Reklama

Z Polski

Kościół Gdański ma nowego biskupa pomocniczego

Jan Paweł II przyjął rezygnację gdańskiego biskupa pomocniczego Zygmunta Pawłowicza i mianował na jego miejsce - ks. dr. Ryszarda Kasynę, dotychczasowego oficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego.
Biskup nominat Ryszard Kasyna ma 48 lat. Jest doktorem obojga praw, rzymskiego i kanonicznego, oraz adwokatem Roty Rzymskiej. Przez ostatnie lata pełnił funkcję oficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego z siedzibą w Gdyni. Jest duszpasterzem prawników, a także kanonikiem i prałatem. Od wielu lat wykłada prawo w seminarium duchownym i w kolegiach teologicznych. Tytularną stolicą biskupa nominata jest Dices. Jako motto biskupiej posługi wybrał biblijny fragment: In veritate et caritate („W prawdzie i w miłości” - 2 J, 1-2).

Otrzymaliśmy

Brońmy prawa do narodzin
Oto lista posłów, którzy podpisali projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, mającej przywrócić „prawo” do zabijania dzieci poczętych nawet do 5-6 miesiąca ich życia: agdalena Banaś (SLD), Ryszard Kalisz (SLD), Elżbieta Bolek (SLD), Zbigniew Kaniewski (SLD), Andrzej Brachmański (SLD), Bożena Kizińska (SLD), Jan Chaładaj (niezrzeszony), Bronisława Kowalska (SLD), Jan Chojnacki (SLD), Janusz Krasoń (SLD), Danuta Ciborowska (SLD), Wacław Martyniuk (SLD), Grażyna Ciemniak (SLD), Aldona Michalak (SLD), Bronisław Cieślak (SLD), Alicja Murynowicz (SLD), Jakub Derech-Krzycki (SLD), Andrzej Namysło (SLD), Bogdan Derwich (SLD), Wiktor Osik (SLD), Wojciech Długoborski (SLD), Katarzyna Maria Piekarska (SLD), Henryk Długosz (niezrzeszony), Grażyna Pijanowska (SLD), Marek Dyduch (SLD), Andrzej Różański (SLD), Jerzy Dziewulski (SLD), Joanna Senyszyn (SLD), Anna Filek (SLD), Zbigniew Sobotka (SLD), Piotr Gadzinowski (SLD), Marian Stępień (SLD), Aleksandra Gramała (SLD), Jerzy Szmajdziński (SLD), Joanna Grobel-Proszowska (SLD), Elżbieta Szparaga (SLD), Zofia Grzebisz-Nowicka (SLD), Jerzy Szteliga (SLD), Krystyna Herman (SLD), Grzegorz Tuderek (SLD), Tadeusz Iwiński (SLD), Marek Wagner (SLD), Aleksandra Jakubowska (niezrzeszona), Marek Widuch (SLD), Ewa Janik (SLD), Franciszek Wołowicz (SLD), Krzysztof Janik (SLD), Andrzej Zając (SLD), Teresa Jasztal (SLD), Ryszard Zbrzyzny (SLD), Wiesław Jędrusik (SLD).
Pamiętamy:
- rok 1943 - hitlerowskie „prawo” aborcyjne na ziemiach polskich,
- rok 1956 - stalinowskie „prawo” aborcyjne w PRL.
Rok 2005 - nawiązanie do zbrodniczej przeszłości?
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętne prawo nienarodzonych dzieci do życia, aby przesyłali swoje protesty przeciwko projektowi ustawy na ręce wymienionych posłów i Marszałka Sejmu pod adresem: ul. Wiejska 4, 00-902 Warszawa.
Nie zwlekaj z protestem, projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu, w dniach 15-18 lutego 2005 r.

Reklama

Polskie Stowarzyszenie
Nauczycieli i Wychowawców
Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Kraków, 21 stycznia 2005 r.

Oświadczenie

Jestem byłym więźniem obozu zagłady Auschwitz-Birkenau - nr 131602.
Pomimo pobytu w obozie przez okres półtora roku dane mi było ocalić życie. Doświadczenia, które przeszedłem, spowodowały, że jestem bardzo zaangażowany w obronę ludzkiego życia bez żadnych wyjątków. Za dużo widziałem i przeżyłem, aby nie wiedzieć, co naprawdę znaczy selekcja ludzi na tych, którzy są lub nie są warci życia z powodu wieku, rasy, koloru skóry, zdrowia, poziomu inteligencji czy osobistych poglądów.
Dane mi było dożyć 60. rocznicy wyzwolenia obozu, którą będziemy obchodzić 27 stycznia wśród wielu przywódców państw i narodów. Zbliżające się uroczystości głęboko przeżywam i mam nadzieję, że przyczynią się one do tego, aby ludzie ludziom nigdy podobnego koszmaru nie przygotowali. Cały świat patrzy na nas!
Moje doświadczenie obozowe stało się przyczyną najgłębszego zrozumienia, że powodem ludobójstwa jest brak pełnego poszanowania życia ludzkiego. Z tego powodu jestem od wielu lat zaangażowany w krzewienie duchowej adopcji dzieci poczętych.
Mając na uwadze doniosłe uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, uważam, że powinna im towarzyszyć refleksja nad niezwykle aktualną potrzebą poszanowania każdego życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci!
Z wyrazami szacunku

Numer obozowy 131 602
Zdzisław Arkuszyński

Gdańsk, 25 stycznia 2005 r.

Tydzień w Polsce

27 stycznia br. na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau odbyły się uroczystości upamiętniające 60. rocznicę jego wyzwolenia. Uczestniczyło w nich 40 głów państw, w tym m.in. prezydenci: Izraela, Niemiec, Rosji i Francji.

„Aby tragedie ludobójstwa nie powtarzały się w przyszłości, musimy uznać, że ochrona życia każdego człowieka, a zwłaszcza najsłabszych jest obowiązkiem państw i każdego z nas” - napisali w specjalnym oświadczeniu w 60. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Jednocześnie złożyli głęboki hołd wszystkim tam zamordowanym.

Norweska Polonia ostro zaprotestowała przeciwko wypowiedziom i publikacjom dziennikarza tamtejszej telewizji publicznej NRK, który nazwał Polaków „nazistami i antysemitami”.

„Powróciliśmy nad Bałtyk jako państwo, bo przetrwaliśmy nad nim jako naród” - głosi m.in. przyjęta przez aklamację uchwała Sejmu w 85. rocznicę zaślubin Polski z morzem, oddająca hołd wszystkim tym, dzięki którym przetrwała polskość na ziemi pomorskiej.

Decyzją Sejmu komisja śledcza ds. prywatyzacji PZU liczy 10, a nie 11 osób. Nie ma w niej przedstawiciela Samoobrony. Przewodniczącym komisji został Janusz Dobrosz (LPR). Komisja ma skontrolować skutki decyzji prywatyzacyjnych PZU dla skarbu państwa oraz wskazać osoby winne ewentualnym nieprawidłowościom.

Głosami posłów lewicy sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła 3 poselskie projekty uchwał. Dotyczyły one: likwidacji stanowiska pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, wypowiedzi min. Magdaleny Środy w Sztokholmie oraz wezwania Rady Ministrów, by w miejsce urzędu, którym kieruje obecnie min. Środa, powołać urząd pełnomocnika do spraw rodziny.

ZChN i PSL powołały wspólny komitet wyborczy „Zgoda”, którego kandydatem na prezydenta został Zbigniew Religa.

Na 20 tys. zł grzywny za znieważenie Jana Pawła II skazał Jerzego Urbana Sąd Okręgowy w Warszawie, uznając, że redaktor naczelny Nie świadomie wywołał skandal, publikując artykuł o Papieżu w czasie, gdy przyjechał on do Polski w 2002 r. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Barbara Laskowska powiedziała m. in., że artykuł odbiegał brutalnością ośmieszających sformułowań od ogólnie znanej linii skandalizującego - jak podkreśliła - i antyklerykalnego pisma, jakim jest Nie. Nagromadzenie epitetów w artykule Urbana o Janie Pawle II było tak duże, że świadczy o maksymalnym nasileniu złej woli oskarżonego. Wyrok nie jest prawomocny.

Zapadły wyroki w tzw. aferze starachowickiej: b. wiceminister spraw wewnętrznych Zbigniew Sobotka został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności, poseł Henryk Długosz - na 2, a Andrzej Jagiełło - na 1,5 roku więzienia.

Warszawski Sąd Okręgowy orzekł, że lider PiS Jarosław Kaczyński nie musi przepraszać SLD za nazwanie tej partii „organizacją przestępczą”.

Ukonstytuowało się Stowarzyszenie Pamięci Narodowej, które zamierza wspierać IPN i wzywa do przeprowadzenia powszechnej lustracji. Na czele 30 polityków, historyków i działaczy stanęła Olga Krzyżanowska.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kodeń: dziś pogrzeb o. prof. Wacława Hryniewicza OMI

2020-05-30 10:46

[ TEMATY ]

zmarły

kyasarin/pixabay.com

Dziś w południe odbędzie się pogrzeb o. prof. Wacława Hryniewicza OMI - wybitnego polskiego teologa i ekumenisty, zmarłego we wtorek w wieku 83 lat. Po Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia, zakonnik zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym w Kodniu.

Przeczytaj także: Zmarł o. prof. Wacław Hryniewicz OMI

Uroczystościom pogrzebowym, które rozpoczną się o godz. 12.00 przewodniczyć będzie ordynariusz siedlecki, bp Kazimierz Gurda. Słowo wygłosi wikariusz prowincjalny, o. Sławomir Dworek OMI. Eucharystia transmitowana będzie na stronie internetowej oblaci.pl.

List kondolencyjny na ręce prowincjała misjonarzy oblatów przesłał m.in. kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

O. prof. Wacław Hryniewicz był kapłanem Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI), wybitnym polskim teologiem i ekumenistą, cenionym w kraju i na świecie. Był twórcą Instytutu Ekumenicznego KUL przez lata zasiadał też w Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

Przez 25 lat ks. Hryniewicz był członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołami katolickim i prawosławnym a także członkiem zespołu miesięcznika Znak i stałym autorem „Tygodnika Powszechnego”.

Urodził się 23 lipca 1936 r. w Łomazach k. Białej Podlaskiej w rodzinie rolniczej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 roku. Studiował teologię dogmatyczną na KUL, a następnie m.in. w Belgii, Anglii i Włoszech, habilitując się w 1974 r.; w roku 1992 r. uzyskał stopień profesora zwyczajnego.

Od 1964 r. był pracownikiem naukowym KUL, następnie pełnił szereg ważnych funkcji kościelnych, m.in. był konsultorem watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołami katolickim i prawosławnym oraz członkiem Komisji KEP ds. Ekumenizmu.

Opublikował kilkadziesiąt książek, m.in. „Nadzieja zbawienia dla wszystkich”, „Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata”, „Dramat nadziei zbawienia”, „Nadzieja woła głośniej niż lęk. Eseje wokół Jezusa historycznego”.

Był znanym orędownikiem, popularyzatorem i kontynuatorem "teologii nadziei" a więc nadziei zbawienia wszystkich ludzi. Swoją, rozwijaną od dziesięcioleci myśl budował na gruncie intuicji wyrażanych u początków chrześcijaństwa przez wielkie postacie niepodzielonego jeszcze Kościoła, w tym żyjących w IV wieku Grzegorza z Nyssy czy Ambrożego z Mediolanu (święty Kościoła katolickiego i prawosławnego). W jego tekstach stałymi punktami odniesienia są także późniejsi myśliciele wschodniego chrześcijaństwa: Sołowiow, Bierdiajew, Evdokimov.

O. Hryniewicza, zgodnie ze swoją wola, zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym w Kodniu, w kwaterze oblackiej.

Od połowy lat 80. XX w. Kodeń jest miejscem Ogólnopolskich Spotkań Ekumenicznych. Idea zrodziła się w 1983 r. jako modlitwa dziękczynna za spotkanie młodzieży w Taizé. Myślą przewodnią była modlitwa o jedność chrześcijan i o pokój. Kodeń jako miejsce kontynuujące tradycję spotkań zaproponował ks. Andrzej Madej OMI, wówczas duszpasterz w kodeńskim sanktuarium, zlokalizowanym w miejscu, gdzie od wieków żyją wspólnie katolicy, grekokatolicy, prawosławni i protestanci.

CZYTAJ DALEJ

Pierwszy raz uczestniczę w tak wysokim jubileuszu

2020-05-31 00:00

[ TEMATY ]

Wałbrzych

ks. Józef Lisiak

Ks. Grzegorz Umiński

Pamiątkowe zdjęcie wyjątkowym jubilatem

Wyjątkowy jubileusz 75-lecia przyjęcia święceń kapłańskich obchodził 27 maja, ks. Józef Lisiak SAC, który na co dzień mieszka w pallotyńskiej wspólnocie w Wałbrzychu w par. Św. Franciszka z Asyżu.

- Jak żyję, pierwszy raz uczestniczę w tak wysokim jubileuszu – mówił bp Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej, który przewodniczył uroczystej Eucharystii.

Okolicznościową homilię wygłosił przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przypominając przebieg posługi kapłańskiej ks. Lisiaka. Dostojny jubilat formację do kapłaństwa rozpoczął od pallotyńskiego nowicjatu w roku 1939r., który został przerwany czasowo przez wybuch II Wojny Światowej. Ks. Józef pierwszą profesję przyjął 15 sierpnia 1942 roku w Wadowicach. Wcześniej uczył się w Ołtarzewie pod Warszawą, a następnie studiował filozofię i teologię w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po przyjęciu święceń prezbiteratu 27 maja 1945 roku posługiwał w Gliwicach, Gdańsku i Chełmnie. W latach 1950-1954 studiował na Uniwersytecie Warszawskim teologię biblijną. Następnie był wykładowcą i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W latach 1991-1993 pracował na Białorusi, a od 1993 roku przebywa w wałbrzyskiej wspólnocie św. Franciszka.

Zarówno prowincjał jak i proboszcz parafii ks. Piotr Kopera, a także grupy parafialne i stowarzyszenie „Ludzi Jana Pawła II” złożyli jubilatowi podziękowania i życzenia. Odczytano też okolicznościowe listy powinszowań od abp. Tadeusza Wojdy, bp. Adama Galbasa SAC i bp. Marka Mendyka.

W słowie końcowym ks. Józef Lisiak, który w tym roku świętował 14 lutego 102 lata, podkreślił, że jest wielkim czcicielem MB Fatimskiej i dziękując kapłanom i wiernym za modlitwę, zauważył, że nazwisko bp. Deca jest jakby skrótem od łacińskich słów „Deus Est Caritas” czyli Bóg jest miłością.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję