Reklama

Aspekty

55 lat temu abp Karol Wojtyła odwiedził Zieloną Górę

W 1966 roku abp Karol Wojtyła odwiedził Zieloną Górę. Cały Kościół w Polsce przygotowywany przez dziewięcioletnią nowennę napisaną przez Prymasa Polski, Błogosławionego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przeżywał wówczas uroczyście Sacrum Poloniae Millenium. We wszystkich stolicach diecezji w Polsce odbywały się uroczystości o charakterze ogólnopolskim z udziałem Episkopatu.

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Zielona Góra

konkatedra zielonogórska

ks. Adrian Put/Niedziela

Konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej

Konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej

Również w Gorzowie, który był wówczas stolicą Ordynariatu Gorzowskiego miały miejsce w dniu 6 listopada centralne diecezjalne obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Wzięły w nim udział całe rzecze wiernych chcących zamanifestować swoje przywiązanie do wiary i tradycji chrześcijańskiej, z którą od co najmniej dwóch dziesięcioleci walczyła komunistyczna władza PRL. Jak zauważa historyk Rafał Reczek „głównym celem komunistów było minimalizowanie znaczenia uroczystości kościelnych, podkreślania braku zgody wewnątrz kościoła i celowości takiej postawy Prymasa, która miała być konfrontacyjną wobec obchodów państwowych, które ukazywały wielowiekową tradycję Polski, tradycję bez Kościoła katolickiego i wiary” (R. Reczek, Millenium w Zielonej Górze w dokumentach archiwalnych. Proces badawczy, [w:] Studia Zachodnie 17, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015, s. 331). To się jednak nie udało. Tłumy wiernych biorące udział w kościelnych obchodach całkowicie zaprzeczały komunistycznej propagandzie, jakoby milenijne uroczystości miały ponieść porażkę.

Podobnie było w Zielonej Górze, stolicy ówczesnego województwa zielonogórskiego, gdzie od lat systemowo walczono z Kościołem, chcąc uczynić to miasto – miastem bez Boga. Administracja kościelna zdawała sobie jednak z tego sprawę, miała też w pamięci doświadczenie sprzed sześciu lat, gdzie 30 maja 1960 roku mieszkańcy miasta stanęli w obronie domu katolickiego zajętego przez komunistów, dziś nazywanymi Wydarzeniami Zielonogórskimi. Sługa Boży ks. bp Wilhelm Pluta wraz z całym Kościołem gorzowskim, przygotowując się do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski w Gorzowie, planował również mniejsze obchody regionalne w Zielonej Górze, które zostały zaplanowane na dzień przed diecezjalnymi uroczystościami w Gorzowie. W tym celu biskup gorzowski Wilhelm Pluta wystosował zaproszenie do metropolity krakowskiego abpa Karola Wojtyły, by ten, udając się na uroczystości do Gorzowa, przybył dzień wcześniej do Zielonej Góry, gdzie w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej (będącym wówczas kościołem filialnym parafii św. Jadwigi) mógł czynnie uczestniczyć w zaplanowanych zielonogórskich uroczystościach Sacrum Poloniae Millenium. Warto zaznaczyć, że w Zielonej Górze w tamtym czasie były tylko dwie parafie: św. Jadwigi oraz Najświętszego Zbawiciela.

Reklama

Obchody odbywające się w kościele maryjnym miały mieć charakter regionalny. Arcybiskup Karol Wojtyła został poproszony o wygłoszenie kazania na wieczornej uroczystej mszy św. w sobotę w kościele Matki Bożej Częstochowskiej oraz odprawienie porannej niedzielnej mszy w kościele św. Jadwigi przed wyjazdem na uroczystości do Gorzowa. Zaproszenie wystosował zarówno ks. biskup Wilhelm Pluta w dniu 19 października 1966 roku, jak i oddzielnym pismem z datą 22 października ks. prałat Władysław Nowicki. Dokumenty te są dostępne w archiwum parafii konaktedralnej św. Jadwigi Śląskiej i stanowią cenne świadectwo jedynej wizyty przyszłego papieża w Zielonej Górze. Zgodnie z wystosowanymi zaproszeniami, metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła wraz z biskupem Julianem Groblickim z Krakowa przybyli do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej na uroczystą wieczorną mszę świętą w sobotę 5 listopada 1966 roku. Jak zapisano w kronice parafii Najświętszego Zbawiciela metropolita Karol Wojtyła wygłosił «głębokie kazanie». Szkoda jednak, że nie zachował się nigdzie tekst tego kazania. Dziś stanowiłby cenny skarb Kościoła zielonogórsko-gorzowskiego. W tym kontekście warto przywołać również fragment sprawozdania z dnia 23 listopada 1966 roku ówczesnego proboszcza parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze ks. Władysława Nowickiego kierowanego do Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim, jako relacja z zielonogórskich uroczystości: (...) punktualnie o godz. 18.00 przybyli najdostojniejsi goście arcypasterze z Krakowa, J.E. arcybiskup Karol Wojtyła i J.E. bp. [Julian] Groblicki. Nastąpiło liturgiczne powitanie, następnie J.E. Bp. [Julian] Groblicki odprawił pontyfikalną mszę św. J.E. arcybiskup Wojtyła wygłosił okolicznościowe kazanie. (...) Wiernych uczestniczyło we Mszy ponad 15 tys. (Podaję za: Rafał Reczek... j.w. s. 332. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, sygn. 17, Pismo proboszcza parafii pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze do Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim, 23 XI 1966). Zielonogórskie uroczystości Sacrum Poloniae Millenium, mimo iż mniejsze i skromniejsze, bo na szczeblu regionalnym, a nie diecezjalnym zgromadziły 15 tysięcy wiernych, co stanowiło znaczny procent mieszkańców. Sama Zielona Góra liczyła wówczas około 65 tysięcy mieszkańców. Istnieją jednak niewielkie rozbieżności w dostępnych źródłach co do tej wizyty. Zapis kroniki parafii św. Jadwigi z 1966 roku informuje, że wieczorną Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. abp Karol Wojtyła. Jednak zachowane zaproszenia jak i powyżej przytoczony tekst sprawozdania, będący zapisem dokładniejszym i powstałym krótko po uroczystościach, każe przypuszczać, że przyszły papież w dniu 5 listopada wygłosił kazanie, natomiast mszę św. odprawił bp Julian Groblicki. Być może są jeszcze wśród nas świadkowie, którzy mogliby potwierdzić zapis ze sprawozdania. Wiadomo jest również, że poranną niedzielną mszę św. przed wyjazdem do Gorzowa Wlkp. w dniu 6 listopada 1966 roku ks. abp Karol Wojtyła celebrował w parafii św. Jadwigi. W tekście zaproszenia wystosowanego do metropolity krakowskiego przez biskupa gorzowskiego jest prośba o odprawienie porannej niedzielnej mszy św. w kościele św. Jadwigi, jednak tekst przywoływanego już sprawozdania ks. prałata Nowickiego kierowanego do kurii w Gorzowie zawiera zapis mówiący o kościele Matki Bożej Częstochowskiej: W niedzielę dnia 6 listopada, rano o godzinie 6.30, w kościele M.B częstochowskiej Mszę św. [odprawił RR] i kazanie wygłosił ks. arcybiskup Wojtyła. (...) Ksiądz biskup [Julian] Groblicki miał Mszę św. i kazanie dnia 6 listopada w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. O godzinie 8.00 biskupi wyjechali na uroczystości millenijne do Gorzowa. Tu również przekonujący jest bardziej tekst sprawozdania. W wystosowanym zaproszeniu zakładano, że przyszły papież odprawi niedzielną Msze św. w kościele św. Jadwigi, jednak, z uwagi na to, iż w kościele mariackim mogło pomieścić się znacznie więcej osób, niż w kościele św. Jadwigi, poranną niedzielną msze św. abp Karol Wojtyła odprawił kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Zdaniem ks. proboszcza Władysława Nowickiego, uczestniczyło w niej 10 tys. wiernych. Pewne jest jednak, że przyszły papież nocował na plebanii św. Jadwigi przy ul. Adama Mickiewicza 14. Czas pokaże, czy uda się znaleźć odpowiedzi na rodzące się małe znaki zapytania. Tymczasem, przypadająca kolejna rocznica zielonogórskich uroczystości Sacrum Poloniae Millenium każe zachować pamięć o jedynej wizycie przyszłego papieża Świętego Jana Pawła II w Zielonej Górze w dniach 5-6 listopada 1966 roku.

Warto zatem rozważyć upamiętnienie tej historycznej wizyty – wzorem innych miast i miejsc rozsianych po całej Polsce upamiętniających wizyty Karola Wojtyły / Jana Pawła II – poprzez umieszczenie dla przyszłych pokoleń stosownej pamiątkowej tablicy. Mogłaby się ona znajdować np. na zewnętrznej ścianie kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. A może również na budynku plebanii św. Jadwigi Śląskiej? Wszak Karola Wojtyła – św. Jan Paweł II jest honorowym obywatelem Zielonej Góry, a świadkami tej historycznej wizyty było kilkanaście tysięcy zielonogórzan.

2021-11-05 00:28

Ocena: +6 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Modlą się o dobrego męża i dobrą żonę

[ TEMATY ]

KSM

Zielona Góra

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Koło Akademickie KSM przy UZ

Katarzyna Krawcewicz

Po Mszach świętych chętni mogą wziąć udział w spotkaniu w salce pod kościołem

Po Mszach świętych chętni mogą wziąć udział w spotkaniu w salce pod kościołem

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze 11 grudnia została odprawiona kolejna Msza święta w intencji „O dobrego męża, o dobrą żonę”.

Eucharystie w tej intencji sprawowane są co miesiąc. Ich inicjatorem jest Koło Akademickie KSM przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest to propozycja skierowana do osób w każdym wieku. Do wspólnej modlitwy zapraszani są single, pary i małżeństwa. Po Mszy świętej chętni mogą wziąć udział w spotkaniu warsztatowym w salce pod kościołem. Na takie spotkania zapraszani są różni specjaliści, którzy mówią o budowaniu relacji i ich utrzymywaniu.

CZYTAJ DALEJ

Paryż: ataki na trzy kościoły w ciągu tygodnia

2023-01-27 14:36

[ TEMATY ]

Francja

Adobe.Stock

W ciągu tygodnia w Paryżu doszło do ataków na trzy kościoły katolickie. Każdą ze świątyń próbowano podpalić. Najnowszym przykładem takich działań jest uszkodzenie ogniem lewej strony portalu kościoła św. Wawrzyńca w nocy z 24 na 25 stycznia. Sprawca tego czynu, 47-letni mężczyzna został zatrzymany przez patrol policji, który wezwał na miejsce straż pożarną.

Wcześniej, 17 i 22 stycznia dwukrotnie oblano łatwopalnym płynem drzwi kościoła Matki Bożej Fatimskiej.

CZYTAJ DALEJ

Ks. prał. Sławomir Oder nowym biskupem gliwickim

2023-01-28 13:00

[ TEMATY ]

diecezja toruńska

diecezja gliwicka

ks. Paweł Borowski

We wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 28 stycznia, nuncjusz apostolski w Polsce ogłosił, że papież Franciszek mianował nowego biskupa gliwickiego. Został nim pochodzący z diecezji toruńskiej ks. prał. Sławomir Oder. Informację przekazano w sposób uroczysty w kaplicy Domu Biskupiego w Toruniu. Z tej okazji biskup toruński Wiesław Śmigiel wystosował list do wiernych diecezji toruńskiej.

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia! Drodzy diecezjanie!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję