Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo w Choroniu: świat potrzebuje światła Chrystusowego

– Świat potrzebuje światła Chrystusowego i soli, która go nie tylko ocali, ale przeniesie w nową rzeczywistość nowej ziemi i nowego nieba – powiedział w Choroniu abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski poświęcił Mały Klasztor „Światłość Najświętszego Oblicza” Małych Braci Baranka.

– Dziękujemy za to, że jesteś wśród nas, w swojej owczarni. To wielka radość i wielki dzień. Dziękuję również za przyjęcie naszej wspólnoty do archidiecezji – mówił na rozpoczęcie liturgii br. Francois Dominique, przeor Małych Braci Baranka.

Zobacz zdjęcia: Poświęcenie klasztoru Małych Braci Baranka w Choroniu

Witając wiernych, abp Depo przytoczył słowa, które bracia umieścili na zaproszeniu na uroczystość. „Pan Bóg napełnił nasze ubogie serca dziękczynieniem, a w nasze puste ręce ofiarował piękny mały klasztor, gdzie będziemy Mu służyć i was mogli przyjąć. Przez swoją modlitwę i obecność zaświadczamy, że wielkie rzeczy czyni nam Wszechmogący Bóg przez swojego Syna, Niepokalanego Baranka, w mocy prawdy i miłości Ducha Świętego. Wierzymy i ufamy miłosiernemu Bogu, że w tym małym klasztorze ze źródłem Eucharystii miłość będzie rodzajem powszechnego chleba, przebaczenie koniecznością do zrozumienia drugiego człowieka, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca i siła do pokonania trudności”.

Maciej Orman/Niedziela

Reklama

Następnie metropolita częstochowski pokropił wodą święconą wiernych i kaplicę klasztorną Chrztu Pańskiego.

W homilii duchowny zwrócił uwagę, że „Ewangelia wg św. Mateusza już w początkowej fazie kryje w sobie przesłanie, które może być formą osądu nad naszą codziennością”. W tym kontekście przypomniał polecenie Jezusa: „Nikt nie może dwom panom służyć. (...) Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.

– Widzimy, że kompromis właściwy ludzkim zachowaniom, występujący w świecie zwłaszcza teraz, w okresach przedwyborczych, obcy jest relacjom z Chrystusem. Nie ma kompromisu w prawdzie. Prawda ma swoje źródło w Bogu, dlatego trzeba słuchać Boga bardziej niż ludzi i ich obietnic – podkreślił abp Depo. Wskazał również, że „jesteśmy wezwani do współpracy z Bogiem na wzór Maryi, w postawie wielkiego zawierzenia, niezależnie od tego, co nas spotyka”. Przypomniał także, że św. Paweł, doświadczając prób i słabości, usłyszał słowa: „Wystarczy ci mojej łaski”.

Maciej Orman/Niedziela

Reklama

– Niezgłębiona jest nasza droga i otwartość na nieskończoną miłość Boga, którą w tej poświęconej kaplicy będziemy zdobywać, aby później wyjść do siebie nawzajem, żeby przekazać tę moc innym – zaznaczył metropolita częstochowski. Duchowny zacytował fragment wiersza „Dzikie nieufne ptaki...” ks. prof. Janusza Pasierba: „Nie wiedziałem do jakiego stopnia / Bóg boi się o tych, których kocha / zwłaszcza o tych którym dał / zbyt wielkie serce / Drży żeby Mu nie zginęli / przypadkowo”.

Abp Depo wskazał, że to przesłanie nie odnosi się tylko do Małych Braci Baranka. – Każdy z nas może usłyszeć już dzisiaj: Wystarczy ci mojej łaski. Przyjmij miarę, którą tobie przygotowałem. Bądź świadkiem łaski i obyś się nie pogubił, mówiąc, że to Bóg jest na marginesie, że to Bóg nas opuszcza – wyjaśnił.

Duchowny odniósł się również do skutków naporu cywilizacji zachodniej, widocznych również w Polsce. – To już nie tylko jest laicyzacja, ale bezwzględna sekularyzacja wdzierająca się do naszych sposobów myślenia, do naszych rodzin i wspólnot. Co gorsza, coraz częściej słyszymy, że ludzie ochrzczeni tracą więź z Kościołem. To jest herezja, która przyszła z zachodu kilkadziesiąt lat temu: Chrystus – tak, Kościół – nie – ubolewał metropolita częstochowski. – Dlatego św. Jan Paweł II wołał: pamiętajcie, że to nie świat określa naszą tożsamość, ale Chrystus i Jego Kościół – dodał.

Maciej Orman/Niedziela

Duchowny przytoczył również słowa, które papież Polak skierował do kapłanów w katedrze częstochowskiej podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny: „Kościół jest niepokonany dzięki jedności kapłanów z Chrystusem i episkopatem, ale Kościół przez kapłanów można także pokonywać i przed tym trzeba się bardzo strzec”.

– Dlatego rozumiemy dzisiaj tę potrzebę wspólnoty, również na tym miejscu, bo każdy z nas słyszy dzisiaj: nie martw się o jutro. Trzeba służyć Bogu, a nie mamonie. Ten święty lęk odpowiedzialności powinien nam zawsze towarzyszyć, byśmy byli coraz bardziej świadomi, że skuteczność naszego życia i zgodność z życiem wiary pochodzi od Boga – podkreślił abp Depo.

– Prośmy zatem o tę łaskę, aby Bóg, który rozpoczął w nas swoje życie od momentu naszego chrztu, doprowadził nas do siebie na zawsze – zakończył.

Liturgia eucharystyczna rozpoczęła się od uroczystego przygotowania ołtarza: nakrycia obrusem, umieszczenia na nim krzyża, przyozdobienia kwiatami, zapalenia świec i okadzenia.

Po Komunii św. abp Depo odmówił modlitwę poświęcenia klasztoru i tabernakulum, po czym umieścił w nim Najświętszy Sakrament i okadził go.

Maciej Orman/Niedziela

Na zakończenie przypomniał wezwanie Chrystusa: „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”. – Świat potrzebuje światła Chrystusowego i soli, która go nie tylko ocali, ale przeniesie w nową rzeczywistość nowej ziemi i nowego nieba – podkreślił.

Duchowny wyraził również radość z faktu, że spełniają się słowa papieża emeryta Benedykta XVI, „który pisał, że w tym trudnym świecie będą zbawcze wyspy charakteryzujące się żywą wiarą w obecność Boga pośród nas; będą korzystać ze słowa Bożego i sakramentów i będą mówić o przemianie tego świata”.

Następnie abp Depo pokropił wodą święconą cele klasztorne oraz miejsca modlitwy i pracy Małych Braci Baranka oraz udzielił błogosławieństwa.

W uroczystości uczestniczyły m.in. siostry albertynki, które przekazały do klasztoru w Choroniu relikwie swojego założyciela, św. Brata Alberta, który będzie tu szczególnie czczony, wraz z wizerunkiem „Ecce Homo”.

– Dziękujemy Bogu i wszystkim, którzy pomogli w budowie klasztoru przez modlitwę, pracę i dary, które otrzymaliśmy z wielu okolicznych parafii. Dzięki temu doświadczyliśmy opieki Bożej – przyznał br. Philip Marie.

Po zakończeniu Eucharystii można było zwiedzić klasztor „Światłość Najświętszego Oblicza”.

– To długo oczekiwany dzień, dzień zwycięstwa Baranka – przyznał w rozmowie z „Niedzielą” ks. prof. Marian Duda, od wielu lat związany ze wspólnotą Małych Braci Baranka w Choroniu. Dodał, że z uwagi na obecność sióstr i braci Baranka, góra, na której wzniesiono klasztor, nazywana jest górą Baranka. – Będziemy z tego miejsca modlić się za wszystkich, zwłaszcza za archidiecezję i o nowe powołania. Ci, którzy szczególnie potrzebują modlitwy, mogą na nią liczyć ze strony sióstr i braci w dzień i w nocy – zaznaczył ks. Duda.

Mali Bracia Baranka są wspólnotą żebrzącą. – Pukamy do drzwi, prosząc o jedzenie, a przy tym głosimy Jezusa i Ewangelię, ale nic na siłę – podkreślił br. Philip Marie, który 9 lat temu przyjechał z Francji do Polski. Jego zdaniem, Choroń to bardzo dobre miejsce do życia we wspólnocie. – Jest cisza i spokój – wyjaśnił.

Mali Bracia Baranka, jako osoby konsekrowane w sercu Kościoła, zgromadzili się, aby żyć według Ewangelii Jezusa Chrystusa i by w braterskiej jednomyślności „mieć jednego ducha i jedno serce skierowane ku Bogu” – według reguły św. Augustyna.

Maciej Orman/Niedziela

Nade wszystko miłując Boga i siedząc u stóp Pana z Maryją, bracia zachowują w sercach słowo Boże, które czerpią z Serca Jezusa przebitego na krzyżu, w codziennej Eucharystii, w adoracji eucharystycznej oraz w uroczystych liturgiach sprawowanych dniem i nocą.

Będąc świadkami misterium Baranka, mali bracia, jak ubodzy, żebrzący i modlący się pielgrzymi, idą w ślad za św. Dominikiem i św. Franciszkiem na spotkanie z najuboższymi tego świata, aby każdy człowiek, bogaty i ubogi, otrzymał światło Ewangelii – Jezusa, Baranka Bożego, objawiającego miłość Ojca do ludzi.

Dewizą Wspólnoty Baranka są słowa: Posłani przez Kościół, by iść w ślad za Barankiem jak owce do serca świata, wędrując, zranieni, nigdy nie przestaniemy kochać.

Wspólnota Baranka to gałąź wyrastająca z pnia zakonu dominikanów. Składa się ze wspólnot małych sióstr i małych braci. Przynależą do niej również osoby świeckie i księża diecezjalni. Utrzymują się z ofiar wiernych.

„Od kiedy Wspólnota Baranka obecna jest w Polsce, blisko Maryi z Jasnej Góry, często tu przyjeżdżaliśmy na kilka dni albo tygodni na misje, zwłaszcza na wspólne świętowanie Bożego Narodzenia, czy na spotkania ze świeckimi zaangażowanymi we wspólnocie” – czytamy na stronie internetowej zgromadzenia. Bracia pomagali również aktywnie siostrom przy budowie Małego Klasztoru „Orientale Lumen” w Choroniu. „To wszystko pomogło nam poznać ten piękny kraj i sprawiło, że coraz bardziej pragnęliśmy właśnie tutaj kontemplować Baranka i przeżywać nasz charyzmat” – przyznają.

Fraternia małych braci w archidiecezji częstochowskiej została erygowana 22 października 2013 r. Wtedy też rozpoczęła się budowa klasztoru „Światłość Najświętszego Oblicza”.

30 maja 2019 r. abp Wacław Depo położył kamień węgielny pod jego budowę. 4 lipca tego samego roku Mszy św. na fundamentach przewodniczył arcybiskup senior Stanisław Nowak. Budowę ukończono 18 marca 2020 r., a pierwszą Mszę św. w kaplicy klasztornej odprawiono 26 grudnia tego samego roku.

Siostry i bracia zapraszają do wspólnej modlitwy w klasztorze. Więcej na: www.communautedelagneau.org/pl/fraternite-de-pologne/

2021-06-19 15:32

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Depo do neoprezbiterów: kapłan musi być człowiekiem wiary

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

neoprezbiter

Grzegorz Gadacz

„Pierwszą pracą jaką winien wykonywać kapłan każdego dnia jest to, aby był człowiekiem wiary” – mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który w sobotę 19 maja podczas uroczystej liturgii w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie udzielił święceń kapłańskich dziewięciu diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Toruński kościół św. Jakuba ustanowiony sanktuarium

2021-07-25 18:33

[ TEMATY ]

Rok św. Jakuba

Rok Compostelański

Renata Czerwińska

W Kościele katolickim trwa Rok Compostelański. 25 lipca w toruńskim kościele św. Jakuba miały miejsce uroczystości diecezjalne, połączone z ustanowieniem siedemsetletniej świątyni sanktuarium św. Jakuba. W Eucharystii pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla uczestniczyli: bp Andrzej Suski, kapłani z diecezji toruńskiej, przedstawiciele władz miasta, Ambasador Hiszpanii w Polsce, Francisco Javier Sanabria Valderrama, Bractwo Świętego Jakuba z Torunia i z Warszawy oraz licznie zgromadzeni parafianie i pielgrzymi.

CZYTAJ DALEJ

Papież: głód na świecie jest zbrodnią przeciwko prawom człowieka

2021-07-26 18:31

[ TEMATY ]

głód

papież Franciszek

prawa człowieka

Grzegorz Gałązka

Głód na świecie jest zbrodnią przeciwko prawom człowieka – napisał papież Franciszek w przesłaniu do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

Odczytał je sekretarz ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej abp Paul Gallagher podczas inauguracji trzydniowego spotkania będącego przygotowaniem do oenzetowskiego szczytu na temat systemów dystrybucji żywności. Spotkanie odbywa się w siedzibie FAO w Rzymie, zaś szczyt zaplanowano na wrzesień w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję