Reklama

Zaproszenie do wspólnoty

Z ks. prał. Dariuszem Nowakiem - diecezjalnym asystentem Rady Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej rozmawia Anna Wyszyńska
Edycja częstochowska 22/2012

ANNA WYSZYŃSKA: - Po roku 90. w Polsce powstawało wiele ruchów, stowarzyszeń i innych organizacji kościelnych. Jan Paweł II odnosił się do tego zjawiska bardzo życzliwie i nazywał je wiosną Kościoła. Czy odczuliśmy tę „wiosnę” także w naszej archidiecezji?

KS. DARIUSZ NOWAK: - Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej zrzesza dużo, bo ponad 50 różnych wspólnot. Większość powstała lub odrodziła się po roku 90. Organizacje kościelne powstawały w tamtych latach jak grzyby po deszczu. Było ich tak wiele, że w 1995 r. powołano dla nich forum wspólnego działania - Radę Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej. Ich wzmożona aktywność była możliwa, ponieważ zostały zlikwidowane ograniczenia stawiane wcześniej organizacjom kościelnym przez władze państwowe. Te ograniczenia, a mówiąc wprost prześladowania spowodowały, że niektóre organizacje mają burzliwą historię. Np. Klub Inteligencji Katolickiej powstał w naszej diecezji w roku 1980, ale w 1981 r. został decyzją władz zawieszony, a w 1983 r. rozwiązany. Ponownie powołano go w 1989 r. Ruch Światło-Życie istniał od 1974 r., ale działał trochę w podziemiu - tzn. w różnych ośrodkach kościelnych organizowano oazy dla młodzieży, studentów czy dla małżeństw, tyle, że funkcjonowały one pod nazwą wakacyjnego wypoczynku lub rekolekcji. Również Rycerstwo Niepokalanej czy Franciszkański Zakon Świeckich w latach PRL działały dość dyskretnie. Nowa sytuacja spowodowała, że w latach 90. przeżywaliśmy wspomnianą wiosnę.

- Jaka jest rola Rady - integrowanie organizacji, inicjowanie działań?

- Wraz z ukonstytuowaniem się Rady została przyjęta Karta Rady określająca zakres jej działania. Jest w niej zapis, że Rada nie będzie organizować działań wspólnot, które zrzesza, ale je koordynować. Jeżeli natomiast inicjuje jakieś przedsięwzięcia, to tylko takie, pod którymi mogą się podpisać wszystkie wspólnoty. W ciągu roku mamy zwykle trzy spotkania: 6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest świętem ruchów i stowarzyszeń kościelnych, okres Nowenny do Ducha Świętego, kiedy w różnych kościołach trwa modlitwa poszczególnych wspólnot, oraz Forum Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw, które organizujemy na przełomie roku liturgicznego. Forum odbywa się pod koniec roku w Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy.

- Stowarzyszenia, ruchy i bractwa mają różne cele i formy działania: od modlitewno-kontemplacyjnych po sportowo-rekreacyjne. Czy można je jakoś pogrupować?

- Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw ukształtowała się na bazie siedmiu charyzmatów, na wzór siedmiu darów Ducha Świętego. Dlatego postanowiliśmy, by nasze wspólnoty także pogrupować w układzie siódemki. Pierwsza grupa to wspólnoty o charyzmacie charytatywnym. Należą do nich m.in. Caritas, Federacja Organizacji i Wspólnot Dobroczynnych „Betel”, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Druga to ruchy i stowarzyszenia ewangelizacyjne, jak np. stowarzyszenie „Nowa ewangelizacja”, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie czy Wieczerniki Miłosierdzia Bożego. Mamy kilka stowarzyszeń i bractw o charakterze kontemplacyjnym, jak np. Franciszkański Zakon Świeckich czy Świecki Zakon Karmelitów Bosych, które mają zasięg ogólnopolski, ale mamy też wspólnoty o charakterze lokalnym, jak Bractwo Krzyża Świętego działające przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie czy Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce.

- W naszej archidiecezji jest szereg wspólnot o charyzmacie maryjnym.

- Tak, to m.in. Jasnogórska Sodalicja Mariańska, Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła, Legion Maryi, Bractwa Różańcowe, Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej, Jasnogórska Rodzina Różańcowa.
Wymieńmy jeszcze grupę wspólnot o charakterze oświatowo-wychowawczym, a wśród nich Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, wspomniany wcześniej Klub Inteligencji Katolickiej, Salezjańską Organizację Sportową, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Widoczna jest również aktywność wspólnot o charakterze prorodzinnnym, takich jak Arcybractwo Najświętszej Rodziny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” czy Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie. Siódmą grupę stanowią ruchy, stowarzyszenia i bractwa społeczne. Są to Akcja Katolicka, „Civitas Christiana”, Unia Laikatu Katolickiego, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

- Czy te przykłady są zarazem zaproszeniem dla czytelników do zastanowienia się, czy w jakimś obszarze działania mógłbym się sprawdzić, która wspólnota jest mi najbliższa?

- Oczywiście. Trudno byłoby wymienić wszystkie wspólnoty działające w archidiecezji, ale wiele z nich ma strony internetowe i tą drogą można zapoznać się z ich historią, celem i formami działania, nawiązać kontakt.

- Po latach aktywności, po wspomnianej wiośnie wspólnot, odczuwany jest pewien regres.

- Zbliża się Rok Wiary. Jest to szerokie pole do działania dla duszpasterskich rad parafialnych oraz możliwość, by odnowić oblicze parafii poprzez aktywizację wspólnot, by - jak mówił Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki - parafia stała się wspólnotą wspólnot. Najbliższa okazja do spotkania: w dniach od 18 do 27 maja br. odbędą się w 9 kościołach Częstochowy nasze czuwania w ramach Nowenny do Ducha Świętego, zakończone w niedzielę 27 maja o godz. 15.00 w Archikatedrze wspólną Eucharystią celebrowaną pod przewodnictwem abp Wacława Depo metropolity częstochowskiego i Marszem dla Życia i Rodziny - z Archikatedry na Jasną Górę. Zapraszamy!

Więcej informacji na stronach:
www.rr.czest.pl oraz www.marsz.czest.pl.

Reklama

Ruszyły zapisy na modlitewne wydarzenie „Polska pod Krzyżem”

2019-07-17 14:24

Magdalena Kowalewska-Wojtak

Organizatorzy Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic 14 września zapraszają na górę Świętego Krzyża w diecezji sandomierskiej wszystkich, którzy chcą postawić krzyż w centrum swojego życia i Polski.

materiały prasowe

- Pragniemy zaprosić Polaków w kraju i za granicą do tego, aby wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, nawrócili się i postawili krzyż w centrum swojego życia. Zapraszamy do budowania społeczeństwa miłości w Polsce i Europie - mówi jeden z współorganizatorów modlitewnego czuwania Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta. Tłumaczy, że celem wydarzenia jest zatrzymanie tego wszystkiego, co nas frustruje i męczy, co staje się tematami pierwszych stron gazet. - Do odnowy w naszym społeczeństwie potrzeba Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża. Chcemy przypomnieć, że początkiem naszej współczesnej cywilizacji i państwa polskiego jest Chrystus, który umarł za nas krzyżu - dodaje Maciej Bodasiński.

- Mimo osób żyjących głęboką wiarę, wśród większości katolików prawdziwy krzyż jest odrzucany. Na całym świecie atak na Kościół nabiera na sile, tracimy młodzież, coraz częściej rozpadają się związki małżeńskie, a na ulicach naszych miast dokonują się publicznie grzechy - mówi „Niedzieli” Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dias Basta.  Organizatorzy wskazują, że duchowe zwycięstwo może przyjść tylko przez Chrystusowy krzyż. 

- Celem tego wydarzenia jest to, aby rany, które pojawiają się w Kościele leczyć przez modlitwę. Chcemy, aby jak najwięcej świeckich i kapłanów stanęło razem pod krzyżem. Przez modlitwę chcemy ożywiać życie sakramentalne w Polsce i przywracać szacunek do stanu kapłańskiego - podkreśla Maciej Bodasiński.

Wydarzenie odbędzie się w najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupi. Gospodarzami modlitewnego spotkania „Polska pod Krzyżem” będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Organizatorzy modlitewnego czuwania chcą, aby w sanktuarium, w którym modlił się przed wyruszeniem pod Grunwald król Władysław Jagiełło, przybyło jak najwięcej Polaków .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sanktuarium na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl rozpoczęły się zapisy. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma bezpłatną wejściówkę i indywidualny kod QR. - Jeśli okaże się, że frekwencja dopisuje, będziemy otwierać kolejne punkty modlitewne wokół Góry Świętego Krzyża - tłumaczy Maciej Bodasiński. Zaznacza, że wydarzenie ma być zachętą dla innych, aby w różnych miejscach Polski tego dnia organizowali się na modlitwie i adoracji krzyża.

Na stronie internetowej wydarzenia znajduje się mapa, gdzie poszczególne grupy, zakony czy parafie mogą zgłaszać swoją duchową łączność.- To wydarzenie ma prowadzić nas ku pokojowi i jedności oraz otwierać na działanie łaski Bożej - dodaje Bodasiński.

Teren wokół sanktuarium należy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Chcemy z wielkim jego poszanowaniem i we współpracy z władzami parku przeprowadzić to spotkanie - mówi Maciej Bodasiński. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie zagrozi przyrodzie. Posługujący wolontariusze zobowiązali się, że posprzątają teren na Łysej Górze, najpóźniej do następnego dnia. Ponadto planowana jest kampania informacyjna na temat ekologicznego charakteru świętokrzyskiego wydarzenia.

Modlitwa rozpocznie się w południe w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Zaplanowano liczne konferencje i świadectwa, a także procesyjne przejście pod Krzyż. W sanktuarium będzie można wyspowiadać się. Centralnym punktem będzie Msza św., której będzie przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. Spotkanie zakończy się nocnym czuwaniem modlitewnym, które potrwa do następnego dnia, kiedy to przypada  wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.

Wydarzenie organizuje Fundacja Solo Dias i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Patronat medialny nad modlitewnym spotkaniem „Polska pod Krzyżem” objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

W 2016 roku Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziło ok. 150 tys. wiernych. Z kolei w organizowanym w "Różańcu do Granic" w ponad 20 przygranicznych diecezjach, gdzie znajdowało się kilkaset punktów modlitwy uczestniczyło, około miliona osób.

Magdalena Kowalewska-Wojtak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

USA: batalia o tożsamość szkół katolickich

2019-07-21 20:22

vaticannews / Indianapolis (KAI)

Osoba żyjąca w homoseksualnym związku nie może być częścią kadry mającej formować młodzież w katolickich szkołach. Zatrudnianie człowieka postępującego niezgodnie z nauką Kościoła o małżeństwie, godzi w katolicką tożsamość. Stanowisko to wyraziła archidiecezja Indianapolis w Stanach Zjednoczonych, na której czele stoi abp Charles C. Thompson.

ontrastwerkstatt/fotolia.com

Działania ordynariusza archidiecezji spotkały się z krytyką również w środowiskach katolickich. Jak podają ostatnie statystyki Centrum Badawczego Pew, ponad 60 proc. osób uważających się za katolików, popiera tzw. małżeństwa jednopłciowe. „Prawda nie jest determinowana opinią większości” – powiedział abp Thompson. „Kościół od 2 tys. lat naucza, że małżeństwo z natury jest zaplanowane przez Boga jako związek jednej kobiety i jednego mężczyzny” – dodał hierarcha.

Medialnego impetu nabrała natomiast sprawa Laytona Payne-Elliotta, który po 13 latach pracy został zwolniony z katedralnego liceum. Pozwał on archidiecezję za dyskryminację i ingerencję w kontrakt nauczycielski. Z kolei jego partner, z którym wziął cywilny ślub, wbrew woli biskupa, zachował posadę nauczyciela w innej katolickiej szkole. Prowadzona przez jezuitów Brebeuf Preparatory School, według abp Thompsona, utraciła tym samym swój katolicki status. Władze szkoły uważają jednak taki stan rzeczy za nieuprawniony i zerwały formalną współpracę z archidiecezją.

Archidiecezja Indianapolis od dwóch lat wymaga, aby w kontraktach nauczycielskich znajdował się zapis, że osoby podejmujące pracę w placówce katolickiej są zobowiązane do zachowywania nauczania Kościoła. Na terenie archidiecezji jest prawie 70 szkół, w których w zakończonym niedawno roku szkolnym uczyło się 23 tys. uczniów. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stwierdził, że organizacje religijne dla swoich nauczycieli, doradców zawodowych i innych pracowników, mają prawo definiować jakie postępowanie jest nieakaceptowalne i przeciwne temu, co mówi ich religia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem