Reklama

Posługa kapłańska - dekanat Police (3)

Ks. Łukasz Kazimierczak, ks. Marcin Miczkuła
Edycja szczecińsko-kamieńska 35/2011

Kończą się wakacje i już niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny. Życząc zatem wszystkim duszpasterzom dobroci Boga Ojca, obfitości łask Jezusa Chrystusa, różnorakich darów Ducha Świętego, a także troski Maryi, Matki Kapłanów, pragniemy ukazać ostatnie trzy parafie dekanatu polickiego i posługę pracujących tam kapłanów.

Parafia pw. św. Kazimierza w Policach

Parafią dziekańską tego dekanatu jest wspólnota pw. św. Kazimierza w Policach. Starania o budowę nowej parafii w Policach na nowo powstałym osiedlu rozpoczął ks. kan. Kazimierz Treder. To właśnie on rozpoczął budowę nowej parafii. 22 czerwca 1985 r. została erygowana parafia pw. św. Kazimierza. Administratorem został ks. kan. Kazimierz, który kontynuował budowę i organizował parafię. Pierwszym proboszczem mianowany został w 1986 r. ks. dr Tadeusz Uszkiewicz. Przygotowywał dwa wielkie przedsięwzięcia duszpasterskie: nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1990 r. oraz wprowadzenie relikwii św. Kazimierza do Polic w 1991 r. W tym czasie trwały również prace budowlane. W latach 1991-99 posługę proboszcza pełnił ks. kan. Jan Kazieczko, kapłan wielkiej radości, darzący uśmiechem każdego. W tym czasie oddał do użytku dom parafialny, zaczął budowę kościoła, przygotował wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny, nawiedzenie relikwii św. Wojciecha i figury Matki Bożej Fatimskiej. Zakończywszy posługę w Policach został przeniesiony do szczecińskiej bazyliki katedralnej. W 1999 r. proboszczem w Policach został ks. Leszek Konieczny, kapłan wielkiej otwartości i serdeczności. Przygotował kościół do konsekracji przez abp. Zygmunta Kamińskiego oraz zjazd Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych. W 2006 r. został mianowany proboszczem w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Pyrzycach. Na jego miejsce do Polic przyszedł ks. Waldemar Gasztkowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Maki Bożej Bolesnej w Pyrzycach. Jest kapłanem bardzo życzliwym, pełnym optymizmu i radości. Podjął wiele inicjatyw duszpasterskich oraz zajął się wyposażeniem kościoła oraz budynku przyparafialnego. Poświęcone zostały nowe stacje drogi krzyżowej przez abp. Andrzeja Dzięgę, rozpoczęta została budowa organów. Po wewnętrznym przygotowaniu świątyni zostały poświęcone kaplica św. Kazimierza oraz Matki Bożej Fatimskiej i bł. Jana Pawła II. Ks. W. Gasztkowski pełni również urząd dziekana dekanatu Police. Modlitwa o nowe powołania wydała już plon w tej parafii. Z parafii wywodzą się: ks. Krzysztof Jarzynka, ks. Tomasz Mamełka, ks. Robert Szyszko, ks. Sebastian Kazimierski, ks. Norbert Sawicki, s. M. Szczepańska CSDS, s. Iwona Kopacz PDDM, s. Joanna Malinowska OCD, s. Maria Garakowska SAC, s. Bożena Boczek ZSJM, s. Irena Grzyb OCD i s. Agata Pieklak OCD.

Reklama

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Policach

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy została kanonicznie erygowana 10 marca 1973 r., jednak posługa duszpasterska była tu wcześniej. W latach 1959-69 duszpasterską opiekę sprawował ks. Bronisław Pisarek, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Policach. Następnie w duszpasterstwie zastąpił go ks. kan. Mieczysław Tłamacz, który w 1973 r. został pierwszym proboszczem. Na nim spoczęło zadanie organizacji parafii. Tę posługę pełnił do 1978 r. Od tego roku proboszczem był ks. kan. Zenon Borodo. Od początku pieczą objął wszystkich parafian oraz zatroszczył się o kościół parafialny. Starał się również o zabezpieczenie i odbudowanie ruin poaugustiańskiego klasztoru znajdujących się przy kościele. W parafii wciąż trwają modlitwy o nowe powołania. Z końcem sierpnia ksiądz kanonik odszedł na zasłużoną emeryturę. Nowym proboszczem został ks. Waldemar Szczurowski, dotychczasowy proboszcz w Jesionowie.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie

Najmłodszą wspólnotą w tym dekanacie jest parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie. Powstała ona 25 grudnia 1990 r. Pierwszym proboszczem został ks. dr Franciszek Kamiński, wspominany wcześniej przy omawianiu posługi kapłańskiej w Trzebieży. Podjął się on trudu tworzenia nowej wspólnoty parafialnej. W latach 1994-2000 proboszczem był ks. Jan Faron, obecnie proboszcz w Bielicach k. Pyrzyc. Pragnął on, aby mieszkańcy Bartoszewa i Sławoszewa, których w okresie letnim przybywało, mogli uczestniczyć we Mszy św. Rozpoczął sprawować Mszę św. w Sławoszewie, lecz z różnych powodów niemożliwości umiejscowienia kaplicy przeniósł ją do Bartoszewa. W 2000 r. proboszczem został mianowany ks. dr Włodzimierz Olszewski. Jest on absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracę doktorską przygotował z katechetyki i obronił na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W naszej archidiecezji służył pomocą katechetom, dla których był doradcą metodycznym i wizytatorem, pracując w Wydziale Wychowania Katolickiego Szczecińskiej Kurii Metropolitalnej. Obejmując troską duszpasterską parafian, rozpoczyna budowę nowego kościoła w centrum Tanowa. Po przygotowaniach administracyjnych już zaczynają się prace budowlane. Niech to dzieło będzie również modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Zakończyliśmy naszą wędrówkę po dekanacie polickim. Dziękując za ogrom dobra i łaski Bożej, którą poprzez sakramenty dają nam kapłani, prośmy w modlitwie Pana żniwa, aby nigdy nie brakowało tych, którzy będą głosić Dobrą Nowinę i wzywać do nawrócenia.

Reklama

Nowa Sól: Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą

2019-07-21 10:26

Kamil Krasowski

W Nowej Soli trwają trzydniowe (19-21 lipca) rekolekcje z o. Johnem Bashoborą. Hasłem rekolekcji są słowa z Psalmu 32: "Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na tobie"(Ps 32,8). Kaznodzieja z Ugandy gości w Nowej Soli po raz czwarty.

Karolina Krasowska
O. John Bashobora prowadzi rekolekcje w Nowej Soli po raz czwarty

Organizatorami rekolekcji są parafia pw. św. Antoniego w Nowej Soli oraz Alina i Marek Sobczak. - Są to czwarte rekolekcje z o. Johnem, z kapłanem, który jest prorokiem danym nam od Boga na ten czas. Idziemy z nim w jednym duchu, widzimy w tym prowadzenie Boże. Jest to bardzo pokorny kapłan, oddany Panu Bogu i naprawdę jesteśmy zachwyceni jego świadectwem, bo uczy nas pokornego kroczenia za Jezusem w posłuszeństwie Kościołowi - powiedziała Alina Sobczak.

Zobacz zdjęcia: Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą w Nowej Soli

Rekolekcje z charyzmatykiem w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli przeżywa 600 osób.

O tym, co powiedział o. John Bashobora w wydaniu drukowanym.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odpust ku czci św. Marii Magdaleny w Ożarowie

2019-07-22 09:26

Zofia Białas

Zofia Białas
Przemarsz pocztów sztandarowych Koła Gospodyń Wiejskich, OSP Ożarów, Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie oraz orkiestry OSP Ożarów

Niedziela, 21 lipca, w parafii św. Marii Magdaleny w Ożarowie odbył się odpust parafialny ku czci św. Marii Magdaleny. Uroczystą Sumę odpustową poprzedził przemarsz pocztów sztandarowych Koła Gospodyń Wiejskich, OSP Ożarów, Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie oraz orkiestry OSP Ożarów. Wszyscy oni wyruszyli spod budynku remizy OSP Ożarów, by po przyjściu do pięknie odrestaurowanego kościoła wspólnie z wszystkimi wiernymi uczcić patronkę parafii i kościoła modlitwą i śpiewem prowadzonym przez chór parafialny.

Zobacz zdjęcia: Odpust w Ożarowie

Kult św. Marii Magdaleny znany był już w średniowieczu. Oddawano jej cześć w zachodniej Europie: w południowej Francji, gdzie wg legendy, w pobliżu Marsylii, miał znajdować się jej grób, w Niemczech i w Polsce, w której w XII wieku znajdowało się już 6 miejsc jej kultu. Miejsca kultu św. Marii Magdaleny w Polsce były wyrazem działalności misyjnej benedyktynów, którzy przybywali na ziemie polskie z południowej Francji. Dla nich święta Maria Magdalena była przykładem pokuty, o czym mówi tekst modlitwy zapisany w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny, siostry Kazimierza Odnowiciela, córki Mieszka II i Rychezy, wychowanki klasztoru benedyktyńskiego w Niemczech. Tekst ten przytacza ks. prof. Jan Związek: „Wyznaję, Panie Jezu Chryste, że grzechy moje są niezliczone nad wszelką miarę, dlatego błagam odpuszczenia, na które nie zasługuję, lecz Ty podaj mi rękę miłosierdzia Twego (…); Panie Boże, Królu Wszechmocny, uwolnij mnie od wszelkich utrapień, Ojcze tkliwy i daj mi czas pokuty; liczne są, Panie, grzechy moje i nad miarę niezliczone”.

Świętą Marię Magdalenę, którą Jezus uwolnił od 7 złych duchów, czytaj od wszystkich skłonności do grzechu, która zaniosła Apostołom wieść o Zmartwychwstaniu, która przez Ojca św. Franciszka nazwana została Apostołką Apostołów odpustem czci wiele parafii, tak jest i w Ożarowie, w którym patronuje parafii i kościołowi od 1440 roku.

Sumę odpustową odprawił ks. dr Adam Fogelman. On też przybliżył wiernym postać świętej, wokół której - jak mówił - urosło wiele legend, i którą postrzegano jako jawnogrzesznicę. Maria Magdalena, mówił, to jednak postać ewangeliczna, która przylgnęła do Chrystusa, tak jak dwunastu wybranych przez Niego Apostołów i która wiernie zachowywała głoszoną przez Niego naukę. Wierność Chrystusowi zaprowadziła ją najpierw pod krzyż, pod którym stanęła obok Maryi, Matki Jezusa i Jego umiłowanego ucznia Jana, w końcu do grobu, by swemu Nauczycielowi oddać ostatnią posługę. Za to wszystko osiągnęła nagrodę, została pierwszym świadkiem Zmartwychwstania. Czy my wierni z parafii Marii Magdaleny możemy wykazać się tak wielkim zaufaniem Chrystusowi? Z tym pytaniem wierni pozostali…

Sumę odpustową zakończyły: litania do św. Marii Magdaleny, procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła i uroczyste Ciebie Boga wysławiamy…

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem