Reklama

Posługa kapłańska - dekanat Police (3)

Ks. Łukasz Kazimierczak, ks. Marcin Miczkuła
Edycja szczecińsko-kamieńska 35/2011

Kończą się wakacje i już niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny. Życząc zatem wszystkim duszpasterzom dobroci Boga Ojca, obfitości łask Jezusa Chrystusa, różnorakich darów Ducha Świętego, a także troski Maryi, Matki Kapłanów, pragniemy ukazać ostatnie trzy parafie dekanatu polickiego i posługę pracujących tam kapłanów.

Parafia pw. św. Kazimierza w Policach

Parafią dziekańską tego dekanatu jest wspólnota pw. św. Kazimierza w Policach. Starania o budowę nowej parafii w Policach na nowo powstałym osiedlu rozpoczął ks. kan. Kazimierz Treder. To właśnie on rozpoczął budowę nowej parafii. 22 czerwca 1985 r. została erygowana parafia pw. św. Kazimierza. Administratorem został ks. kan. Kazimierz, który kontynuował budowę i organizował parafię. Pierwszym proboszczem mianowany został w 1986 r. ks. dr Tadeusz Uszkiewicz. Przygotowywał dwa wielkie przedsięwzięcia duszpasterskie: nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1990 r. oraz wprowadzenie relikwii św. Kazimierza do Polic w 1991 r. W tym czasie trwały również prace budowlane. W latach 1991-99 posługę proboszcza pełnił ks. kan. Jan Kazieczko, kapłan wielkiej radości, darzący uśmiechem każdego. W tym czasie oddał do użytku dom parafialny, zaczął budowę kościoła, przygotował wprowadzenie relikwii św. s. Faustyny, nawiedzenie relikwii św. Wojciecha i figury Matki Bożej Fatimskiej. Zakończywszy posługę w Policach został przeniesiony do szczecińskiej bazyliki katedralnej. W 1999 r. proboszczem w Policach został ks. Leszek Konieczny, kapłan wielkiej otwartości i serdeczności. Przygotował kościół do konsekracji przez abp. Zygmunta Kamińskiego oraz zjazd Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych. W 2006 r. został mianowany proboszczem w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Pyrzycach. Na jego miejsce do Polic przyszedł ks. Waldemar Gasztkowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Maki Bożej Bolesnej w Pyrzycach. Jest kapłanem bardzo życzliwym, pełnym optymizmu i radości. Podjął wiele inicjatyw duszpasterskich oraz zajął się wyposażeniem kościoła oraz budynku przyparafialnego. Poświęcone zostały nowe stacje drogi krzyżowej przez abp. Andrzeja Dzięgę, rozpoczęta została budowa organów. Po wewnętrznym przygotowaniu świątyni zostały poświęcone kaplica św. Kazimierza oraz Matki Bożej Fatimskiej i bł. Jana Pawła II. Ks. W. Gasztkowski pełni również urząd dziekana dekanatu Police. Modlitwa o nowe powołania wydała już plon w tej parafii. Z parafii wywodzą się: ks. Krzysztof Jarzynka, ks. Tomasz Mamełka, ks. Robert Szyszko, ks. Sebastian Kazimierski, ks. Norbert Sawicki, s. M. Szczepańska CSDS, s. Iwona Kopacz PDDM, s. Joanna Malinowska OCD, s. Maria Garakowska SAC, s. Bożena Boczek ZSJM, s. Irena Grzyb OCD i s. Agata Pieklak OCD.

Reklama

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Policach

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy została kanonicznie erygowana 10 marca 1973 r., jednak posługa duszpasterska była tu wcześniej. W latach 1959-69 duszpasterską opiekę sprawował ks. Bronisław Pisarek, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Policach. Następnie w duszpasterstwie zastąpił go ks. kan. Mieczysław Tłamacz, który w 1973 r. został pierwszym proboszczem. Na nim spoczęło zadanie organizacji parafii. Tę posługę pełnił do 1978 r. Od tego roku proboszczem był ks. kan. Zenon Borodo. Od początku pieczą objął wszystkich parafian oraz zatroszczył się o kościół parafialny. Starał się również o zabezpieczenie i odbudowanie ruin poaugustiańskiego klasztoru znajdujących się przy kościele. W parafii wciąż trwają modlitwy o nowe powołania. Z końcem sierpnia ksiądz kanonik odszedł na zasłużoną emeryturę. Nowym proboszczem został ks. Waldemar Szczurowski, dotychczasowy proboszcz w Jesionowie.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie

Najmłodszą wspólnotą w tym dekanacie jest parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie. Powstała ona 25 grudnia 1990 r. Pierwszym proboszczem został ks. dr Franciszek Kamiński, wspominany wcześniej przy omawianiu posługi kapłańskiej w Trzebieży. Podjął się on trudu tworzenia nowej wspólnoty parafialnej. W latach 1994-2000 proboszczem był ks. Jan Faron, obecnie proboszcz w Bielicach k. Pyrzyc. Pragnął on, aby mieszkańcy Bartoszewa i Sławoszewa, których w okresie letnim przybywało, mogli uczestniczyć we Mszy św. Rozpoczął sprawować Mszę św. w Sławoszewie, lecz z różnych powodów niemożliwości umiejscowienia kaplicy przeniósł ją do Bartoszewa. W 2000 r. proboszczem został mianowany ks. dr Włodzimierz Olszewski. Jest on absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracę doktorską przygotował z katechetyki i obronił na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W naszej archidiecezji służył pomocą katechetom, dla których był doradcą metodycznym i wizytatorem, pracując w Wydziale Wychowania Katolickiego Szczecińskiej Kurii Metropolitalnej. Obejmując troską duszpasterską parafian, rozpoczyna budowę nowego kościoła w centrum Tanowa. Po przygotowaniach administracyjnych już zaczynają się prace budowlane. Niech to dzieło będzie również modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Zakończyliśmy naszą wędrówkę po dekanacie polickim. Dziękując za ogrom dobra i łaski Bożej, którą poprzez sakramenty dają nam kapłani, prośmy w modlitwie Pana żniwa, aby nigdy nie brakowało tych, którzy będą głosić Dobrą Nowinę i wzywać do nawrócenia.

Słowacja: parlament uchwalił nowy sposób finansowania Kościołów

2019-10-16 13:30

st (KAI) / Bratysława

Rada Narodowa Republiki Słowackiej – jednoizbowy parlament tego kraju, uchwaliła dziś nowy sposób wspierania Kościołów i związków wyznaniowych przez państwo. Kończy się w ten sposób okres, kiedy państwo bezpośrednio wypłacało pensję duchownym (od 1949 roku), natomiast fundusze z budżetu będą wypłacane poszczególnym Kościołom czy związkom wyznaniowym w zależności od liczby ich członków.

FOTOWAWA/pl.fotolia.com

Przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji, abp Stanislav Zvolenský wyraził zadowolenie z powodu przyjęcia tej uchwały przez parlament. „Z chwilą wejścia tej uchwały w życie, zostanie zastąpione ustawodawstwo z czasów reżimu komunistycznego, które miało na celu uzyskanie kontroli nad Kościołami. Zatwierdzona ustawa respektuje i bierze pod uwagę obecne warunki ich pracy w społeczeństwie” – stwierdził przewodniczący słowackiego episkopatu.

Nowy sposób finansowania zarejestrowanych Kościołów na Słowacji opiera się na modelu dotychczas stosowanym, ale zakłada stopniowe uwzględnianie liczby wierzących. Rozszerza także możliwości wykorzystania wkładu państwa. Nowelizacja utrzymuje system bezpośrednich dotacji państwowych dla Kościołów i wspólnot wyznaniowych, przewidziany w ustawie komunistycznej z 1949 roku. Grupa ekspertów, złożona z przedstawicieli państwa i Kościołów, uznała aktualizację tego systemu za rozwiązanie optymalne. Zgodnie z nową ustawą państwo będzie finansowało działalność Kościołów dotacją zwiększaną corocznie o stopień inflacji i waloryzacji. Natomiast Kościoły, które nie otrzymały dotacji państwowej w roku 2019 oraz Kościoły, które zostaną zarejestrowane po wejściu w życie proponowanej ustawy, otrzymają dotację na ich wniosek i proporcjonalnie do liczby wiernych.

Przewiduje się, że jeśli liczba wierzących spadnie lub wzrośnie o więcej niż 10 procent w porównaniu z ostatnim spisem ludności, wkład państwa zostanie zmniejszony lub zwiększony jednorazowo, ale nie więcej niż o 1/3 procentowego spadku lub zwiększenia liczby wierzących.

Zarejestrowane Kościoły, których jest obecnie na Słowacji 18 będą mogły wykorzystać dotacje państwowe nie tylko do wykonywania czynności związanych z kultem i płacami dla pracowników Kościoła, ale także na działalność kulturalną i społeczną czy edukacyjną, adresowaną do dzieci i młodzieży. Kościoły będą zobowiązane do corocznego składania sprawozdań z zarządzania dotacją a państwo zachowa prawo do kontroli tego gospodarowania. Nowa ustawa ma wejść w życie począwszy od stycznia 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Czuwanie u Urszulanek

2019-10-17 20:24

Agata Pieszko

W urszulańskim Liceum Ogólnokształcącym, mimo późnych godzin, uczniowie adorują i czuwają przed wspomnieniem św. Urszuli, patronki szkoły.

Agata Pieszko

– To czuwanie jest tradycją szkoły, ponieważ 21 października wspominamy świętą Urszulę, patronkę liceum i chcemy się do tego święta jak najlepiej przygotować przez wspólną modlitwę. Dbamy, by nie była to tylko uroczystość z tradycji, ale żeby także duch na tym skorzystał – mówi s. Klara Pyza.

Pierwszym punktem spotkania jest zazwyczaj konferencja, prowadzona przez kogoś, kto pracuje z młodzieżą. W tym roku był to ks. Piotr Rozpędowski, który po wspólnej kolacji wraz młodzieżowym zespołem Kompania Jonatana poprowadził modlitwę uwielbienia przy Najświętszym Sakramencie.

– Staramy się proponować taką formę modlitwy, którą młodzież lubi. W tym roku zaprosiliśmy młodzieżową Kompanię Jonatana, kierując się ideą, żeby młodzi mówili do młodych. Chcemy, żeby Pan Bóg stał im się przez to bliższy – dodaje s. Klara, Urszulanka.

Podczas modlitwy ks. Piotr pytał młodych, kto jest królem ich serca i czy przypadkiem nie panuje tam bezkrólewie. Zachęcał uczniów, by oddali swoje serce Jezusowi i dali mu zasiąść na Jego zasłużonym tronie. Młodzież najpierw nieśmiało adorowała w ławkach, jednak gdy poczuli Bożą obecność, wiele rąk pojawiło się w górze, a języki rozwiązały się, wielbiąc Boga radosnymi pieśniami oraz tańcem.

– To nie jest obowiązkowe wydarzenie, dlatego tym bardziej cieszy nas to, że tylu uczniów chce przyjść po lekcjach i spotkać się z Jezusem późną porą. W tym czasie zapraszamy także dodatkowo kapłanów, aby posługiwali sakramentem pokuty i pojednania –  mówi s. Zuzanna Filipczak, dyrektorka Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem