Reklama

Profanacja w Brukseli

Jak już informowaliśmy na łamach "Niedzieli", w Brukseli trwa wystawa "Irreligia", której kuratorami są Wodek Majewski - dyrektor "Atellier 340" i Kazimierz Piotrowski - kustosz Królikarni, Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawa stała się kolejną okazją do sprofanowania wizerunku Chrystusa i obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Tydzień temu wydrukowaliśmy protest Jasnej Góry wobec tego bluźnierczego aktu oraz stanowisko Redakcji "Niedzieli", a także artykuły Ewy Polak-Pałkiewicz, Wojciecha Skrodzkiego i Mariana Miszalskiego, komentujące ten brukselski skandal. Do naszej Redakcji nadal nadsyłane są protesty w związku z profanacją symboli religijnych na wystawie w Brukseli. W bieżącym numerze drukujemy niektóre z nich. Za tydzień powrócimy do tego tematu.
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI KRAKÓW

Szanowny Pan Andrzej Celiński - Minister Kultury

Stanowczo protestujemy przeciwko bluźnierczej i haniebnej dla całego środowiska polskich artystów postawie autorów wystawy "Irreligia", zorganizowanej w ostatnim czasie w Brukseli przez przedstawicieli polskich środowisk twórczych oraz Kazimierza Piotrowskiego - kustosza Królikarni, Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie.
Media w Polsce (Nasz Dziennik z 23 października 2001 r., Nasza Polska z 30 października 2001 r. i Rzeczpospolita z 7 listopada 2001 r.) poinformowały o przerażającej i wstrząsającej wystawie pokazywanej w brukselskim "Atelier 340", którego dyrektorem jest Wodek Majewski. Za zorganizowanie tej wystawy odpowiedzialny jest również wspomniany wcześniej Kazimierz Piotrowski - kustosz Królikarni, Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie.
Pośród licznych bluźnierczych eksponatów znalazły się m.in.: wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej z domalowanymi czarnymi wąsami; film wideo, na którym "artysta odbywa stosunek seksualny z figurą Chrystusa"; instalacja pt. Biczowanie, "pokazująca różne postacie oddające mocz na wizerunek Jezusa" (Rzeczpospolita, 7 listopada 2001 r.). Na dziedzińcu ratusza w Brukseli położono figurę Matki Bożej przygniecioną wielkimi pęcherzami z wodą (Nasz Dziennik, 7 listopada 2001 r.).
My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana Andrzeja Celińskiego - Ministra Kultury z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań wobec osób, które pretendując do reprezentowania polskich środowisk artystycznych, urządziły tę bluźnierczą wystawę, godzącą w kulturę Narodu, a przede wszystkim w uczucia religijne Polaków.
Postawa organizatorów wystawy oraz twórców owych "dzieł" zasługuje na usytuowanie jej w kręgu ekscesów, takich jak dewastacja cmentarzy i profanacja miejsc kultu. Bierność wobec tej profanacji stanowi zachętę do postaw antycywilizacyjnych i barbarzyńskich aktów.
Z powyższych względów całe to przedsięwzięcie powinno spotkać się ze zdecydowaną reakcją tych, którzy z racji piastowanego stanowiska zobowiązani są do ochrony i troski o dobra kultury i tradycję narodową.
Kraków, 10 listopada 2001 r. - Do pisma dołączono listy z podpisami

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ANNY JENKE, JAROSŁAW

Wyrażamy nasz głęboki ból z powodu bluźnierstw, jakich dopuścili się Polacy w Brukseli, urządzając wystawę pt. "Irreligia", czy w Londynie na pokazie mody. Wszystko dzieje się publicznie, czyli za zgodą władz.
Katolicy nieustannie są upokarzani i wciąż muszą domagać się swoich praw, także w naszej Ojczyźnie. A to nie oznacza "normalności", jaką nam obiecują obecnie rządzący, wręcz odwrotnie - krzywdę, która musi być naprawiona. Dlatego wołamy głośno i protestujemy przeciw wszelkim profanacjom najświętszych wartości: obrazów, figur Pana Jezusa i Matki Bożej. Protestujemy i czekamy na reakcje władz polskich i tych wszystkich, którzy mają jakiś wpływ na opinię publiczną w kraju i za granicą. Milczenie na ten temat będzie oznaczać zgodę na tego rodzaju wydarzenia.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcom Paulinom z Jasnej Góry za ich wrażliwość i miłość do Jezusa i Jego Matki, co objawiło się w natychmiastowej reakcji na zniewagę Boga i Matki Najświętszej. Tylko tak winien reagować każdy katolik.
Podążamy za Wami, Stróże Wartości Najwyższych, i dziękujemy za dany nam przykład. Prosimy o dołączenie nas do tej rzeszy wiernych, którzy w podobny sposób reagują, czyli boleją, protestują i domagają się zatrzymywania tego rodzaju fali zła.
Niech i nasz głos będzie słyszany w Polsce, a także w Londynie, Brukseli - i wszędzie, bowiem jesteśmy wyznawcami Chrystusa, Jego uczniami i świadkami stojącymi blisko Niego, toteż nie pozwalamy na profanację naszych świętości.
Zarząd i Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu Prezes T.P.A.J. - mgr Zofia Tkaczyk - Jarosław, 12 listopada 2001 r.

KLUB RADNYCH "WSPÓLNOTA" RADY MIASTA CZĘSTOCHOWA

Reklama

Radni Klubu "Wspólnota" Rady Miasta Częstochowa, w pełni solidaryzując się ze stanowiskiem Ojców Paulinów z Jasnej Góry, wyrażają zdecydowany protest i oburzenie wobec aktów profanacji, jakich dopuścili się organizatorzy wystawy "Irreligia" w Brukseli i pokazu mody w Londynie. Nie można pozostawać obojętnym wobec niedopuszczalnych i bulwersujących wydarzeń obrażających uczucia religijne Polaków i chrześcijan na całym świecie.
Przewodniczący Klubu Radnych "Wspólnota" - Bogumił Sobuś
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych "Wspólnota" - Edward Sokołowski Wiceprzewodniczący Klubu Radnych "Wspólnota" - Adam Banaszkiewicz
Częstochowa, 9 listopada 2001 r.

WITOLD TOMCZAK - POSEŁ NA SEJM RP

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu RP Interpelacja do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Leszka MilleraTelewizja Niepokalanów II w sprawie działań Rządu przeciwstawiających się profanowaniu polskiej kultury oraz dobrego imienia Polski przez autorów wystawy "Irreligia" w BrukseliTelewizja Niepokalanów II
Polskie środki przekazu poinformowały o godzącej w polską kulturę i dobre imię Polski wystawie zatytułowanej "Irreligia", która odbywa się jednocześnie z festiwalem polskiej sztuki "Europalia" w Brukseli. Prezentowane na tej wystawie eksponaty mają podobno prezentować " stosunek polskich artystów ostatnich 50 lat do religii". Część tzw. dzieł jest - według korespondenta PAP - pana Jędrzeja Bieleckiego - szokująca. To zaszokowanie odbiorców wynika z obelżywego dla narodu polskiego sprofanowania wizerunków czczonych przez znakomitą większość Polaków i przynajmniej szanowanych przez ludzi uchodzących za Europejczyków. Sposób prezentowania na omawianej wystawie m.in. wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski obraża uczucia religijne katolików. Ponieważ naród polski zachował swoją suwerenność właśnie dzięki polskiej kulturze, a ta - czy się komu podoba, czy też nie - "nosi wyraźne znamiona chrześcijańskie" (z przemówienia Ojca Świętego do młodzieży na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979), dlatego też domagam się pilnej odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Rząd RP wiedział o tego typu skandalicznym zamachu na polską kulturę i dobre imię Polski?
2. Czy Rząd RP wystosował notę protestacyjną do władz Brukseli, które odważyły się finansować imprezę wrogą Polsce, domagając się jednocześnie natychmiastowej deinstalacji tzw. "dzieł" sztuki?
3. Czy Rząd RP zamierza wyciągnąć konsekwencje karne wobec autorów i organizatorów eksponatów godzących w polską kulturę i dobre imię Polski na arenie międzynarodowej?
Udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania oczekuję w trybie określonym art. 115 ust. 1 Konstytucji RP.
Z poważaniem Witold Tomczak - Warszawa, 8 listopada 2001 r. Poseł na Sejm RP

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA"

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" wyraża stanowczy protest wobec prowokacji, jakiej dopuścili się polscy pseudotwórcy i ich mecenasi na wystawie "Irreligia" w Brukseli i pokazie mody w Londynie. Bezczeszczenie wizerunków Chrystusa i Matki Bożej Jasnogórskiej, stanowiących dla naszego narodu największe świętości, rodzi nie tylko żal, ale i oburzenie. Tego rodzaju forma obrażania uczuć religijnych milionów Polaków jest nie tylko niegodziwością moralną, ale postępowaniem ściganym przez prawo. Domagamy się stanowczej reakcji ze strony odpowiednich władz państwowych, które są zobowiązane strzec elementarnych praw ludzi wierzących w naszej Ojczyźnie.
Pragniemy jednocześnie wyrazić naszą głęboką solidarność z Ojcami Paulinami, kustoszami Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, których ta prowokacja dotknęła w sposób szczególny. Szarganie świętych symboli, które wyrażają nie tylko naszą religijną, ale także narodową tożsamość, musi być przedmiotem naszego wspólnego zatroskania. Łączymy się z nimi w modlitwie o poszanowanie tradycji, z której wyrasta nasz naród i cała jego kultura.
Ziemowit Gawski Przewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
Warszawa, 9 listopada 2001 r.

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W KATOWICACH

Reklama

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża oburzenie w związku z bulwersującą wystawą "Irreligia" w Brukseli, pokazem mody w Londynie oraz ukazaniem się artykułu Osaczony Papież w tygodniku Wprost z 12 listopada 2001 r.
Solidaryzujemy się w pełni z treścią protestu Ojców Paulinów z Jasnej Góry, gdyż fakty te urągają kulturze europejskiej i stanowią szyderstwo wobec wartości drogich chrześcijanom.
Dr Antoni Winiarski Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Jednocześnie informuję, że wystąpiliśmy do organizatorów wystawy "Irreligia" o nieumieszczanie w Katalogu wystawy reprodukcji prac obrażających uczucia religijne. Katalog ma się ukazać w grudniu br.
Niepokoi nas także, że w programie wystawy 7 października 2001 był "Irreligia" children´s workshop, adresowany do dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
Szczęść Boże! Antoni Winiarski Katowice, 12 listopada 2001 r.

PARAFIA PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W SEJNACH

Wyrażamy najgłębsze ubolewanie, oburzenie i przyłączając się do Jasnej Góry, protestujemy przeciwko organizatorom brukselskiej wystawy "Irreligia" i pokazu mody w Londynie.
Nie możemy milczeć wobec profanacji wizerunku Chrystusa i Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz wobec ośmieszania naszych najdroższych symboli religijnych.
Modlić się będziemy o nawrócenie dla ludzi odpowiedzialnych za te bluźnierstwa, ale jednocześnie żądamy od władz państwowych i kościelnych odpowiedniej reakcji na te wydarzenia.
Stanowczo mówimy: Nie ma miejsca w Polsce na tego rodzaju prymitywne, prostackie i ohydne pokazy!
Parafianie wraz z Radą Parafialną z Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach Sejny, 12 listopada 2001 r.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Z Nim podołamy wszystkiemu

2021-07-14 12:11

Niedziela Ogólnopolska 29/2021, str. 50-51

[ TEMATY ]

rodzina

wiara

Artur Madej

Rodzina to najlepsze miejsce, gdzie dziecko może się uczyć szacunku i miłości do innych

Rodzina to najlepsze miejsce, gdzie dziecko może się uczyć szacunku i miłości do innych

Jeżeli wierzymy, że Bóg jest wszechmogący, jeżeli wyznajemy, że Jezus jest zwycięzcą, że jest Lwem Judy, to jak możemy mówić, że nie podołamy? – pyta retorycznie Marta Witecka, od 24 lat żona Andrzeja i matka sześciorga dzieci.

Rodzinę spotkałam w Krakowie, gdzie odbierała statuetkę „Przyjaciel życia”, przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Doceniono ich jako cichych bohaterów. Wzruszyłam się filmem prezentującym nagrodzonych (można go obejrzeć na YouTubie: www.youtube.com/watch?v= q-s4nhdxk_U).

CZYTAJ DALEJ

Podczas Igrzysk Olimpijskich transmisje Mszy św. na antenie TVP2

2021-07-23 19:43

[ TEMATY ]

Msza św.

TVP

transmisja

Bożena Sztajner/Niedziela

Podczas trwania Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, od soboty, 24 lipca do niedzieli, 8 sierpnia, wszystkie Msze św. transmitowane do tej pory w TVP1, będą emitowane w TVP2. Zmiana dotyczy również programu „Między Ziemią a Niebem”, który też będzie można oglądać w Dwójce - przekazała TVP w przekazanym KAI komunikacie.

Godziny transmisji Mszy oraz programu religijnego Jedynki nie ulegną zmianie. Dzięki przeniesieniu programów do TVP2 widzowie będą mogli uczestniczyć w cotygodniowych transmisjach mszy świętych o tych samych porach.

CZYTAJ DALEJ

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

2021-07-24 16:27

[ TEMATY ]

wnuczka

dziadkowie

papież Franciszek

vatichnnwes.va

Jutro w całym Kościele po raz pierwszy będziemy obchodzić ustanowiony przez Papieża Franciszka Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Motywując swą decyzję Ojciec Święty podkreślił, że zbyt często zapomina się o tych osobach, które strzegą naszych korzeni, są ogniwem łączącym różne pokolenia i przekazują młodym doświadczenia życia i wiary.

Papież zachęcił też, by nie tylko w tym dniu, dziadkowie spotykali się z wnukami. „Dziadkowie, stając przed wnukami, będą marzyli, a młodzi, czerpiąc siłę od nich, będą szli naprzód” – podkreślił Franciszek.

Podziel się cytatem

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję