Reklama

Reptowo nową parafią

W drugą niedzielę lipca przedwojenny murowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP, w liczącej ośmiuset mieszkańców wsi Reptowo, wypełnił się licznie wiernymi i gośćmi z całej archidiecezji, by przeżyć erygowanie nowej parafii oraz powitać jej pierwszego proboszcza 37-letniego ks. Pawła Ostrowskiego.
Kanonicznego wprowadzenia proboszcza na polecenie abp. Andrzeja Dzięgi dokonał dziekan dekanatu Kołbacz ks. kan. Piotr Twaróg w asyście kilku innych księży. Obecny był też dotychczasowy proboszcz Reptowa ks. Feliks Łobos SDB, bowiem przez 65 lat ta wieś należała do salezjańskiej parafii pobliskiej Kobylanki. Z listu przełożonego Inspektorii Salezjańskiej w Pile do Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego wynika troska o religijną przyszłość tej rozrastającej się społeczności, bowiem utworzenie odrębnej parafii stwarza możliwości jeszcze lepszego niż dotąd otoczenia opieką duszpasterską tamtejszych wiernych. W niedalekiej przyszłości, z racji na tendencje rozwojowe... wzrośnie liczba mieszkańców. To dobrze, że przychodząc na nowe miejsce, będą mogli uczestniczyć w tworzeniu tożsamości nowej parafii.
W skład nowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie weszły jeszcze cztery wsie, będące dotąd pod duszpasterską opieką Salezjanów w Wielgowie i w Kobylance: Cisewo, Motaniec, Niedźwiedź i Wielichówko, na obszarze których mieszka ponad półtora tysiąca osób. Z uwagi na przemieszczanie się ludzi ze środowisk wielkomiejskich teren nowo powstałej parafii w Reptowie ma już charakter liczebnie wzrostowy. Poza parafialną świątynią w Reptowie jeszcze na jej terenie znajduje się filialny kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Niedźwiedziu.
Szczególnie wzruszało obecnych na Mszy św. inaugurującej proboszczowanie ks. Pawła jego publiczne wyznanie wiary, a potem ślubowanie duszpasterskiej troski zgodnie z Prawem Kanonicznym o wszystkich parafian „podszczecińskiej Bożej Owczarni”.
W czasie okolicznościowej homilii wspomniany ks. dziekan Twaróg nawiązał do treści Ewangelii, odczytanej przez diakona, tak bliskiej swoim uniwersalnym tekstem do misji duszpasterskiej księdza w świecie współczesnym. Wszak proboszcz to prawie biblijny prorok, służący wszystkim słabym i zagubionym, który już za ziemskiej wędrówki Zbawiciela był źle widziany; A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony” (Mk 6,5).
Kaznodzieja, który doskonale pamięta ks. Pawła Ostrowskiego z czasów kilkuletnich studiów w szczecińskim seminarium, podkreślił jego walory bezinteresownej pomocy pielęgniarskiej chorym w infirmerii, które później tak bardzo też przydały się, gdy wraz z innymi wolontariuszami udał się z misją dobroczynną do cierpiących na Haiti po tragicznym trzęsieniu ziemi. Ks. Paweł nie znosi bezczynności, dlatego często z młodzieżą pielgrzymuje na rowerach do sanktuariów maryjnych, ewangelizując w ten turystyczny sposób szukających Boga. Od kilku lat jest z woli Arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego dyrektorem Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz twórcą i prezesem Archidiecezjalnej Fundacji „Szczecińska”. Nim otrzymał dekret Księdza Arcybiskupa powołujący go na pierwszego proboszcza parafii w Reptowie, przez 11 lat Chrystusowego kapłaństwa doświadczenie na tej niwie zdobywał kolejno jako wikariusz w Myśliborzu, w Szczecinie-Niebuszewie, na os. Słonecznym w Szczecinie i ostatnie trzy lata w najważniejszej parafii - katedralnej, będącej „Matką kościołów”.
Na zakończenie prawie dwugodzinnej Eucharystii w starannie utrzymanym kościele zbudowanym z cegły w roku 1929 zabrał głos dotychczasowy duszpasterz Reptowa ks. Łobos, dziękując wszystkim za trud duchowej i materialnej wzajemnej opieki w tej wiejskiej społeczności, w której wychowało się kilka pokoleń. Swojemu następcy życzył ubogacania Reptowa charyzmatycznym kapłaństwem przy wsparciu parafian.
Chór młodzieży akademickiej ze Szczecina (tam ks. Ostrowski był duszpasterzem akademickim) nadał Liturgii mszalnej bardzo piękny w śpiewie i grze radosny wymiar.
Na podniosłej uroczystości byli m.in. rodzice i rodzeństwo nowo mianowanego proboszcza, delegacje parafian z poprzednich miejsc duszpasterskich ks. Pawła, siostry jadwiżanki ze Szczecina, OSP Reptowo ze swoim strażackim sztandarem, reprezentanci lokalnych władz i organizacji, zespół folklorystyczny „Lipka” z Kobylanki...
- Najważniejsze, że erygowanie parafii w Reptowie może stać się bardzo cennym procesem integrującym naszą społeczność pod kierunkiem tak wszechstronnego i ewangelicznego jej pierwszego proboszcza, którego serdecznie witamy w naszej rodzinie parafialnej - oznajmiła mi przedstawicielka miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ważne informacje od Salwatorianów w Trzebnicy

2020-09-18 19:35

Agnieszka Bugała

Bazylika św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy

Bazylika św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy

Dziś na stronie Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej została podana informacja, że “u jednego z naszych współbraci, pracującego w szkole, został potwierdzony przypadek COVID-19. W związku z tym cała nasza wspólnota zakonna została poddana kwarantannie".

Salwatorianie z Trzebnicy informują, że wszyscy członkowie wspólnoty zakonnej zostaną poddani testom na obecność COVID- 19. W zależności od wyników podane zostaną dalsze informacje.

Na obecną chwilę postanowienia są następujące:

- Zaplanowany na 19.09 (sobota) pogrzeb śp. Ks. Stanisława Ożoga SDS odbędzie się normalnie, bez udziału wspólnoty zakonnej poddanej kwarantannie.

- Msze Święte zarówno w niedzielę jak i w tygodniu będą sprawowane w bazylice przez księży dojeżdżających z zewnątrz (w większości z Seminarium Salwatorianów w Bagnie). Dotyczyć to będzie pierwszej z zamówionych intencji. W tym samym czasie, w kaplicy zakonnej, bez udziału wiernych, będą odprawiane pozostałe intencje mszalne zamówione na daną godzinę.

- Zaplanowana na 22.09 (wtorek) uroczystość bierzmowania zostaje przełożona na czas nieokreślony. Dotyczy to także najbliższego spotkania, które miało się odbyć wieczorem 19.09 (sobota).

- Śluby, pogrzeby i chrzty w tym czasie będą odprawiali księża z zewnątrz.

- Kancelaria pozostaje nieczynna do odwołania. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy.

Warto w tym czasie otoczyć Wspólnotę Salwatorianów w Trzebnicy modlitwą.

CZYTAJ DALEJ

Czynić to, co mówi Jezus

2020-09-19 02:40

ks. Łukasz Romańczuk

YT Jasna Góa

YT Jasna Góa

Po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego rozpoczęło się czuwanie, prowadzone przez ks. Włodzimierza Wołyńca i wspólnotę Hallelu Jah oraz w drugiej części przez Wojowników Maryi i o.Krzysztofa Wesołowskiego OCD.Z kolei o północy Pasterce maryjnej przewodniczył ks. dr Adam Łuźniak, Wikariusz Generalny. Śpiew prowadził Chór parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.

We wstępie przewodniczący liturgii nawiązał do dwóch wydarzeń, które miały miejsce w nocy: Narodzenie Pana Jezusa i Zmartwychwstanie

- Bóg przemienia to co ciemne, przepełnione lękiem na historię zbawienia. - mówił.

Obecność Chrystusa jest związane także z obecnością Jego Matki.

- W tej Mszy św. módlmy się by to, co trudne i smutne w naszym życiu, wspólnotach archidiecezji, doświadczyło dotknięcia matczynej ręki Maryi. Tak, aby ona pomogła nam wrócić do pełni normalności pracy duszpasterskiej. Aby pozwalała nam przeżywać rok akademicki, szkolny, duszpasterski, w pełni wiary i chrześcijańskiego zaangażowania - powiedział.

Przeznaczona na dzisiejszą liturgię Ewangelia o weselu w Kanie Galilejskiej, była tematem początku homilii. Ks. Adam Łuźniak zauważył, że ten fragment Pisma Świętego jest często czytany podczas liturgii. Może to rodzić niebezpieczeństwo popadnięcia w rutynę słuchania, a jednocześnie braku skupienia przy odbiorze tego fragmentu.

Mimo tych trudności, kaznodzieja zachęcił do zwrócenia uwagi na zaproszeniu skierowanym przez Maryję i momentu przemienienia wodę w wino.

- Słudzy nie mogli przewidzieć skutków działania [Jezusa - przyp. red.]. Jedyne co mogli zrobić to być posłusznym Jezusowemu słowu - powiedział.

Spoglądając na posłuszeństwo sług z Ewangelii, kaznodzieja odniósł się do spostrzegania posłuszeństwa w obecnym czasie:

- Jesteśmy wtedy mocni i wtedy mądrzy, kiedy czynimy to, co Jezus od nas oczekuje - zaznaczył.

Patrząc z perspektywy przemienienia wody w wino, ważny jest czas i odpowiedni moment.

- Słowa Maryi - “Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, skierowane jest do nas, aby rozeznawać wolę Boga - mówił.

W nawiązaniu do czasu pandemii i ograniczeń podczas Eucharystii, kaznodzieja zaznaczył, że był to czas oddzielenia od Komunii.

- Te zakazy i nakazy obnażyły w nas pewną słabość i nieumiejętność skoncentrowania się na Bożym słowie. Msza św. znajduje swój szczyt w przyjęciu Komunii Świętej, ale podczas Mszy jest drugi stół i pokarm, który nie może nam umknąć. Jest to Boże słowo.Czyni ono nas mądrymi i silnymi. - nauczał.

W dalszej części ks. Łuźniak wyjaśnił, słowa św. Pawła: “dać swoje ciało na ofiarę żywą”.

- Trzeba wypełniać wolę Bożą. Nie chodzi o to, aby być tylko dobrym człowiekiem. Dobry człowiek. To jeszcze jest mało. Od nas oczekuje się, aby nasze czyny były podejmowane w duchu Ewangelii. Nasze czyny powinny wynikać ze słuchania słowa Bożego i modlitwy - mówił.

Ks. Łuźniak zachęcał, aby nie brać wzoru z tego świata.

- Widzimy, że w każdym pokoleniu, gdy wchodzi w dorosłość, jest wielkie napięcie, aby być “trendy”, tak jak inni, by się wpisać w myślenie całości. Jest ogromna pokusa, aby brać przykład z tego świata. - ostrzegał.

Podsumowując, ksiądz zaznaczył, że “słowo może nas przemienić w momencie, kiedy będziemy konsekwentni w słuchaniu słowa Bożego.(...) Do słuchania tego słowa zachęca nas Maryja (...) Wejdźmy do szkoły Maryi i dajmy się jej prowadzić.

Na zakończenie Mszy św. odmówiony został Akt oddania Archidiecezji Wrocławskiej Matce Bożej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję