i trudnych (np. wojny, pożary); traktował bowiem parafię jako „źródło tryskające pośrodku osady, do którego wszyscy mieszkańcy przychodzą ugasić pragnienie”
(bł. Jan XXIII)

Pierwsza informacja o parafii w Działoszynie pochodzi z 1411 r. Jednak - według historyków - kościół istniał już w XIV wieku. Jak podają źródła pisane, w 1513 r. miał wezwanie św. Marii Magdaleny. W czasach reformacji na ok. 40 lat został zamieniony na zbór kalwiński. Po trudnym okresie dla parafii XVIII wiek przyniósł jej rozwój. Wzniesiono nowy kościół. W długiej historii i miasto, jak i świątynia paliły się kilkakrotnie. W czasie II wojny światowej spłonęła plebania, zginęli dwaj proboszczowie, a kościół zamknięto i zamieniono na spichlerz oraz magazyn. Po wojnie przywrócono pierwotny wygląd świątyni (w stylu późnobarokowym).
Wykonano nową polichromię. W 1957 r. z terenu parafii wydzielono samodzielną placówkę duszpasterską w Trębaczewie, a w 1995 r. parafię w Działoszynie. W latach 1983-1986 wzniesiono kaplice duszpastersko-katechetyczne w Bobrownikach, Zalesiakach, Kolonii Lisowice i Raciszynie; te dwie ostatnie pełnią funkcję kościołów parafialnych.

Przygotowanie

Jubileusz jest okazją do wdzięczności Bogu, duszpasterzom, którzy pracowali i pracują w parafii, oraz ludziom, którzy tworzyli i tworzą wspólnotę. W ten nurt wdzięczności wpisuje się pragnienie proboszcza ks. kan. Jana Skibińskiego, by wierni doświadczali tego dziedzictwa i przekazali je kolejnym pokoleniom. Temu służą: wystawa „Ocalić od zapomnienia”, sesja naukowa oraz książka pt. „Z przeszłości kościelnej Działoszyna i okolic” ks. prof. Jana Związka. Kolejnym pragnieniem Księdza Proboszcza jest postawa wdzięczności parafian wyrażona, szczególnie od jubileuszu, potrzebą przedstawiania Bogu przed Najświętszym Sakramentem wszystkich spraw, by cenili czas przeznaczony na modlitwę w kaplicy adoracji.
Do rocznicy przygotowano się nie tylko duchowo, lecz także materialne. - Postanowiliśmy nadać świątyni nowy blask - opowiada ks. Jan Skibiński. Owocem wspólnego działania duszpasterzy i wiernych było poświęcenie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu przez abp. Stanisława Nowaka 4 grudnia 2010 r., a także malowanie wnętrza kościoła, renowacja ołtarza głównego (sponsor - Cementownia „Warta”), naczyń liturgicznych, gotyckich ornatów, obrazów: św. Marii Magdaleny, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Trójcy Świętej i Świętej Rodziny, Matki Bożej Różańcowej, św. Rocha, ambony i chrzcielnicy oraz żyrandoli. Prace te były możliwe dzięki zaangażowaniu i ofiarności wiernych oraz darczyńców. Dlatego Ksiądz Proboszcz dziękuje im, podkreślając, że dzięki ich działaniu kościół odzyskuje dawną świetność, a przez to kontynuują wielowiekowe dziedzictwo parafii.

Reklama

Jubileusz

Głównym punktem obchodów była Msza św., której 24 lipca przewodniczył abp Stanisław Nowak, dziękując za 600 lat istnienia parafii. Koncelebransami byli kapłani pochodzący z parafii i pracujący w niej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, miejsko-gminnych, placówek kulturalno-oświatowych, szkół oraz konserwatorzy i sponsorzy. Licznie przybyli wierni, reprezentując grupy działające w parafii, a są to: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Civitas Christiana, Caritas, wolontariat młodzieżowy, grupa AA Metanoia oraz lektorzy i ministranci (owocem jubileuszu jest powrót do służby ołtarza dawnych ministrantów - 15 mężczyzn).
W homilii Ksiądz Arcybiskup powiedział, że historia parafii skłania do refleksji na temat sensu życia, cierpienia i śmierci. Na przestrzeni wieków bowiem wierni walczyli o Boga, wiarę i parafię. Dlatego tak ważne jest szukanie Chrystusa, a wzorem takiej postawy jest św. Maria Magdalena. Tak było przez stulecia, parafianie chodzili jej drogami, uwierzyli Bogu i związali się z Jezusem. Dziś także człowiek nie może żyć bez Boga - wyjaśniał abp Nowak i apelował do zebranych: „Trwajmy przy Chrystusie. Trwajmy w wierze. Trwajmy w parafii. Trzymajmy się Chrystusa. On jest bramą”. Metropolita Częstochowski przypomniał poświęcenie pomnika Chrystusa, które miało miejsce z okazji rozpoczęcia obchodów jubileuszu 600-lecia miasta i parafii pw. św. Marii Magdaleny, podkreślił, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość należą do Chrystusa. W tym kontekście wołał: „Jezu, bądź z Działoszynem. Jezu Królu, poświęcam Ci cały Działoszyn, a szczególnie tę parafię”.
W czasie liturgii złożono jako rocznicowe dary: medal, książkę „Z przeszłości kościelnej Działoszyna i okolic”, księgę pamiątkową, 3 ornaty i 15 komż.
Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup poświęcił tablice upamiętniające 600 lat parafii oraz fundatorów renowacji ołtarza głównego. Oprawę muzyczną zapewnili: kwartet smyczkowy „Primavera”, zespół wokalny i orkiestra Cementowni „Warta”.
Zmienia się świat, upadają mocarstwa i systemy polityczne, a Kościół trwa. Ta wspólnota - ożywiana tchnieniem Ducha Świętego - przez wieki gromadzi wiernych i duszpasterzy kochających swoją parafię, zatroskanych o jej piękno. Jak powiedział ks. Skibiński, uroczystość jest wielkim dziękczynieniem za 6 wieków istnienia parafii, która wpisuje się w dzieje miasta i Kościoła. Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy przed nami tworzyli wspólnotę, a także kontynuatorami tego bogactwa. Nasze działania są znakiem wdzięczności za 600 lat istnienia parafii i miasta. Były one związane z obecnością chrześcijaństwa i Kościoła na tej ziemi. Dlatego dziś naszym zadaniem jest dochowanie wierności temu dziedzictwu.

Tajemnice chwalebne

Ks. Robert Strus
Edycja zamojsko-lubaczowska 43/2003

Bożena Sztajner/Niedziela

1. Tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa

„Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?». Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa…” (J 20, 11-14).
Chrystus zmartwychwstał i przez swoje zmartwychwstanie zwyciężył grzech, śmierć, smutek, rozpacz; przywrócił światu radość i nadzieję. Czy my, jako chrześcijanie, jesteśmy ludźmi nadziei i radości paschalnej? Czy nie za bardzo koncentrujemy się na tym, co jest negatywne, złe, co jest „grobem”?. Abyśmy mogli kosztować owoców zmartwychwstania, musimy jak Maria Magdalena odwrócić się od grobu i zobaczyć Zmartwychwstałego.

2. Tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 1-3).
Pan Jezus wstąpił do nieba, gdzie dla każdego z nas przygotował miejsce, wieczne mieszkanie w domu Ojca. Słowo „dom” wyraża to, co jest najpiękniejsze w naszym życiu; dom to miłości, pokój, poczucie bezpieczeństwa; do domu się powraca, za domem się tęskni. Dlatego nasze życie to tak naprawdę wędrówka do domu Ojca w niebie.

3. Tajemnica Zesłania Ducha Świętego

„Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «Dokąd idziesz?» Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę; pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 5-7).
Chrystus po swoim wniebowstąpieniu posłał wierzącym w Niego Ducha Świętego. Dzięki Duchowi Świętemu nasz Zbawiciel jest obecny i działa w Kościele. Duch Święty daje nam to, czego świat dać nam nie może. Jeżeli otworzymy się na Jego działanie, doświadczymy w naszym życiu: miłości, radości, pokoju, cierpliwości… - owoców działania Pocieszyciela.

4. Tajemnica Wniebowzięcia Matki Bożej

„Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo ujrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny»” (Łk 1, 46-55).
Maryja doświadczyła wiele „wielkich rzeczy” od Wszechmocnego. Jedną z nich jest to, że została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Jako pierwsza z ludzi cieszy się tym, co jest przygotowane dla każdego z nas. Pamiętajmy jednak, jaka była droga Maryi do wniebowzięcia. Była to droga wiary, służby, miłości i ofiary. My też mamy podążać tą drogą, jeżeli chcemy jak Maryja znaleźć się w niebie.

5. Tajemnica Ukoronowania Matki Bożej w niebie

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno (…). I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. (…) Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę Moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata” (J 17, 20-24).
Tajemnica ukoronowania Maryi to symbol chwały, jakiej doświadcza Maryja w niebie. Korona symbolizuje władzę, panowanie, ale też bogactwo, szczęście, radość. Fakt ukoronowania Matki Bożej na królową wyraża również prawdę, jak wielkiego szczęścia doświadcza Maryja w niebie. Tego szczęścia my też doświadczymy, jeżeli poprzez wiarę i miłość zespolimy się w jedno z Chrystusem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezes Dzieła Nowego Tysiąclecia: jesteśmy już w Polsce bardzo dobrą marką

2019-10-14 14:43

tk / Warszawa (KAI)

Jestem bardzo zadowolony z przebiegu tegorocznego Dnia Papieskiego – powiedział KAI ks. Dariusz Kowalczyk prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (FDNT), która jest organizatorem wydarzenia. Misją Fundacji jest formacja stypendystów, ich integracja i wyzwalanie wiary we własne siły – podkreśla szef Fundacji dodając, że Dzień Papieski jest bardzo żywa ideą zaś Fundacja dopracowała się w Polsce bardzo dobrej marki.

dzielo.org.pl
Ks. Dariusz Kowalczyk

Duchowny wyraził uznanie wobec wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie Dnia, w tym stypendystów Fundacji oraz Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego, w skład którego wchodzi prawie 20 organizacji.

Hasłem XIX Dnia Papieskiego, obchodzonego wczoraj w całej Polsce były słowa "Wstańcie, chodźmy!". Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominano nauczanie św. Jana Pawła II. We wszystkich kościołach i na ulicach miast odbyła się zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

„Choć słowa Chrystus wypowiada do apostołów na krótko przed męką i śmiercią, to my odczytujemy je jako wezwanie do nadziei, bo każdy musi przejść przez chwile trudne i przez śmierć i w tym doświadczeniu nie jesteśmy sami, bo przeszedł przez to nasz Mistrz a także Jan Paweł II” – mówi ks. Kowalczyk. – Patrząc na takie wzory wiemy, że w tych chwilach będzie dojrzewała nasza wiara” – dodaje.

Zdaniem szefa FDNT tak rozumiane hasło „Wstańcie, chodźmy!” jest nieco podobne do myśli Franciszka, który zachęcał młodzież by „wstała z kanapy” i pokazywała innym radość, głębię i piękno wiary.

Duchowny zwraca uwagę na formacyjny aspekt działalności Fundacji. „Kiedy to, co dla chrześcijanina jest najświętszą wartością, jest wystawione pośmiewisko, wyszydzone, zamienione na antykulturę, czego doświadczaliśmy w Polsce – nie powinniśmy się załamywać bo to jeszcze bardziej hartuje nasz charakter. Nie w walce lecz poprzez przekonanie do Ewangelii tych, którzy z wartości szydzą. To jest prawdziwe zwycięstwo, i o takie zwycięstwo nam chodzi” – podkreśla ks. Kowalczyk.

Nawiązując do programu stypendialnego Fundacji jej prezes przypomniał, że 2 lata temu udało się zwiększyć kwotę stypendium dla uczniów do 400 zł miesięcznie. W tej chwili korzysta z tego programu około tysiąca osób, co daje wraz z kosztami około miliona złotych. Było to możliwe dzięki dobrym zbiórkom przykościelnym ale i wpłatom dokonywanym przez około dziesięć tysięcy okazjonalnych lub stałych darczyńców.

Fundacja chciałaby utrzymać wspieranie dwóch tysięcy podopiecznych ale nie tylko przez stały system stypendialny ale też – w konkretnych, indywidualnych przypadkach – udzielanie dodatkowego wsparcia. Chodzi na przykład o zakup profesjonalnego instrumentu dla wybitnie uzdolnionego stypendysty tak, by mógł rozwijać międzynarodową karierę muzyczną. „Szukamy wtedy sponsorów, darczyńców i sami włączamy się w taki wsparcie” – mówi szef Fundacji. Zapowiada uelastycznienie programu tak, by reagować w zależności od potrzeb.

Ks. Kowalczyk zwraca uwagę na ogromne walor integracyjny Fundacji, zwłaszcza dwutygodniowych, letnich obozów, które są znakomitą okazją do formacji w duchu Jana Pawła II i Franciszka. Młodzież bardzo sobie takie wyjazdy ceni i żyje nimi długo po ich zakończeniu.

Ponadto – wskazuje duchowny – dzięki Fundacji młodzi nabierają przekonania: stać mnie na coś. Bardzo często zdarza się bowiem, że pomimo wielu zdolności i różnych predyspozycji, młodzi ludzie nie mają wiary we własne siły. Po prostu nigdy, nawet w rodzinie, nie nikt usłyszeli słów wsparcia, zachęty, uznania: „jesteś dobrym uczniem”, „jesteś wspaniałym człowiekiem” – mówi ks. Kowalczyk. W dodatku młodzi często myślą, że jeśli sytuacja rodziny była zła, to „na pewno niczego nie osiągnę”. Kiedy natomiast widzą starszych kolegów z Fundacji i byłych już stypendystów i słyszą od nich: jesteś świetny – nagle zaczynają w siebie wierzyć. Aspekt formacyjny, integracyjny i wyzwalanie wiary we własne siły – to jest misja Fundacji – podkreśla duchowny.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny w 1999 r. W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Najważniejszym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem