Reklama

Opieka hospicyjna działalnością zarobkową?

Justyna Serafin
Edycja wrocławska 15/2012

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu stowarzyszeń. Nowa ustawa zakłada, że przekształcą się one w działalność gospodarczą. Zmiana prawa zaszokowała przede wszystkim osoby zarządzające hospicjami. Ośrodki opieki paliatywnej utrzymywały się do tej pory z dotacji NFZ a także ze zbiórek, datków czy 1% podatku.

Zmiana ustawy o funkcjonowaniu hospicjów

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca. Wiele ze stowarzyszeń, fundacji czy podmiotów kościelnych i charytatywnych będzie musiało przekształcić swoją działalność na gospodarczą. Nowe prawo ograniczy hospicjom dostęp do dodatkowych form finansowania placówek. Jak tłumaczy przedstawiciel Forum Hospicjów Polskich: „Opieka hospicyjna, która od 30 lat pozwala ofiarowywać wszechstronną pomoc osobom w ostatnim okresie życia (...) jest opieką bezpłatną i obejmowani są nią wszyscy, którzy wymagają tej opieki: ci którzy mają ubezpieczenie zdrowotne i ci bez ubezpieczeń zdrowotnych, bezdomni i samotni, w liczbie zawsze większej niż wynika to z podpisanego kontraktu z NFZ. Dlatego też potrzebne są dodatkowe środki finansowe, które hospicja otrzymują od ludzi dobrej woli i z odpisów podatkowych 1%”.
Wątpliwości budzi kilka paragrafów mówiących o całkowitej zmianie rodzaju działalności. Hospicja mogłyby prowadzić jedynie opiekę odpłatną, jednak zazwyczaj NFZ nie pokrywa całości kosztów leczenia. Być może doszłoby do takich absurdów, że pacjenci sami musieliby płacić za swój pobyt i za możliwość odejścia w godnych warunków. Taki zapis uniemożliwiałby nie tylko pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu, ale także wykluczyłby zupełnie istnienie wolontariatu w tych instytucjach.

Nowelizacja ustawy

Głośne sprzeciwy wszystkich organizacji, które mogłyby ucierpieć na zmianie prawa dotyczącego placówek leczniczych, przyniosły odpowiedni skutek. 2 marca Forum Hospicjów Polskich otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, że zostały podjęte prace nad nowelizacją ustawy. Specjaliści będą pracować przede wszystkim nad przywróceniem możliwości zbierania datków i normalnego funkcjonowania wolontariatu hospicyjnego. Uchroni to wiele stowarzyszeń przed całkowitym zaprzestaniem swojej działalności.
Kolejna reforma służby zdrowia, spadek po minister Kopacz, okazuje się zupełnie nietrafiona. Dobrze, że przedstawiciele służby zdrowia, w tym przypadku stowarzyszeń i podmiotów kościelnych, czuwają, by żadna z wielu proponowanych reform, nie odbiła się na pacjentach.

Reklama

* * *

Dr Anna Orońska
Kierownik Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej Dolnośląski Konsultant ds. Medycyny Paliatywnej
Sprawa ustawy jest w trakcie pertraktacji. Jako konsultant wojewódzki ds. medycyny paliatywnej byłam obecna w Ministerstwie Zdrowia na rozmowach i jestem pełna nadziei, że wszystko pozytywnie się zakończy. Nawet prawnicy mają duże wątpliwości co do interpretacji nowo powstałej ustawy. Jedni uważają, że ta zmiana pogorszy działalność stowarzyszeń, drudzy jednak twierdzą, że ta ustawa niczego nie zmieni - nadal będziemy mogli korzystać z pomocy wolontariuszy, zbierać datki czy 1% podatku. Sprawa nie dotyczy tylko hospicjów, ale także innych stowarzyszeń, jak chociażby Caritas Polska, które jako jedno z największych instytucji charytatywnych ma wielką siłę przebicia. Ogromne działania podejmowane także z ich strony na pewno przyniosą pozytywny skutek. Wierzymy, że jakość opieki hospicyjnej, paliatywnej czy charytatywnej w Polsce nie ulegnie pogorszeniu.

* * *

Wolontariat hospicyjny we Wrocławiu

We Wrocławiu są trzy hospicja, wszystkie korzystają z nieocenionej pomocy wolontariuszy. Hospicjum Ojców Bonifratrów, Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i Wrocławskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej nie wyobrażają sobie swojego istnienia bez wolontariatu hospicyjnego. Wiele akcji społecznych zachęcających osoby w każdym wieku do pomagania pacjentom terminalnie chorym przyniosły wymierne korzyści, w ostatnim roku wrocławskie hospicja poszerzyły się o nowe grono wolontariuszy. I to w różnym wieku, zarówno licealiści i studenci jak i emeryci. Każda chętna osoba znajdzie tu miejsce dla siebie. Początkowo, gdy brak nam odwagi na bezpośrednią pomoc pacjentowi, możemy zaangażować się w prace porządkowe czy organizację licznych akcji społecznych czy zbiórek. Najbardziej widoczne akcje we Wrocławiu to „Niedziela hospicyjna” i Pola Nadziei, które już niedługo się rozpoczną. Nasze ulice wypełnią się radosnymi wolontariuszami w charakterystycznych żółtych koszulkach i z żonkilami w dłoniach. To od nich będziemy mogli uzyskać wszelkie informacje na temat hospicjów i sposobów wsparcia ich działalności.

Słowacja: parlament uchwalił nowy sposób finansowania Kościołów

2019-10-16 13:30

st (KAI) / Bratysława

Rada Narodowa Republiki Słowackiej – jednoizbowy parlament tego kraju, uchwaliła dziś nowy sposób wspierania Kościołów i związków wyznaniowych przez państwo. Kończy się w ten sposób okres, kiedy państwo bezpośrednio wypłacało pensję duchownym (od 1949 roku), natomiast fundusze z budżetu będą wypłacane poszczególnym Kościołom czy związkom wyznaniowym w zależności od liczby ich członków.

FOTOWAWA/pl.fotolia.com

Przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji, abp Stanislav Zvolenský wyraził zadowolenie z powodu przyjęcia tej uchwały przez parlament. „Z chwilą wejścia tej uchwały w życie, zostanie zastąpione ustawodawstwo z czasów reżimu komunistycznego, które miało na celu uzyskanie kontroli nad Kościołami. Zatwierdzona ustawa respektuje i bierze pod uwagę obecne warunki ich pracy w społeczeństwie” – stwierdził przewodniczący słowackiego episkopatu.

Nowy sposób finansowania zarejestrowanych Kościołów na Słowacji opiera się na modelu dotychczas stosowanym, ale zakłada stopniowe uwzględnianie liczby wierzących. Rozszerza także możliwości wykorzystania wkładu państwa. Nowelizacja utrzymuje system bezpośrednich dotacji państwowych dla Kościołów i wspólnot wyznaniowych, przewidziany w ustawie komunistycznej z 1949 roku. Grupa ekspertów, złożona z przedstawicieli państwa i Kościołów, uznała aktualizację tego systemu za rozwiązanie optymalne. Zgodnie z nową ustawą państwo będzie finansowało działalność Kościołów dotacją zwiększaną corocznie o stopień inflacji i waloryzacji. Natomiast Kościoły, które nie otrzymały dotacji państwowej w roku 2019 oraz Kościoły, które zostaną zarejestrowane po wejściu w życie proponowanej ustawy, otrzymają dotację na ich wniosek i proporcjonalnie do liczby wiernych.

Przewiduje się, że jeśli liczba wierzących spadnie lub wzrośnie o więcej niż 10 procent w porównaniu z ostatnim spisem ludności, wkład państwa zostanie zmniejszony lub zwiększony jednorazowo, ale nie więcej niż o 1/3 procentowego spadku lub zwiększenia liczby wierzących.

Zarejestrowane Kościoły, których jest obecnie na Słowacji 18 będą mogły wykorzystać dotacje państwowe nie tylko do wykonywania czynności związanych z kultem i płacami dla pracowników Kościoła, ale także na działalność kulturalną i społeczną czy edukacyjną, adresowaną do dzieci i młodzieży. Kościoły będą zobowiązane do corocznego składania sprawozdań z zarządzania dotacją a państwo zachowa prawo do kontroli tego gospodarowania. Nowa ustawa ma wejść w życie począwszy od stycznia 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bielsko-Biała: najstarsza bielska świątynia znowu w średniowiecznym blasku

2019-10-17 19:30

rk / Bielsko-Biała (KAI)

Zakończyły się prace konserwatorskie przy najstarszej na terenie Bielska-Białej, XIV-wiecznej świątyni pw. św. Stanisława BM. Dzięki przedsięwzięciu kościół uchroniono przed postępującym niszczeniem, ale i przywrócono do jego pierwotnego, średniowiecznego kształtu estetycznego. Podczas prac specjaliści odkryli fragmenty barwnej polichromii na wschodniej ścianie prezbiterium.

Silar / Wikipedia
Tryptyk ołtarzowy w kościele św. Stanisława

Radości nie ukrywa proboszcz parafii ks. Zygmunt Siemianowski. „To ważny dzień dla naszej wspólnoty. Świątynia była pęknięta w dwóch miejscach - od fundamentu po strop. Zahamowano dalszy proces niszczenia, przywrócono wygląd oryginalny” – dodał.

Właściciel firmy konserwatorskiej „AC Konserwacja Zabytków” Aleksander Piotrowski poinformował, że w wyniku prac usunięto cementowe tynki na świątyni. „Przywróciliśmy natomiast, o ile to jest dziś możliwe, we wszystkich wymiarach pierwotny aspekt technologiczny budowy tej świątyni, polegający na użyciu wapna gaszonego” – zaznaczył i zaznaczył, że zewnętrzna warstwa obiektu została pomalowana farbą wapienną.

Dzięki inwestycji konserwatorsko-budowlanej wykonane zostały m.in. takie prace jak: izolacja fundamentów kościoła, konserwacja więźby dachowej oraz zabezpieczenie stropu kościoła. Przywrócono nawiązujące do średniowiecza tynki na elewacjach zewnętrznych, które zostały niefortunnie pokryte w minionym wieku tynkami cementowymi. Ich obecność stanowiła zagrożenie dla bezcennych polichromii gotyckich i renesansowych zachowanych w prezbiterium i na łuku tęczowym we wnętrzu świątyni.

Zdaniem ks. dr. Szymona Tracza, konserwatora architektury i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej, prawdziwą sensacją było odkrycie fragmentów barwnej polichromii na wschodniej ścianie prezbiterium. Historyk sztuki z UPJPII i przypomniał, że na ziemiach polskich na zewnątrz budowli zachowało się bardzo mało średniowiecznych wypraw tynkarskich i dekoracji malarskich.

Zabiegi konserwatorskie związane były z projektem „Stare Bielsko – odNowa – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym kościele św. Stanisława BM dla utworzenia nowej oferty kulturalnej regionu”. Jego realizacja stała się możliwa dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, wkładu własnego parafii oraz wydatnej pomocy Urzędu Miasta Bielska-Białej. Koszt realizacji projektu wyniósł ponad 2 miliony złotych.

Gotycki kościół św. Stanisława wybudowano w drugiej połowie XIV w. Został ufundowany przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka. To najstarszy obiekt na terenie miasta. W kościele oprócz imponującego, późnogotyckiego tryptyku z początku wieku XVI, przypisywanego Mistrzowi Rodziny Marii, znajdują się m.in. portale z 1380 roku, drzwi z zakrystii do prezbiterium z 1500 r., gotyckie polichromie.

Świątynia pełniła funkcję kościoła parafialnego dla miasta Bielska i wsi Bielsko do 1447 r. Wówczas stała się kościołem filialnym parafii św. Mikołaja w Bielsku. W 1953 r. została erygowana parafia św. Stanisława w Starym Bielsku. Od 1992 r. parafia należy do diecezji bielsko-żywieckiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem