Reklama

Filary, potrzeby, priorytety Kieleckiego Uniwersytetu

Z prof. Jackiem Semaniakiem, rektorem-elektem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - wybranym przez Kolegium Elektorów 29 marca, formalnie sprawującym funkcję rektora od 1 września - rozmawia Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 22/2012

AGNIESZKA DZIARMAGA: - Gdyby miał Pan przekonać potencjonalnych studentów do wybrania kieleckiego Uniwersytetu, jakie argumenty - w pigułce -padłyby przede wszystkim? Właśnie zbliża się rekrutacja na kolejny rok akademicki…

PROF. JACEK SEMANIAK: - Warto wybrać Uniwersytet Jana Kochanowskiego, bo to dobra Uczelnia, jedna z 19 klasycznych uniwersytetów funkcjonujących w naszym kraju, jedyna tego rodzaju w regionie świętokrzyskim. Oferujemy studentom możliwość kształcenia na 35 kierunkach studiów w ramach prawie 150 specjalności. Jest to różnorodna oferta obejmująca nauki humanistyczne, pedagogiczne, społeczne, medyczne, ścisłe, przyrodnicze, artystyczne. Oferujemy również, charakterystyczne dla uczelni akademickich, powiązanie kształcenia, z badaniami naukowymi prowadzonymi przez naszych pracowników. Staramy się zapewnić wysoką jakość edukacji i badań naukowych, bo to stanowi podstawę działania każdego uniwersytetu. Konsekwencją jest możliwość kontynuowania nauki i uzyskiwania stopnia naukowego doktora w dziesięciu dyscyplinach naukowych. Studenci i pracownicy Uczelni mają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej - zarówno budynków, jak i wyposażenia - która dynamicznie rozbudowywana w ostatnich latach, uczyni ją jedną z nowocześniejszych w kraju.

- Jakie są plany rektora-elekta na najbliższe lata? W wywiadach prasowych podkreśla Pan m.in. konieczność równomiernego rozwoju nauki i dydaktyki, aby Uniwersytet mógł w pełni oddychać dwoma płucami.

- Jak wspomniałem, jedność badań naukowych i wysokiej jakości kształcenia to fundament każdego uniwersytetu. Chcemy i musimy do tych dwóch filarów dołożyć trzeci - szerszą i bardziej efektywną współpracę z otoczeniem gospodarczym, kulturalnym, społecznym, aby jak najlepiej dostosować efekty badań i kształcenia do potrzeb tego otoczenia. W nadchodzącej kadencji priorytetowo potraktowane zostaną działania na rzecz rozwoju badań naukowych, podniesienia ich efektywności, pozyskiwania środków na ich prowadzenie ze źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Muszą ulec radykalnemu zwiększeniu nakłady finansowe na prace naukowe - co najmniej kilkukrotnie. Jest to zadanie ambitne, ale konieczne do zrealizowania.
W konsekwencji doprowadzi to do szybszego rozwoju naukowego pracowników Uczelni, uzyskania kolejnych uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, zapewnienia coraz wyższej jakości kształcenia i budowania coraz silniejszej pozycji naszego Uniwersytetu. Trzeba w tym celu zapewnić pracownikom i studentom odpowiednią bazę naukowo-dydaktyczną.

- Właśnie, z każdy rokiem rozwijana baza dydaktyczna staje się powoli dumą Uniwersytetu.

- Nowoczesną bazą dysponuje Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, wkrótce zostaną oddane do użytku nowe części Wydziału Humanistycznego - Biblioteka, Centrum Języków Obcych. Za półtora roku zostanie ukończona rozbudowa Wydziału Zarządzania i Administracji, który powiększy się o Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu. Unowocześnia się także Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. W tym roku oddane zostało do użytku Centrum Edukacji Artystycznej. W 2012 r. ukończymy modernizację Instytutu Sztuk Pięknych. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu, gdzie trwa realizacja projektu MEDIC, zostaną do końca roku przebudowane i nowocześnie wyposażane laboratoria naukowo-dydaktyczne z zakresu umiejętności pielęgniarskich, położniczych, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, biostatyki. Powstanie też Centrum Informacji o Zdrowiu. W tym roku rozpocznie się realizacja projektu związanego z rozbudową tego wydziału w celu stworzenia warunków do podjęcia kształcenia na kierunku lekarskim. Łączna wartość wszystkich inwestycji, które zakończą się w roku 2015, to prawie 300 mln zł.

- Uniwersytet powinien być także centrum życia kulturalnego, duchowego miasta, a tymczasem życie studenckie w Kielcach rzadko kiedy wykracza poza ramy uczelni. Jakie zatem są plany w tym zakresie, czy jest w nich może miejsce dla duszpasterstwa akademickiego?

- Kielce nie są dużym ośrodkiem akademickim, takim jak Warszawa, Kraków, Wrocław, w których liczba studentów sięga kilkuset tysięcy, z których część, najbardziej aktywna, tworzy dość liczne środowisko animatorów życia kulturalnego. Niemniej w Kielcach mamy wiele różnorodnych działań inspirowanych przez środowisko akademickie, studentów i pracowników, o których może nie wszyscy zdają sobie sprawę. Nie mówię o tych najbardziej medialnych - juwenaliach, festiwalu nauki, konferencjach, mam na myśli również funkcjonowanie klubów studenckich, działania wolontariuszy, imprezy kulturalne i sportowe, charytatywne. Niektóre z tych inicjatyw wymagają szerszej promocji i takie działania będziemy podejmować. Niemniej przyznaję, że aktywność środowiska akademickiego w Kielcach w zakresie tworzenia i promocji kultury studenckiej powinna wzrastać. Dlatego też chcemy stwarzać warunki do tego, aby nasi studenci i absolwenci uczyli się być aktywnymi. Aby umieli wykorzystywać swoje talenty ku pożytkowi swojemu i innych. Jednym z tradycyjnych obszarów nierozerwalnie związanych z funkcjonowaniem uczelni jest duszpasterstwo akademickie. Pełni bardzo ważną rolę w każdym ośrodku akademickim. Mamy wspaniałe wzorce kształtowania postaw młodych ludzi we współpracy z duszpasterzami akademickimi, nie tylko w salach katechetycznych, kaplicach, ale również na turystycznych i pielgrzymich szlakach czy przy ogniskach.

Chodzenie do kościoła wydłuża życie

2016-06-15 21:52

Artur Stelmasiak

Trwające aż 16 lat badania Uniwersytetu Harvarda wskazują, że chodzenie do Kościoła i uczestniczenie w uroczystościach religijnych wydłuża życie aż o 33 proc. Wyniki badań zostały opublikowane przez jedno z najbardziej prestiżowych pism medycznych na świecie.

Małgorzata Młynarska
Uroczystości jubileuszowe w jarosławskiej świątyni pw. Trójcy Przenajświętszej

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda przeanalizowali dane na temat stylu życia 74 534 kobiet, które w latach 1992-2012 brały udział w Nurses' Health Studies. Wszystkie badane kobiety były w roku 1992 wolne od chorób krążenia i nowotworów. Uczestniczki odpowiadały na pytania dotyczące diety i zdrowia, a także dotyczące uczestnictwa w obrzędach religijnych. Okazało się, że u kobiet, które brały udział w obrzędach religijnych, stwierdzono o 33 procent mniejsze ryzyko zgonu.

- Jak się okazuje, największym propagatorem zdrowego trybu życia jest prosty proboszcz parafii, który swoich parafian zachęca do relacji z Jezusem i udziału w nabożeństwach – twierdzi ks. Sławomir Abramowski, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Warszawie, który jest z wykształcenia także lekarzem.

Wynika badań jednoznacznie wskazują, że w ciągu 16 lat trwania badania stwierdzono o 33 procent mniejsze ryzyko zgonu u kobiety uczestniczące w nabożeństwach, w porównaniu z tymi, które do kościoła nie chodziły. Kobiety religijne o wiele rzadziej umierały na choroby układu krążenia i nowotworowe. Badanie pokazało też większy optymizm kobiet uczestniczących w nabożeństwach i mniejszą podatność na depresję.

- Do tej pory wszyscy myśleli, że zachęcając do chodzenia do kościoła zachęcam tylko do życia wiecznego. Teraz jest już medycznie udowodnione, że jestem również po prostu propagatorem zdrowego stylu życia – pisze na profilu facebookowym parafii ks. Abramowski. - Który z lekarzy, moich kolegów po fachu może się pochwalić taką skutecznością w profilaktyce poważnych schorzeń układu krążenia i nowotworów.

To jedne z największych badań tego typu. Spośród 74 534 kobiet w przeciągu 16 lat odnotowano 13 537 zgonów, w tym 2721 zgonów z powodu sercowo-naczyniowych i 4479 zgonów z powodu raka. Po wielu zmiennych i uwzględnieniu głównych czynników ryzyka okazało się, że kobiety uczestniczące w nabożeństwach częściej niż raz w tygodniu wykazały o 33 proc. mniejszą śmiertelność.

Wyniki badań prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda zostały opublikowane w jednym z najbardziej prestiżowych pism medycznych na świecie JAMA Internal Medicine. „Religia i duchowość może być niedoceniana przez medycynę czynnikiem w tym, aby lekarze mogli odpowiednio diagnozować swoich pacjentów” - piszą autorzy badania na stronie The Jama Network.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Komunikat kurii gliwickiej w związku z zatrzymaniem proboszcza z Pawonkowa

2019-06-17 18:18

ks. sw / Gliwice (KAI)

Kuria gliwicka poinformowała w przesłanym KAI komunikacie, że z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęła informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Wobec księdza podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec osoby małoletniej niezwłocznie wszczęto postępowanie kanoniczne, a proboszcz został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich.

pixabay.com

Kuria odnosi się w komunikacie do sprawy ks. Waldemara C., proboszcza z parafii w Pawonkowie w powiecie lublinieckim. Kapłan został zatrzymany pod zarzutem przestępstw o charakterze seksualnym, m.in. dopuszczania się tzw. innych czynności seksualnych wobec osoby małoletniej oraz prezentowania jej treści o charakterze pornograficznym. Po przesłuchaniu w prokuraturze w Lublińcu ksiądz został aresztowany na trzy miesiące.

Mieszkanie ks. C. zostało przeszukane w ubiegły czwartek. Został zabezpieczony sprzęt komputerowy, który zostanie zbadany przez biegłego z zakresu informatyki. Tego samego dnia zatrzymano księdza.

Poniżej pełny tekst komunikatu:

Gliwice, 17 czerwca 2019 roku

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z ZATRZYMANIEM PROBOSZCZA PARAFII W PAWONKOWIE

Z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęliśmy informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Po otrzymaniu tej informacji została niezwłocznie wszczęta procedura kościelna, zaś proboszcz parafii został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich.

Równocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje wszelką pomoc instytucjom publicznym w wyjaśnieniu sprawy oraz osobom poszkodowanym. Deklarujemy ponadto, że ze strony kościelnej zostaną dołożone wszelkie starania w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Kuria Diecezjalna w Gliwicach Kanclerz Kurii

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem